ACTIEVOORWAARDEN – HEINEKEN NOW COOLBAG

 

Algemeen

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: Heineken NOW Coolbag, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Heineken, hierna te noemen: ‘Heineken’.
  • Alleen in Nederland woonachtige personen van 18 jaar of ouder zijn gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
  • Deelname aan de actie is gratis gedurende de actieperiode, van 19-07-2018 tot en met 23-07-2018, dit is tevens het moment dat het recht van verzilvering afloopt.
  • Let op: voor deze actie geldt op=op. Er is een beperkt aantal uit te geven Coolbags.
  • Actie is alleen van toepassing bij een bestelling van minimaal €10 via Heineken NOW. 

Contact/Klachten

 Als je vragen of opmerkingen hebt over producten van Heineken of over deze actievoorwaarden of de uitvoering van deze actie, neem dan contact op met Heineken Consumentenservice via www.heineken.com/nl/contact of 0800-0227789.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uit deze actie voortvloeiende schade.

Diversen

  • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Heineken gewijzigd worden. Geadviseerd wordt de voorwaarden regelmatig te bekijken.
  • Heineken behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen inzendingen af te keuren, deelnemers van deelname uit te sluiten, of de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of het programma te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Indien de actievoorwaarden niet voorzien beslist Heineken.
  • Medewerkers van Heineken die betrokken zijn bij deze actie en door Heineken ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
  • Indien er voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
  • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Volg ons

Facebook Twitter YouTube

Cookiebeleid


Heineken.com/nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om je van relevante advertenties te voorzien. Ook derde partijen kunnen cookies en vergelijkbare technieken plaatsen om jouw internetgedrag te volgen en je gepersonaliseerde advertenties te tonen binnen en/of buiten onze website. Door op onderstaande button 'Ik begrijp het' te klikken, ga je hiermee akkoord.

Cookie-instellingen


Uitleg cookie-instellingen kan in CMS blijven