Buy Heineken 0.0% and win tickets to UEFA Super Cup final!

This contest has come to an end!

Thank you for visiting this contest! As the end date of the contest has passed, this contest is no longer active. Visit the homepage for more information about other campaigns and more information about Heineken.com!

Buy "Heineken" 0.0%, scratch off, find a code, and win tickets to the "Super Cup"!

1.A commercial lottery (hereinafter referred to as the Campaign) organized by Royal Unibrew Eesti, reg. code 12390453, address: Kalmari g. 10 Karla village, Rae municipality, Harju county, phone 680 2399 (hereinafter referred to as "Campaign Organizer") will take place from 10.07.2018 to 31.07.2018 (inclusive) (hereinafter the Campaign period).
2.The campaign covers Heineken non alcoholic beer 0.0% 0.33L with EAN code 8712000050146 sold at bars in bottles (hereinafter referred to as the Campaign Product).
3.The campaign involve all those who during the campaign period from 10.07.2018 to 31.07.2018 (inclusive) (the Campaign Purchase period) had purchased at least one of the Campaign Products from the bar, receive a card, scratched it, and after finding the code, had registered it at Heineken.com/NightOfStars page up till 31.07.2018. During the registration a Campaign participant must submit a code from the card, name, last name, email address. Email and contact phone number, the Campaign participant must save the card as proof of purchase. Minors cannot participate in this campaign!
4.Campaign prize is 2 tickets to the 2018 UEFA Super Cup Tallinn game on 15.08.2018. In total 5 sets of ticket may be won.
5. Each person can participate in the lottery as many times as he has made eligible purchases during the Campaign period and has registered them on the page Heineken.com/NightOfStars. Each card confirming the purchase of the Campaign Product allows one attempt, regardless of how much Campaign Products have been purchased at one time.
6.After the Campaign Purchase Period Campaign prizes will be gambled away by OÜ Royal UNIBREW Eesti, names of the winners will be published at the page Heineken.com/NightOfStars no later than 7 days after the lottery. The agreement for the collection of prizes with each winner is reached individually, the Campaign Prizes are handed to the winner in person.
7.The winner, who was not contacted by 08.08.2018 at the latest, loses the right to a prize.
8.The collection of the prize may impose additional costs on the winner (travel expenses or other costs associated with the collection of the prize). The costs associated with the collection of the prize are not reimbursed to the winner, the prize that was won is not replaceable by another prize or money. Tickets cannot be sold to other people as tickets are individual.
9.The Campaign Organizer pays all fees associated with the Campaign according to the terms of the legislation. The Campaign Participant does not have to pay any additional fees associated with the prize.
10.Campaign participant confirms that the Campaign Organizer has the right to hold, i.e to store and use the participant's personal data when determining winners and announcing the names on the Heineken website, as well as when transferring the prizes. The names of the winners are transferred to the Campaign Organizer via e-mail daumantas.raginis@royalunibrew.com. Personal data is used only for the determination of winners and transfer of prizes.
11.If a Campaign participant breaches the rules of the organizers, as well as in case of other setbacks (no possibility to contact the winner, the winner does not follow the information posted on the page Heineken.com/NightOfStars, related to the results of the campaign, etc.), without the fault of the Campaign Organizer, the Campaign Organizer is not responsible if the prizes of the Campaign participants are handed over to other winners.
12.All disputes relating to the Campaign are resolved in accordance with the laws of the Republic of Estonia.
13.Campaign Organizer has the right to unilaterally terminate the Campaign or end the issuing of prizes due to force majeure as soon as the Campaign participants are informed of that via media channels and Campaign page.
14.All complaints regarding the organization or execution of the Campaign must be sent to the Campaign Organizer in writing to the email daumantas.raginis@royalunibrew.com. Complaints will be answered no later than within 15 days. Campaign rules are posted on the webpage Heineken.com/NightOfStars


Osta Heineken 0.0%, kraabi ja võida piletid Super Cup-ile!

1. Perioodil 10.07.2018 kuni 31.07.2018 (kaasa arvatud), (edaspidi Kampaania Periood) toimub kaubanduslik loterii (edaspidi Kampaania), mille korraldaja on Royal Unibrew Eesti OÜ, registrikood 12390453, asukoht Kalmari tee 10, Karla küla, Rae vald, Harjumaa, telefon 680 2399 (edaspidi Kampaania Korraldaja).
2. Kampaanias osaleb baarides müüdav Heineken alkoholivaba õlu 0.0% 0,33L pudelis EAN koodiga 8712000050146 (edaspidi Kampaania Toode).
3. Kampaanias osalevad kõik isikud, kes on ostnud Kampaania Perioodil ajavahemikul 10.07.2018 kuni 31.07.2018 (kaasa arvatud), (edaspidi Kampaania Ostuperiood) ükskõik millisest baarist vähemalt ühe Kampaania Toote, saanud kraapimiskaardi ja kraapinud sealt alt välja koodi ning registreerinud selle koodi Heineken.com/NightOfStars veebilehel hiljemalt 31.07.2018. Registreerimiseks peab kampaanias osaleja veebilehele sisestama kraapekaardilt koodi, ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning kontakttelefoni numbri. Kampaanias osaleja peab säilitama kraapekaardi ostu tõendamiseks. Alaealised ei tohi osaleda selles kampaanias!
4. Kampaania auhindadeks on 2 piletit 2018 UEFA Super Cup Tallinna mängule 15.08.2018 – kokku loositakse välja 5 komplekti.
5. Iga isik saab loosimises osaleda nii mitu korda, kui mitu korda on ta sooritanud Kampaania ostuperioodil nõuetele vastavaid oste ning need Heineken.com/NightOfStars veebilehel nõuetekohaselt registreerinud. Iga Kampaania Toote ostu tõendava kraapekaardiga saab osaleda Kampaanias ühe korra olenemata sellest, mitu Kampaania Toodet korraga osteti.
6. Kampaania auhinnad loosib Royal Unibrew Eesti OÜ välja pärast Kampaania Ostuperioodi lõppemist, võitjate nimed avaldatakse kodulehel Heineken.com/NightOfStars hiljemalt 7 päeva jooksul peale loosimist. Auhindade kättesaamine lepitakse võitjaga kokku individuaalselt, kampaaniaauhinnad edastatakse võitjale individuaalselt.
7. Võitja, kellega ei ole ühendust saadud hiljemalt 8.08.2018, kaotab võidu kättesaamise õiguse.
8. Auhinna vastuvõtmine võib võitjale kaasa tuua lisakulusid (sõidukulud auhinna kättesaamise kohta või muud konkreetsetest asjaoludest sõltuvad kulud jmt). Auhinna vastuvõtmisega seotud lisakulusid võitjale ei kompenseerita, võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas. Pileteid ei saa ka müüa kellelegi teisele kuna piletid on individuaalsed.
9. Kampaania Korraldaja tasub Kampaaniaga seotud maksud seaduses ettenähtud ulatuses ja korras. Kampaanias Osaleja ei pea ise seoses auhinna saamisega mingeid täiendavaid makse tasuma.
10. Kampaanias osaledes kinnitab osaleja, et Kampaania Korraldaja omab õigust töödelda, sh säilitada ja kasutada osaleja isikuandmeid võitjate loosimisel ja nimede avaldamisel Heineken veebisaidil, samuti auhindade üleandmisel. Võitjate nimed edastatakse Kampaania korraldajale meiliaadressile daumantas.raginis@royalunibrew.com. Isikuandmeid kasutatakse üksnes võitjate väljaloosimiseks ja auhindade üleandmiseks.
11. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise, samuti muude ebaõnnestumiste korral (võitjaga ei saa ühendust, võitja ei vaata Heineken.com/NightOfStars veebilehelt kampaania tulemusi jmt), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
12. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
13. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia ja kodulehe vahendusel.
14. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania Korraldajale tema postiaadressil või e-posti aadressil daumantas.raginis@royalunibrew.com. Pretensioonidele vastatakse hiljemalt 15 päeva jooksul. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel Heineken.com/NightOfStars

Follow us

Facebook Twitter YouTube