})

pogoji in določila

Dobrodošli na spletnem mestu, posvečenem blagovni znamki Heineken® ("spletno mesto"). Za obisk spletnega mesta morate biti nad starostno omejitvijo za pitje alkohola.

Ti pogoji in določila skupaj z našim pravilnikom o varovanju zasebnosti in piškotkih ("pogoji") urejajo vašo uporabo tega spletnega mesta.

Obseg veljavnosti

Ti pogoji veljajo za vse obiske in uporabo spletnega mesta družbe Heineken Brouwerijen B.V. s sedežem na naslovu Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemska ("HEINEKEN"), ter za vse informacije, priporočila in/ali storitve, ki so vam na voljo na tem spletnem mestu ali prek njega ("informacije").

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate z obsegom veljavnosti teh pogojev. Opominjamo vas, da se lahko pogoji sčasoma spreminjajo. Take spremembe bodo stopile v veljavo takoj ob objavi spremenjenih pogojev. Uporabnikom spletnega mesta svetujemo, da redno preverjajo, ali so se pogoji spremenili.

Informacije in odgovornost

Informacije so namenjene samo v splošne namene in ne predstavljajo nasvetov. HEINEKEN ni odgovoren za škodo, ki je posledica uporabe (ali nezmožnosti uporabe) tega spletnega mesta, vključno z nepravilnostmi ali pomanjkljivostmi informacij, razen če je škoda posledica namerne kršitve ali hude malomarnosti družbe HEINEKEN.

HEINEKEN prav tako ni odgovoren za škodo, ki je lahko posledica uporabe elektronske komunikacije vključno z, vendar ne omejeno na, škodo, ki je posledica neuspešne ali zakasnjene dostave elektronske komunikacije, prestrezanja ali spreminjanja elektronske komunikacije s strani tretje osebe ali računalniških programov za elektronsko komunikacijo in prenos virusov.

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran in njena celotna vsebina, funkcije in delovanje (kar med drugim vključuje vse informacije, programsko opremo, besedilo, prikaze, slike, videoposnetke in zvočne posnetke ter obliko, izbiro in ureditev le-teh) je v lasti družbe HEINEKEN, dajalcev licence ali drugih ponudnikov tega materiala, in so zaščitene z avtorskim pravom, pravom blagovnih znamk, patentnim pravom, zakonom o poslovnih skrivnostih in drugo zakonodajo o intelektualni lastnini in lastniških pravicah.

Spletno mesto lahko uporabljate samo za namene, ki so v skladu s temi pogoji. Ustvarite lahko kopije spletne strani (njenih delov) in jih uporabljate za osebno uporabo. Vsebine spletne strani ne smete uporabljati za druge namene. V tem primeru morate od nas pridobiti pisno dovoljenje.

Nadomestilo

Strinjate se, da družbo Heineken odvežete odgovornosti pred in proti vsem dejavnostim, zahtevkom in odgovornostim, ki izhajajo iz ali se nanašajo na vašo kršitev teh pogojev ali nezakonito uporabo tega spletnega mesta.

Drugo

Vsak odstavek teh pogojev deluje ločeno. Če sodišče ali pristojni organ odloči, da kateri izmed odstavkov ni v skladu z zakonom ali ga ni mogoče uveljavljati, ostali odstavki ostajajo v celoti veljavni.

Te pogoje ureja nizozemska zakonodaja. O sporih ali zahtevkih, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta ali so z njo povezani, bodo odločala sodišča v Amsterdamu na Nizozemskem.

PRAVILNIK O VAROVANJU ZASEBNOSTI

Splošno

Družba Heineken Brouwerijen B.V. s sedežem na naslovu Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemska ("HEINEKEN"), nadzoruje obdelavo vseh osebnih podatkov, pridobljenih na tem spletnem mestu, posvečenem znamki Heineken ("spletno mesto"). HEINEKEN spoštuje vašo zasebnost in deluje v skladu z veljavno zakonodajo o zasebnosti.

HEINEKEN obdeluje samo osebne podatke, ki jih uporabnik spletnega mesta prostovoljno posreduje družbi Heineken. Ti podatki lahko vključujejo ime in priimek, e-poštni naslov, datum rojstva, naslov in državo stalnega prebivališča uporabnika. Družba HEINEKEN te osebne podatke zbira in prenaša z namenom, da uporabnikom nudi storitve, ki so na voljo na spletni strani, na primer sodelovanje v promocijski kampanji.

Prenos, shranjevanje in obdelava podatkov

Prenos, shranjevanje in obdelava osebnih podatkov, zbranih prek tega spletnega mesta, so zaščiteni s trenutnimi in običajnimi tehničnimi ukrepi. Če se osebni podatki ne uporabljajo 12 mesecev, družba HEINEKEN vaše podatke izbriše.

HEINEKEN lahko vaše osebne podatke posreduje družbam svoje skupine. HEINEKEN lahko vaše osebne podatke posreduje tudi tretjim strankam z namenom, da uporabnikom nudi storitve na spletnem mestu. Te podatke bodo tretje stranke obdelale v skladu z navodili družbe HEINEKEN in pod odgovornostjo družbe HEINEKEN. HEINEKEN vaših osebnih podatkov ne bo posredoval nobeni drugi tretji stranki, razen če je to njegova zakonska dolžnost.

Dostopanje, popravljanje in brisanje

PRAVILNIK O PIŠKOTKIH

To spletno mestu uporablja tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletno mesto shrani v vašo napravo.

Piškotki, ki se uporabljajo na spletnem mestu

Spletno mesto uporablja samo naslednje piškotke za naslednje namene:

 • Funkcionalni piškotki:ti piškotki izboljšujejo prijaznost spletnega mesta do uporabnikov. Na primer, s pomočjo tega piškotka si spletno mesto zapomni, da ste že obiskali spletno stran za preverjanje starosti, če ste nad starostno omejitvijo za pitje alkohola. Brez tega piškotka bi vas vsaka spletna stran vedno znova spraševala po teh podatkih. Funkcionalni piškotki na spletnem mestu, ki jih vaš računalnik shranjuje HEINEKEN, so veljavni samo med vašim obiskom spletnega mesta.
 • PiškotkiAnalytics:HEINEKEN uporablja piškotke storitve Google Analytics za analiziranje načinov uporabe spletnega mesta uporabnikov. HEINEKEN lahko tako izboljša uporabnost spletnega mesta. Google podatke, pridobljene na spletnem mestu, uporablja le v anonimni obliki. Za več informacij o storitvi Google Analytics obiščite spletno mesto www.google.com/analytics.
 • Piškotki od drugod:Spletno mesto dovoljuje piškotke družabnih vtičnikov določenih tretjih strank. Ti uporabniku omogočajo, da vsebino spletnega mesta objavlja v družabnih omrežjih. Ti vtičniki prav tako izboljšujejo prijaznost spletnega mesta do uporabnikov. (Uporabo) podatkov, ki jih te tretje stranke zberejo prek družabnih vtičnikov, urejajo izključno te tretje stranke, saj HEINEKEN teh piškotkov ne more brati (prav tako te tretje stranke ne morejo brati HEINEKENOVIH piškotkov). Za več informacij o piškotkih od drugod si oglejte pravilnik o varovanju zasebnosti tretjih strank.

Spreminjanje nastavitev

S spreminjanjem nastavitev spletnega brskalnika lahko določite, da pred shranjevanjem piškotka v računalnik prejmete obvestilo. S spreminjanjem nastavitev lahko tudi določite, da brskalnik ne sprejema piškotkov spletnega mesta.

Stik

Pravilnik o varovanju zasebnosti in piškotkih se lahko sčasoma spreminja. Take spremembe bodo stopile v veljavo takoj ob objavi spremenjenega pravilnika o varovanju zasebnosti in piškotkih. Uporabnikom spletnega mesta svetujemo, da redno preverjajo, ali se je pravilnik o varovanju zasebnosti in piškotkih spremenil.

S HEINKENOM DO NAGRADE

 

UVOD

1.) Organizator nagradne igre S HEINEKENOM DO NAGRADE je Agencija 101, Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), za naročnika Pivovarno Laško Union d.o.o., Pivovarniška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija. Nagradna igra se izvaja z namenom oglaševanja in promocije blagovne znamke HEINEKEN na območju Republike Slovenije. 

2.) Nagradna igra poteka od 11.11. do vključno 12.12.2016 v poslovalnici E. Leclerc, Ljubljana ter na Heineken Facebook družbenem omrežju do vključno 11.12.2016.

3.)  Z udeležitvijo na nagradni igri se šteje, da se v celoti strinjate z vsemi pravili in pogoji nagradne igre. V primeru neupoštevanja pravil ali pogojev lahko sledi takojšnja izključitev iz nagradne igre.

 

4.) V nagradni igri lahko sodelujete na 2 načina:

 • Pošljete fotografijo ali optični odtis (»scan«) računa (v nadaljevanju: posnetek računa) na elektronski naslov nagradnaigra.slo@heineken.com, na katerem je jasno razviden nakup kateregakoli izdelka blagovne znamke Heineken, in sicer Heineken steklenica 0.33 ali 0.33x6 ali 0.33x24, pločevinka 0.33 ali 0.33x6 ali 0.33x24, pločevinka 0.5 ali 0.5x4 ali 0.5x24  (ne glede na vrednost izdelka)  v trgovini E. Leclerc v obdobju od 11.11. do vključno 12.12.2016 ter s pripisom imena in priimka sodelujočega v nagradni igri. Iz posredovanega posnetka računa mora biti jasno razviden opis nakupljenega blaga. Posnetki računov, iz katerih ne bo jasno razvidno blago, se ne bodo upoštevali v nagradni igri.
 • Brez nakupa sodelujete tako, da na Facebook strani Heineken pod pozivom k sodelovanju v nagradni igri v komentarju odgovorite na zastavljeno vprašanje.
 •  

  POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IN NAGRADE 

  Nakup izdelkov ali storitev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

  V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

  Nagrado bomo posredovali le osebam, ki bodo posredovale kopijo (scan) osebne izkaznice ali drugega dokumenta, kjer se ujemata ime in priimek nagrajenca in dokazilo o starosti.

  V nagradni igre ne morejo sodelovati osebe, ki so zaposlene v podjetju Pivovarna Laško Union d.o.o. ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado. Izid žrebanja je naključen. 

  Nagrade:

  a) 100 x Heineken Music torbica z vrvico (vrednost posamezne nagrade znaša 2,6 eur)
  b) 50 x Heineken brezžični zvočnik (vrednost posamezne nagrade znaša 5,4 eur)

  Žrebanje dobitnikov nagrad bo potekalo na Heineken Facebook in Heineken spletni strani najkasneje do 20.12.2016. Izžrebanci bodo objavljeni z imenom in priimkom na Facebook strani Heineken in Heineken spletni strani.

  Izžrebani bodo obveščeni preko elektronskega naslova, s katerega so poslali posnetek računa ali pod njihovim komentarjem pod objavo na Heineken Facebook strani.

  Nagrajence bomo pozvali, da posredujejo potrebne osebne podatke za pošiljanje pridobljene nagrade. Nagrajenci bodo osebne podatke morali posredovati v roku 8 dni od posredovanega obvestila s strani organizatorja.

  Žrebanje se izvaja preko algoritma, ki izbere zmagovalca naključno in objektivno. 

  Udeleženci nagradne igre (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati nagrade v večjih količinah ali drugačne nagrade, kot je določeno v teh pravilih. Nagrada ne more biti denarno izplačana ali zamenjana za druge nagrade. Nagrade, ki zaradi katerega koli razloga niso podeljene, ostanejo last organizatorja. Zavrnjene nagrade so vrnjene organizatorju. 

  Nagrada ni prenosljiva, prav tako pravice prevzema ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen opredeljenih v teh pravilih.
  Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. 

  Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 
  a) se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
  b) se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
  c) ne odda pravočasno osebnih podatkov za prevzem nagrade. 

  JAVNOST IN VARSTVO PODATKOV 

  V primeru, da udeleženci nagradne igre pridobijo nagrado, se strinjajo s sodelovanjem v kampanji in dovoljujejo, da organizator in z organizatorjem povezane družbe iz skupine Heineken uporabijo njihove osebne podatke (ime, priimek, naslov in fotografijo) za namen oglaševanja in promocije v povezavi s  projektom S HEINEKENOM DO NAGRADE.
  Organizator bo uporabil osebne podatke udeleženca nagradne igre za namene obveščanja promocijskih aktivnosti v povezavi z nagradno igro. Osebni podatki nagrajencev ne bodo uporabljeni za noben drug namen brez predhodnega dovoljenja z izjemo razlogov, ki so navedeni v teh pravilih in pogojih sodelovanja. Vse osebne podatke bo hranil organizator za namen te nagradne igre v skladu s Heineken izjavo o zasebnosti podatkov na www.heineken.com/si. Odjava iz baze osebnih podatkov organizatorja je mogočena s sporočilom na elektronski naslov: nagradnaigra.slo@heineken.com.

  OMEJITEV ODGOVORNOSTI 


  Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne tehnične napake ali katere druge napake izven njegovega nadzora. Organizator ne sprejema odgovornosti za neuspešne, delne ali popačene računalniške prenose, za kakršnekoli računalniške, telefonske, kabelske, omrežne, elektronske ali internetne napake strojne opreme ali programske opreme, napake, povezave, dostopnost ali odpoved s strani ponudnika storitev, internet, dostopnost ali razpoložljivost, za zgoščenost prometa ali nepooblaščeno dejanje drugega človeka. 

  Strinjate se, da odvezujete organizatorja ter skupino Heineken in vsako od njenih hčerinskih družb, podružnic, povezanih družb, oglaševalske in promocijske agencije in njihove vodilne, zaposlene, zastopnike, agente in predstavnike, odgovornosti pred kakršnokoli izgubo, škodo, pravico, terjatvijo ali tožbo katerekoli vrste, ki izhajajo v celotni ali delno, posredno ali neposredno iz udeležbe v nagradni igri ali se pojavijo v povezavi z nagradno igro. 

  RAZNO 

  Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli zaključi nagradno igro zaradi nepredvidenih državnih zakonov in predpisov ali nepredvidenih okoliščin. 
  Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pravil in pogojev sodelovanja v promociji in nagradni igri, zato sodelujočim svetujemo njihovo redno spremljanje za morebitne spremembe, ki bodo objavljene na spletni strani www.heineken.com/si

  Nagradna igra ter njeni pogoji bodo potekali v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 

  KONTAKT

  V času nagradne igre lahko pošljete vprašanja, pritožbo glede pravil in pogojev nagradne igre na elektronski naslov: nagradnaigra.slo@heineken.com.

  Agencija 101 d.o.o., 11. 11. 2016

   

  Heineken Music torbica z vrvico

  1    Blaž Vampl
  2    Cindy Muminovič
  3    Rok Vrecar Svajger
  4    Kevin Fornazarič
  5    Kati Vidmar
  6    Aljaž Kojterer
  7    Miša Pahič
  8    Stefan Samardzic
  9    Matej Hafnar
  10    Borut Karl
  11    Slavica Toriaković
  12    Mateja Skrinar
  13    Darja Mrak
  14    Gorazd Osolnik
  15    Jan Čuk
  16    Matej Barlič
  17    Mitja Felkar
  18    Barbara Krajnc
  19    Ninan Čas Jeseničnik
  20    Matej Jemec
  21    Barbara Barby
  22    Nataša Štepic
  23    ALen Majcen
  24    Đerade Han
  25    Urban Tomšič
  26    Aljaž Pušnik
  27    Mila Kos
  28    Luka Dobravc
  29    Marijana Fendre
  30    Izidora Beseda
  31    Mateja Novak
  32    An J. Drejka
  33    Marko Planinc
  34    Vesna Mlan
  35    Blaž But
  36    Rok Mlakar
  37    Matic Žnidarko
  38    Lucija Dolenc
  39    Monika Rugole Ravnikar
  40    Aljoša Gašpar
  41    Aljaž Vogrin
  42    Mi Mamo
  43    Mirza Sinanovic
  44    Hedvika Benčina
  45    KatjaDaniel Damjan
  46    Lidija Brence
  47    Patricija Kovač
  48    Majda Klemenšek
  49    Jan Grinouc Jebemtiš
  50    Silva Kajtna Poženel
  51    Boštjan Munda
  52    Damjan Ovčar
  53    Patrik Serbak
  54    Teodor Gošnak
  55    Gregor Benčina
  56    Nik Obranovic
  57    Nejc Bagari
  58    Tadeja Eržen
  59    Simon Psenicnik-Kokica
  60    Stefek Petek
  61    Sandi Žist
  62    Sašo Lomšek
  63    Boštjan Gašperič
  64    Tomaž Urtelj
  65    Slađo Vasić
  66    Katja Slaček
  67    Matevz Gaube
  68    Ivanka Novak
  69    Darijan Golob
  70    Dsamy Ka Raamššak
  71    Silvija Kovačič
  72    Jaka Fotivec
  73    Dani zajsek
  74    Simona Murn
  75    Jure KOlar
  76    David Selinšek
  77    Jan Strajnar
  78    Žiga Verdev
  79    Ni Na
  80    Maruša Leskovšek
  81    Boris Gleščič
  82    Tadej Robin
  83    Barbara Potočnik Koradin
  84    Dorči – izidor Božjak
  85    Mat Evž
  86    Sara Battistella
  87    Marija Pirnat
  88    Domen Šoštarič
  89    Jakob Marolt
  90    Ana Štepic
  91    Manca Gale
  92    Lucija Kuster
  93    Ančka Jevšenak
  94    Simon Pirnat
  95    Darinka Kotar
  96    Dejan Štamo
  97    Polly Miselj
  98    Matej Krajnc
  99    Milan Jeric
  100    Matjaž Hostnik

  Heineken brezžični zvočnik
  1    Jan Gutnik
  2    Mai Jaklič
  3    Simona Purkart
  4    Nina Hocevar
  5    Urška Krivec
  6    Mateja Panker
  7    Dejan Pavlović
  8    Lana Polak
  9    Tamara Bračič
  10    Vesna Kovšek
  11    Jasmina Kotar
  12    Jaros Miklavc
  13    Marko Pivec
  14    Marko Jerič
  15    Nato Nato
  16    Marko Gosar
  17    Jasmina Lipaj
  18    Nejc Versic
  19    Jan Muršič
  20    Mateja Humar
  21    Vito Kočevar Polak
  22    Vid Kalan
  23    Bojan Urbancl
  24    Blaž Brulc
  25    Novak Doris
  26    Saša Kornet
  27    Katja Kanjec
  28    Božo Ržen
  29    Uroš Gal
  30    Nejc Podčenšek
  31    Iztok Erjavec
  32    Ziva Ursic
  33    Sara Sršen
  34    Danila Rijavec
  35    Aljaž Melik
  36    Marjan Gomol Lun
  37    Zdenka Brodar
  38    Marko Dobrovnik Dubra
  39    Vex Romanic
  40    Blaž Bevc
  41    Miran DjMarnix
  42    Natalija Bregar
  43    Edin Tabaković
  44    Matic ThePanda
  45    Vasja Duša
  46    Tadej Tobias
  47    Lidija Kožuh
  48    Teja Trukelj
  49    Marko BeZo Bezovšek
  50    Tadeja Mlinarič

  PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA NA HEINEKEN DJ IZZIV(ANJU)  

   1. člen: Organizator
  Organizator izbora Heineken DJ IZZIV(anje) (v nadaljevanju: izbor) je FM Agencija, d.o.o., Podutiška 92, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

  2. člen: Časovni okvir
  Izbor bo potekal v petek, 16. decembra, v klubu Cirkus, na Trgu mladinskih delovnih brigad 7, v Ljubljani (v nadaljevanju klub Cirkus).

  Terminsko bo izbor potekal od 22.00 ure do 3.00 ure zjutraj.

  3. člen: Udeleženci
  V izboru lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo ob izvedbi izbora stare 18 let ali več.

  Osebe so na izbor povabljene s strani organizatorja. Način izbora kandidatov je zaprtega tipa, kar pomeni, da o izboru kandidatov odloča izključno organizator.

  Na izbor so povabljeni mladi nadobudni DJ-ji, ki si želijo uspeti v slovenskem glasbenem okolju. Prioritetno bo organizator izbiral med DJ-i (v nadaljevanju kandidati), ki že ustvarjajo lastno glasbo, nabirajo reference nastopov in si gradijo oziroma delno že imajo svoj krog sledilcev.

  Glasbeno je izbor omejen na elektronsko glasbo tako 'mainstream', kot 'underground'. Glede na žanr se organizator v tokratnem izboru omejuje na podzvrst elektronske glasbe znane kot   'house ali tech-house'.

  Vse odločitve glede postopka in vsebine izbora kandidatov sprejema izključno organizator. Zoper odločitve organizatorja ni možne pritižbe.

  4. člen: Prijava udeležencev
  Kandidati, ki bodo potrdili sodelovanje bodo morali ob prijavi izpolniti prijavni obrazec, kjer bodo zahtevani naslednji osebni podatki:

  •   ime,
  •   priimek,
  •   umetniško ime,
  •   naslov,
  •   datum rojstva,
  •   e-mail naslov,
  •   telefonska številka,
  •   spletna stran/Facebook stran,
  •   geografska določitev njegovega delovanja,
  •   reference (kje je že vrtel, ali ima kakšno lastno produkcijo),
  •   zvrst glasbe, ki jo izvaja,
  •   kakšna je njegova največja želja, kod DJ/producent,
  •   kje vidi svoje mesto v glasbenem svetu,
  •   fotografija,
  •   povezava do Soundclouda z njegovo glasbo.

  S prijavo v izbor in podpisom dogovora o sodelovanju, sodelujoči izjavljajo, da so seznanjeni s pravili in pogoji izbora ter da se z njimi strinjajo.

  Prijavljeni kandidati bodo javno objavljeni na spletni strani http://www.heineken.si/music (v nadaljevanju uradna spletna stran).

  V izboru ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji izbora.

  Izbrani kandidati so dolžni organizatorju do 10. decembra predložiti glasbeni delo tako imenovani mix, ki je odraz njihovega lastnega dela. Organizator bo dela objavil na uradni strani.

  Osebni podatki sodelujočih bodo varovani v skladu z 11. členom teh Pravil.

  5. člen: Strokovna žirija izbora
  Strokovna žirija izbora je v naprej določena in javno objavljena na uradni strani www.heineken.si/music.

  Sestavljajo jo osebe, ki že vrsto let delujejo na področju povezanim z razvojem  elektronske glasbe.

  Člani strokovne žirije so:

  •   Gregor Zalokar – glasbeni PR,
  •   DJ Sylvain – starosta slovenske glasbene kulture,
  •   DJ Tim Urbanya – dj / glasbeni voditelj in lastnik oddaje RH202.

  Glavni namen strokovne žirije je podati strokovno oceno za vsakega posameznega kandidata, ki bo pripomogla h končnemu izboru zmagovalca.

  6. člen: Potek izbora in določitev zmagovalca
  Izbor bo potekal v petek 16. decembra 2016, s predvidenim pričetkom ob 22.00 uri, v klubu Cirkus v Ljubljani. Šest izbranih kandidatov se bodo v izbranem terminu predstavili širši publiki in članom strokovne žirije.

  Uradni del izbora se bo začel z uradno predstavitvijo vseh kandidatov in članov strokovne žirije.

  Sledili bodo predizbori s posamezni nastopi kandidatov.  Vrstni red nastopov bo določen v javnem žrebu, ki ga bo izvedel voditelj večera. Kandidati bodo imeli za svojo predstavitev na voljo 20 minut časa.

  Po koncu predizborov bo sledil uradni del, ker bo žirija podala svoje strokovno mnenje in na ta način izbrala tri kandidate, ki se bodo uvrstili neposredno v finalni izbor.

  Finalni izbor se bo pričel predvidoma ob 01.00 uri zjutraj, v eni uri se bodo predstavili vsi trije finalisti. Ob zaključku ob 02.00 uri bo sledilo štetje glasov in razglasitev zmagovalca izbora. Uradni del izbora bo povezoval voditelj.

  Poleg glasbe se lahko kandidati, ob predhodni najavi, poslužujejo tudi dodatnih elementov (plesalke, mc, vokal itd.), ki bodo popestrili njihov nastop in prepričali publiko ter strokovno žirijo.

  Zmagovalec izbora bo izbran s pomočjo:

  •   Glasov strokovne žirije, ki predstavljajo 50 % vrednosti celotnega seštevka glasov.
  •   Glasov, ki jih bodo podali obiskovalci dogodka, ki bodo predstavljali naslednjih 50 % vrednosti celotnega seštevka glasov.

  Glasovanje bo potekalo po koncu nastopov vseh kandidatov.

  Glasovanje obiskovalcev bo vodil voditelj s pomočjo VU tehnike, s katero bo merjena jakost aplavza za vsakega posameznega kandidata.

  Uradno razglasitev zmagovalca izbora bo izvedel voditelj. Podeljevalec glavne nagrade bo DJ Sylvain, član strokovne žirije.

  Zoper odločitev o razglasitvi zmagovalca ni možne pritožbe.

  7. člen: Obračun davka nagrad in akontacija dohodnine
  Na izboru se podeli več različnih vrst nagrad iz nagradnega sklada, ki ga zagotovi organizator.

  Podeljevalca nagrad se smatrata kot sponzorja dogodka, ker s svojim nagradnim skladom poskrbita za nagrade vseh kandidatov vključenih v izbor.

  Nagradni sklad zajema:

  Zmagovalec izbora prejme:

  •   Glavna nagrada: nastop na izbranem dogodku z Roger Sanchezom, ki bo potekal v klubu Kurzschluss 23.decembra 2016

  •   plačilno kartico z dobroimetjem 20,00 eur za pop klub Kurzschluss (vrednost posamezne nagrade znaša 21,50 eur),

  1x Heineken torba na kolesih (vrednost nagrade znaša 87,01 eur)
  1x Heineken brezžični zvočnik (vrednost posamezne nagrade znaša 5,4 eur)

  Preostalih 5 tekmovalcev prejme:

  •   VIP vabilo na dogodek pop up kluba Kurzschluss (vrednost posamezne nagrade znaša 35,00 eur)
  •   plačilno kartico z dobroimetjem 20,00 eur za pop klub Kurzschluss (vrednost posamezne nagrade znaša 21,5 eur)
  •   Meet&Greet z zvezdo večera Rogerjem Sanchezom

  1x Heineken torba na kolesih (vrednost nagrade znaša 87,01 eur)
  1x Heineken brezžični zvočnik (vrednost posamezne nagrade znaša 5,4 eur)

  Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade ni mogoča. Sodelujoči niso upravičeni do nikakršnih povračil stroškov nastopa ali drugih plačil.

  Organizator bo od navedenih vrednosti nagrad odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi, v kolikor bo to potrebno. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajencev.

  Dohodek, ki ga predstavlja dobitek v naravi se v skladu z 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2), opredeljuje kot drugi dohodek. Organizator v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) in 108. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) za nagrade, ki presegajo vrednost 42€, obračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj v višini 25% dohodka obenem z izročitvijo dobitka dobitniku.

  Zmagovalec in ostali nagrajenci so kot davčni zavezanci dolžni organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko in davčni urad) in prijaviti višino prejete nagrade v napoved za odmero dohodnine.

  8. člen: Komisija izbora
  Komisijo za nadzor izvedbe izbora sestavljajo:

  Ana Križmančič, predsednik komisije

  Nina Sotlar, članica komisije

  Jaka Gornik, član komisije

  9. Avtorske pravice do prijavljenih del
  Vsak sodelujoči jamči, da je posredovano prijavljeno delo, ki ga naloži na Soundcloud-u in ostali materiali njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorjev pridobil vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah za javno objavo (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in kakršnokoli drugačno uporabo vsebine, potrebno za dosego namena nagradnega natečaja v skladu s pravili organizatorjev.

  Sodelujoči neodplačno in neizključno, prostorsko in časovno neomejeno dovoljuje organizatorju v času trajanja natečaja in 365 dni po zaključku posameznega natečaja javno objavo (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje, reproduciranje in distribuiranje, prodajo in dajanje v najem tako na fizičnih nosilcih del (CD, DVD …) in kot tudi preko svetovnega spleta, v vseh medijih, ki so v domeni organizatorja.

  Organizator lahko dela na fizičnih nosilcih, ki jih je pripravil in izdelal v času trajanja natečaja ali 365 dni po zaključku distribuira tudi po izteku posameznega natečaja in sicer brez časovne omejitve.

  10. Odgovornosti in pravice iz vsebine prijavljenih del
  Sodelujoči je v celoti odgovoren za oddano vsebino, kakovost in morebitne druge stvarne in/ali pravne napake na vsebinah, ki jih posreduje. Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin:

  •   na katerih bodo tretje osebe, brez njihovega soglasja,
  •   ki bi vsebovale pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, brez njihovega soglasja,
  •   ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb,
  •   ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo.

  Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, ne objavi ali umakne iz uradne spletne strani in sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz izbora. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorjev, odstrani s spletnega mesta in izloči iz izbora.

  Sodelujoči, ki posreduje vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

  Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  •   uporabniške vsebine, objavljene na uradni spletni strani,
  •   pravne in stvarne napake na vsebinah, ki jih posredujejo sodelujoči,
  •   nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev,
  •   nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  •   kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v izboru.

  Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v izboru (tako z uporabo mobilnih telefonov, uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški produkcije vsebin, stroški transporta in nastopov itd.).

  Sodelujoči in sledilci uradne strani imajo pravico prijaviti žaljivo oziroma neprimerno vsebino na e-naslov info@futuristing.com z naslovom (imenom) vsebine in z opisom, zakaj naj bi bila vsebina neprimerna. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati z imenom in priimkom. Če bo prijava po presoji organizatorja utemeljena, bo organizator objavljeno vsebino odstranil.

  Sodelujoči lahko kadarkoli, brez pojasnila, in ob upoštevanju omejitev iz 2. odstavka 7. člena teh pravil, zahteva odstranitev svoje vsebine. Odstranitev uradne strani sodelujoči zahteva s poslanim e-sporočilom na info@futuristing.com. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v izboru.

  11. Varovanje osebnih podatkov
  Sodelujoči v izboru organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da v svojem imenu in v imenu družbe Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PLU), vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o svoji ponudbi, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov razen PLU ne bo posredoval drugim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe izbora. V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči možnost vpogleda in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja zahteva izbris svojih osebnih podatkov iz baze osebnih podatkov organizatorja, s sporočilom na e-poštni naslov: info@futuristing.com. Organizator se zavezuje osebne podatke izbrisati v roku 15 dni od prejema zahteve.

  12. Odgovornosti organizatorja
  Organizator nadalje ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  •   pravne in stvarne napake na vsebinah, ki jih posredujejo sodelujoči
  •   nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  •   nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve
  •   vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v izboru.

  13. člen: Obvezujoča pravila
  Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni soglašajo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji izbora so v času v celoti na vpogled na uradni spletni strani.

  Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je izključno pristojen organizator.

  14. člen: Reševanje sporov
  V primeru sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

   15. člen: Veljavnost pravil
  Pravila pričnejo veljati 02. 12. 2016.

  FM Agencija, d.o.o.

  PRAVILA NAGRADNE IGRE »DJ BATTLE, Klub Cirkus«

   

  UVOD

  1.) Organizator nagradne igre DJ BATTLE, Klub Cirkus je FM Agencija, d.o.o., Podutiška 92, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), za naročnika Pivovarno Laško Union d.o.o., Pivovarniška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija. Nagradna igra se izvaja z namenom oglaševanja in promocije blagovne znamke HEINEKEN na območju Republike Slovenije. 

  2.) Nagradna igra poteka 16.12.2016 v Klub Cirkus, Ljubljana.

  3.)  Z udeležitvijo na nagradni igri se šteje, da se v celoti strinjate z vsemi pravili in pogoji nagradne igre. V primeru neupoštevanja pravil ali pogojev lahko sledi takojšnja izključitev iz nagradne igre.

   

  4.) V nagradni igri lahko sodelujete:

  • Dne 16.12.2016 v Klubu Cirkus, Ljubljana poiščete Heineken hostese pri kateri izpolnite obrazec z osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, elektronski naslov) in odgovorite na zastavljeno vprašanje (v nadaljevanju: obrazec). Vstop v klub je do polnoči brezplačen.

  POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IN NAGRADE 

  Nakup izdelkov ali storitev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

  V nagradni igri lahko sodelujejo izključno polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

  Nagrado bomo posredovali le osebam, ki bodo posredovale kopijo (scan) osebne izkaznice ali drugega dokumenta, kjer se ujemata ime in priimek nagrajenca in dokazilo o starosti.

  V nagradni igre ne morejo sodelovati osebe, ki so zaposlene v podjetju Pivovarna Laško Union d.o.o. ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado. Izid žrebanja je naključen. 

  Nagrade:

  a) 20 x Heineken Music torbica z vrvico (vrednost posamezne nagrade znaša 2,6 eur)
  b) 10 x Heineken brezžični zvočnik (vrednost posamezne nagrade znaša 5,4 eur)

  c) 10 x Kurzschluss majica (vrednost posamezne nagrade znaša 6,4 eur)

  d) 20 x  Kurzschluss vstopnica (v vrednosti 10,00 eur)

  Žrebanje dobitnikov nagrad bo potekalo na Heineken spletni strani najkasneje do 20.12.2016. Izžrebanci bodo objavljeni z imenom in priimkom na Heineken spletni strani.

  Izžrebani bodo obveščeni preko elektronskega naslova, ki so ga oddali preko obrazca na dan 16.12.2016 v Klub Cirkus.

  Nagrajence bomo pozvali, da posredujejo potrebne osebne podatke za pošiljanje pridobljene nagrade. Nagrajenci bodo osebne podatke morali posredovati v roku 8 dni od posredovanega obvestila s strani organizatorja.

  Žrebanje se izvaja preko algoritma, ki izbere zmagovalca naključno in objektivno. 

  Udeleženci nagradne igre (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati nagrade v večjih količinah ali drugačne nagrade, kot je določeno v teh pravilih. Nagrada ne more biti denarno izplačana ali zamenjana za druge nagrade. Nagrade, ki zaradi katerega koli razloga niso podeljene, ostanejo last organizatorja. Zavrnjene nagrade so vrnjene organizatorju. 

  Nagrada ni prenosljiva, prav tako pravice prevzema ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen opredeljenih v teh pravilih.
  Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. 

  Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 
  a) se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
  b) se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
  c) ne odda pravočasno osebnih podatkov za prevzem nagrade. 

  JAVNOST IN VARSTVO PODATKOV 

  V primeru, da udeleženci nagradne igre pridobijo nagrado, se strinjajo s sodelovanjem v kampanji in dovoljujejo, da organizator in z organizatorjem povezane družbe iz skupine Heineken uporabijo njihove osebne podatke (ime, priimek, naslov in fotografijo) za namen oglaševanja in promocije v povezavi s  projektom »DJ BATTLE, Klub Cirkus«.
  Organizator bo uporabil osebne podatke udeleženca nagradne igre za namene obveščanja promocijskih aktivnosti v povezavi z nagradno igro. Osebni podatki nagrajencev ne bodo uporabljeni za noben drug namen brez predhodnega dovoljenja z izjemo razlogov, ki so navedeni v teh pravilih in pogojih sodelovanja. Vse osebne podatke bo hranil organizator za namen te nagradne igre v skladu s Heineken izjavo o zasebnosti podatkov na www.heineken.com/si. Odjava iz baze osebnih podatkov organizatorja je mogočena s sporočilom na elektronski naslov: nagradnaigra.slo@heineken.com.

  OMEJITEV ODGOVORNOSTI 


  Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne tehnične napake ali katere druge napake izven njegovega nadzora. Organizator ne sprejema odgovornosti za neuspešne, delne ali popačene računalniške prenose, za kakršnekoli računalniške, telefonske, kabelske, omrežne, elektronske ali internetne napake strojne opreme ali programske opreme, napake, povezave, dostopnost ali odpoved s strani ponudnika storitev, internet, dostopnost ali razpoložljivost, za zgoščenost prometa ali nepooblaščeno dejanje drugega človeka. 

  Strinjate se, da odvezujete organizatorja ter skupino Heineken in vsako od njenih hčerinskih družb, podružnic, povezanih družb, oglaševalske in promocijske agencije in njihove vodilne, zaposlene, zastopnike, agente in predstavnike, odgovornosti pred kakršnokoli izgubo, škodo, pravico, terjatvijo ali tožbo katerekoli vrste, ki izhajajo v celotni ali delno, posredno ali neposredno iz udeležbe v nagradni igri ali se pojavijo v povezavi z nagradno igro. 

  RAZNO 

  Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli zaključi nagradno igro in ne podeli nagrad.
  Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pravil in pogojev sodelovanja v promociji in nagradni igri, zato sodelujočim svetujemo njihovo redno spremljanje za morebitne spremembe, ki bodo objavljene na spletni strani www.heineken.com/si

  Nagradna igra ter njeni pogoji bodo potekali v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

  KONTAKT

  V času nagradne igre lahko pošljete vprašanja, pritožbo glede pravil in pogojev nagradne igre na elektronski naslov: nagradnaigra.slo@heineken.com.

  FM Agencija, d.o.o., 16. 12. 2016

   

  NAGRAJENCI:

  SPELA DOBROVOLJC    Heineken Music torbica z vrvico
   DAVID MEL    Heineken Music torbica z vrvico
   ROK URBANČIČ    Heineken Music torbica z vrvico
   TIMO ZUPANČIČ    Heineken Music torbica z vrvico
   MARUSA HORVAT    Heineken Music torbica z vrvico
   ANZE GARTNER    Heineken Music torbica z vrvico
   LUKA STOJANOVIC    Heineken Music torbica z vrvico
   URSKA KENDIC    Heineken Music torbica z vrvico
   MATIJA GRAHEK    Heineken Music torbica z vrvico
   TAVCAR PRIMOZ    Heineken Music torbica z vrvico
   NEJC BENCEVIC    Heineken Music torbica z vrvico
   ZIGA LAVRIC    Heineken Music torbica z vrvico
   ANA JUG    Heineken Music torbica z vrvico
   IVAN STANKOVIČ    Heineken Music torbica z vrvico
   SIMON SARAC    Heineken Music torbica z vrvico
   NINO MARCETIC    Heineken Music torbica z vrvico
   LOVRO LAPORNIK    Heineken Music torbica z vrvico
   SASA VUJASINOVIČ    Heineken Music torbica z vrvico
   VERONIKA BURGER    Heineken Music torbica z vrvico
   JURIJ MARCETIC    Heineken Music torbica z vrvico
   ROK GERMEK    Heineken brezžični zvočnik
   PETER JUSTIN    Heineken brezžični zvočnik
   MATEVZ MRAMOR    Heineken brezžični zvočnik
   GREGOR BOGATAJ    Heineken brezžični zvočnik
   TJASA MEHLE    Heineken brezžični zvočnik
   MARKO PERIC    Heineken brezžični zvočnik
   ZAN RAZDRIH    Heineken brezžični zvočnik
   JAN TINUNIN    Heineken brezžični zvočnik
   PATRICK WAGNER    Heineken brezžični zvočnik
   MAJA SEBENIK    Heineken brezžični zvočnik
   BOŠTJAN PIŠLER    Kurzschluss majica
   PRIMOZ GLAVIČ    Kurzschluss majica
   SUZANA PROLIC    Kurzschluss majica
   ELDIN KAHRIMANOVIC    Kurzschluss majica
   ANDREJ MIKLIČ    Kurzschluss majica
   ALJAŽ OPERA    Kurzschluss majica
   NINA MARC    Kurzschluss majica
   NEJC CIGLARIČ    Kurzschluss majica
   SPELL MIHELIN    Kurzschluss majica
   BLAZ MARUSIC    Kurzschluss majica
   ANDREJ ZUPAN    2 VSTOPNICI ZA KURZSCHLUSS DOGODEK
   NEJC ČERIN    2 VSTOPNICI ZA KURZSCHLUSS DOGODEK
   MARTIN TOMAŽIN    2 VSTOPNICI ZA KURZSCHLUSS DOGODEK
   JULIJA KOPRIVEC    2 VSTOPNICI ZA KURZSCHLUSS DOGODEK
   GREGOR VUKŠINIČ    2 VSTOPNICI ZA KURZSCHLUSS DOGODEK
   LEO LUKA ZELINKA    2 VSTOPNICI ZA KURZSCHLUSS DOGODEK

  PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »HEINEKEN FINALNA IGRA PRVAKOV 2017«

  Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »HEINEKEN FINALNA IGRA PRVAKOV« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.heineken.si.

  I.    Organizator, namen in trajanje nagradne igre

  Nagradno igro organizira podjetje MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

  Nagradna igra bo potekala od 26.05. do 3.06. 2017 na promocijski točki Heineken v Mercator centru Šiška, Ljubljana v času promocijskih aktivnosti in sicer 26.5. in 27.5. ter 2.6. in 3.6.2017.

  II.    Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

  V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe (najmanj 18 let starosti) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (predložitev dokazila o starosti in stalnem bivališču je med obveznimi pogoji za udeležbo v nagradni igri) in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

  V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

  III.    Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

  Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na tablici odigra igro izpolni nagradno vprašanje.
  Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

  IV.    ŽREBANJE NAGRAD

  Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v 5 delovnih dneh po koncu nagradne igre, in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

  Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. V žrebanju bodo sodelovale vse veljavno izpolnjenega nagradnega vprašanja, ki jih bo organizator nagradne igre prejel v času trajanja nagradne igre, to je od 26.05. (od 9.00 ure dalje) do 3.06. 2017 (do 21.00 ure). Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanju bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

  O tem, da je bila oseba izžrebana za nagrado, bo organizator nagradne igre osebo obvestil v roku 8 dni po izvedenem žrebanju. Dobitniki bodo obvestilo prejeli na elektronski naslov, ki so ga oddali ob prijavi v nagradno igro.

  Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil v roku 30 dni po izvedenem žrebanju. To ne velja za glavno nagrado, katera datum izvedbe se dogovori naknadno in uskladi z dobitnikom nagrade. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre predložiti osebni dokument, na katerem morajo biti navedeni vsi osebni podatki, kot so bili organizatorju nagradne igre sporočeni ob prijavi v nagradno igro.

  V.    NAGRADNI FOND

   

  • 10x Heineken UCL nahrbtnik. Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 eur.
  • 10x Heineken UCL brisača. Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 eur.   
  • 20x Heineken UCL sončna očala Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 eur.

   

  Nagrad ni možno spremeniti v denarne nagrade oziroma jih ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je ob prenosu nagrad potrebno spoštovati določbe II. člena teh pravil in splošnih pogojev.

  VI.    DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

  Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

  O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil telefonsko ali po elektronski pošti v roku 8 dni od dneva žrebanja, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade.

  Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil po pošti oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 30 dni od dneva žrebanja. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade.

  V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

  Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s podpisanim potrdilom o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec organizatorju pisnega potrdila ne bi poslal (po pošti ali po telefaxu), bo organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.

  VII.    DAVČNE OBVEZNOSTI

  Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. V kolikor nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.

  Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade.

  VIII.    OBJAVE

  Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.heineken.si.

  Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva žrebanja objavljena na spletnem naslovu www.heineken.si.

  Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

  IX.    OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

  Oseba s tem, ko organizatorju nagradne zaupa svoje osebne podatke, organizatorju in podjetju Pivovarna Laško Union d.o.o., poda svoje soglasje, da kot upravljavec osebnih podatkov vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V času upravljanja zbirke osebnih podatkov ima oseba možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, vse v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator nagradne igre, kot tudi podjetje Pivovarna Laško Union d.o.o.,  bo z osebnimi podatki ravnal po standardih, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov.

  Sporočanje osebnih podatkov organizatorju s strani sodelujočih v nagradni igri je prostovoljno. V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na organizatorja nagradne igre ali informacijskega pooblaščenca in zahteva pojasnilo.

  Organizator nagradne igre in podjetje Pivovarna Laško Union d.o.o., kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi. Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

  X.    SPLOŠNE DOLOČBE

  Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju odigrajo nagradno igro vprašanj v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

  Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

  Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

  Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri 1. in 2. nagradi.

  Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

  Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

   

  V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

  Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.  

  MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

  NAGRAJENCI:

  STANKO RADIC
  TEO KEKIĆ
  MATEJ PISKAR
  EGON BOČKAJ
  DAVID DZAJIC
  TANJA ŠUKALO
  DENIS BEGOVIĆ
  JURE LESAR
  RANKO DOROŠEV
  DAVID RUDMAN
  JURIJ SIMONCIC
  MITJA ANTALASIC
  ANZE CERIN
  MARKO BIJUKIIĆ
  MATEJA BELEHAR
  MATJAZ SKAFAR
  JELKA MARKOJA
  IVO PERKOVIC
  SREČKO BABIČ
  DANIEL DJURIĆ
  ŽAN MUHIČ
  ERIK ŽIDANEK
  MINA MRZLIKAR
  VERA MATIVIČ
  JURE MIKLIČ
  LUKA SAMSA
  JOSIP KROK
  SILVA MATANIČ
  JAKA HOLJEVAC
  SREČKO MATOVIČ
  LUKA MURN
  BOGDAN MARTINČIČ
  DEJAN ROVTAR
  JOHN SELLERS
  ALIAZ FERJAN
  MILOŠ STANIVUK
  NINA BREZOVNIK
  SCOTT VAŠL
  ATIF AMULIĆ
  BARBARA BEZEK

  PRAVILA NAGRADNE IGRE »HEINEKEN MUSIC PAKET«
  Organizator nagradne igre HEINEKEN MUSIC PAKET je AM project d.o.o. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se izvaja z namenom oglaševanja in promocije na območju Republike Slovenije.

  Nagradna igra poteka od 12.06.2017 do vključno 15. 6.2017 (do 12.00 ure).

  Z udeležitvijo v nagradni igri se šteje, da se strinjate z vsemi pravili in pogoji nagradne igre. Neupoštevanje pogojev in pravil je podlaga za takojšnjo izločitev iz nagradne igre.

  Pogoji za sodelovanje v nagradni igri in nagrade

  Nakup izdelkov ali storitev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

  V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe (najmanj 18 let starosti) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (predložitev dokazila o starosti in stalnem bivališču je med obveznimi pogoji za udeležbo v nagradni igri), ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, določene v teh pravilih, razen oseb, ki so zaposlene v AM project d.o.o. ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

  Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci enake možnosti dobiti nagrado.

  Nagradna igra poteka na uradni FB strani I AM Party.

  Navodila za igranje igre in sodelovanje v nagradni igri

  V okviru nagradne igre morajo udeleženci odgovoriti na objavo:

  Bliža se nora zabava na prostem #I AM Party #MiniCafeGolf #TivoliSpodaj v komentar označi s kom se boš ti zabaval pod krošnjami 16.6. v Tivoliju, mi pa bomo enemu izmed vas podarili Heineken Music paket za 2 osebi.

  Nagradni sklad

  1 GLAVNA NAGRADA:

  Nagrajenec bo prejel: Heineken Music paket za 2 osebi.

  Nagrajenca bomo obvestili s komentarjem pod njegovo objavo na FB strani I AM Party in sicer 15.6.2017 (po 15.00 uri).

  Vrednost nagrade NE presega 42 eur.

  Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenec pa bo moral organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije.

  Žreb nagrajenca bo v četrtek, 15. junija na sedežu organizatorja nagradne igre.

  Žrebanje se izvaja preko algoritma, kateri izbere zmagovalca naključno in objektivno.

  Nagrajenec bo osebne podatke moral posredovati v roku 1 dni od posredovanega obvestila s strani organizatorja.

  V kolikor se na poziv izžrebanec ne odzove v roku 1 dni, se obvesti rezervnega izžrebanca.

  Udeleženci nagradne igre (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati nagrade v večjih količinah ali drugačne nagrade, kot je določeno v teh pravilih. Nagrada ne more biti denarno izplačana ali zamenjana za druge nagrade. Nagrade, ki zaradi katerega koli razloga niso podeljene, ostanejo last organizatorja. Zavrnjene nagrade so vrnjene organizatorju. Nagrada ni prenosljiva, prav tako pravice prevzema ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen opredeljenih v teh pravilih.

  Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  a. se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
  b. se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
  c. ne odda pravočasno osebnih podatkov za prevzem nagrade.

  Javnost in varstvo podatkov

  V primeru, da udeleženci nagradne igre zadenejo nagrado, se strinjajo s sodelovanjem v kampanji in dovoljujejo, da organizator in z organizatorjem povezane družbe uporabijo njihove osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov in naslov, kraj bivanja) za namen oglaševanja in promocije v povezavi s kampanjo Heineken Music. Udeleženca nagradne igre, ki ne želi publicitete/ oglaševanja ali se ne strinja z njo, lahko organizator po lastni presoji zamenja brez nadaljnjih obveznosti in odgovornosti do prvotnega zmagovalca.

  Osebni podatki nagrajencev ne bodo uporabljeni za noben drug namen brez predhodnega dovoljenja z izjemo razlogov, ki so navedeni v teh pravilih in pogojih sodelovanja. Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov iz baze osebnih podatkov organizatorja, z elektronskim sporočilom na  zasebno sporočilo FB strani I AM Party. Organizator bo po prejemu zahteve za izbris, osebne podatke izbrisal najkasneje v 15 dneh.

  Omejitev odgovornosti

  Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne tehnične napake ali katere druge napake izven njegovega nadzora. Organizator ne sprejema odgovornosti za neuspešne, delne ali popačene računalniške prenose, za kakršnekoli računalniške, telefonske, kabelske, omrežne, elektronske ali internetne napake strojne opreme ali programske opreme, napake, povezave, dostopnost ali odpoved s strani ponudnika storitev, internet, dostopnost ali razpoložljivost, za zgoščenost prometa ali nepooblaščeno dejanje drugega človeka.

  Z udeležbo v nagradni igri se strinjate, da odvezujete organizatorja ter povezane družbe, oglaševalske in promocijske agencije in njihove vodilne, zaposlene, zastopnike, agente in predstavnike, odgovornosti pred kakršnokoli izgubo, škodo, pravico, terjatvijo ali tožbo katerekoli vrste, ki izhajajo v celotni ali delno, posredno ali neposredno iz udeležbe v nagradni igri ali se pojavijo v povezavi z nagradno igro.

  ORGANIZATOR ZAVRAČA KAKRŠNOKOLI JAMSTVO GLEDE NAGRADE, KI SO NA VOLJO TAKŠNE KOT SO. V PRIMERU, DA NAGRADE NE BO MOGOČE PODELITI ZARADI OKOLIŠČIN, KATERIH NI MOGOČE PRIPISATI ORGANIZATORJU, LAHKO ORGANIZATOR SPREMENI NAGRADE KOT MENI, DA JE NAJBOLJ PRIMERNO IN RAZUMNO.

  Razno

  Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli zaključi nagradno igro zaradi nepredvidenih okoliščin.

  Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pravil in pogojev sodelovanja v promociji in nagradni igri, zato sodelujočim svetujemo njihovo redno spremljanje za morebitne spremembe, ki bodo objavljene na spletni strani www.heineken.si.

  Nagradna igra ter njeni pogoji bodo potekali v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

  Kontakt

  V času nagradne igre lahko pošljete vprašanja, pritožbo glede pravil in pogojev nagradne igre na  zasebno sporočilo FB strani I AM Party. Odgovor boste prejeli v razumnem roku po prejetju vaše elektronske pošte.

  AM project d.o.o., 12.6.2017

  Spremljajte nas

  Facebook Twitter YouTube