Disclaimer van Heineken UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL SCREENING EVENT 2017


Inleiding 
Maak kans op het winnen van één van de vijf (5) VIP uitnodigingskaarten naar het UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL SCREENING EVENT op 3 juni 2017 op de tennisbaan van Torarica. 

Algemene voorwaarden
1. Op zaterdag 20 mei wordt er een post geplaatst op Facebook waarop jij een ‘comment’ kan plaatsen.
2. Door jouw ‘comment’ te plaatsen maak jij kans op één van de vijf (5) VIP uitnodigingskaarten te winnen naar het UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL SCREENING event op zaterdag 3 juni 2017 in Torarica. 

Deelname
1. Tussen zaterdag 20 mei en donderdag 30 mei 2017 kun je een ‘comment ’plaatsen onder de promo post op Facebook. 
2. Deelnemers aan deze actie moeten minimaal 18 jaar oud zijn. 
3. Personeelsleden en opdrachtnemers van Surinaamse Brouwerij N.V, PARBO centrale N.V, en hun directe gezinsleden zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

Prijzen
1. Van alle ‘comments’ op deze Facebook post, conform de actievoorwaarden, zal de trekking van winnaars plaatsvinden: 

1. Trekking van de winnaars vindt plaats op woensdag 31 mei 2017. De winnaar ontvangt één uitnodigingskaart voor het UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL SCREENING EVENT in Torarica van 14:00 uur ‘s middags tot 19:00 ‘s avonds. De uitnodigingskaart geeft toegang voor 2 personen. 
2. De winnaars worden via Facebook geïnformeerd.
3. Als je tot een van de winnaars behoort, kun je jouw uitnodigingskaart op naam ophalen bij de Surinaamse Brouwerij N.V. aan de Ringweg. Je dient jouw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs ter identificatie mee te nemen.
2. De uitnodigingskaarten zijn persoonsgebonden en worden op naam van de winnaars gecontroleerd.
3. De uitnodigingskaarten zijn niet inwisselbaar tegen geld. 

Overige bepalingen
1. Deze promotie wordt aangeboden en georganiseerd door de Surinaamse Brouwerij N.V.
2. Als u deelneemt aan deze actie, accepteert u deze actievoorwaarden.
3. Surinaamse Brouwerij N.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze actie.
4. Surinaamse Brouwerij N.V. behoudt zich het recht voor deze actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van deze actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Surinaamse Brouwerij N.V. daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
5. Op deze actievoorwaarden is Surinaams recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien of anderszins verband houden met deze actie worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Suriname.
6. De trekking zal op woensdag 31 mei 2017 geschieden door de Agency Toucan.

Contact
Indien u vragen heeft over de actie of over deze actievoorwaarden kunt u contact opnemen met onze customer service op het nummer 404085

Disclaimer van Heineken


Heineken UEFA Champions League In Store Promotion

Win vanaf 7 april tot en met 6 mei leuke Heineken prijzen bij de volgende tien (10) deelnemende outlets:

1. Choi’s – Hk. Tweekinderweg/Matzeligerstraat
2. Best Mart – Jozef Israelstraat no. 36
3. Su Guan Hua – Gompertstraat no. 116
4. Wilhelmina Supermarkt – Wilhelminastraat
5. Hua Xin – Anton Dragtenweg no. 5
6. Zhang Top – Kwattaweg no. 369
7. Wang Fu – Kwattaweg no. 599
8. Lin’s Supermarket – Verlengde Gemenelandsweg no. 153
9. YIN DU SUPERM. – Hk. Kernkampweg/ Gravenbergstraat no. 3
10. Lei Ding Warenhuis – Commissaris Weythingweg no. 185

Algemene voorwaarden

1. Bij aankoop van 6 flessen (25cl) Heineken krijgt u één (1) kans op een spin om leuke Heineken prijzen te winnen 2. Bij elke spin maakt u kans op de volgende prijzen
a. Heineken strand baddoek
b. Heineken rugtas
c. Heineken sporttas zwart
d. Heineken pet
e. Heineken notebook
f. Heineken schoenentas
g. Heineken bal
h. Heineken Lanyard
i. Heineken bril
j. Heineken horloge
k. Heineken sporttas groen
l. Heineken powerbank
3. Deze actie geldt op vrijdag en zaterdag van 18: 00 – 21:00 uur, vanaf 7 april tot en met 6 mei. Vanwege het paasweekend wordt deze actie niet op 14 en 15 april gehouden.
4. Vanwege het paas weekend zijn de data 14 en 15 april uitgesloten
5. Voor deze actie geldt: zolang de voorraad strekt

Deelname

1. Deelnemers aan deze actie moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
2. Deelnemers aan deze actie accepteren de algemene voorwaarden van deze actie

Overige bepalingen

1. Deze promotie wordt aangeboden en georganiseerd door de Surinaamse Brouwerij N.V.
2. Als u deelneemt aan deze actie, accepteert u deze actievoorwaarden.
3. Surinaamse Brouwerij N.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze actie.
4. Surinaamse Brouwerij N.V. behoudt zich het recht voor deze actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van deze actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Surinaamse Brouwerij N.V. daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

algemene voorwaarden

Welkom op de website van ons merk Heineken® (de “Website”). Je moet de wettige minimumleeftijd voor alcoholconsumptie in je land hebben om de website te mogen bezoeken.

Op het gebruik van deze Website zijn deze voorwaarden in combinatie met ons cookie- en privacybeleid (de "Voorwaarden") van toepassing.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en elk gebruik van deze Website van Heineken Brouwerijen B.V., gevestigd op het Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nederland ("HEINEKEN"), alsook op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die je op of via deze Website worden aangeboden (de "Informatie").

Door gebruik te maken van deze Website verklaar je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra de gewijzigde voorwaarden op de Website zijn gepubliceerd. Gebruikers van de Website wordt geadviseerd om de voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan niet als advies worden beschouwd. HEINEKEN is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Website (of de onmogelijkheid om deze te gebruiken), met inbegrip van onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door HEINEKEN.

HEINEKEN is bovendien niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door niet of niet tijdige bezorging van elektronische communicatie, een onderbreking of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die voor elektronische communicatie en de verspreiding van virussen worden gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit hiervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio alsook het ontwerp, de selectie en ordening hiervan) zijn het eigendom van HEINEKEN en zijn beschermd door auteursrechten, rechten inzake handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten.

Je mag de website uitsluitend gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden. Het is je toegestaan om kopieën van (delen van) de Website te maken voor persoonlijke gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag je geen enkel deel van de inhoud van onze Website voor andere doeleinden gebruiken.

Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van en tegen alle acties, claims en aansprakelijkheden voortvloeiend uit of in verband met je overtreding van deze voorwaarden of enig onwettig gebruik van de Website.

Overige

Elk van de paragrafen van deze voorwaarden is afzonderlijk toepasbaar. Indien een rechtbank of ander gezaghebbende instantie beslist dat eender welk van deze paragrafen onwettig of onafdwingbaar is, blijven de overige paragrafen onverminderd van kracht.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen of claims voortvloeiend uit of met betrekking tot het gebruik van de Website worden behandeld door de rechtbanken van Amsterdam, Nederland. 

PRIVACYBELEID

Algemeen

Heineken Brouwerijen B.V., gevestigd op het Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nederland (“HEINEKEN”) is de controller van de verwerking van alle persoonlijke gegevens die worden verzameld via de aan ons merk Heineken® toegewijde website (de “Website”). HEINEKEN respecteert je privacy en voldoet aan alle toepasselijke privacywetten.

HEINEKEN verwerkt uitsluitend persoonlijke gegevens die de gebruiker vrijwillig via de Website aan Heineken verstrekt. Deze gegevens kunnen bestaan uit de voor- en achternaam, het e-mailadres, de geboortedatum, het adres en het land van de gebruiker. HEINEKEN verzamelt en draagt dergelijke persoonlijke gegevens over om gebruikers services te bieden op de Website, bijvoorbeeld om te kunnen deelnemen aan een promotiecampagne.

Overdracht, opslag en verwerking van gegevens 

Gegevens die via de Website worden verzameld, worden op een gebruikelijke technische wijze overgedragen, opgeslagen en verwerkt. Persoonlijke gegevens die 12 maanden niet worden gebruikt, worden door HEINEKEN verwijderd.

HEINEKEN kan je persoonlijke gegevens aan andere bedrijven binnen dezelfde groep doorgeven. HEINEKEN geeft je persoonlijke gegevens mogelijk ook door aan derden, indien dat nodig is om de services die op de Website beschikbaar zijn te kunnen leveren. Deze derde partijen verwerken je persoonlijke gegevens volgens de instructies van HEINEKEN en onder de verantwoordelijkheid van HEINEKEN. HEINEKEN geeft je persoonlijke gegevens niet door aan andere derden, tenzij het bedrijf daartoe wettelijk is verplicht.

Toegang, correcties en verwijdering

Live Your Music with a complimentary speaker crate when you buy a Heineken 8 pack

Algemene voorwaarden

 • Bij aankoop van een Heineken 8 pack ontvangt u complementair een speaker kratje
 • De actie periode is van 25 juli tot en met 30 augustus, zolang de voorraad strekt
 • De Heineken 8 pack verpakking is te verkrijgen bij de volgende outlets:
 • Deli supermarkt - Tout li foutweg 82
  YIN DU SUPERM. - Indira GhandiWeg 536
  Fu yu superm - Indira Ghandiweg 624
  Yi jia long sup - Indira Ghandiweg 582
  Wanda sup - Saramaccaweg 80
  Bcc Sup - Mr. P. Chandieshawweg 533
  Tao tao - Indira Gandhiweg 810
  Shun yi de sup - Indira Gandhiweg 146
  Hua Sheng - Poerwadadiweg 149
  Jin Tai supermarkt  - R.P Bharos straat 56

  Chenta S supermarkt - Maynardstraat 54 
  Firma Thien Thien - A.K Doergashaw str 85 
  Bin Hai Shopping Mall - Achterdam 99
  Hong Hai supermarkt - Cassaveweg 12-13
  Chen2 supermarkt - Friendship 1coronie
  Pei xue supermarkt - Soekramsingh straat # 88
  Min jin supermarkt - Suikerrietstraat # 63
  Khedar winkel - Gemaalweg 53
  Rams 2 supermarkt  - Gouverneurstraat 32
  Wang Wang sup - Sir Winston Churchillweg 3

  Da Zhong - Oost-West verbinding km 31
  Dihal - Garnizoenspad 84
  Cheung - Nieuw Weergevondenweg 338
  Garden Sup - Nieuw weergevondenweg 605
  825 Supermarket  - Kennedyweg 825 
  Yin DU Warenhuis  - Martin Luther Kingweg 295
  Fen hing - Coesewijnestr 34
  Hans - Franchepanestr 109
  Kong Fa - Franchepanestraat 121
  Liya - Franchepanestr 72

  Weixing - Comm. Weytingweg 211
  Zorg n hoop store - Franchepanestraat 27
  Li Rong Mall - Sir Winston Churchillweg 827
  Kai du supermarkt - Sir Wiston Churchillweg 985
  Shun Li Da Superm. - Oostwestverbinding 173a
  Zhang super Store - Dr. S. Kafiludistraat 39
  Shang Hai sup. - Verl. Anamoestraat 89
  Vincent - Kasabaholoweg 121a
  Luo - Ramgoelamweg 47
  An Sheng - Welgedacht A 24

  Xiong Fu - Cocobiacoweg 169
  Mimi - Anamoestraat 63
  Fafa Yu/Ming zu - Industrieweg -Zuid 15
  Yan Fu Supermarkt - Nw Weergevondenweg 192
  Kai Xing - Coesewijnestr 99
  Red Sun Supermarket - Indira Ghandiweg 511
  Lucky Supermarket - Johannis Mungrastr 34
  Bic Foeng - Johannis Mungrastr 42
  Eersterijweg Store - Benjaminstraat 44
  Red Rose - Wilhelminastraat 53 (Nieuw Asterdam)

  Winkel Fong - Comm. Thurkowweg 161
  Hema Slijterij - HK. Gemenelandsweg/ Zonnebloemstraat
  Wingcome - Wilhelminastraat 376 (Commewijne)
  Aman Slijterij - Indira Ghandiweg 397
  GoodLuck Mall - Indira GhandiWeg 323
  An Ding  - Maarten Luther Kingweg 145
  Zhang Top - Kwattaweg 369
  G Sale - Johannes Mungrastraat 79
  Combe Slijterij - Grote Combeweg  62
  Yoyo Supermarkt - Gompertstraat 42

  Summet supermarkt - Gompertstraat 52
  Flamingo store  - Keplersstraat 22
  Tesco supermarkt - Verlengde Sophiaslustweg 233
  Rubim markt - Kwattaweg 874
  Jia Rong  - Hoek sophiaslust/kwatta weg 
  winkel Megoe  - Paltan Tewarieweg
  P.G Panday  - Kwattaweg 500
  Satish supermarkt - Noordwijkweg 96
  A Lun SLM - Latourweg 64

  Doreen store - Wilhelminastraat 99
  Ding Sheng Chao Ji - Kwattaweg 234
  Jia Long - Willem Campagnestraat 19
  Zhou Wei supermarket - Latourweg 37
  Ramcharans Slijterij - Hernhutterstraat 4
  Best Mart - Jozef Israelstraat 36
  Choi 's  - Johannes Mungrastraat 17
  Choi 's  - Tweekinderweg / Matzeligerstraat
  YIN DU SUPERM. - Kernkampweg/Gravenbergstraat 34
  A Tjoen Market - Kasabaholoweg 152

  Xiang Fu - Kasabaholoweg 221
  wang Fu - Kwattaweg 599
  Xin Peng Xiao Shi - Jozef Israelstraat/Rubenstraat 
  Hua Sheng - Jodenbredestraat 63 - 65
  Jing Feng 99999 - Indira gandhiweg 249
  Yen Supermarkt - Anton Dragtenweg 204
  Minzu Supermarkt - Basitostraat 21
  Su Dong Supermarkt - Powisistraat 245
  Johnny Fu supermarkt - Gongrijpstraat 
  M-Markt - Bonistraat 21
  Pakanistore - Pakanistraat 81
  Sunny - Anton Dragtenweg 159

  Overige bepalingen

 • Deelnemers aan deze promotie moeten minimaal 18 jaar oud zijn
 • Deelnemers aan deze actie accepteren de algemene voorwaarden van deze promotie
 • Deze promotie wordt aangeboden en georganiseerd door de Surinaamse Brouwerij N.V.
 • Surinaamse Brouwerij N.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze actie
 • Surinaamse Brouwerij N.V. behoudt zich het recht voor deze actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van deze actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Surinaamse Brouwerij N.V. daarvoor verantwoordelijk zal zijn
 • Voor deze actie geldt: zolang de voorraad strekt 

 • COOKIEBELEID

  De Website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de Website opslaat op het apparaat dat je gebruikt.

  Cookies die worden gebruikt op de Website

  De Website gebruikt uitsluitend de volgende cookies en alleen voor de volgende doeleinden:

  • Functionele cookies: cookies gebruikt om de gebruikersvriendelijkheid van de Website voor bezoekers te verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst om te onthouden dat je de pagina waarop je je leeftijd moet invullen hebt bezocht en dat je de wettige minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol hebt. Zonder deze cookie zou je deze informatie op elke pagina opnieuw moeten invoeren. De functionele cookies op de Website die door HEINEKEN op je computer worden opgeslagen blijven alleen geldig tijdens je sessie op de Website.
  • Analytics cookies: HEINEKEN gebruikt Google Analytics-cookies om te kunnen analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. HEINEKEN kan zo de gebruiksvriendelijkheid van de Website verbeteren. Google verwerkt de gegevens die via de Website zijn verkregen uitsluitend op anonieme wijze. Ga naar www.google.com/analytics voor meer informatie over Google Analytics.
  • Derde partij-cookies: de Website staat cookies van sociale plug-ins of bepaalde derde partijen toe. Hierdoor kan de gebruiker content van de Website delen op sociale netwerken. Deze plug-ins verbeteren daarnaast de gebruiksvriendelijkheid van de Website. Alleen deze derden bepalen welke gegevens via de sociale plug-ins worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. HEINEKEN kan deze cookies niet lezen (en deze derden kunnen de cookies van HEINEKEN niet lezen). Lees het privacybeleid van de betreffende derde partij voor meer informatie over deze cookies van derden.

  Je instellingen wijzigen

  Door de instellingen in je webbrowser te wijzigen, kun je ervoor zorgen dat je bericht krijgt als er een cookie op je computer wordt opgeslagen. Door de instellingen te wijzigen, kun je er ook voor zorgen dat je browser geen cookies van deze Website accepteert.

  Contact

  Dit cookie- en privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze wijzigingen treden in werking zodra het gewijzigde cookie- en privacybeleid op de website is gepost. Gebruikers van de Website wordt aangeraden om het cookie- en privacybeleid regelmatig op mogelijke wijzigingen te controleren.

  Volg ons

  Facebook Twitter YouTube