Where are you located?

Heineken Back To The Bars
FUSHATA

Back to the Bars

#SocialiseResponsibly

Now that bars are reopening, we need to keep them open.

Baret janë hapur përsëri. Dhe ato janë akoma të njëjta, me përjashtim të disa rregullave dhe masave shtesë që synojnë të na mbajnë të sigurt. Ne jemi këtu për të inkurajuar njerëzit që të shoqërohen me përgjegjësi, pavarësisht se sa e vështirë mund të jetë.
The next night out depends on you. Një takim me bërryl është më e mirë se një shtrëngim duarsh dhe një dolli në ajër është më mirë se dy gota që përplasen sepse të gjitha kanë për qëllim të na ndihmojnë të mbajmë baret të hapura dhe ju të vazhdoni të shijoni kohën reale me miqtë. #SocialiseResponsibly to keep bars open.

Ndani këtë fushatë