Where are you located?

Këshillat kryesore për të pirë me përgjegjësi


Ushqehu.

Mos pi me stomak bosh. Ha diçka preferenciale si karbohidratet - para se të fillosh të pish dhe të hash snack mes pijes. Ushqimi ngadalëson përthithjen e alkoolit dhe të jep më shumë energji për të shijuar momentin.

Ujë.
Alternate your drinks ëith ëater. It helps to keep you hydrated and sloë your drinking rate. And consume a glass of ëater before you go to sleep. Alterno pijet me ujë. Ndihmon për të mbajtur të hidratuar dhe ngadalësuar pirjen. Dhe konsumo një gotë ujë para se të flesh.

Mendo smaller.
Zgjidh një shishe ose gotë më të vogël.

Shmang shtesat.
Avoid top ups so you can keep track of your alcohol intake. Shmang shtesat në mënyrë që të mbash mend sa alkool ke konsumuar.

Bëj hapësirë.
Pirja e pijeve të gazuara midis pijeve alkoolike mund të ndihmojë ritmin e një mbrëmjeje.

Kujdes nga raundet.
Qëndro në kontroll (dhe kurse para) duke zgjedhur më pak raunde ose duke i lënë ndonjë raund.

Mbaj në konsideratë gjininë tënde.
Nëse je grua, ji e vetëdijshme se alkooli do të prekë më shumë sesa burrat, sepse trupat e grave përmbajnë më pak ujë.

Caktoni një shofer.
Agree a designated driver amongst your group of friends before you leave home or make sure you can organise for a taxi home. Caktoni një shofer mes grupit tuaj të miqve para se të dilni nga shtëpia ose sigurohuni që të organizoni për taksi për në shtëpi.

Bëj një pushim.
Sigurohu që të lësh kohë mes mbrëmjeve, për t’i dhënë trupit tënd një mundësi për të pushuar dhe për t’u shëruar. Dhe qëndro në gjendje të shkëlqyer,

Këshillat kryesore për reduktimin.


Ftoh më pak.

Nëse kënaqesh me një ose dy birra të ftohta, mos vendos më shumë se ai numër në frigorifer çdo ditë. Edhe nëse ke më shumë birra në shtëpi, ato do të jenë më pak tërheqëse nëse janë të ngrohta.

Numëro pijet.
ëork out hoë often and hoë much you drink at home. You might drink more alcohol than you think on an average night in.Llogarit sa shpesh dhe sa shumë pi në shtëpi. Mund të pish më shumë alkool sesa mendon në një natë normale.

Mbani mend efektet afatshkurtra dhe afatgjata të reduktimit.
Të pirit më pak zvogëlon rrezikun afatgjatë të sëmundjeve serioze si kanceri, sëmundjet e mëlçisë dhe goditjet në tru; përmirëson gjendjen e lëkurës; mund të ketë një efekt pozitiv në cilësinë e gjumit.

Stresohu më pak.
Some people drink alcohol to relax, but in reality alcohol can make you feel even more anxious or depressed. Try not to make alcohol key to your after ëork ëind doën, and try some alternative stress-busters like hitting the gym ëith your mates or running a bath for yourself at home and putting some relaxing music on. Disa njerëz pinë alkool për t'u çlodhur, por në realitet alkooli mund t'ju bëjë të ndiheni edhe më të shqetësuar ose në depresion. Mundohu të mos e bësh alkoolin zgjidhje pas përfundimit të punës dhe provoni disa largues stresi alternativë si të shkosh në palestër me shokët e tu ose të bësh një banjë për veten tënde në shtëpi dhe të vendosësh pak muzikë relaksuese.

Kërko ndihmë.
Tregoji miqve dhe familjes se po përpiqesh të reduktosh alkoolin, ata mund të jenë më mbështetës nga sa mendon. Por ki kujdes, disa njerëzve nuk u pëlqen të sfidohen për sjelljen e tyre të pirjes, kështu që përgatitu të mbrosg vendimin tënd duke kujtuar përfitimet që sjell reduktimi.

 

Shijo me përgjegjësi.