OVER DE ACTIE

We gaan een VanMoof fiets weggeven via Heineken NOW. Bestel vóór 5 oktober en maak kans op de VanMoof fiets.DOWNLOAD DE APP

Met deze app kun je ijskoud bier bestellen en bij jou thuis (of in het park of op je boot) laten bezorgen.
ACTIEVOORWAARDEN – Heineken NOW VANMOOF Winactie


Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Heineken NOW VANMOOF Winactie" van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN. Deze actie heeft als doel door middel van een zogenaamd winactie een aantal prijzen te verloten onder / toe te kennen aan >> de deelnemers, ter bevordering van de afzet van Heineken NOW

Deelname

Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze. Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden. Deelname aan deze actie staat open voor een ieder woonachtig in Nederland, uitgezonderd de hierna te noemen personen. Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. De deelname aan deze actie is gratis. De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Actieperiode en speelwijze

Deelnemen kan van 15-09-2018 tot en met 5-10-2018. Deelnemer aan de actie is een ieder die via de app Heineken NOW deelneemt aan de actie. De deelnemer doet mee aan het winnen van de actie wanneer men tot aankoop is overgegaan via de Heineken NOW app. Wanneer men via de Heineken NOW een product besteld en laat bezorgen maakt hij/zij direct kans op het winnen van de Heineken NOW VANMOOF fiets.

Prijzen

De selectie van de winnaars geschiedt door middel van een onafhankelijke jurering door HEINEKEN. De geselecteerde winnaar ontvangt een VANMOOF Heineken branden Men-Bike. De geschatte waarde van deze prijs is € 750. Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan HEINEKEN. Indien prijzen om welke reden niet worden uitgekeerd, dan blijven deze eigendom van HEINEKEN. Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.

Overig

Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd. HEINEKEN is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HEINEKEN. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v Heineken NOW VANMOOF, 2382 PH Zoeterwoude te Zoeterwoude.

Aansprakelijkheid

HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen. HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Privacy

Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten, voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten. Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken. De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun jevinden via www.heinekennederland.nl/pcs.

Slotbepalingen

“VANMOOF” is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.

Volg ons

Facebook Twitter YouTube

Cookiebeleid


Heineken.com/nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om je van relevante advertenties te voorzien. Ook derde partijen kunnen cookies en vergelijkbare technieken plaatsen om jouw internetgedrag te volgen en je gepersonaliseerde advertenties te tonen binnen en/of buiten onze website. Door op onderstaande button 'Ik begrijp het' te klikken, ga je hiermee akkoord.

Cookie-instellingen


Uitleg cookie-instellingen kan in CMS blijven