})

Pravila nagradne igre Heineken FBiH

I Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je kompanija Boreas d.o.o. Kreševo, Polje bb, 71260 Kreševo.

II Svrha nagradne igre
Nagradne igre se organizuje u svrhu promocije branda Heineken iz programa Boreas.

III Uslovi sudjelovanja
Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni državljani Federacije Bosne i Hercegovine koji u toku trajanja nagradne igre prijave kodove koji se nalaze na unutrašnjoj stranih Heineken promotivne boce 0,33l.

IV Trajanje nagradne igre
Nagradne igre traje od 8.3. do 14.5.2017. do 23:59.

V Mehanizam nagradne igre
Na posebnoj ediciji Heineken piva boca 0,33 (boca koje na sebi imaju znak Lige prvaka tj. pobjednički pokal), ispod svakog čepa će se nalaziti serijski kod. Serijski kod se unosi na zvaničnoj Heineken stranici www.heineken.com sa osobnim podatcima (ime i prezime, grad, kontakt telefon i mail). U toku nagradne igre izvlačiće se sedmične nagradne, a po završetku nagradne igre izvuće se sretni dobitnici glavne nagrade 2 x putovanje za 2 osobe, i dobitnici utješnih nagrada.
Standardna ambalaža Heinkena 0,33l ne učestvuju u nagradnoj igri.

VI Nagradni fond
U periodu od 8.3. do 14.5.2017. izvlačiće se sedmične nagrade, a 15.5. 2017. izvuće se i sretni dobitnici glavnih nagrada i utješnih nagrada.

izvlačenje
dobitnika
punjač za
mobitel
Heineken
sat
Majica Ruksak Heineken
bačvica 5l
Soccer
table led
UCL
Adidas
duks
Putovanje
kruzerom
1. sedmica 15.3.2017. 3 1 2 1 6
2. sedmica 22.3.2017. 3 1 2 1 6
3. sedmica 29.3.2017. 3 1 2 1 6
4. sedmica 5.4.2017. 3 1 2 1 6
5. sedmica 12.4.2017. 3 1 2 1 6
6. sedmica 19.4.2017. 3 1 2 1 6
7. sedmica 26.4.2017. 3 1 2 1 6
8. sedmica 3.5.2017. 3 1 2 1 6
9. sedmica 10.5.2017. 3 1 2 1 6
Finalno izvlačenje 15.5.2017. 10 0 14 0 10 1 1
Ukupno nagrade 37 9 32 9 64 1 1 2

VII GLAVNA NAGRADA

Glavna nagrada je 2x putovanje kruzerom za 2 osobe. Aranžman obuhvata: let avionom Sarajevo – Atena - Sarajevo, 2 noćenja na kruzeru u dvokrevetnim sobama, doručak, ručak i večeru, pristup svim aktivnostima, 1 noćenje u Ateni. Organizator ne snosi troškove prevoza od mjesta stanovanja dobitnika i osobe s kojom putuje do međunarodnog aeodroma Sarajevo.

Plan putovanja:
3.6.2017
• Let avinom Sarajevo - Atena
• Ukrcavanje na kruzer u luci Atena
• Spektakularni večernji prenos finalne utakmice Lige prvaka na otvorenom moru
• Party
4.6.2017
• Krstarenje grčkim otocima
• Opuštajuće aktivnosti na plaži
• Party na ostrvu Mykonos
5.6.2017
• Povratak u luku u Ateni
• Noćenje u Ateni
6.6.2017
• Let avionom Atena - Sarajevo

Ispravnost putnih dokumenata je isključiva odgovornost putnika (dobitnik i osoba s kojom putuje) i prije polaska potrebno je provjeriti ispravnost istih. Pasoši/putovnice za ulazak u zemlje Schengena moraju biti validni minimalno 90 dana od dana izlaska iz zemlje. Sa početkom 01.01.2015. godine za putnike koji putuju za Tursku, pasoš mora biti važeći najmanje 120 dana od dana ulaska u zemlju.

VIII Objavljivanje pravila nagradne igre
Pravila nagradne biće objavljena u sredstvima javnog informisanja (oglas u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji FBiH), a nakon dobivanja suglasnosti nadležnog Ministarstva.

IX Izvačenje dobitnika, način i rok preuzimanja nagrada
Sedmična izvlačenja kao i izvlačenje dobitnika glavnih nagrada i utješnih nagrada izvrši će se u prostorijama Boreas d.o.o. Binježevo, 71240 Hadžići, a izvlačenje će se izvršiti putem posebno dizajniranog programa u kojem će biti prijavljeni svi kodovi i to putem metode slučajnog odabira. Za svaku nagradu će se izvući i 2 rezervna dobitnika.
Dobitnici sedmičnih nagrada će biti objavljeni na web stranici www.heineken.com, a svi dobitnici sedmičnih nagrada i glavnih nagrada će biti objavljeni u jednim od dnevnih novina na prostoru Federacija BiH, po završetku nagradne igre. Dobitnici nagrada će biti obaviješteni o dobitku putem e-maila ili telefona u roku od 8 dana. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika na osnovu prijavnljenih osobnih podataka u roku od 8 dana od dana obavijesti, dobitnik gubi pravo na nagradu i obavještava se rezervni dobitnik. Dobitnik je dužan dokazati svoj identitet pokazom važećeg osobnog dokumenta sa slikom (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš).
Dobitnik nema pravo tražiti zamjenu za neku drugu nagradu niti isplatu protunovčane vrijednosti nagrade.

X Prava organizatora
Prijave će biti provjerene prema diskrecionom pravu Organizatora i, ukoliko su krivotvoreni ili nisu popunjene na propisan način, biće poništeni i odbačeni. U slučaju neregularnosti prijave učesnika Organizator neće snositi nikakvu odgovornost. Organizator ne odgovara za prijave koje ne ispunjavaju uslove iz ovog Pravila, kao ni za prijave koje pristignu izvan roka trajanje ove nagradne igre.

XI Postupak u slučaju otkazivanja nagradne igre
Nagradne igre se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima su objavljena i pravila nagradne igre.

XII Nadležnost u slučaju spora
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Kiseljaku.

Pravila nagradne igre Heineken RS

I Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je kompanija Boreas d.o.o. PJ Laktaši, Svetosavka 126.

II Svrha nagradne igre
Nagradne igre se organizuje u svrhu promocije branda Heineken iz programa Boreas d.o.o. PJ Laktaši

III Uslovi sudjelovanja
Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni državljani Republike Srpske koji u toku trajanja nagradne igre prijave kodove koji se nalaze na unutrašnjoj strani Heineken promotivne boce 0,33l.

IV Trajanje nagradne igre
Nagradne igre traje od 8.3. do 3.5.2017.

V Mehanizam nagradne igre
Na posebnoj ediciji Heineken piva boca 0,33 (boca koje na sebi imaju znak Lige prvaka tj. pobjednički pokal), ispod svakog čepa će se nalaziti serijski kod. Serijski kod se unosi na zvaničnoj Heineken stranici www.heineken.com sa osobnim podacima (ime i prezime, grad, kontakt telefon i mail). Standardna ambalaža Heinekena 0,33l ne učestvuju u nagradnoj igri.

VI Nagradni fond
U periodu od 8.3. do 3.5.2017. izvlačiće se sedmične nagrade.

izvlačenje
dobitnika
punjač za
mobitel
Heineken
sat
Majica Bačvica 5l
1. sedmica 15.3.2017. 2 1 1 5
2. sedmica 22.3.2017. 2 1 1 5
3. sedmica 29.3.2017. 2 1 1 5
4. sedmica 5.4.2017. 2 1 1 5
5. sedmica
12.4.2017. 2 1 1 5VII GLAVNA NAGRADA

Glavna nagrada je 1 x putovanje kruzerom za 2 osobe. Aranžman obuhvata: let avionom Sarajevo – Atena - Sarajevo, 2 noćenja na kruzeru u dvokrevetnim sobama, doručak, ručak i večeru, pristup svim aktivnostima, 1 noćenje u Ateni. Organizator ne snosi troškove prevoza od mjesta stanovanja dobitnika i osobe s kojom putuje do međunarodnog aeodroma Sarajevo.

Plan putovanja:
3.6.2017
• Let avinom Sarajevo - Atena
• Ukrcavanje na kruzer u luci Atena
• Spektakularni večernji prenos finalne utakmice Lige prvaka na otvorenom moru
• Party
4.6.2017
• Krstarenje grčkim otocima
• Opuštajuće aktivnosti na plaži
• Party na ostrvu Mykonos
5.6.2017
• Povratak u luku u Ateni
• Noćenje u Ateni
6.6.2017
• Let avionom Atena - Sarajevo

Ispravnost putnih dokumenata je isključiva odgovornost putnika (dobitnik i osoba s kojom putuje) i prije polaska potrebno je provjeriti ispravnost istih. Pasoši/putovnice za ulazak u zemlje Schengena moraju biti validni minimalno 90 dana od dana izlaska iz zemlje. Sa početkom 01.01.2015. godine za putnike koji putuju za Tursku, pasoš mora biti važeći najmanje 120 dana od dana ulaska u zemlju.

VII Objavljivanje pravila nagradne igre
Pravilnik nagradne igre će se objaviti u skladu sa članom 99. stav 4. Zakona o igrama na sreću Republike Srpske.

VIII Izvlačenje dobitnika, način i rok preuzimanja nagrada
Sedmično izvlačenje dobitnika će se izvrišiti putem posebno dizajniranog programa u kojem će biti evidentiranje svi prijavljeni kodovi, te će se putem metodom slučajnog kompjuterskog odabira izvršiti izbor dobitnika. Za svaku nagradu će se izvući i 2 rezervna dobitnika.
Izvlačenje dobitnika će se izvršiti u prostorijama Boreas d.o.o. PJ Laktaši, prema datumima navedenim u članu IV. Dobitnici nagrada će biti obaviješteni o dobitku putem e-maila ili telefona u roku od 8 dana. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika na osnovu prijavljenih osobnih podataka u roku od 8 dana od dana obavijesti, dobitnik gubi pravo na nagradu i obavještava se rezervni dobitnik.
Dobitnik je dužan dokazati svoj identitet pokazom važećeg osobnog dokumenta sa slikom (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš).
Za svako izvlačenje dobitnika odrediće se komisija od 3 člana koja će čini uposlenici Boreasa d.o.o. i koja će u zapisniku evidentirati izvučene dobitnike.
Dobitnik nema pravo tražiti zamjenu za neku drugu nagradu niti isplatu protunovčane vrijednosti nagrade.
Spisak sedmičnih dobitnika će se objaviti na zvaničnoj Heineken stranici www.heineken.com na dan izvlačenja.

IX Prava organizatora
Prijave će biti provjerene prema diskrecionom pravu Organizatora i, ukoliko su krivotvoreni ili nisu popunjeni na propisan način, biće poništeni i odbačeni. U slučaju neregularnosti prijave učesnika Organizator neće snositi nikakvu odgovornost. Organizator ne odgovara za prijave koje ne ispunjavaju uslove iz ovih Pravila, kao ni za prijave koje pristignu izvan roka trajanje ove nagradne igre.

X Postupak u slučaju otkazivanja nagradne igre
Nagradne igre se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima su objavljena i pravila nagradne igre.

XI Nadležnost u slučaju spora
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je sud u Banja Luci.

Slijedite nas

Facebook Twitter YouTube