Introduktion

For at sikre at vi alle kan få fornøjelse af Heinekens hjemmeside, fastsætter vi hermed vores generelle retningslinjer. I disse vilkår og betingelser for brug og denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger om cookies kan du finde oplysninger om vores politikker og bestemmelser. Vi foreslår, at du læser dem grundigt. Følgende er kun ment som en generel fremgangsmåde.

’’UEFA CHAMPIONS LEAGUE Match Your Half Ticket’’ konkurrence i Danmark

Konkurrencebetingelser

’’UEFA CHAMPIONS LEAGUE Match Your Half Ticket’’ konkurrence i Danmark

Baggrund

1. Ved din deltagelse i denne UEFA CHAMPIONS LEAGUE Match Your Half Ticket konkurrence (“Konkurrencen”) forpligter du dig til at overholde konkurrencebetingelserne. Arrangøren forbeholder sig ret til at diskvalificere personer, som ikke overholder konkurrencebetingelser.

2. Arrangøren af denne konkurrence er: Royal Unibrew A/S, Faxe Alle 1, 4640 Faxe, Denmark.

3. Konkurrenceperioden er fra 1. februar 2014 og indtil 2. maj 2014. Konkurrencen er kun tilgængelig fra www.heineken.com/dk (’’Websiden”).

Deltagelse og præmier

4. Konkurrencen gælder kun for personer, der er fyldt 18 år og er bosiddende i Danmark.

5. Deltageren skal sende en sms til 1919, hvor de modtager et link til hjemmesiden. På hjemmesiden får de deres unikke kode, som de indtaster direkte på hjemmesiden.

Deltagere skal indtaste koden og registrere sig som deltager online på Websiden. Herefter har man mulighed for at:

Vinde en af følgende Instant Win præmier:
a) Vind et af 30 UCL vinter sæt
b) Vind en af 40 UCL hacky sack
c) Vind en of 40 UCL Heineken-tag

6. Straks du har indtastet din kode, får du at vide, om du har vundet en af Instant Win præmierne nævnt ovenfor. Hvis du har vundet en instant win præmie, vil du modtage denne med posten indenfor 4 uger.
7. Både deltagere, som har vundet en Instant Win præmie, og deltagere, som ikke har vundet en Instant Win præmie kan fortsætte i konkurrencen ved at lade sig registrere for at komme i betragtning til en af de følgende Lodtrækningspræmie:
a) I alt 4 UEFA Champions League billetter til semifinal. Vinderen får 2 billetter, og den ekstra billet skal bruges til en person som er min. 18 år.

For at kvalificere sig til lodtrækningspræmierne, skal man indtaste visse personlige oplysninger på Websiden.
8. Hvis du vinder en Lodtrækningspræmie, sikrer vi, at du modtager billetterne senest 2 uger før kampen.
9. Vinderkoderne til Instant Win præmierne og Lodtrækningspræmierne udtrækkes via en algoritme, som vælger vinderne objektivt, og det sikres, at alle de nævnte præmier er udtrukket, når kampagneperioden udløber. 

10. Præmierne kan ikke sælges, byttes eller veksles til kontanter eller andre præmier. Eventuel afregning af skat som følge af modtagelse af gevinst, er vinderens eget ansvar.

Personoplysninger

11. Deltagerne i denne Konkurrence samtykker – i tilfælde af at de vinder – til at deltage i en reklamekampagne ved at tillade Heineken koncernen at bruge deres navne og portrætter i reklameøjemed i relation til UEFA CHAMPIONS LEAGUE kampagnen. Såfremt en vinder er uvillig til at deltage i sådanne reklamer, er Royal Unibrew A/S berettiget til at vælge en anden vinder uden yderligere forpligtelser eller ansvar overfor den oprindelige vinder.

12. Royal Unibrew A/S vil kun anvende konkurrencedeltagernes oplysninger til brug for at oplyse deltagerne om reklameaktiviteter I forbindelse med denne Konkurrence, og konkurrencedeltagernes personlige oplysninger vil ikke blive brugt til andre formål uden  forudgående tilladelse, bortset fra formål nævnt i disse Konkurrencebetingelser. Enhver personlig oplysning, der er i Royal Unibrew A/S´ besiddelse til brug for denne Kampagne, vil blive håndteret i overensstemmelse med Heinekens politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der er tilgængelig på  www.heineken.com/dk .

Ansvarsfraskrivelse og  Offentliggørelse

13. Royal Unibrew A/S er ikke ansvarlig for tekniske fejl eller fejl, der er udenfor Royal Unibrew A/S´ kontrol. Royal Unibrew A/S er ikke ansvarlig for elektroniske fejl, computerfejl, kabelfejl, transmissionsfejl, netværksfejl, teletekniske fejl eller internet-relaterede hardware eller softwarefejl, for serviceyderes handlinger eller undladelser, internet adgang eller for trafikophobning eller menneskelige fejl.

14. Ved din deltagelse bekræfter du at ville holde Heineken og enhver af dennes datterselskaber, associerede selskaber og koncernselskaber og relaterede selskaber, reklamebureauer og samarbejdspartnere og Heinekens og disses respektive direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter skadesløse for ethvert tab, erstatning, rettigheder eller krav, der er opstået helt eller delvist som følge af deltagelsen i Konkurrencen eller i forbindelse med præmien.

15. HEINEKEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR OG GARANTI I FORBINDELSE MED KONKURRENCEN. KONKURRENCEN OG PRÆMIERNE YDES ’SOM BESET’ OG ’SOM TILGÆNGELIG’. I TILFÆLDE AF, AT DET ER UMULIGT AT TILDELE PRÆMERNE PÅ GRUND AF OMSTÆNDIGHEDER, SOM IKKE KAN TILSKRIVES HEINEKEN, ER HEINEKEN BERETTIGHET TIL AT ÆNDRE PRÆMIERNE SOM HEINEKEN FINDER DET RIMELIGT.

Eventuelt

16. Medarbejdere Royal Unibrew A/S, dets associerede selskaber og forretningspartnere i forbindelse med denne Konkurrence, kan ikke deltage i Konkurrencen og/eller vinde præmier.

17. Royal Unibrew A/S forbeholder sig retten til at annullere Konkurrencen til enhver tid i tilfælde af uforudsete lovbestemmelser eller forhold udenfor Royal Unibrew A/S´ kontrol.

18. Konkurrencen og Konkurrencebetingelserne er underlagt dansk lov.

Kontakt

19. I konkurrenceperioden kan alle forespørgsler eller klager vedr. Konkurrencebetingelserne rettes til Kim.braget@royalunibrew.com . Du vil blive kontaktet indenfor rimelig tid efter modtagelsen. Heineken vil ikke indgå i dialog omkring udvælgelse af vindere.

 

UEFA Champions League-spil

BETINGELSER FOR BRUG

Introduktion

 1. UEFA Champions League-spil udbydes af Heineken som en del af UEFA Champions League-kampagnen.
 2. Disse betingelser for brug er gældende for den juridiske aftale mellem dig og Heineken som deltager af Experience.
 3. Selvom Heineken har taget alle rimelige tiltag i forhold til at promovere kampagnen i overensstemmelse med gældende lovgivning, kan Heineken ikke stille nogen repræsentationer vedr. Experiences egnethed til brug i jurisdiktioner andre end Holland. Hvis du vælger at åbne programmet eller spille Experience eller gøre brug af oplysningerne, er du alene ansvarlig for, at din deltagelse er i overensstemmelse med lokale regler og regulativer.
 4. Heineken har til enhver tid ret til, efter eget skøn og uden forudgående varsel, at ændre eller afbryde ethvert aspekt eller enhver egenskab under (konfigurationen af) Experience samt at ændre eller modificere betingelserne for brug, eller nogen del deraf, eller at implementere nye vilkår. Sådanne ændringer, modificeringer, tilføjelser eller sletninger træder i kraft øjeblikkeligt efter publicerede betingelser for brug. Hvis du ikke accepterer disse eller fremtidige betingelser for brug, må du ikke (fortsætte med at) spille Experience. Du bedes jævnligt læse betingelserne for brug for at få oplysninger omkring evt. ændringer.
 5. EXPERIENCE ER IKKE EN LODTRÆKNING, ET LOTTERI ELLER ET SPIL MED NOGEN CHANCE FOR AT VINDE NOGET AF NOGEN ART.
 6. Hverken Twitter eller facebook er sponsor eller administrator eller på nogen anden måde tilknyttet Experience. Din relation til Twitter og facebook er underlagt de vilkår og betingelser, der fremgår af de pågældende websteder tilhørende Twitter og facebook. Du kan ikke inddrage Twitters eller facebooks vilkår og betingelser i din juridiske aftale med Heineken.

Deltagelse

 1. Du er berettiget til at spille Experience, hvis du er 16 år eller derover samt over den tilladte alder for alkoholudskænkning i dit land. Personer bosiddende i følgende jurisdiktioner er udelukket fra deltagelse: Afghanistan, Brunei, Bangladesh, Gambia, Kuwait, Libyen, Norge, Pakistan, Rusland, Saudi-Arabien, Forenede Arabiske Emirater, Yemen samt noget andet marked, hvor reklamer for, salg eller indtagelse af alkoholiske drikke er forbudt.
 2. Deltagelse i Experience er ikke købsbetinget.
 3. Deltagelse i Experience medfører ikke mulighed for at vinde præmier.
 4. Heineken har til enhver tid ret til, efter eget skøn og uden forudgående varsel at udelukke dig fra deltagelse. Situationer, hvor Heineken kan udelukke dig fra deltagelse, omfatter, men er ikke begrænsede til manglende overensstemmelse med disse vilkår og betingelser eller forsøg på at kompromittere Experience på nogen måde.

Tilgængelighed

Du kan spille Experience via www.heineken.com, den facebook-side, der er tilegnet mærket Heineken®, samt via bestemte weblogs, fra 2. april 2013 frem til 30. maj 2013 (eller de datoer, der er fastlagt af Heineken).

Lancering

Du accepterer hermed at ville skadesløsholde Heineken, Twitter og facebook samt alle disses datterselskaber, partnere, relaterede virksomheder, reklame- og kampagneselskaber samt hvert af deres respektive direktører, ansatte, agenter og repræsentanter ("lancerende parter") fra og imod ethvert tab, krænkede rettigheder, krav eller handlingsårsager imod nogen form, der måtte opstå, helt eller delvist, direkte eller indirekte, pga. deltagelse i Experience, herunder krav på baggrund af rettigheder til offentliggørelse, injurier og rettigheder til privat ejendom.

Ansvarsfraskrivelse

HEINEKEN FRALÆGGER SIG ALLE GARANTIER I FORHOLD TIL EXPERIENCE. EXPERIENCE LEVERES "SOM DET ER", OG "SOM DET ER TILGÆNGELIGT".

Immaterielle rettigheder

 1. Alle immaterielle ejendomsrettigheder til Experience ejes af Heineken.
 2. Brugere har tilladelse til at spille Experience og dele deres resultater. Anden brug af Experience, f.eks. lagring eller gengivelse af (nogen del af) Experience på noget eksternt websted er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Heineken.

Andres materiale

Hyperlinks på the Experience kan lede besøgende til eksterne websteder, der vedligeholdes af øvrige parter. Heineken påtager sig intet ansvar for indhold og funktion på disse hjemmesider. Heineken påtager sig heller ikke ansvar for kvaliteten af produkter og tjenester, der tilbydes på disse eksterne hjemmesider.

Personlige oplysninger og databeskyttelse

De personlige data, der tilvejebringes af dig i forbindelse med Experience, vil blive behandlet af Heineken i overensstemmelse med vores politik vedr. personlige oplysninger og cookies. Dit facebook-id i kombination med din personlige spilscore opbevares af Heineken med henblik på at oprette en pointtavle. Heineken anvender ikke disse data til andet end dette formål. Alle personlige data slettes, når Experience ikke længere er online.

Adgang, rettelse og sletning

Du kan til enhver tid bede Heineken om at få adgang til de personlige data, vi har samlet om dig. Du kan også bede Heineken om at rette eller slette dine personlige data. Du kan sende dine spørgsmål vedr. disse vilkår eller dine forespørgsler vedr. adgang, rettelse eller fjernelse af dine personlige data til webcentre@heineken.com med oplysninger om dit navn og din postadresse.

Vilkår og betingelser

Anvendelsesområde

Disse vilkår og betingelser for brug ("Betingelser for brug") gælder for alle besøg på og brug af denne hjemmeside tilhørende Heineken Brouwerijen B.V. ("Heineken") samt alle oplysninger, anbefalinger og/eller tjenester leveret til dig eller via denne hjemmeside ("Oplysningerne").

Brug af denne hjemmeside opfattes samtidigt som accept af disse betingelser for brug. Vi gør opmærksom på, at disse betingelser for brug kan blive ændret. Sådanne ændringer træder i kraft, straks de ændrede betingelser for brug er offentliggjort. Brugerne af hjemmesiden opfordres til jævnligt at læse disse betingelser for brug for at se, om der er ændringer.

Oplysninger og ansvar

Oplysninger er udelukkende beregnet til generel oplysning og skal ikke opfattes som rådgivning. Heineken påtager sig intet ansvar for tab eller skade, der måtte opstå som resultat af brug af (eller manglende evne til at bruge) denne hjemmeside, herunder skader forårsaget af virus eller ukorrekte eller ufuldkomne oplysninger, medmindre dette tab eller denne skade skyldes forsætlig uredelighed eller grov uagtsomhed fra Heinekens side. Heineken påtager sig intet ansvar for tab eller skade, som skyldes manglende hensigtsmæssighed, rettidighed eller nøjagtighed på denne hjemmeside eller i dens oplysninger.

Heineken påtager sig herudover intet ansvar for tab eller skade, der skyldes brug af elektroniske kommunikationsmidler, herunder men ikke begrænset til tab eller skade som resultat af manglende eller forsinket levering af elektronisk kommunikation, opsnappelse eller manipulation af elektronisk kommunikation af tredjemand eller af computerprogrammer til elektronisk kommunikation og overførsel af virus.

Heineken fraskriver sig ansvaret for enhver garanti, herunder men ikke begrænset til garantier vedrørende tilstand, kvalitet, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

Oplysninger fra tredjemand

Oplysninger, der stammer fra tredjemand, er udtryk for denne tredjemands personlige meninger og holdninger. Heineken er ikke ansvarlig for og påtager sig intet ansvar for disse oplysninger.

Hyperlinks på denne hjemmeside fører muligvis brugerne til eksterne hjemmesider, der vedligeholdes af tredjemand. Heineken påtager sig intet ansvar for indhold og funktion på disse hjemmesider. Heineken påtager sig heller ikke ansvar for kvaliteten af produkter og tjenester, der tilbydes på disse eksterne hjemmesider.

Immaterielle rettigheder

Medmindre andet anføres, tilhører alle immaterielle rettigheder i forbindelse med denne hjemmeside og dens oplysninger Heineken, herunder men ikke begrænset til alle ophavsrettigheder, rettigheder til navne, ord og billeder, der er brugt som varemærke, samt logoer tilhørende Heineken, som f.eks., men ikke begrænset til, rettighederne til "HEINEKEN".

Brugerne har ret til at læse hjemmesiden og dens oplysninger samt tage kopier til personlig brug, f.eks. ved at udskrive eller gemme. Al anden brug af hjemmesiden eller dens oplysninger, f.eks. lagring eller reproduktion af (en del af) Heinekens hjemmeside på en ekstern hjemmeside, er ikke tilladt.

Uopfordrede ideer

I tilfælde af, at du uopfordret overfører ideer og/eller andet materiale, det være sig tekster, billeder, lyde, software, oplysninger eller andet ("materiale"), til denne hjemmeside eller sender sådant materiale til Heineken via e-mail eller på anden vis, er Heineken berettiget til at anvende og kopiere dette materiale og/eller udnytte det kommercielt fuldt ud og uden vederlag. Heineken er ikke pålagt fortrolighed i forbindelse med dette materiale

Du holder hermed Heineken skadesløs i forbindelse med alle sagsanlæg, krav og skadeserstatninger, som Heineken måtte modtage, blive genstand for eller risikere at påtage sig som et resultat af brug og/eller udnyttelse af dette materiale, som måtte krænke tredjemands (immaterielle) rettigheder eller på anden vis være retsstridig over for tredjemand.

Vilkårenes uafhængighed

Hvis en del af disse betingelser for brug er eller bliver ugyldige, er parterne stadig bundet af de tilbageværende betingelser. Parterne erstatter de ugyldige betingelser med gyldige betingelser, hvis retsvirkning så vidt muligt svarer til retsvirkningen af de ugyldige betingelser, idet der tages hensyn til indhold og formål i betingelser for brug.

Lovvalg og værneting

Disse betingelser for brug er underlagt nederlandsk lovgivning. Alle tvister i forbindelse med disse betingelser for brug, herunder men ikke begrænset til tvister vedrørende deres eksistens og gyldighed, skal afgøres af de kompetente domstole i Amsterdam.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies

Generelt

Heineken Brouwerijen B.V. ("Heineken") kontrollerer behandlingen af alle personlige data, der indsamles i forbindelse med denne hjemmeside ("Hjemmesiden"). Heineken beskytter dine personlige oplysninger og overholder den hollandske lov om behandling af personlige data ("APPD").

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies ("politik") indeholder oplysninger om behandling af personlige data, der samles gennem hjemmesiden, samt om retten til adgang til og rettelse af disse personlige oplysninger.

Denne politik vil løbende kunne ændres. Disse ændringer træder i kraft, straks den ændrede politik er offentliggjort. Brugere af hjemmesiden opfordres til jævnligt at læse politikken for at gøre sig bekendt med eventuelle ændringer.

Personlige data

Heineken behandler personlige data, der samles gennem hjemmesiden. Følgende kategorier af personlige data bliver indsamlet:

 • navn
 • fødselsdato
 • kontaktoplysninger
 • andre oplysninger, som indtastes i formularer på hjemmesiden (e-mail, mobiltelefonnummer osv.)
 • alle personlige data indeholdt i oplysninger, der uploades på hjemmesiden

Besøgende under 18 år på hjemmesiden må kun sende personlige oplysninger til Heineken gennem hjemmesiden, hvis disse besøgende har fået lov af deres værger, som har læst denne politik.

Formål

Heineken anvender dine personlige oplysninger til følgende formål:

 • til at tilbyde dig tjenester som vist på hjemmesiden
 • til at tilbyde dig spil som vist på hjemmesiden
 • til at forbedre vores tjenester
 • til at besvare dine spørgsmål
 • til at sende dig oplysninger om aktuelle eller fremtidige aktiviteter hos Heineken. Hvis loven kræver det, vil Heineken indhente din tilladelse, før vi sender dig sådanne oplysninger.

Modtagere

Heineken vil kunne overføre dine personlige data til sine associerede selskaber. Heineken vil også kunne dele dine personlige data med tredjemand, som vil behandle dem efter de regler, Heineken angiver og under Heinekens ansvar. Hvis Heineken sælger nogle af eller alle virksomhedens aktiver eller aktier til en tredjemand, vil dine personlige data kunne blive overført til denne tredjepart. Heineken vil ikke overgive dine personlige data til nogen anden tredjemand, medmindre der er en juridisk forpligtelse til at gøre det.

Ved at anvende tjenesterne på denne hjemmeside giver du udtrykkeligt Heineken lov til at overføre dine personlige data til tredjelande, selvom sådanne lande ikke sikrer tilstrækkelig databeskyttelse.

Cookies

Denne hjemmeside anvender "cookies". Cookies er små tekstfiler, som hjemmesiden gemmer på din computer. Hjemmesiden anvender cookies til at genkende dig, hvis du kommer tilbage til hjemmesiden. På den måde er Heineken i stand til at forbedre hjemmesidens brugervenlighed og tilpasse hjemmesiden til dine behov. Hjemmesidens cookies, der gemmes på din computer, forbliver gyldige i en ubegrænset periode efter dit første besøg på hjemmesiden.

Ved at ændre indstillingerne i din webbrowser kan du sørge for at få besked, når en cookie bliver gemt på din computer. Ved at ændre indstillinger kan du også sørge for, at din browser ikke accepterer cookies fra denne hjemmeside. Men hvis din browser ikke accepterer cookies fra denne hjemmeside, er det ikke sikkert, at du kan få adgang til eller anvende alle funktioner på denne hjemmeside.

Sikkerhed og opbevaringsperiode

Overførsel, opbevaring og behandling af personlige data, der indsamles gennem denne hjemmeside, sikres med opdaterede og almindelige tekniske foranstaltninger.

Generelt vil Heineken ikke opbevare personlige data, der er indhentet gennem denne hjemmeside, i mere end to år.

Adgang, rettelse og sletning

Du kan til enhver tid bede Heineken om at få adgang til de personlige data, vi har samlet om dig. Du kan også bede Heineken om at rette eller slette dine personlige data. Du kan sende anmodninger om adgang, rettelse eller sletning af personlige data til heinekendanmark@gmail.com med angivelse af navn og postadresse.

Politik om cookies

Denne lokale hjemmeside for danske besøgende, der er dedikeret til mærket Heineken ("Hjemmeside"), er udgivet af Heineken Group og Royal Unibrew A/S ("Heineken"). Når du har sendt aldersformularen, og kommer ind på hjemmesiden, vil hjemmesiden anvende såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler, som hjemmesiden gemmer på din enhed.

Cookies, der anvendes på hjemmesiden

Hjemmesiden anvender cookies til følgende formål:

 • Funktionelle cookies: Cookies, der anvendes til at øge brugervenligheden af hjemmesiden for de besøgende. F.eks. placeres der en cookie, der gemmer dine foretrukne lande- og sprogindstillinger og husker de oplysninger, du har sendt på siden for aldersbegrænsning. Uden denne cookie ville du være nødt til at indsende aldersformularen igen, hver gang du vil ind på en ny side på hjemmesiden. De funktionelle cookies på hjemmesiden, der lagres af Heineken på din computer, er kun gyldige under din session på hjemmesiden.
 • Analyse-cookies: Heineken bruger Google Analytics cookies, der har det formål at analysere, hvordan besøgende bruger hjemmesiden. Heineken kan derefter foretage forbedringer på anvendeligheden af hjemmesiden. Google behandler kun data, der fås via hjemmesiden i en anonym formular. Besøg www.google.com/analytics for yderligere oplysninger om Google Analytics.
 • Tredjeparts cookies: Hjemmesiden tillader cookies fra sociale plugins fra flere tredjeparter. På denne måde kan brugere dele indhold fra hjemmesiden på bestemte sociale netværk. Disse plugins øger også brugervenligheden på hjemmesiden. F.eks. kan brugere ved hjælp af et Facebook-plugin på hjemmesiden bare registrere sig på hjemmesiden med oplysningerne fra deres Facebook-konto. De data (brugen af dem), der indsamles af disse tredjeparter via de sociale plugins, bestemmes udelukkende af disse tredjeparter, da Heineken ikke kan læse disse cookies (på samme måde som tredjeparter ikke kan læse cookies fra Heineken). For yderligere oplysninger om tredjeparts cookies, læs politikkerne fra den relevante tredjepart.

Ændring af dine indstillinger

Ved at ændre indstillingerne i din webbrowser, kan du sørge for at få besked, når en cookie bliver gemt på din computer. Ved at ændre indstillinger kan du også sørge for, at din browser ikke accepterer cookies fra denne hjemmeside. Men hvis din browser ikke accepterer cookies fra denne hjemmeside, er det ikke sikkert, at du kan få adgang til eller anvende alle funktioner på denne hjemmeside.

Besøg desuden www.minecookies.org for at læse mere om cookies, og www.minecookies.org/fravalg om hvordan cookies kan fravælges.

Kontakt

Send venligst en e-mail til kim.braget@royalunibrew.com i tilfælde af, at du har spørgsmål vedrørende anvendelsen af cookies på hjemmesiden.