Where are you located?

RREGULLAT E LOJËS

HEINEKEN QUEST

JU LUTEM LEXONI TERMAT DHE KUSHTET ME KUJDES PARA SE TË MERRNI PJESË NË HEINEKEN QUEST

Prezantimi

 1. Loja Heineken Quest ("Heineken Quest") zhvillohet nga Heineken për Alfa sha ("Heineken") në www.quest.heineken.com, si pjesë e fushatës Heineken 150 vjet. Kjo Lojë do të vazhdojë 15 Qershor deri më 14 Shtator 2023.
 2. Këto Rregulla të Lojës zbatohen për marrëdhënien ligjore midis Heineken dhe ju si pjesëmarrës në Heineken Quest dhe rregullojnë përdorimin tuaj të Heineken Quest dhe dhënien e çmimeve. Këto Rregulla të Lojës duhet të lexohen së bashku me Politikën tonë të Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit. Duke u regjistruar në Heineken Quest dhe duke klikuar në kutinë "Rregullat e Lojës", ju pranoni se keni lexuar dhe pranuar këto Rregulla të Lojës, se i kuptoni dhe pajtoheni të jeni dakord me këto Rregulla të Lojës, dhe jeni në moshë ligjore për të lidhur një kontratë me ne.
 3. Heineken Quest dhe këto Rregulla të Lojës janë komfort ligjeve të Shqipërisë.
 4. Në çdo kohë, Heineken ka të drejtë, sipas vullnetit të vet dhe pa njoftim paraprak, të ndryshojë ose të ndërpres çdo aspekt ose veçori të (strukturës së) Heineken Quest, të ndryshojë ose të modifikojë Rregullat e Lojës, ose një pjesë të tyre, ose të vendosë kushte të reja. Këto ndryshime, modifikime, shtesa ose fshirje do të jenë të vlefshme menjëherë pas postimit të Rregullave të Lojës të ndryshuar. Nëse nuk pajtoheni të respektoni këto Rregulla të Lojës, aktualë ose të ardhshëm, mos merrni pjesë (vazhdoni të merrni pjesë) në Heineken Quest. Ju këshillohet të lexoni rregullisht Rregullat e Lojës për ndryshime të mundshme.
 5. Si Facebook-i, ashtu edhe media të tjera sociale ku pjesëmarrësi mund të logohet nuk janë sponsorë, administratorë, ose të lidhur në një mënyrë me Heineken Quest. Marrëdhënia juaj me Facebook-un ose media të tjera sociale respektivisht rregullohet nga termat dhe kushtet që mund të gjenden në faqet e tyre në Facebook ose media të tjera sociale. Nuk mund të referoheni në termat dhe kushtet e Facebook-ut ose mediave të tjera sociale në marrëdhënien tuaj ligjore me Heineken-in.

 

Pjesëmarrja

 1. Ju jeni i përshtatshëm për të marrë pjesë në Heineken Quest vetëm nëse jeni banor i Shqipërisë dhe jeni mbi 18 vjeç.
 2. Nuk është e nevojshme të bëni blerje ose pagesë për të marrë pjesë në Heineken Quest.
 3. Në çdo kohë, Heineken ka të drejtë, sipas vullnetit të vet dhe pa njoftim paraprak, të ju përjashtojë nga pjesëmarrja. Rrethanat në të cilat Heineken mund të ju përjashtojë nga pjesëmarrja përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, mosrespektimin e këtyre Rregullave të Lojës ose përpjekjet për të kompromentuar Heineken Quest në çfarëdo mënyre.

Disponueshmëria

Mund të luani Heineken Quest në faqen e internetit www.quest.heineken.com nga data 15 Qershor deri më 14 Shtator.

Çmimet

Për të qenë i përshtatshëm për çmimet e dhëna nga Heineken në Heineken Quest, duhet të luani Heineken Quest dhe të jeni mbi 18 vjeç.

 

Mekanizmi

 1. QËLLIMI I LOJËS: Të mblidhni simbole që mund t'i këmbeni me çmime, në varësi të disponueshmërisë. Herën e parë që hyni në Heineken Quest, duhet të shkarkoni aplikacionin (në quest.heineken.com/) dhe të regjistroni të dhëna personale të caktuara në aplikacion për të marrë pjesë dhe për të qenë të përshtatshëm për çmimet e dhëna nga Heineken. Qe piket tuaja te mblidhen ne llogarine tuaj ju duhet minimalisht te regjistroni nje kod qe gjendet tek tapat e shisheve Heineken pasi keni konsumuar nje te tille. Ju lutemi kontrolloni Politikën tonë të Privatësisë [LINK] për më shumë detaje në lidhje me përdorimin e hyrjes nga Heineken-i.

2.QUIZ: Së pari, do të keni mundësinë të plotësoni një quiz të shkurtër, që do t'ju ofrojë mundësinë të fitoni pikë fillestare.

 1. KËRKIM: Kur kaloni në Heineken Quest, do të keni mundësinë të filloni një kërkim në hartë për të gjetur simbole në një zonë lokale të caktuar. Harta mund të eksplorohet në format 2D ose versionin AR të aktivizuar. Sa më shumë simbole të mblidhni, aq më shumë pikë do të mblidhni, dhe pikët do të shtohen në një total të përgjithshëm.
 2. KUJDES: Ju lutemi sigurohuni që gjatë mbledhjes së simboleve në zona publike, të mos pengoni të tjerët, ose të hyni në vende ku hyrja është e ndaluar, të silleni me respekt ndaj të tjerëve dhe mjedisit të tyre, të jeni të kujdesshëm në zona me lëvizje të rregullt, etj.
 3. TABELA E KREUT: Sipas pikave që mblidhni, do të shtoheni në një tabelë të kreut, që rendit të gjithë pjesëmarrësit në Shqiperi në bazë të pikave të tyre totale.
 4. TËRHEQJA E ÇMIMEVE: Për të gjithë pjesëmarrësit e Shqiperise që janë bërë pjesë dhe iu shfaqet tabela e kreut, do të ketë një seri tërheqjesh të çmimeve që shpërblejnë performancën e lojtarit. Tërheqjet e çmimeve do të bëhen javë pas jave dhe në fund të fushatës dhe do të përfshijnë nivele të ndryshme të çmimeve. Gjithsej, 150 fitues do të zgjidhen sipas tabeles se meposhtme:

 

 

Jul

Aug

Sep

 

Prizes

dt 6

dt 13

dt 20

dt 27

dt 3

dt 10

dt 17

dt 24

dt 31

dt 7

dt 14

Set Heineken (1 arka Heineken kanace, cante, syze, bluze)

100 fitues

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Kupon Heineken (nje kupon per: fundjave ne nje resort/hotel, akomodim, ushqim te perfshire

15 cifte

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

Heineken experience Amsterdam (udhetim, akomodim)

10 cifte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 1. Këto janë çmimet në dispozicion:

100 fitues te Set Heineken

15 cifte (30 fitues) per Kupon Heineken

10 cifte (20 fitues) per Heineken Eksperience

 

 1. Fituesit e çmimeve do të njoftohen nga kompania Alfa sha me ane te email-it dhe nepermjet telefonit.. Në rast se nuk paraqiten per te marrë çmimin në kohë, Heineken-i ka të drejtë të japë çmimin për një pjesëmarrës tjetër.
 2. Çmimet e dhëna në Heineken Quest janë siç është përmendur në nenin 8 më lart dhe nuk ofrohet asnjë alternativë në para ose ndonjë formë tjetër dhe çmimet nuk janë të transferueshme.
 3. Rezultatet nuk janë të hapura për diskutim. Vlerësimi i Heineken-it është vendimtar.

 

Lëshimi

Ju pajtoheni që të  dëmshpërbleni  Heineken-in dhe secilën prej nënpërfaqësive, ndërlidhjeve, kompanive të lidhura, agjencive të reklamimit dhe promovimit dhe secilin prej drejtorëve, punonjësve, agjentëve dhe përfaqësuesve të tyre (të quajtur "palët e lidhura")  nga humbjet, dëmtimet, të drejtat, pretendimet ose shkaqet e veprimit të çdo lloji që shfaqen, në tërësi ose pjesërisht, drejtpërdrejt ose indirekt, në lidhje me pjesëmarrjen në Heineken Quest ose në lidhje me çmimet.

Këto  Rregulla të Lojës nuk do të përjashtojnë ose kufizojnë në ndonjë mënyrë përgjegjësinë e asnjërës prej palëve për mashtrim, vdekje ose lëndim personal të shkaktuar nga pakujdesia e saj ose ndonjë përgjegjësi tjetër që njëkohësisht nuk mund të përjashtohet ose kufizohet sipas ligjit.

Deklaratë

HEINEKEN HEQ DORË NGA TË GJITHA GARANCITË NË RESPEKTIM ME HEINEKEN QUEST. HEINEKEN QUEST SIGUROHET "SIÇ ËSHTË" DHE "SI TË DISPONOHET".

Të drejtat e pronës intelektuale

 1. Të gjitha të drejtat e pronës intelektuale për Heineken Quest janë në pronësi të Heineken-it.
 2. Përdoruesit lejohen të luajnë Heineken Quest dhe të kontrollojnë rezultatet e tyre. Përdorimi i Heineken Quest, për shembull ruajtja ose riprodhimi i (një pjesë të) Heineken Quest në çdo faqe tjetër është i ndaluar pa lejen me shkrim të Heineken-it.

Publikimi

Duke pranuar çmimin, secili fitues pranon të intervistohet, të fotografohet dhe të filmohet gjatë pranimit të çmimit dhe pranon të ofrojë bashkëpunim të plotë me çdo aktivitet promovues dhe publikt të arsyeshëm që vjen nga çmimi. Të gjithë materialet, duke përfshirë emrin e pjesëmarrësve, imazhin dhe komentet, mund të përdoren nga Heineken dhe secili prej nënpërfaqësive të tij, ndërlidhjeve, kompanive të lidhura, agjencive të reklamimit dhe promovimit dhe secilës prej drejtorëve, punonjësve, agjentëve dhe përfaqësuesve të tyre (të quajtur "Pjesët e Heineken-it") sipas pëlqimit të tyre të plotë dhe për çfarëdo qëllimi, duke përfshirë qëllimet e ardhshme promovuese dhe marketing të Heineken-it në çfarëdo mënyre, përfshirë print, transmetim dhe internet, pa referenca të mëtejshme dhe pa pagesë. Fituesi duhet të sigurojë që personat që do të përzgjedhen nga fituesi për të iu bashkuar fituesit në Ibiza do të bashkëpunojnë me të njëjtat aktivitete promovuese dhepublikime të arsyeshme siç janë përshkruar më sipër.

 

Privatësia dhe mbrojtja e të dhënave

Për të marrë pjesë në Heineken Quest, duhet të regjistroheni duke futur adresën tuaj të email-it, numrin e telefonit, datën e lindjes dhe vendin e banimit. Të dhënat personale të siguruara nga ju ose gjeneruar në mënyrë të tjera në kontekstin e pjesëmarrjes suaj do të trajtohen nga Heineken-i në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë [VENDOSNI LINK].

 

Pyetje ose ankesa

Nëse keni ndonjë pyetje ose ankesë në lidhje me Heineken Quest ose përdorimin e të dhënave personale tuaja, ose në rast se dëshironi të kryeni ndonjë nga të drejtat tuaja, ju lutemi të kontaktoni info +355 04 453 460, e hënë-e premte ora 10:00-16:00