HEINEKEN NOW Algemene Voorwaarden

Welkom in deze app (hierna: de "Dienst"). Op deze pagina (en op de documenten waarnaar hier wordt verwezen) vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Heineken NOW. Met behulp van Heineken NOW bestelt u gemakkelijk Heineken bier en aanverwante producten bij zorgvuldig geselecteerde winkels en bezorgdiensten, hierna gezamenlijk te noemen “Authorized Reseller(s)”. De Authorized Resellers laten deze producten bezorgen door fietskoeriers. U hoeft geen winkel of bezorgdienst te kiezen. HEINEKEN heeft deze selectie al voor u gemaakt, zodat de bestelling snel, gemakkelijk en met een duurzaam vervoermiddel (fiets) bij u wordt bezorgd. . We verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Door het gebruik van de app en het plaatsen van een bestelling aanvaardt u deze algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de Authorized Resellers. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met Heineken Consumer Contact & Care op 0800-0227789 (gratis) of middels het contactformulier op heineken.nl.

1. INFORMATIE OVER ONS
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder HEINEKEN: Heineken Nederland BV, gevestigd in Amsterdam; de Dienst: de HEINEKEN NOW app en dienstverlening die verband houdt met het gebruik van deze app. Door middel van deze app bestelt u bier en aanverwante producten bij een Authorized Reseller. De bestelde producten worden bezorgd door een fietskoerier die werkt in opdracht van de Authorized Reseller..

2. DOEL
Het doel van de Dienst is om u op een eenvoudige en handige wijze bier en aanverwante producten te laten bestellen bij een Authorized Reseller.

3. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST
Voorlopig is aflevering van bestelde producten alleen mogelijk in bepaalde buurten in Amsterdam. Op termijn komen hier andere gebieden bij. Elke Authorized Reseller heeft een bepaald leveringsgebied, dit om te bevorderen dat het bier koud bij u kan worden bezorgd. Indien u buiten het betreffende bezorgingsgebied woont, krijgt u een melding dat online bestellen niet mogelijk is. De tijden waarop kan worden besteld, zijn tussen 10.00 en 22.00 uur, 7 dagen in de week. Om bier en aanverwante producten te bestellen klikt u eerst op de betreffende link om het aanbod te zien. Vervolgens krijgt u de optie om te bestellen.

4. BESTELLINGEN EN KWALITEIT
Als u een bestelling plaatst, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail (de "Bevestigingsmail"). Indien u een bestelling plaatst, handelt u in eigen naam en voor eigen rekening en niet namens enig ander persoon. Door het verzenden van de Bevestigingsmail komt de overeenkomst tot het leveren en bezorgen van de bestelling tussen u en de Authorized Reseller tot stand. Hierbij is het van belang dat u een correct e-mailadres opgeeft. Het door u opgegeven e-mail adres wordt gebruikt om met u te communiceren over uw bestelling. Zorg tevens voor opgave van een juist adres en telefoonnummer zodat de bestelling op de juiste locatie kunnen worden bezorgd. Indien de deur niet binnen vijf minuten, nadat de bezorger op het opgegeven adres is aangekomen, wordt geopend (en ook niet wordt gereageerd op een telefonisch bericht), behouden we ons het recht voor de bestelling als bezorgd te beschouwen; u blijft dan de kosten van de bestelling verschuldigd. De bezorger fungeert als eerste aanspreekpunt indien er een probleem is met de kwaliteit of de temperatuur van uw bestelling. Indien de bezorger reeds vertrokken is, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de bezorgdienst via supportheinekennow@tringtring.nl.

5. MINIMUMLEEFTIJD
Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen ouder dan 18 jaar. De bezorger kan naar uw identiteitsbewijs vragen zodat u kunt aantonen dat u 18 jaar of ouder bent.

6. ANNULERING
U heeft het recht om de bestelling binnen een redelijke tijd en voordat de fietskoerier is begonnen met het ophalen van de bestelling, te annuleren. Voor het annuleren van een bestelling dient u contact op te nemen met deAuthorized Reseller. Bij een bestelling die is geannuleerd nadat de fietskoerier de bestelling al heeft opgehaald, komen de kosten van de bestelling voor uw rekening. De Authorized Reseller en HEINEKEN behouden zich te allen tijde het recht voor om een bestelling te annuleren. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De bestellingen die in overeenstemming met deze bepaling zijn geannuleerd, zullen niet in rekening worden gebracht. Een betaling gedaan voorafgaand aan deze annulering zal worden geretourneerd via dezelfde betalingswijze als door u gebruikt bij de bestelling. Indien het bedrag op een andere wijze aan u zal worden geretourneerd, zal eerst contact met u worden opgenomen.

7. PRIJS EN BETALING
De prijs van de bestelling is in de app te zien. Prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen variëren en kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor u al een Bevestigingsmail hebt ontvangen, tenzij sprake is van een duidelijke fout in de prijs, waarvan wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. U heeft de mogelijkheid om de bestelling, direct nadat u over deze fout bent geïnformeerd, te annuleren. Ondanks alle inspanningen zullen sommige producten mogelijk incorrect geprijsd zijn in de app. Betaling van de bestellingen kunnen via de app worden gedaan door middel van creditcard of bankpas. Indien u een bestelling plaatst, staat u ervoor in dat uw creditcard of bankpas is geautoriseerd, dat het saldo voldoende is en dat het bedrag klaarstaat voor betaling. De betaling wordt rechtstreeks gedaan. Er kunnen bezorgkosten gelden. Deze bezorgkosten worden bij u in rekening brengen. U zult hiervan op de hoogte worden gebracht voordat u een bestelling plaatst.

8. AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover de wet het toestaat, bieden HEINEKEN en de Authorized Resellers de Dienst aan in de staat waarin deze verkeert (“as is”) en voor zover beschikbaar. Wij bieden geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van onze Dienst, en garanderen niet dat deze actueel of foutloos is of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Behoudens voor zover hierna beschreven, zullen noch de Authorized Resellers noch HEINEKEN aansprakelijk zijn voor schade ontstaan ten gevolge van de geleverde diensten of enige tekortkoming bij de uitvoering van de diensten of het schenden van enige andere verplichting, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Authorized Reseller of HEINEKEN in welk geval de Authorized Reseller respectievelijk HEINEKEN uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade, doch ten hoogste tot de prijs van de bestelling die u heeft betaald.

9. OPT-IN
Bij het aanmaken van een account op de app, kunt u kiezen voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere communicatie van HEINEKEN. U kunt zich afmelden door contact op te nemen met Heineken Consumer Contact & Care op 0800-0227789 (gratis) of middels het contactformulier op de website www.heineken.nl

10. REFERRAL PROGRAMMA
Via de Heineken NOW app deel je eenvoudig jouw unieke link met je vrienden. Deze unieke link bevat €5 korting welke geclaimd kan worden door iedereen die nog nooit via Heineken NOW een bestelling heeft geplaatst. Door het openen van de link krijgt diegene direct €5 korting op de eerste bestelling, bij een orderwaarde van minimaal €15. Zodra zij bestellen met deze korting ontvang jij automatisch €5 korting op jouw volgende bestelling, bij een orderwaarde van minimaal €15. Per bestelling kan maar een keer gebruik worden gemaakt van de €5 korting.

11. INZICHT EN CORRECTIE VAN OPGESLAGEN PERSOONSGEGEVENS
HEINEKEN verwerkt persoonlijke gegevens op van de klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.

12. OVERMACHT
HEINEKEN en de Authorized Resellers zijn niet aansprakelijk voor niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting uit deze algemene voorwaarden indien dit wordt veroorzaakt door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten hun macht ligt. Zulke oorzaken omvatten maar zijn niet beperkt tot stroomuitval, uitval van internet, staking, wegafsluitingen, oproer, brand, storm, aardbeving, terrorisme, oorlogshandelingen, noodtoestand of gelijksoortige omstandigheden.

13. NIETIGE/VERNIETIGBARE BEPALINGEN
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Deze algemene voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen partijen over dit onderwerp en vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen partijen aangaande dit onderwerp.

15. WIJZIGEN VOORWAARDEN
HEINEKEN behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een bijgewerkte versie van de algemene voorwaarden in de app te plaatsen of op andere wijze bekend te maken. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

16. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze algemene voorwaarden en de geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

17. PRIVACY EN COOKIEBELEID
Op de app is ons privacy – en cookiebeleid van toepassing.

Volg ons

Facebook Twitter YouTube

Cookiebeleid


Heineken.com/nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om je van relevante advertenties te voorzien. Ook derde partijen kunnen cookies en vergelijkbare technieken plaatsen om jouw internetgedrag te volgen en je gepersonaliseerde advertenties te tonen binnen en/of buiten onze website. Door op onderstaande button 'Ik begrijp het' te klikken, ga je hiermee akkoord.

Cookie-instellingen


Uitleg cookie-instellingen kan in CMS blijven