CHUYẾN THAM QUAN VIP

& Thử Bia


Hãy đặt ngay bây giờ

Tham gia chuyến tham quan bảo tàng Heineken với các hướng dẫn viên nhiệt tình và khám phá nhà máy cũ nơi những chai Heineken đầu tiên được sản xuất.

Trong chuyến tham quan, một người am hiểu về Heineken sẽ dẫn bạn đến một quầy bar đặc biệt nơi bạn sẽ thử 5 mẫu bia cao cấp, được phục vụ với loại pho mát Hà Lan hảo hạn cùng thịt viên ‘bitterballen’.

Dõi theo chúng tôi

Facebook Twitter Youtube