Where are you located?

Brewing a better world

Brewing a better world - Heineken
There's more behind the star

Brewing a better world

Si një brand i njohur në mbarë botën që shërbehet në 192 vende, Heineken merr përgjegjësinë dhe synon të jetë sustainable në gjithçka që bëjmë. Duke mbrojtur burimet e ujit, duke zvogëluar emetimet e CO2, duke siguruar burime të qëndrueshme dhe duke mbrojtur konsumin e përgjegjshëm, ne po "krijojmë një botë më të mirë".

Brewing a better world

Bujqësia në mënyrë të qëndrueshme

Heineken is brewed from pure malted barley. 67% of all the barley and 97% of hops comes from sustainable sources, and in France we’re already at 100%. We’re busy with the farmers to get to that level everywhere.

The barley grains that are left over after brewing beer, are not wasted. It’s used to feed cattle; they love it.

Energjia e ripërtëritshme

Në shtëpinë tonë të krijimit të Den Bosch (NL), ne hapëm në vitin 2019 parkun më të madh të paneleve diellore në botë në vendin e një fabrike birre. Në Austri tani kemi 2 birrari që punojnë me energji të rinovueshme 100%.

Barley Field

Recycling as much as possible

Ne minimizojmë sasinë e materialit që përdorim, dhe të gjitha paketat tona të kartonit janë të certifikuara nga FSC "jeshile". Xhami (shishet 57% qelqi i ricikluar) dhe alumini (kanaçe 48% alumini i ricikluar) janë materiale natyrore dhe mund të riciklohen pafund. Në Brazil, kanaçet tona janë bërë tashmë prej më shumë se 95% alumini të ricikluar.

Heineken beer cans
Brewing a better world

Making Heineken greener

E gjelbërta është ngjyra jonë me fat. Faleminderit Gerard Heineken. Rreth vitit 1900 ai zgjodhi një shishe jeshile, në vend të një kafeje të zakonshme, për të shprehur karakterin e freskët, natyror të birrës së tij. Tani, 120 vjet më vonë, Heineken është ende i freskët, me përbërës thjesht natyralë, dhe po bëhet edhe më i gjelbër. Nëse jeni të interesuar për më shumë detaje dhe sfond, ju lutemi vizitoni historinë tonë të qëndrueshmërisë

Shpërndaje këtë faqe