Where are you located?

PRAVIDLA A PODMÍNKY

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Vítejte na našich webových stránkách věnovaným značce Heineken® („webová stránka“). Chcete-li navštívit webovou stránku, musíte být min. ve věku, který je stanoven jako hranice zákonného věku pro pití alkoholu ve vaší zemi.

Tyto podmínky spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a zásadami používání souborů cookie („podmínky“) upravují vaše používání této webové stránky.

 

Použitelnost

Tyto podmínky se vztahují na všechny Vaše návštěvy a veškeré způsoby používání těchto webových stránek, patřících společnosti Heineken International B.V., se sídlem na adrese Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemsko (dále jen „HEINEKEN“), jakož i na veškeré informace, doporučení a / nebo služby poskytované vám na této webové stránce nebo prostřednictvím ní (dále jen „informace“).

Používáním této webové stránky souhlasíte s použitelností těchto podmínek. Zdůrazňujeme, že tyto podmínky se mohou časem změnit. Veškeré změny vstoupí v platnost okamžikem zveřejnění upravených podmínek na webové stránce. Uživatelům webových stránek se doporučuje, aby si pravidelně četli podmínky a kontrolovali jejich případné změny.

 

Informace a odpovědnost

Informace slouží pouze pro obecné informační účely a nepředstavují radu či poradenství. HEINEKEN nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z použití (nebo nemožnosti použití) této webové stránky, včetně jakékoli nesprávnosti nebo neúplnosti informací, pokud taková škoda není důsledkem úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany HEINEKEN.

Společnost HEINEKEN dále nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku použití elektronických komunikačních prostředků, mimo jiné včetně škod způsobených selháním nebo zpožděním elektronických komunikací, odposlechem nebo manipulací elektronických komunikací třetími stranami nebo počítačovými programy používanými pro elektronickou komunikaci a přenos virů.

 

Práva k duševnímu vlastnictví

Webové stránky a veškerý jejich obsah, vlastnosti a funkce (zejména, nikoliv však výlučně, všechny informace, software, text, zobrazení, obrázky, video a audio a jejich design, výběr a uspořádání), jsou majetkem společnosti HEINEKEN, jejích poskytovatelů licencí nebo jiných poskytovatelů takového materiálu a jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím a jinými zákony o duševním vlastnictví nebo vlastnickými právy.

Webovou stránku můžete používat pouze pro účely, které jsou v souladu s těmito podmínkami. Jste oprávněni pořizovat kopie (částí) webových stránek pro osobní použití. Bez získání písemné licence od nás nesmíte žádnou část obsahu naší webové stránky použít pro jiné účely.

 

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte za jakékoliv žaloby, nároky a závazky vyplývající nebo související s vaším porušením těchto podmínek nebo jakýmkoli nezákonným používáním webových stránek.

 

Další podmínky

Každý z odstavců těchto podmínek je samostatný a nezávislý na zbylém textu těchto podmínek. Pokud některý soud nebo příslušný orgán rozhodne, že kterýkoli z odstavců je nezákonný nebo nevymahatelný, zbývající odstavce zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

Tyto podmínky se řídí nizozemským právem. Veškeré spory nebo nároky vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek budou řešeny soudy v Amsterdamu v Nizozemsku.

Nesdílejte prosím náš obsah s nikým, kdo nedosahuje zákonného věku pro pití alkoholu.