KHUẤY ĐỘNG CUỘC VUI BÓNG ĐÁ

Đây là giây phút của sự thật. 
Đêm nay chính là đêm quyết định. 

Các bạn là những người được chọn. Những con người đặc biệt. 
Không gì có thể cản bước bạn. 
Bất kể chuyện gì xảy ra! 
Đêm này là đêm của chúng ta! 

Vì đêm nay sẽ diễn ra trận đấu. 
Đã đến lúc CHAMPION THE MATCH! 

JOSÉ ĐÒI HỎI ĐIỀU PHI THƯỜNG TỪ BẠN
NHƯNG VÀO ĐÊM DIỄN RA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
ANH ẤY VẪN NGHE THẤY LỜI VIỆN CỚ

BẠN BÈ ĐANG CHỜ ĐỢI BẠN
IT’S TIME TO CHAMPION THE MATCH!

Dõi theo chúng tôi

Facebook Twitter Youtube