Where are you located?

Connections (1)
FUSHATA

Marrëdhëniet

#SocialiseResponsibly

It might not be the best get-together, but it’s the best way to get together. #SocialiseResponsibly

Në ditët e sotme ne jemi detyruar të gjejmë mënyra të reja dhe të ndryshme për t'u mbledhur dhe për të pirë një birrë. Pra, për t'u shoqëruar me përgjegjësi, ne gjithashtu duhet të merremi me probleme të reja të vogla: ekranet e dëmtuara, lidhjet e dobëta dhe photobomb, vetëm për të përmendur disa. Dhe ne e dimë se nuk është takimi më i mirë, por padyshim, është mënyra më e mirë për t'u bërë bashkë.

Ndani këtë fushatë