Uppdatering av uttalandet: Bilder av en hundkamp sprids på internet 

Bilder som visar en hundkamp med Heineken-reklam i bakgrunden fortsätter att spridas i sociala medier. Detta är väldigt upprörande och helt oacceptabelt. Som företag och varumärkesägare kommer vi aldrig någonsin att stödja evenemang, företag eller individer som är involverade i denna typ av verksamhet. Det strider helt mot våra företags- och varumärkesriktlinjer och – betydligt viktigare – mot företagets värderingar.

Sedan detta ärende kom till vår kännedom via Facebook har vi gjort en grundlig undersökning och vet nu följande:
• Platsen är en nattklubb i Mongoliet 
• Nattklubben arrangerade en hundkamp som vi inte hade någon vetskap om och inte var involverade i på något sätt 
• Nattklubbens ägare har muntligt bekräftat att Heineken®-reklam syns i bilderna eftersom det kvällen innan arrangerats ett reklamjippo och att personalen inte bemödat sig med att ta bort reklamen efteråt. Detta evenemang var inte på något sätt relaterat till hundkampen 

Baserat på denna information har vi vidtagit följande åtgärder:

• Tagit bort allt reklammaterial från nattklubben 
• Tagit tillbaka hela lagret av Heineken-produkter på klubben 
• Avslutat samarbetet med nattklubben och säkerställt att våra produkter inte kommer att finnas tillgängliga där igen 
• Instruerat vår distributör att kontrollera alla platser där våra produkter säljs för att försäkra sig om att inga olagligheter äger rum där. Om det finns några indikationer på att så är fallet kommer vi att vidta samma åtgärd och ta bort våra produkter 
• Fortsätta kontrollera att våra riktlinjer för reklam och annonsering efterlevs, både bokstavligen och i sin andemening

Vi vill tacka våra konsumenter online för de uppmärksammat oss på problemet. Vi är chockade och besvikna på dessa bilder. Vi förstår de starka, negativa känslor som det här väcker hos er konsumenter. Vi är tacksamma över att många frågat om vår åsikt innan de framfört sin kritik. Vi uppmanar våra konsumenter att fortsätta använda sociala medier för att uppmärksamma oss på situationer där de tycker att våra varumärken används på ett felaktigt eller förvanskat sätt, så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.

Mer information får du om du kontaktar john.g.clarke@heineken.com
Klicka här för att se ett brev från nattklubbens ägare som bekräftar att HEINEKEN inte på något sätt var involverat i arrangemanget av hundkampen.

Följ oss

Facebook Twitter YouTube