Introduktion

For at sikre at vi alle kan få fornøjelse af Heinekens hjemmeside, fastsætter vi hermed vores generelle retningslinjer. I disse vilkår og betingelser for brug og denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger om cookies kan du finde oplysninger om vores politikker og bestemmelser. Vi foreslår, at du læser dem grundigt. Følgende er kun ment som en generel fremgangsmåde.

’’UEFA CHAMPIONS LEAGUE Match Your Half Ticket’’ konkurrence i Danmark

Konkurrencebetingelser

’’UEFA CHAMPIONS LEAGUE Match Your Half Ticket’’ konkurrence i Danmark

Baggrund

1. Ved din deltagelse i denne UEFA CHAMPIONS LEAGUE Match Your Half Ticket konkurrence (“Konkurrencen”) forpligter du dig til at overholde konkurrencebetingelserne. Arrangøren forbeholder sig ret til at diskvalificere personer, som ikke overholder konkurrencebetingelser.

2. Arrangøren af denne konkurrence er: Royal Unibrew A/S, Faxe Alle 1, 4640 Faxe, Denmark.

3. Konkurrenceperioden er fra 1. februar 2014 og indtil 2. maj 2014. Konkurrencen er kun tilgængelig fra www.heineken.com/dk (’’Websiden”).

Deltagelse og præmier

4. Konkurrencen gælder kun for personer, der er fyldt 18 år og er bosiddende i Danmark.

5. Deltageren skal sende en sms til 1919, hvor de modtager et link til hjemmesiden. På hjemmesiden får de deres unikke kode, som de indtaster direkte på hjemmesiden.

Deltagere skal indtaste koden og registrere sig som deltager online på Websiden. Herefter har man mulighed for at:

Vinde en af følgende Instant Win præmier:
a) Vind et af 30 UCL vinter sæt
b) Vind en af 40 UCL hacky sack
c) Vind en of 40 UCL Heineken-tag

6. Straks du har indtastet din kode, får du at vide, om du har vundet en af Instant Win præmierne nævnt ovenfor. Hvis du har vundet en instant win præmie, vil du modtage denne med posten indenfor 4 uger.
7. Både deltagere, som har vundet en Instant Win præmie, og deltagere, som ikke har vundet en Instant Win præmie kan fortsætte i konkurrencen ved at lade sig registrere for at komme i betragtning til en af de følgende Lodtrækningspræmie:
a) I alt 4 UEFA Champions League billetter til semifinal. Vinderen får 2 billetter, og den ekstra billet skal bruges til en person som er min. 18 år.

For at kvalificere sig til lodtrækningspræmierne, skal man indtaste visse personlige oplysninger på Websiden.
8. Hvis du vinder en Lodtrækningspræmie, sikrer vi, at du modtager billetterne senest 2 uger før kampen.
9. Vinderkoderne til Instant Win præmierne og Lodtrækningspræmierne udtrækkes via en algoritme, som vælger vinderne objektivt, og det sikres, at alle de nævnte præmier er udtrukket, når kampagneperioden udløber. 

10. Præmierne kan ikke sælges, byttes eller veksles til kontanter eller andre præmier. Eventuel afregning af skat som følge af modtagelse af gevinst, er vinderens eget ansvar.

Personoplysninger

11. Deltagerne i denne Konkurrence samtykker – i tilfælde af at de vinder – til at deltage i en reklamekampagne ved at tillade Heineken koncernen at bruge deres navne og portrætter i reklameøjemed i relation til UEFA CHAMPIONS LEAGUE kampagnen. Såfremt en vinder er uvillig til at deltage i sådanne reklamer, er Royal Unibrew A/S berettiget til at vælge en anden vinder uden yderligere forpligtelser eller ansvar overfor den oprindelige vinder.

12. Royal Unibrew A/S vil kun anvende konkurrencedeltagernes oplysninger til brug for at oplyse deltagerne om reklameaktiviteter I forbindelse med denne Konkurrence, og konkurrencedeltagernes personlige oplysninger vil ikke blive brugt til andre formål uden  forudgående tilladelse, bortset fra formål nævnt i disse Konkurrencebetingelser. Enhver personlig oplysning, der er i Royal Unibrew A/S´ besiddelse til brug for denne Kampagne, vil blive håndteret i overensstemmelse med Heinekens politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der er tilgængelig på  www.heineken.com/dk .

Ansvarsfraskrivelse og  Offentliggørelse

13. Royal Unibrew A/S er ikke ansvarlig for tekniske fejl eller fejl, der er udenfor Royal Unibrew A/S´ kontrol. Royal Unibrew A/S er ikke ansvarlig for elektroniske fejl, computerfejl, kabelfejl, transmissionsfejl, netværksfejl, teletekniske fejl eller internet-relaterede hardware eller softwarefejl, for serviceyderes handlinger eller undladelser, internet adgang eller for trafikophobning eller menneskelige fejl.

14. Ved din deltagelse bekræfter du at ville holde Heineken og enhver af dennes datterselskaber, associerede selskaber og koncernselskaber og relaterede selskaber, reklamebureauer og samarbejdspartnere og Heinekens og disses respektive direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter skadesløse for ethvert tab, erstatning, rettigheder eller krav, der er opstået helt eller delvist som følge af deltagelsen i Konkurrencen eller i forbindelse med præmien.

15. HEINEKEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR OG GARANTI I FORBINDELSE MED KONKURRENCEN. KONKURRENCEN OG PRÆMIERNE YDES ’SOM BESET’ OG ’SOM TILGÆNGELIG’. I TILFÆLDE AF, AT DET ER UMULIGT AT TILDELE PRÆMERNE PÅ GRUND AF OMSTÆNDIGHEDER, SOM IKKE KAN TILSKRIVES HEINEKEN, ER HEINEKEN BERETTIGHET TIL AT ÆNDRE PRÆMIERNE SOM HEINEKEN FINDER DET RIMELIGT.

Eventuelt

16. Medarbejdere Royal Unibrew A/S, dets associerede selskaber og forretningspartnere i forbindelse med denne Konkurrence, kan ikke deltage i Konkurrencen og/eller vinde præmier.

17. Royal Unibrew A/S forbeholder sig retten til at annullere Konkurrencen til enhver tid i tilfælde af uforudsete lovbestemmelser eller forhold udenfor Royal Unibrew A/S´ kontrol.

18. Konkurrencen og Konkurrencebetingelserne er underlagt dansk lov.

Kontakt

19. I konkurrenceperioden kan alle forespørgsler eller klager vedr. Konkurrencebetingelserne rettes til Kim.braget@royalunibrew.com . Du vil blive kontaktet indenfor rimelig tid efter modtagelsen. Heineken vil ikke indgå i dialog omkring udvælgelse af vindere.

 

UEFA Champions League-spil

BETINGELSER FOR BRUG

Introduktion

 1. UEFA Champions League-spil udbydes af Heineken som en del af UEFA Champions League-kampagnen.
 2. Disse betingelser for brug er gældende for den juridiske aftale mellem dig og Heineken som deltager af Experience.
 3. Selvom Heineken har taget alle rimelige tiltag i forhold til at promovere kampagnen i overensstemmelse med gældende lovgivning, kan Heineken ikke stille nogen repræsentationer vedr. Experiences egnethed til brug i jurisdiktioner andre end Holland. Hvis du vælger at åbne programmet eller spille Experience eller gøre brug af oplysningerne, er du alene ansvarlig for, at din deltagelse er i overensstemmelse med lokale regler og regulativer.
 4. Heineken har til enhver tid ret til, efter eget skøn og uden forudgående varsel, at ændre eller afbryde ethvert aspekt eller enhver egenskab under (konfigurationen af) Experience samt at ændre eller modificere betingelserne for brug, eller nogen del deraf, eller at implementere nye vilkår. Sådanne ændringer, modificeringer, tilføjelser eller sletninger træder i kraft øjeblikkeligt efter publicerede betingelser for brug. Hvis du ikke accepterer disse eller fremtidige betingelser for brug, må du ikke (fortsætte med at) spille Experience. Du bedes jævnligt læse betingelserne for brug for at få oplysninger omkring evt. ændringer.
 5. EXPERIENCE ER IKKE EN LODTRÆKNING, ET LOTTERI ELLER ET SPIL MED NOGEN CHANCE FOR AT VINDE NOGET AF NOGEN ART.
 6. Hverken Twitter eller facebook er sponsor eller administrator eller på nogen anden måde tilknyttet Experience. Din relation til Twitter og facebook er underlagt de vilkår og betingelser, der fremgår af de pågældende websteder tilhørende Twitter og facebook. Du kan ikke inddrage Twitters eller facebooks vilkår og betingelser i din juridiske aftale med Heineken.

Deltagelse

 1. Du er berettiget til at spille Experience, hvis du er 16 år eller derover samt over den tilladte alder for alkoholudskænkning i dit land. Personer bosiddende i følgende jurisdiktioner er udelukket fra deltagelse: Afghanistan, Brunei, Bangladesh, Gambia, Kuwait, Libyen, Norge, Pakistan, Rusland, Saudi-Arabien, Forenede Arabiske Emirater, Yemen samt noget andet marked, hvor reklamer for, salg eller indtagelse af alkoholiske drikke er forbudt.
 2. Deltagelse i Experience er ikke købsbetinget.
 3. Deltagelse i Experience medfører ikke mulighed for at vinde præmier.
 4. Heineken har til enhver tid ret til, efter eget skøn og uden forudgående varsel at udelukke dig fra deltagelse. Situationer, hvor Heineken kan udelukke dig fra deltagelse, omfatter, men er ikke begrænsede til manglende overensstemmelse med disse vilkår og betingelser eller forsøg på at kompromittere Experience på nogen måde.

Tilgængelighed

Du kan spille Experience via www.heineken.com, den facebook-side, der er tilegnet mærket Heineken®, samt via bestemte weblogs, fra 2. april 2013 frem til 30. maj 2013 (eller de datoer, der er fastlagt af Heineken).

Lancering

Du accepterer hermed at ville skadesløsholde Heineken, Twitter og facebook samt alle disses datterselskaber, partnere, relaterede virksomheder, reklame- og kampagneselskaber samt hvert af deres respektive direktører, ansatte, agenter og repræsentanter ("lancerende parter") fra og imod ethvert tab, krænkede rettigheder, krav eller handlingsårsager imod nogen form, der måtte opstå, helt eller delvist, direkte eller indirekte, pga. deltagelse i Experience, herunder krav på baggrund af rettigheder til offentliggørelse, injurier og rettigheder til privat ejendom.

Ansvarsfraskrivelse

HEINEKEN FRALÆGGER SIG ALLE GARANTIER I FORHOLD TIL EXPERIENCE. EXPERIENCE LEVERES "SOM DET ER", OG "SOM DET ER TILGÆNGELIGT".

Immaterielle rettigheder

 1. Alle immaterielle ejendomsrettigheder til Experience ejes af Heineken.
 2. Brugere har tilladelse til at spille Experience og dele deres resultater. Anden brug af Experience, f.eks. lagring eller gengivelse af (nogen del af) Experience på noget eksternt websted er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Heineken.

Andres materiale

Hyperlinks på the Experience kan lede besøgende til eksterne websteder, der vedligeholdes af øvrige parter. Heineken påtager sig intet ansvar for indhold og funktion på disse hjemmesider. Heineken påtager sig heller ikke ansvar for kvaliteten af produkter og tjenester, der tilbydes på disse eksterne hjemmesider.

Personlige oplysninger og databeskyttelse

De personlige data, der tilvejebringes af dig i forbindelse med Experience, vil blive behandlet af Heineken i overensstemmelse med vores politik vedr. personlige oplysninger og cookies. Dit facebook-id i kombination med din personlige spilscore opbevares af Heineken med henblik på at oprette en pointtavle. Heineken anvender ikke disse data til andet end dette formål. Alle personlige data slettes, når Experience ikke længere er online.

Adgang, rettelse og sletning

Du kan til enhver tid bede Heineken om at få adgang til de personlige data, vi har samlet om dig. Du kan også bede Heineken om at rette eller slette dine personlige data. Du kan sende dine spørgsmål vedr. disse vilkår eller dine forespørgsler vedr. adgang, rettelse eller fjernelse af dine personlige data til webcentre@heineken.com med oplysninger om dit navn og din postadresse.

Vilkår og betingelser

Anvendelsesområde

Disse vilkår og betingelser for brug ("Betingelser for brug") gælder for alle besøg på og brug af denne hjemmeside tilhørende Heineken Brouwerijen B.V. ("Heineken") samt alle oplysninger, anbefalinger og/eller tjenester leveret til dig eller via denne hjemmeside ("Oplysningerne").

Brug af denne hjemmeside opfattes samtidigt som accept af disse betingelser for brug. Vi gør opmærksom på, at disse betingelser for brug kan blive ændret. Sådanne ændringer træder i kraft, straks de ændrede betingelser for brug er offentliggjort. Brugerne af hjemmesiden opfordres til jævnligt at læse disse betingelser for brug for at se, om der er ændringer.

Oplysninger og ansvar

Oplysninger er udelukkende beregnet til generel oplysning og skal ikke opfattes som rådgivning. Heineken påtager sig intet ansvar for tab eller skade, der måtte opstå som resultat af brug af (eller manglende evne til at bruge) denne hjemmeside, herunder skader forårsaget af virus eller ukorrekte eller ufuldkomne oplysninger, medmindre dette tab eller denne skade skyldes forsætlig uredelighed eller grov uagtsomhed fra Heinekens side. Heineken påtager sig intet ansvar for tab eller skade, som skyldes manglende hensigtsmæssighed, rettidighed eller nøjagtighed på denne hjemmeside eller i dens oplysninger.

Heineken påtager sig herudover intet ansvar for tab eller skade, der skyldes brug af elektroniske kommunikationsmidler, herunder men ikke begrænset til tab eller skade som resultat af manglende eller forsinket levering af elektronisk kommunikation, opsnappelse eller manipulation af elektronisk kommunikation af tredjemand eller af computerprogrammer til elektronisk kommunikation og overførsel af virus.

Heineken fraskriver sig ansvaret for enhver garanti, herunder men ikke begrænset til garantier vedrørende tilstand, kvalitet, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

Oplysninger fra tredjemand

Oplysninger, der stammer fra tredjemand, er udtryk for denne tredjemands personlige meninger og holdninger. Heineken er ikke ansvarlig for og påtager sig intet ansvar for disse oplysninger.

Hyperlinks på denne hjemmeside fører muligvis brugerne til eksterne hjemmesider, der vedligeholdes af tredjemand. Heineken påtager sig intet ansvar for indhold og funktion på disse hjemmesider. Heineken påtager sig heller ikke ansvar for kvaliteten af produkter og tjenester, der tilbydes på disse eksterne hjemmesider.

Immaterielle rettigheder

Medmindre andet anføres, tilhører alle immaterielle rettigheder i forbindelse med denne hjemmeside og dens oplysninger Heineken, herunder men ikke begrænset til alle ophavsrettigheder, rettigheder til navne, ord og billeder, der er brugt som varemærke, samt logoer tilhørende Heineken, som f.eks., men ikke begrænset til, rettighederne til "HEINEKEN".

Brugerne har ret til at læse hjemmesiden og dens oplysninger samt tage kopier til personlig brug, f.eks. ved at udskrive eller gemme. Al anden brug af hjemmesiden eller dens oplysninger, f.eks. lagring eller reproduktion af (en del af) Heinekens hjemmeside på en ekstern hjemmeside, er ikke tilladt.

Uopfordrede ideer

I tilfælde af, at du uopfordret overfører ideer og/eller andet materiale, det være sig tekster, billeder, lyde, software, oplysninger eller andet ("materiale"), til denne hjemmeside eller sender sådant materiale til Heineken via e-mail eller på anden vis, er Heineken berettiget til at anvende og kopiere dette materiale og/eller udnytte det kommercielt fuldt ud og uden vederlag. Heineken er ikke pålagt fortrolighed i forbindelse med dette materiale

Du holder hermed Heineken skadesløs i forbindelse med alle sagsanlæg, krav og skadeserstatninger, som Heineken måtte modtage, blive genstand for eller risikere at påtage sig som et resultat af brug og/eller udnyttelse af dette materiale, som måtte krænke tredjemands (immaterielle) rettigheder eller på anden vis være retsstridig over for tredjemand.

Vilkårenes uafhængighed

Hvis en del af disse betingelser for brug er eller bliver ugyldige, er parterne stadig bundet af de tilbageværende betingelser. Parterne erstatter de ugyldige betingelser med gyldige betingelser, hvis retsvirkning så vidt muligt svarer til retsvirkningen af de ugyldige betingelser, idet der tages hensyn til indhold og formål i betingelser for brug.

Lovvalg og værneting

Disse betingelser for brug er underlagt nederlandsk lovgivning. Alle tvister i forbindelse med disse betingelser for brug, herunder men ikke begrænset til tvister vedrørende deres eksistens og gyldighed, skal afgøres af de kompetente domstole i Amsterdam.

Spectre - Terms of use

Acceptance and applicability

 1. Welcome to our website www.heineken.com/bond dedicated to exclusive content in relation to the James Bond® movie Spectre® (the “Website”). These terms of use (the “Terms”) together with our Cookie Policy govern your use of this Website. These Terms apply to all visits to and all use by you of this Website of Heineken Brouwerijen B.V. located in the Netherlands ("HEINEKEN").
 2. By using this Website you agree to the applicability of these Terms. We note that these Terms may be changed over time. Such changes shall be effective immediately upon the posting of the modified Terms. Users of the Website are advised to regularly read the Terms for possible changes.
 3. How to use the Website

 4. You can find exclusive video material related the James Bond movie Spectre on the Website. To access this material, you will need to take a picture with your smartphone or tablet of a Heineken® James Bond logo.
 5. The Website and its entire contents, features and functionality (including but not limited to all information, software, text, displays, images, video and audio, and the design, selection and arrangement thereof), are owned by HEINEKEN and/or its affiliates, its licensors or other providers of such material and are protected by copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws.
 6. You can use the Website only for purposes in line with these Terms. You must not use any part of the content of our Website for any other purposes without obtaining a licence from us. You are not permitted to make copies of (parts of) the Website.
 7. Liability

 8. HEINEKEN shall not be liable for any damages resulting from the use (or inability to make use) of this Website. HEINEKEN shall furthermore not be liable for damages that may result from the use of electronic means of communication, including, but not limited to, damages resulting from the failure or delay in delivery of electronic communications, interception or manipulation of electronic communications by third parties or by computer programs used for electronic communications and transmission of viruses.
 9. Linking to this Website

 10. Hyperlinks may be made to this Website provided these link to the main page www.heineken.com/bond. Placing so called "deeplinks" or "inline links" directly to certain parts of this Website is prohibited. A hyperlink may not be set up in such a way that an internet user views this Website in the frame of another website. Visiting this Website by automated means e.g. by using 'crawlers' or 'autobots' in order to systematically retrieve information there from or to functionally link the content of this Website to another Website is not allowed without the written consent of HEINEKEN.
 11. Indemnification

 12. You agree to defend, indemnify and hold harmless our company, affiliates, licensors and service providers, and us and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees) arising out of or relating to your violation of these Terms.
 13. Miscellaneous

 14. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them are unlawful or unenforceable, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
 15. These Terms are governed by Dutch law. Any dispute or claim arising out of or in connection to the use of the Website will be settled by the courts of Amsterdam in the Netherlands.

Cookie Policy

 1. This Cookie Policy applies to all visits to and all use by you of the website www.heineken.com/bond (the “Website”) of Heineken Brouwerijen B.V. located in the Netherlands ("HEINEKEN").
 2. By using this Website you agree to the applicability of this Cookie Policy. We note that this Cookie Policy may be changed over time. Such changes shall be effective immediately upon the posting of the modified Cookie Policy. Users of the Website are advised to regularly read this Cookie Policy for possible changes.
 3. The Website will make use of so-called "cookies". Cookies are small text files that the Website stores on your user device.
 4. Cookies used on the Website

  The Website only uses the following session cookies for the following purposes:

  1. Functional cookies: cookies used to enhance the user friendliness of the Website for visitors. For example, a cookie is placed to remember that you passed the age gate webpage when you are above legal drinking age. Without this cookie, you would have to re-submit this information on every webpage.
  2. Analytics cookies: HEINEKEN uses Google Analytics cookies, with the purpose to analyse how visitors use the Website. HEINEKEN can then make improvements to the usability of the Website. Google Analytics cookies are also placed by LogoGrab Ltd, with the purpose to analyse how visitors use the Website and LogoGrab functionality and furthermore in line with LogoGrab Ltd’s terms as set out in https://www.logograb.com/terms/. Google only processes data obtained via the Website in an anonymous form. Please visit www.google.com/analytics for more information on Google Analytics.

  HEINEKEN and LogoGrab do not process personal data via cookies or otherwise via the Website.

 5. Changing your settings
 6. By changing the settings in your web browser, you can establish that you will be given notice if a cookie is stored on your computer. By changing settings, you can also establish that your browser does not accept cookies from this Website, however not all areas of the Website may function correctly when deleting cookies.

  Miscellaneous

 7. Each of the paragraphs of this Cookie Policy operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them are unlawful or unenforceable, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
 8. This Cookie Policy are governed by Dutch law. Any dispute or claim arising out of or in connection to the use of the Website will be settled by the courts of Amsterdam in the Netherlands.
 9. Please send an email to webcentre@heineken.com in case you have any questions concerning anything on the use of cookies or any privacy related matters.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies

Generelt

Heineken Brouwerijen B.V. ("Heineken") kontrollerer behandlingen af alle personlige data, der indsamles i forbindelse med denne hjemmeside ("Hjemmesiden"). Heineken beskytter dine personlige oplysninger og overholder den hollandske lov om behandling af personlige data ("APPD").

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies ("politik") indeholder oplysninger om behandling af personlige data, der samles gennem hjemmesiden, samt om retten til adgang til og rettelse af disse personlige oplysninger.

Denne politik vil løbende kunne ændres. Disse ændringer træder i kraft, straks den ændrede politik er offentliggjort. Brugere af hjemmesiden opfordres til jævnligt at læse politikken for at gøre sig bekendt med eventuelle ændringer.

Personlige data

Heineken behandler personlige data, der samles gennem hjemmesiden. Følgende kategorier af personlige data bliver indsamlet:

 • navn
 • fødselsdato
 • kontaktoplysninger
 • andre oplysninger, som indtastes i formularer på hjemmesiden (e-mail, mobiltelefonnummer osv.)
 • alle personlige data indeholdt i oplysninger, der uploades på hjemmesiden

Besøgende under 18 år på hjemmesiden må kun sende personlige oplysninger til Heineken gennem hjemmesiden, hvis disse besøgende har fået lov af deres værger, som har læst denne politik.

Formål

Heineken anvender dine personlige oplysninger til følgende formål:

 • til at tilbyde dig tjenester som vist på hjemmesiden
 • til at tilbyde dig spil som vist på hjemmesiden
 • til at forbedre vores tjenester
 • til at besvare dine spørgsmål
 • til at sende dig oplysninger om aktuelle eller fremtidige aktiviteter hos Heineken. Hvis loven kræver det, vil Heineken indhente din tilladelse, før vi sender dig sådanne oplysninger.

Modtagere

Heineken vil kunne overføre dine personlige data til sine associerede selskaber. Heineken vil også kunne dele dine personlige data med tredjemand, som vil behandle dem efter de regler, Heineken angiver og under Heinekens ansvar. Hvis Heineken sælger nogle af eller alle virksomhedens aktiver eller aktier til en tredjemand, vil dine personlige data kunne blive overført til denne tredjepart. Heineken vil ikke overgive dine personlige data til nogen anden tredjemand, medmindre der er en juridisk forpligtelse til at gøre det.

Ved at anvende tjenesterne på denne hjemmeside giver du udtrykkeligt Heineken lov til at overføre dine personlige data til tredjelande, selvom sådanne lande ikke sikrer tilstrækkelig databeskyttelse.

Cookies

Denne hjemmeside anvender "cookies". Cookies er små tekstfiler, som hjemmesiden gemmer på din computer. Hjemmesiden anvender cookies til at genkende dig, hvis du kommer tilbage til hjemmesiden. På den måde er Heineken i stand til at forbedre hjemmesidens brugervenlighed og tilpasse hjemmesiden til dine behov. Hjemmesidens cookies, der gemmes på din computer, forbliver gyldige i en ubegrænset periode efter dit første besøg på hjemmesiden.

Ved at ændre indstillingerne i din webbrowser kan du sørge for at få besked, når en cookie bliver gemt på din computer. Ved at ændre indstillinger kan du også sørge for, at din browser ikke accepterer cookies fra denne hjemmeside. Men hvis din browser ikke accepterer cookies fra denne hjemmeside, er det ikke sikkert, at du kan få adgang til eller anvende alle funktioner på denne hjemmeside.

Sikkerhed og opbevaringsperiode

Overførsel, opbevaring og behandling af personlige data, der indsamles gennem denne hjemmeside, sikres med opdaterede og almindelige tekniske foranstaltninger.

Generelt vil Heineken ikke opbevare personlige data, der er indhentet gennem denne hjemmeside, i mere end to år.

Adgang, rettelse og sletning

Du kan til enhver tid bede Heineken om at få adgang til de personlige data, vi har samlet om dig. Du kan også bede Heineken om at rette eller slette dine personlige data. Du kan sende anmodninger om adgang, rettelse eller sletning af personlige data til heinekendanmark@gmail.com med angivelse af navn og postadresse.

BETINGELSER FOR DELTAGELSE I KONKURRENCEN “SPYFIE”

SPYFIE BETINGELSER FOR DELTAGELSE I KONKURRENCEN “SPYFIE”

Introduktion

 1. Spyfie konkurrencen ("Konkurrencen"), udbydes af Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, DK-4640 Faxe ("HEINEKEN"), som en del af en reklamekampagne for Heineken-koncernen, der omfatter flere markeder.
 2. Konkurrencen løber fra d. 22. september til og med d. 25. oktober 2015.
 3. DU SKAL VÆRE MINIMUM 25 ÅR FOR OG BOSIDDENDE I DANMARK FOR AT DELTAGE I KONKURRENCEN. Ansatte hos HEINEKEN og HEINEKENS samarbejdspartnere i forbindelse med denne Konkurrence samt medlemmer af disses husstande kan ikke deltage i konkurrencen.
 4. Disse vilkår og betingelser gælder for retsforholdet mellem HEINEKEN og dig som deltager i konkurrencen ("Deltager").
 5. Disse vilkår og betingelser er underlagt Danmark lov.
 6. HEINEKEN har ret til, efter eget skøn og uden forudgående varsel, at ændre eller afbryde ethvert aspekt af konkurrencen. Sådanne ændringer vil være gældende straks ved udmeldingen af de ændrede vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer at overholde disse eller eventuelle fremtidige vilkår og betingelser, skal du ikke (fortsat) deltage i konkurrencen. Vi anbefaler, at du regelmæssigt læser vilkårene for konkurrencen for eventuelle ændringer.

Spyfie præmien

 1. Formålet med konkurrencen er at sende en person fra Danmark til Las Vegas, Nevada, USA til en særlig James Bond Spectre premiere ("Spyfie Turen"). Spyfie Turen finder sted fra onsdag den 4. november 2015 til torsdag den 5. november 2015 ("Dagene").
 2. Det er HEINEKENs hensigt at vælge en person fra Danmark, som skal deltage i ovennævnte tur (”Vinderen”) ud fra den castingproces som finder sted mellem 22. september 2015 og 25 oktober 2015 ("Castingen").
 3. Hvis der udvælges en Vinder i henhold til Castingen, vil Vinderen komme med på Spyfie Turen, som betales af HEINEKEN (Spyfie Turen omfatter mad og drikkelse for Dagene, transport for Dagene (herunder flyvninger tur-retur fra Danmark til Las Vegas, to overnatninger (udvalgt af HEINEKEN for nætterne 4. og 5 november 2015), deltagelse i en særlig James Bond Spectre premiere og adgang til Spyfie relaterede arrangementer (herunder bl.a. gennemførelse af videooptagelser af Vinderen) og aktiviteter i løbet af Dagene). Lommepenge er IKKE inkluderet i præmien, og denne udgift skal således afholdes af Vinderen selv. Præmien har en estimeret værdi af 25.000 DKK. Præmien kan ikke ombyttes til en alternativ rejse/rejsedato eller kontanter.

Castingen

 1. Du deltager i Castingen ved at uploade et fotografi på Heinekens Facebook væg på www.facebook.com/Heineken som en kommentar under vores post, hvor du viser, hvad du ville pakke, hvis du skulle deltage i Spyfie Turen ("Fotoet").
 2. Bemærk, at dit foto er ugyldigt til brug i Konkurrencen, hvis det er placeret på en anden platform end på Facebook.
 3. For alle Fotos du uploader på ovennævnte Facebook-side i forbindelse med denne Konkurrence, garanterer du, at Fotoet:
  1. ikke krænker andres rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, tredjemands ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder, eller privatlivets fred, reklame- eller kontraktmæssige rettigheder. Hvis billedet indeholder afbildning af en anden person, erklærer du hermed at (i) du har fået hans/hendes samtykke til at bruge hans/hendes billede, og (ii) denne person er mindst 25 år;
  2. ikke overtræder nærværende konkurrencebetingelser eller gældende love eller enhver anden forordning, retningslinje eller EU-standard;
  3. ikke indeholder uopfordrede eller uautoriserede promoveringer, politisk propaganda, reklame, eller enhver anden form for opfordring;
  4. ikke indeholder materiale, der er stødende, ærekrænkende, truende, misbrugende, vulgært, sexistisk, diskriminerende eller på anden måde upassende, og
  5. ikke er beregnet til at fremme eller tilskynde voldelig, farlig eller asocial adfærd.
 4. Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, støttet eller administreret af eller associeret med Facebook. Facebook er ikke ansvarlig for deltagelse i forbindelse med noget aspekt af denne Konkurrence.

Casting-processen

 1. Billeder, der er uploades til Facebook som beskrevet under afsnittet ’’Castingen’’ skal anvendes af HEINEKEN til at udpege en Vinder.
 2. Der er ingen begrænsning i antallet af billeder, som en deltager kan uploade.
 3. Det er op til HEINEKEN efter eget skøn at afgøre, hvem der skal udpeges som Vinder, idet denne proces er baseret på kreativitet og social indflydelse. En del af casting processen kan være, at HEINEKEN (eller en tredjepart engageret af HEINEKEN) vil anmode om at få et interview med dig via telefonmøde eller videoopkald for at afgøre, om du er den Vinder HEINEKEN er på udkig efter.
 4. VINDEREN VIL BLIVE UDVALGT AF HEINEKEN SENEST D. 26. OKTOBER 2015 OG VINDEREN VIL BLIVE KONTAKTET VIA FACEBOOK. HEREFTER SKAL VINDEREN SENEST D. 30. OKTOBER 2015 KONTAKTE HEINEKEN FOR AT KRÆVE SIN GEVINST. SÅFREMT VINDEREN IKKE TAGER KONTAKT TIL HEINEKEN SENEST D. 30. OKTOBER, VIL RETTEN TIL PRÆMIEN BORTFALDE, OG ’’VINDEREN’’ VIL IKKE KUNNE KRÆVE ERSTATNING ELLER ANDEN BETALING/GODTGØRELSE FRA HEINEKEN I DEN FORBINDELSE.
 5. HEINEKEN TAGER FORBEHOLD OM AT VÆLGE EN VINDER UD FRA EN OFFLINE-UDVÆLGELSE, SÅFREMT HEINEKEN VURDERER, AT DER IKKE KAN FINDES EN PASSENDE VINDER GENNEM GASTINGEN SOM BESKREVET OVENFOR.
 6. HEINEKEN deltager ikke i diskussioner omkring castingen.

Kriterier, som vinderen skal overholde

 1. I perioden fra upload af vinderfotoet og indtil Spyfie Turen er gennemført, er Vinderen forpligtet til:
  1. at overholde nærværende konkurrencebetingelser;
  2. at besidde et gyldigt pas i Danmark (og give HEINEKEN en kopi heraf efter anmodning) og være i stand til at opnå visum/ESTA til Nevada, USA. DET ER VINDERENS EGET ANSVAR AT OPNÅ VISUM/ESTA til SPYFIE TUREN FORUD FOR AFREJSEN, HERUNDER AT BETALE DE OMKOSTNINGER/GEBYRER, SOM MÅTTE VÆRE FORBUNDET HERMED. SÅFREMT VISA/ESTA IKKE OPNÅS (UANSET ÅRSAG) KAN VINDEREN IKKE KRÆVE ERSTATNING ELLER ANDEN BETALING/GODTGØRELSE FRA HEINEKEN;
  3. at have en god generel sundhedstilstand, god fysisk og være mentalt i stand til at rejse og deltage i Spyfie Turen og Dagene. DET ER VINDERENS EGET ANSVAR AT TEGNE FORNØDEN REJSE/-SYGEFORSIKRING TIL DELTAGELSE I SPYFIE TUREN/DAGENE;
  4. ikke at have en straffeattest eller verserende sigtelse;
  5. at underskrive og overholde alle juridiske dokumenter, som med rimelighed kan forlanges fra HEINEKENS side eller fra en tredjepart engageret af HEINEKEN i forhold til konkurrencen, herunder, men ikke begrænset til: aftale om deltagelse, overdragelse eller frafald af immaterielle rettigheder, afståelses- og godtgørelsesdokumenter. VINDEREN skal returnere alle dokumenter i underskrevet stand indenfor 3 arbejdsdage efter modtagelsen, og
  6. overholde alle gældende love eller enhver anden regulering, retningslinje eller samfundskodeks i deres bopælsland og det land, hvor Spyfie Turen finder sted.

Immaterielle rettigheder og reklame

 1. Alle immaterielle rettigheder til Konkurrencen ejes af Heineken.
 2. ALLE DELTAGERE GIVER HEINEKEN EN UBEGRÆNSET BRUGSRET (BÅDE I TID OG ANVENDELSESOMRÅDE) TIL DE FOTOS, SOM UPLOADES PÅ FACEBOOK-SIDEN, SÅLEDES AT HEINEKEN ELLER HEINEKENS SAMARBEJDSPARTNERE VEDERLAGSFRIT OG TIDSUBEGRÆNSET KAN ANVENDE DE OMHANDLEDE FOTOS BÅDE HELT OG DELVIST, I REDIGERET FORM, I REKLAME- OG MARKEDSFØRINGSFORMÅL, BÅDE I FORBINDELSE MED DENNE KONKURRENCE OG TIL ØVRIGE FORMÅL OG I ALLE NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE MEDIER UDEN YDERLIGERE REFERENCE.
 3. VINDEREN INDVILGER I AT BLIVE INTERVIEWET, FOTOGRAFERET OG FILMET UNDER OG I FORBINDELSE MED KONKURRENCEN OG SPYFIE TUREN, OG ACCEPTERER AKTIVT OG VEDERLAGSFRIT AT SAMARBEJDE OM EVENTUELLE SALGSFREMMENDE AKTIVITETER OG REKLAME I FORBINDELSE HERMED. ALT MATERIALE FRA SPYFIE TUREN, HERUNDER VINDERENS NAVN, BILLEDE (I FOTO OG PÅ VIDEOOPTAGELSER) OG KOMMENTARER, KAN ANVENDES VEDERLAGSFRIT OG TIDSUBEGRÆNSET AF HEINEKEN OG HEINEKENS SAMARBEJDSPARTNERE BÅDE HELT OG DELVIST, I REDIGERET FORM, I REKLAME- OG MARKEDSFØRINGSFORMÅL, BÅDE I FORBINDELSE MED DENNE KONKURRENCE OG TIL ØVRIGE FORMÅL OG I ALLE NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE MEDIER UDEN YDERLIGERE REFERENCE. VINDEREN GIVER SÅLEDES HEINEKEN OG HEINEKENS SAMARBEJDSPARTNERE EN VEDERLAGSFRI OG UBEGRÆNSET BRUGSRET (BÅDE I TID OG ANVENDELSESOMRÅDE) TIL OVENNÆVNTE MATERIALE.
 4. Deltagerne må ikke på noget tidspunkt kommentere eller agere på en måde, som vil kunne skade for Heineken-koncernen, Heineken ® varemærke eller Konkurrencen, uanset om deltageren er blevet udelukket eller diskvalificeret fra Konkurrencen.
 5. Ved din deltagelse i Konkurrencen giver du enhver bruger af Facebook en ikke-eksklusiv licens til at få adgang til dit Foto gennem webstedet og til at bruge, reproducere, distribuere, udarbejde derivative værker af og udstille sådanne Fotos.

Friholdelse

 1. Enhver deltager i Konkurrencen skal holde HEINEKEN skadesløs og holde HEINEKEN og alle samarbejdspartnere, datterselskaber, associerede selskaber, relaterede selskaber, reklameagenturvirksomheder og hver af disses og deres respektive direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter (de ’’Friholdte Parter’’) skadesløse for ethvert tab, skader, rettigheder, krav, eller øvrige handlinger af enhver art, der måtte opstå, helt eller delvist, direkte eller indirekte som følge af deltagelse i Konkurrencen.
 2. Enhver deltager anerkender og accepterer uden forbehold og vederlagsfrit at ingen aktiviteter eller engagementer vil resultere i, at deltageren bliver anset for at være ansat hos HEINEKEN eller hos HEINEKENS samarbejdspartnere og at HEINEKEN således ikke har noget som helst ansvar for at yde deltagerene nogle medarbejderfordele.

Ansvarsfraskrivelse

  HEINEKEN FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR I FORBINDELSE MED KONKURRENCEN OG SPYFIE TUREN. KONKURRENCEN OG SPYFIE TUREN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES’’ OG DELTAGEREN DELTAGER PÅ EGET ANSVAR.

Privacy Policy og databeskyttelse

 1. Personlige data, som tilvejebringes af deltagere i forbindelse med denne Konkurrence vil blive behandlet af HEINEKEN i overensstemmelse med vores privatlivs- og cookie-politik, som findes på hjemmesiden www.royalunibrew.dk
 2. De personoplysninger, der er afledt af denne Konkurrence vil alene blive opbevaret af HEINEKEN med det formål at gennemgøre Konkurrencen. Efter afslutningen af Konkurrencen vil deltagernes personlige data blive slettet. Vedrørende Fotos og videooptagelse henvises dog til afsnittet om ’’Immaterielle rettigheder og reklame’’ ovenfor. Kun personoplysninger om Vinderen vil blive gemt længere for at overholde lovgivningen.

Politik om cookies

Denne lokale hjemmeside for danske besøgende, der er dedikeret til mærket Heineken ("Hjemmeside"), er udgivet af Heineken Group og Royal Unibrew A/S ("Heineken"). Når du har sendt aldersformularen, og kommer ind på hjemmesiden, vil hjemmesiden anvende såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler, som hjemmesiden gemmer på din enhed.

Cookies, der anvendes på hjemmesiden

Hjemmesiden anvender cookies til følgende formål:

 • Funktionelle cookies: Cookies, der anvendes til at øge brugervenligheden af hjemmesiden for de besøgende. F.eks. placeres der en cookie, der gemmer dine foretrukne lande- og sprogindstillinger og husker de oplysninger, du har sendt på siden for aldersbegrænsning. Uden denne cookie ville du være nødt til at indsende aldersformularen igen, hver gang du vil ind på en ny side på hjemmesiden. De funktionelle cookies på hjemmesiden, der lagres af Heineken på din computer, er kun gyldige under din session på hjemmesiden.
 • Analyse-cookies: Heineken bruger Google Analytics cookies, der har det formål at analysere, hvordan besøgende bruger hjemmesiden. Heineken kan derefter foretage forbedringer på anvendeligheden af hjemmesiden. Google behandler kun data, der fås via hjemmesiden i en anonym formular. Besøg www.google.com/analytics for yderligere oplysninger om Google Analytics.
 • Tredjeparts cookies: Hjemmesiden tillader cookies fra sociale plugins fra flere tredjeparter. På denne måde kan brugere dele indhold fra hjemmesiden på bestemte sociale netværk. Disse plugins øger også brugervenligheden på hjemmesiden. F.eks. kan brugere ved hjælp af et Facebook-plugin på hjemmesiden bare registrere sig på hjemmesiden med oplysningerne fra deres Facebook-konto. De data (brugen af dem), der indsamles af disse tredjeparter via de sociale plugins, bestemmes udelukkende af disse tredjeparter, da Heineken ikke kan læse disse cookies (på samme måde som tredjeparter ikke kan læse cookies fra Heineken). For yderligere oplysninger om tredjeparts cookies, læs politikkerne fra den relevante tredjepart.

Ændring af dine indstillinger

Ved at ændre indstillingerne i din webbrowser, kan du sørge for at få besked, når en cookie bliver gemt på din computer. Ved at ændre indstillinger kan du også sørge for, at din browser ikke accepterer cookies fra denne hjemmeside. Men hvis din browser ikke accepterer cookies fra denne hjemmeside, er det ikke sikkert, at du kan få adgang til eller anvende alle funktioner på denne hjemmeside.

Besøg desuden www.minecookies.org for at læse mere om cookies, og www.minecookies.org/fravalg om hvordan cookies kan fravælges.

Kontakt

Send venligst en e-mail til kim.braget@royalunibrew.com i tilfælde af, at du har spørgsmål vedrørende anvendelsen af cookies på hjemmesiden.