VI UPPMUNTRAR TILL ANSVARSTAGANDE

Eftersom Heineken är världens mest internationella premiumölmärke har vi bĺde möjligheten och ansvaret att göra mĺttligt drickande till nĺgot eftersträvansvärt.

Som branschledande har vi en enhetlig, effektiv metod för att främja ett ansvarsfullt förhĺllningssätt till alkohol och aktivt ta avstĺnd frĺn alkoholmissbruk. Pĺ sĺ vis deltar vi aktivt i arbetet med att minska oansvarigt drickande.


ANSVARSFULL MARKNADSFÖRING AV VĹRA PRODUKTER
Vĺra Regler för ansvarsfull marknadskommunikation ger riktlinjer för alla pĺ Heineken som arbetar med marknadsföring och försäljning av vĺra produkter, sĺ att vi försäkrar oss om att inte bidra till överdriven eller olämplig konsumtion.

Vi följer även regionala och nationella bestämmelser för marknadsföring av öl eller alkohol. Vi använder bara marknadskommunikationskanaler där ĺtminstone 70 % av publiken är över 18 ĺr, eller i vissa länder den lagstadgade ĺlder som krävs för köp av alkohol om den är högre än 18 ĺr. Vi visar bara personer som är minst 25 ĺr, uppträder därefter och inte ser yngre ut än de är. Vi antyder inte att alkohol är nyckeln till social eller sexuell framgĺng.

Vi definierar marknadskommunikation som alla aktiviteter som genomförs för att marknadsföra vĺra varumärken (alkoholhaltiga och alkoholfria sorter av alkoholvarumärken). Det här omfattar: all marknadsföring, varumärkesnamnet, produktbeskrivning, förpackningar och märkning, digital kommunikation och mobiltelefonkommunikation, sponsring, produktplacering, reklam (inom och utanför ĺterförsäljarledet) och butiksmaterial.


Klicka här för: Regler för ansvarsfull marknadskommunikation

ANSTÄLLDA SOM AMBASSADÖRER
Vi uppmuntrar vĺra anställda att bli ambassadörer för alkoholansvarstagande och att ta personligt ansvar för sin egen alkoholkonsumtion.

Heineken-företag över hela världen inför Cool@Work – ett förebyggande informationsprogram om alkohol pĺ arbetsplatsen. Det syftar till att förbättra säkerheten och hälsan pĺ arbetsplatsen, säkerställa en ansvarsfull alkoholkonsumtion och skapa medvetenhet, engagemang och ambassadörsskap hos anställda.

De anställda delas in i tre grupper, och särskilt utformad information och stöd ges till varje grupp:
  • Grön: majoriteten som konsumerar alkohol med mĺtta och är ansvarsfulla alkoholanvändare
  • Orange: de som ligger i riskzonen för att utveckla alkoholproblem pĺ grund av sina jobbaktiviteter eller annat som ingĺr i arbetet
  • Röd: personer som har problem med sitt jobb eller sin hälsa pĺ grund av sin alkoholkonsumtion

Vĺra globala företag använder sig ĺrligen av särskilt utformad kommunikation och utbildning, med hjälp av de verktyg och metoder som är lämpligast för den lokala marknadens behov.

SAMARBETA MED BRANSCHEN
Branschen kan vara en värdefull partner i arbetet med att uppmuntra ett ansvarsfullt drickande. Den gemensamma kraften hos bryggerier som arbetar tillsammans för att uppmärksamma vanliga frĺgor är större och kan ibland fĺ ett bättre genomslag än företag som agerar enskilt.

Branschföreningar, regeringar, icke-statliga organisationer, konsumentföreningar, polisen, lagstiftare, ĺterförsäljare, bar- och pubägare och samhällsorganisationer har alla en viktig roll att spela när det gäller att uppmuntra ett ansvarsfullt drickande.

Vi arbetar med gemensamma projekt tillsammans med bryggerier pĺ global nivĺ (Worldwide Brewing Alliance) och pĺ regional nivĺ (t.ex. Brewers of Europe), samt pĺ marknadsnivĺ, för att främja en ansvarsfull konsumtion. Vi samarbetar även med den övriga alkoholbranschen pĺ global nivĺ (t.ex. International Center for Alcohol Policies) och pĺ mĺnga marknader (t.ex. Portman Group i Storbritannien).

SAMARBETA MED PARTNERS
Vi samarbetar med andra för att uppmuntra en ansvarsfull inställning till alkohol och uppmärksamma alkoholrelaterade skadeverkningar. WHO har konstaterat att bryggerier i stor utsträckning kan bidra till att minska alkoholrelaterade skadeverkningar.

I dag har vi samarbeten med en mängd olika frivilligorganisationer och tredjeparter för att uppmärksamma olika slags alkoholrelaterade skadeverkningar.

Vi har ĺtagit oss att ha ett samarbete för att minska alkoholrelaterade skadeverkningar i alla vĺra majoritetsägda företag senast ĺr 2015.

Följ oss

Facebook Twitter YouTube