Where are you located?

Pijte Heineken s rozumem

Heineken when you drive never drink

Pijte Heineken s rozumem

Slogan „Pijte Heineken s rozumem“ prezentuje náš závazek podporovat rozumnou a umírněnou konzumaci piva v rámci zdravého životního stylu.

PODPORUJEME ZODPOVĚDNOU KONZUMACI

Aktivně podporujeme odpovědný přístup

Jako vedoucí představitel svého oboru, který působí po celém světě, hraje společnost HEINEKEN aktivní roli při propagaci rozumné a umírněné konzumace alkoholu. Zavázali jsme se inspirovat k umírněné konzumaci prostřednictvím značky Heineken® a průběžně plníme svůj slib investovat minimálně 10 % marketingového rozpočtu do kampaní za zodpovědnou konzumaci.

Praktické tipy, jak pít s rozumem

Umírněná konzumace ve správný čas, na správném místě a ze správných důvodů je ta nejlepší politika. Kromě toho jsme pro vás připravili ještě další praktické tipy.

Tipy

Jak podporujeme zodpovědnou konzumaci

Heineken 00 two bottles at the beach

Jak podporujeme zodpovědnou konzumaci

PIJTE HEINEKEN S ROZUMEM

Naše ikonické logo

Všechny naše spotřebitelské i manipulační obaly stejně jako komunikační materiály a reklamní zboží dostupné zákazníkům nesou logo „Enjoy Heineken Responsibly“ (Pijte Heineken s rozumem). To znamená, že výzvu k zodpovědné konzumaci hlásají stovky milionů lahví, plechovek, táců, podtácků... kdekoli si můžete dopřát osvěžující pivo Heineken.

Enjoy Responsibly
PIJTE HEINEKEN S ROZUMEM

Zodpovědná konzumace na všech našich akcích

Jako partneři podporujeme pořádání těch nejatraktivnějších světových sportovních a hudebních událostí. Mezinárodní dosah naší sponzorské podpory UEFA, Formule 1 a Formule E pak využíváme k oslovení milionů spotřebitelů po celém světě s naší výzvou k umírněnosti.

Naše sponzorské projekty
Enjoy Heineken Responsibly - when you drive never drink

Our products

Sdílet tuto stránku

Nejčastější otázky

Otázky ohledně zodpovědné konzumace piva Heineken

Alkohol vzniká při kvašení ovoce, zeleniny nebo obilovin – tedy když kvasinky nebo bakterie způsobí kvašení cukrů v původní potravině a jejich chemickou přeměnu na alkohol. Chemicky se alkohol obsažený v alkoholických nápojích nazývá etanol. Etanol je bezbarvá tekutina lehčí než voda – jeden mililitr váží asi 0,8 gramů. Množství alkoholu obsažené v různých potravinách, které prošly kvasným procesem, se značně liší. Obvyklá porce piva obsahuje asi 5 % alkoholu; u vína a lihovin tyto hodnoty dosahují přibližně 12 %, respektive 35 %. Alkohol navíc nápojům dodává určitou energetickou (kalorickou) hodnotu, zhruba 30 kilojoulů na 1 gram. Výživová hodnota většiny alkoholických nápojů je naproti tomu velmi nízká, protože obsahují málo bílkovin, tuků i ostatních živin. Některé z nich, jako je například právě pivo, však obsahují cukry, sacharidy a také určité množství vitamínů B, stopových prvků a minerálů.

Jako světový výrobce piva zastáváme zásadu, že pivo by se vždy mělo pít s mírou, ve správném čase, na správném místě a ze správných důvodů. V určitých situacích byste se měli alkoholu úplně vyhnout, přestože místní právní předpisy nebo nařízení mohou určitou omezenou konzumaci povolovat. Řada států a zdravotnických orgánů vydává doporučení ohledně toho, kolik jednotek alkoholu lze denně nebo týdně zkonzumovat. Na některých trzích tato doporučení uvádíme na svých etiketách. Dlouhodobá i jednorázová konzumace nepřiměřeného množství alkoholu s sebou přináší zřejmá rizika s ohledem na zdraví a chování jednotlivce. Mezi faktory ovlivňující konzumaci alkoholu patří společenské postoje, náboženské přesvědčení či právní předpisy – nakonec jsou to ale vždy sami lidé, kteří se rozhodnou, zda, jak a kolik pít. Pokud lidé konzumují alkohol nevhodným způsobem, stávají se potenciálním nebezpečím pro sebe i ostatní.

V určitých situacích je lepší se alkoholu úplně vyhnout, přestože místní právní předpisy nebo nařízení mohou určitou omezenou konzumaci povolovat. Platí to pro následující situace: • Když řídíte nebo se chystáte řídit vozidlo • Při práci, zejména pokud vaše pracovní náplň zahrnuje používání nebezpečných materiálů či složitých strojů nebo vyžaduje vysokou míru soustředění • V těhotenství nebo v období, kdy se snažíte počít • Pokud jste ještě nedosáhli věkové hranice pro konzumaci nebo nákup alkoholu • Pokud si nedokážete ohlídat, kolik toho vypijete • V případě, že vám konzumaci nedoporučil lékař Jako světový výrobce piva zastáváme zásadu, že pivo by se vždy mělo pít s mírou, ve správném čase, na správném místě a ze správných důvodů. Pokud lidé konzumují alkohol nevhodným způsobem, stávají se potenciálním nebezpečím pro sebe i ostatní.

Účinky alkoholu se u různých osob liší a už jedna nebo dvě skleničky mohou být znát. Alkohol zvyšuje tepovou frekvenci a zrychluje dýchání. Způsobuje dehydrataci organismu, jelikož zvyšuje nutkání na močení. Dále snižuje schopnost koncentrovat se a koordinovat pohyby a dokonce může zhoršit vidění. I po vypití minimálního množství alkoholu se zvyšuje pravděpodobnost, že se dopustíte chyby a nesprávného úsudku. Vaše schopnost řídit bezpečně auto nebo jakékoli jiné vozidlo se může zhoršit již při velmi nízké hladině alkoholu v krvi, která je v mezích zákona. K bezpečnému řízení potřebujete dobré vidění, správný úsudek a schopnost rychlé reakce. Alkohol přitom zhoršuje všechny tři. Pokud řídíte pod vlivem alkoholu, riskujete zabití nebo zranění sebe samých i ostatních lidí. Proto je pro řidiče nejbezpečnějším řešením nepít vůbec. Dlouhodobá intenzivní konzumace alkoholu může způsobit řadu sociálních, psychologických i zdravotních problémů, včetně závislosti na alkoholu.

Koncentrace alkoholu v krvi se určuje podle rychlosti, jakou se alkohol vstřebává ze střev do krve, a také rychlosti, jakou se alkohol odbourává v játrech. Kromě toho ji ovlivňuje ještě řada dalších faktorů. Pokud například při konzumaci alkoholu zároveň jíte, koncentrace alkoholu v krvi se snižuje. Vaše hladina alkoholu v krvi závisí na tom, kolik skleniček jste vypili, jakou rychlostí pijete, kolik vážíte a jakého jste pohlaví – nikoli na tom, jak často si alkohol dopřáváte. Při stejné konzumaci alkoholu mají muži nižší koncentraci alkoholu v krvi než ženy, protože mívají vyšší hmotnost a také relativně vyšší podíl tělesných tekutin. Ženy metabolizují alkohol pomaleji než muži, což znamená, že v jejich organismu zůstává déle. Přestože se rychlost odbourávání alkoholu může u různých jedinců značně lišit, v průměru platí, že játra dokáží odbourat asi osm gramů alkoholu za hodinu.

Zjednodušeně lze říci, že ano. Při stejné konzumaci alkoholu mají muži nižší koncentraci alkoholu v krvi než ženy, protože mívají vyšší hmotnost a také relativně vyšší podíl tělesných tekutin. Ženy metabolizují alkohol pomaleji než muži, což znamená, že v jejich organismu zůstává déle. To samé množství alkoholu tudíž bude mít u ženy větší fyziologické dopady než u muže, a to i při zohlednění rozdílů v tělesné hmotnosti.

V případě těhotných žen a těch, které se snaží počít, je lepší vyhnout se alkoholu úplně. Když těhotné ženy konzumují alkohol, nejenže se dostane do všech jejich orgánů a tkání, ale také do placenty, kde projde i přes membránu oddělující krevní oběh matky a dítěte. Takže když se napije matka, napije se i její dítě. S užíváním alkoholu v těhotenství souvisí řada poruch chování, vývoje a tělesného zdraví – tou nejlépe prozkoumanou je fetální alkoholový syndrom, způsobený chronickým užíváním alkoholu těhotnými ženami. Zatím nebylo s dostatečnou jistotou prokázáno, jaká míra užívání alkoholu je v těhotenství bezpečná. Nejlepším řešením je proto vyhnout se alkoholu úplně.

Plný žaludek zpomaluje putování alkoholu do tlustého střeva a může ovlivnit jeho vstřebávání. Když pijete po jídle, účinky alkoholu se projeví až po delší době a koncentrace alkoholu v krvi se nezvýší tak rychle, jako kdybyste pili na prázdný žaludek.

Černá káva, studená sprcha ani čerstvý vzduch nedokážou nijak zmírnit účinky alkoholu na vaše tělo. Můžete se po nich cítit lépe, ale doba, za kterou se alkohol dostane z vašeho krevního oběhu, se tím nijak nezkrátí. Žádné zkratky v tomto případě neexistují.

Nezletilým chybí zkušenosti s pitím a neznají své limity. Intenzivní konzumace alkoholu v pubertě může ovlivnit vývoj mozku, játra i hormonální systém. Různé země vymezují nezákonné pití alkoholu mladistvými různě, většinou v závislosti na věku, odkdy je povoleno alkoholické nápoje kupovat. Osoby, které nedosáhly věkové hranice pro nákup a/nebo konzumaci alkoholu, by alkohol kupovat ani konzumovat neměly.

Po noci plné nepřiměřeného pití téměř vždy následuje neradostné ráno. Při odbourávání alkoholu se v těle tvoří látky, které mají nepříjemné účinky. Alkohol trápí lidské tělo mnoha různými způsoby, přičemž ten zřejmě nejdůležitější spočívá v potlačování činnosti hormonu, který tlumí vylučování moči. V důsledku toho potřebujete při pití alkoholu častěji na toaletu, postupně ztrácíte tekutiny a začnete trpět dehydratací. Není tedy překvapením, když se ráno po probuzení necítíte zrovna dobře: pravděpodobně vás bolí hlava, možná je vám i nevolno, cítíte slabost a zcela jistě máte sucho v ústech a palčivou žízeň.

Bezprostřední účinky na zdraví: Acetát z alkoholu tvořený zejména v játrech způsobuje utlumení centrálního nervového systému. To ovlivňuje chování jedince, například ve formě ztráty zábran, snížené schopnosti řešit problémy, změny v emočním fungování, deprese nebo rozčílení. Působí také na paměť a motorické funkce, například snížením reakční doby. Při zvyšujícím se množství alkoholu může tento stav mít za následek různé nehody nebo nepřímo vést ke špatným rozhodnutím, násilnému chování či nechtěnému těhotenství. Závažná akutní otrava alkoholem způsobená extrémně nepřiměřeným pitím alkoholu může způsobit křeče, kóma nebo úmrtí. Dlouhodobé účinky na zdraví: Křivka vyjadřující souvislost mezi konzumací alkoholu a úmrtností zpravidla u dospělých vypadá jako písmeno J. To znamená, že u osob konzumujících alkohol v malém množství nebo umírněně je riziko úmrtí nižší než u těch, které nepijí vůbec nebo naopak konzumují velké množství alkoholu. Chronický alkoholismus může způsobit onemocnění jater, od lehkých poruch jako steatóza až po závažné, život ohrožující onemocnění jako cirhóza. K důležitým systémům, které ovlivňuje konzumace alkoholu, patří kardiovaskulární soustava. Populační studie prokázaly, že umírněná konzumace alkoholických nápojů působí na zdraví příznivě. Tyto účinky platí pro muže i ženy, a to bez ohledu na typ alkoholického nápoje. Konzumace vyššího množství alkoholu však způsobuje například vysoký krevní tlak a vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění. Umírněná konzumace alkoholu pomáhá dle některých studií předcházet diabetu a demenci. Existuje souvislost mezi alkoholem a některými druhy rakoviny. S pitím alkoholu například koreluje vyšší riziko rakoviny prsu a jícnu, přičemž s rostoucí konzumací se toto riziko zvyšuje.

Závislost na alkoholu je syndrom spočívající ve fyzické a psychické závislosti na alkoholu. To znamená, že bez přísunu alkoholu začnou závislé osoby trpět fyzickými a psychickými abstinenčními příznaky. Konzumace alkoholu u nich narušuje každodenní pracovní i osobní život. Lidé, kteří mají problémy udržet množství zkonzumovaného alkoholu na umírněné úrovni, by měli vyhledat lékařskou pomoc a raději nepít vůbec.