Where are you located?

HEINEKEN CROATIA POLITIKA PRIVATNOSTI

HEINEKEN CROATIA POLITIKA PRIVATNOSTI

 1. U primjeni od 01.11.2020.

  1. Uvod

  Ova Politika privatnosti primjenjuje se na naše mrežno mjesto namijenjeno našem proizvodu Heineken® u Hrvatskoj dostupnom na www.heineken.com/hr (dalje: Mrežno mjesto) na kojem mi, HEINEKEN HRVATSKA d.o.o., Dubovac 22, 47000 Karlovac prikupljamo određene osobne podatke. HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. (dalje: mi odnosno naš, u odgovarajućoj deklinaciji) je voditelj obrade u odnosu na tako prikupljene osobne podatke. Mi smo dio Grupacije HEINEKEN. U slučaju obrade osobnih podataka u svrhu globalnog strateškog izvješćivanja ili provođenja globalnih promidžbenih aktivnosti, HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. smatra se zasebnim voditeljem obrade.

  Pažljivo pročitajte ovu Politiku privatnosti jer sadrži važne informacije o tome zašto i kako obrađujemo osobne podatke koje nam date ili koje prikupimo na drugi način u vezi s vašim korištenjem našeg Mrežnog mjesta (dalje: Osobni podatci).

  1. Koje Osobne podatke prikupljamo i na koji ih način koristimo

  Korištenje većeg dijela našeg Mrežnog mjesta ne zahtijeva davanje Osobnih podataka. Za određene usluge ili aktivnosti trebat će nam vaše Osobne podatke kako bismo vam mogli pružiti zatražene usluge ili proizvode odnosno kako biste mogli sudjelovati u određenoj aktivnosti. Osobni podaci označeni zvjezdicom su obvezni. Ako nam ne pružite Osobne podatke označene zvjezdicom, nećemo vam moći isporučiti usluge ili proizvode odnosno nećete moći sudjelovati u aktivnosti. Osim Osobnih podataka koje od vas zatražimo u svrhu vašeg sudjelovanja u našim kampanjama odnosno aktivnostima, prikupljamo također određene Osobne podatke prilikom vašeg posjeta našem Mrežnom mjestu kako je niže detaljnije opisano.

  Sudjelovanje u kampanjama, nagradnim igrama ili nagradnim natjecanjima

  Ako sudjelujete u promidžbenim kampanjama, događanjima ili aktivnostima, uključujući promocije, nagrade uz kupnju (primjerice, poklone, nagradna izvlačenja na internetu, društvenim mrežama, putem mobilnih aplikacija ili na drugi način), programe odanosti i nagrađivanja, nagradne igre ili nagradna natjecanja (primjerice, nagradna izvlačenja na internetu, društvenim mrežama, putem mobilnih aplikacija ili na drugi način), uzorkovanje i promocije na prodajnim mjestima te zempljopisno usmjerene aktivnosti (primjerice, igrice ili SMS poruke) (dalje: Aktivnost/i), ovisno o Aktivnosti, od vas možemo zatražiti davanje vašeg imena i prezimena, adrese e-pošte, telefonskog broja i odgovora na nagradna pitanja. Ako bude potrebno poslati vam nagradu poštom (npr. ulaznice ili proizvode), zatražit ćemo i vašu adresu stanovanja odnosno drugu adresu za dostavu osvojene nagrade, kao i eventualne druge informacije potrebne za predaju nagrade. Takvi su nam Osobni podaci potrebni za obradu vašeg sudjelovanja u takvim Aktivnostima, za komunikaciju s vama o osvojenoj nagradi i/ili za predaju vam nagrade. Osobne podatke u vezi s vašim sudjelovanjem u našim Aktivnostima čuvat ćemo najduže u roku od 12 mjeseci nakon završetka Aktivnosti ako nije drugačije određeno u posebnim pravilima koja se primjenjuju na pojedinu Aktivnost. Vaše Osobne podatke nećemo koristiti u druge svrhe bez prethodne obavijesti ili privole.

  Komunikacija na vaš zahtjev

  Ako imate pitanja ili primjedbi odnosno neki zahtjev (dalje: Upit), možete nam se obratiti na adresu e-pošte: PrivacyCroatia@heineken.com. Zatražit ćemo da u tom mailu, osim sadržaja vašeg Upita, navedete svoje ime i adresu e-pošte. Navedene Osobne podatke koristit ćemo samo za komunikaciju s vama u vezi s vašim Upitom. Zabilježit ćemo vaš Upit, naš odgovor i eventualnu daljnju komunikaciju u svrhu obrade vašeg Upita. Vaše ćemo Osobne podatke čuvati u roku od 12 mjeseci nakon zatvaranja vašeg Upita.

  Posjećivanje našeg Mrežnog mjesta

  Prilikom posjeta našem Mrežnom mjestu, prikupljamo određene podatke, kao što su vaša IP adresa, koje internetske stranice unutar našeg Mrežnog mjesta posjećujete, kategoriju vašeg uređaja, koji internetki preglednik koristite, broj klikova i pregleda. Podaci o korištenju našeg Mrežnog mjesta i usluga služe nam za segmentaciju, tj. kategorizaciju skupina posjetitelja našeg Mrežnog mjesta odnosno kupaca prema određenim zajedničkim obilježjima kao što su dobna skupina, spol ili regija. Moguće je da ćemo vas svrstati u određene segmente. Segmentacija nam služi za prilagodbu Mrežnog mjesta, kao i, primjerice, za promjenu redoslijeda rezultata pretraživanja ili mjesta na kojima postavljamo određene ponude kako bi bilo vjerojatnije da ih vidite. Nadalje, segmentacija se također koristi za prikazivanje mrežnih oglasa za koje mislimo da su relevantni za vas i za slanje komercijalnih poruka.

  Takve Osobne podatke koristimo na temelju naših legitimnih interesa za promociju naših proizvoda i usluga našim potrošačima i posjetiteljima Mrežnog mjesta u svrhu privlačenja većeg broja posjetitelja na naše Mrežno mjesto te poboljšanja prodaje naših proizvoda i usluga. Osobne podatke ćemo čuvati najdulje 14 mjeseci od vašeg posjeta.

  Personalizirani marketing

  Možemo obrađivati dostupne podatke o vašim pretragama na internetu i aktivnostima (klikovima i pregledima) na društvenim mrežama, kao što su Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook i Instagram, u vašim upitima službi korisničke podrške, vaše postavke na našem Mrežnom mjestu, lokacijske podatke te povijest kontakata. Na temelju takvih Osobnih podataka možemo stvoriti profil vaših interesa i uskladiti ga s drugim podacima dostupnim o vama na internetu (primjerice, uporabom usluga Facebooka Audience Insight ili Google Custom ili sličnih usluga, u mjeri dopuštenoj prema važećim pravnim propisima) kako bismo se mogli koristiti različitim kanalima za upravljanje odnosima i promidžbu naših proizvoda i usluga putem e-pošte, izravne pošte, društvenih mreža, telefona ili online oglašavanja, što može uključivati personaliziranje marketinškog sadržaja i ponuda prema vašim preferencijama, posebice uporabom platformi za upravljanje podacima.

  Uvijek možete prigovoriti obradi vaših Osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga.

  Takve Osobne podatke možemo koristiti na temelju naših legitimnih interesa za promidžbu naših proizvoda i usluga svojim kupcima i posjetiteljima Mrežnog mjesta, promidžbu vrijednosti i ugleda naših robnih marki te razvoj poslovanja u svrhe oglašavanja naših robnih marki prema potrošačima. Zatražit ćemo vašu prethodnu izričitu privolu za obradu takvih Osobnih podataka sukladno važećim pravnim propisima (primjerice, u slučaju korištenja Osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga).

  Osobne podatke čuvamo u gore navedene svrhe za koje su Osobni podaci bili prikupljeni (primjerice, kada nas kontaktirate, prilikom posjete našem Mrežnom mjestu, za sudjelovanje u nagradnim igrama). Osobni podaci u pravilu će se brisati ili anonimizirati u roku od 24 mjeseca nakon vaše posljednje relevantne aktivnosti na našem Mrežnom mjestu, osim ako je u važećim pravnim propisima propisan duži rok čuvanja određenih Osobnih podataka ili ako se oni čuvaju u bilo koju drugu svrhu.

  Održavanje i optimizacija našeg Mrežnog mjesta

  Vaši Osobni podaci također će se obrađivati za održavanje i analiziranje našeg Mrežnog mjesta u svrhe rješavanja problema performansi, uključujući općenito rješavanje problema, analizu podataka, ispitivanje, održavanje sustava, podršku, izvješćivanje i pohranu podataka, za poboljšanje dostupnosti i korisničkog iskustva na Mrežnom mjestu te za sigurnsnu zaštitu Mrežnog mjesta. Vodimo dnevnik upisa o korištenju našeg Mrežnog mjesta.

  Vaše Osobne podatke obrađivat ćemo u navedene svrhe na temelju naših legitimnih interesa, a čuvat ćemo ih najduže u roku od 14 mjeseci, uključujuću upise o korištenju našeg Mrežnog mjesta koji će se brisati u roku od 14 mjeseci od nastanka.

  Uporaba fotografija i/ili videosnimki

  Osobni podaci mogu biti sadržani u fotografijama i/ili videosnimkama snimljenim na javnim ili privatnim događanjima koje mogu biti objavljene na Mrežnom mjestu, društvenim mrežama, u promidžbenim kampanjama ili interno unutar Grupacije HEINEKEN u svrhe promidžbe naših proizvoda i usluga te razvoja poslovanja. Zatražit ćemo vašu prethodnu privolu za obradu takvih Osobnih podataka sukladno važećim pravnim propisima. Takve Osobne podatke čuvat ćemo u roku od 6 godina od snimanja fotografije odnosno videosnimke u kojoj su sadržani.

  Svrhe strateškog izvješćivanja

  Pristup Osobnim podacima koje prikupljamo ima Heineken International B.V. i obrađuje ih za sastavljanje objedinjenih strateških izvještaja u svrhu prepoznavanja globalnih prilika i poboljšanje naših svjetskih robnih marki, proizvoda i usluga.

  Heineken International BV obrađuje takve Osobne podatke na temelju legitimnih interesa Grupacije HEINEKEN i svih povezanih društava koji su njezini članovi za prepoznavanje globalnih prilika, poboljšanje naših proizvoda i usluga i njihovu promidžbu prema našim kupcima i posjetiteljima Mrežnog mjesta te povećanje vrijednosti i ugleda naših robnih marki. Vaše ćemo Osobne podatke čuvati najduže u roku od 6 godina od vašeg posjeta. Zatražit ćemo vašu prethodnu privolu sukladno važečim pravnim propisima (primjerice u slučaju obrade Osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga).

  1. S kim dijelimo vaše Osobne podatke

  Kao član Grupacije HEINEKEN dijelimo Osobne podatke i informacije koje prikupimo putem kolačića s Heineken International B.V u svrhe strateškog izvješćivanja i globalnih marketinških aktivnosti kako je detaljnije opisano u točki 2. ove Politike. Takve ćemo Osobne podatke i podatke prikupljene putem kolačića dijeliti samo kada je to dopušteno prema važećim pravnim propisima. To znači da ćemo sukladno važećim pravnim propisima zatražiti vašu prethodnu privolu za dijeljenje podataka prikupljenih putem kolačića odnosno za korištenje kolačića naših povezanih društava-članova Grupacije HEINEKEN ako se takvi podaci smiju prikupljati samo na temelju privole. Vaše Osobne podatke možemo također dijeliti s članovima Grupacije HEINEKEN kada je to dopušteno na temelju naših legitimnih interesa, primjerice u svrhe prikupljanja agregiranih marketinških uvida ili segmentacije.

  Osobne podatke možemo podijeliti s trećim osobama-primateljima koje nam pomažu u pružanju vam naših proizvoda i usluga te upravljanju ovim Mrežnim mjestom. Takvi primatelji mogu biti:

  • povezana društva-članovi Grupacije HEINEKEN u svrhe pohrane Osobnih podataka koji se obrađuju putem Mrežnog mjesta zbog zajedničkog korištenja informatičkih sustava
  • pružatelji usluga kada je to potrebno za pružanje nam određenih usluga, uključujući usluge analize podataka
  • pružatelji usluga koji nam pomažu u organizaciji kampanja i promocija
  • oglašivsči, uključujući treće osobe
  • medijske agencije u marketinške svrhe i svrhe istraživanja
  • pružatelji društvenih mreža
  • povezana društva-članovi Grupacije HEINEKEN u slučaju reorganizacije, spajanja, odvajanja, zajedničkih pothvata, prijenosa ili raspolaganja na drugi način, u cijelosti ili djelomično, poslovnim pogonom, imovinom ili poslovnim udjelima (uključujući eventualni stečaj ili slične postupke)
  • ako Grupacija HEINEKEN otuđi u korist treće osobe, u cijelosti ili djelomično, neku imovinu ili udjele u nekom povezanom društvu-članu Grupacije HEINEKEN koje obrađuje vaše Osobne podatke, vaši Osobni podaci mogu biti prenesi toj trećoj osobi.

  Takvi primatelji mogu se nalaziti u Europskoj uniji odnosno drugim državama Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili u nekom drugom dijelu svijeta. Kada budemo prenosili Osobne podatke izvan EGP-a, osigurat ćemo primjerenu razinu zaštite za njihov prijenos. Od pružatelja usluga s kojima surađujemo zahtijevamo da provode odgovarajuće mjere zaštite, povjerljivosti i sigurnosti Osobnih podataka.

  Isto tako, možemo biti dužni pružiti Osobne podatke nadležnim tijelima na temelju važećih pravnih propisa ili naloga suda.

  1. Sigurnost Osobnih podataka

  Poduzimamo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere zaštite Osobnih podataka koji se obrađuju u vezi s Mrežnim mjestom od zlouporabe odnosno slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, mijenjanja, otkrivanja, stjecanja ili pristupa, sukladno važećim pravnim propisima o privatnosti i sigurnosti podataka. Međutim, nijedno mrežno mjesto ne može biti u potpunosti sigurno te ne preuzimamo odgovornost zbog neovlaštenog ili slučajnog pristup koji je izvan naše kontrole.

  Naše Mrežno mjesto može sadržavati poveznice na internetske stranice trećih osoba. Ne odgovaramo za politiku privatnosti, sadržaj ili sigurnost internetskeih stranica trećih osoba na koje se ne primjenjuje ova Politika privatnosti. Savjetujemo da uvijek pažljivo pročitate politike privatnosti koje se primjenjuje na internetske stranice traćih osoba.

  1. Rokovi čuvanja Osobnih podataka

  Vaše Osobne podatke čuvamo u rokovima pripisanim zakonom odnosno u rokovima potrebnim za ispunjenje svrha opisanih u ovoj Politici privatnosti za koje su bili prikupljeni, posebice za pružanje vam zatraženih usluga. Odgovarajući rokovi čuvanja Osobnih podataka određeni su u ovoj Politici privatnosti za pojedine opisane svrhe. Poduzet ćemo razumne korake za uništenje ili deidentifikaciju Osobnih podataka koje čuvamo ako više nisu potrebni za navedene svrhe ili nakon isteka određenog roka čuvanja.

  1. Kolačići

  Veliki dio podataka na koje se primjenjuje ova Politika privatnosti prikuplja se pomoću kolačića ili sličnih tehnologija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju i mogu biti pohranjene na vašem uređaju, primjerice računalu, pametnom telefonu ili tabletu. Tehnologije koje se mogu koristiti na Mrežnom mjestu, a koje su slične kolačićima, su pikseli za praćenje, Java skripte, tagovi i mrežne pratilice. Kolačići i slične tehnologije koriste se kako bi se sačuvale postavke vašeg korisničkog računa, jezik i zemlja, kao i za mjerenje i analiziranje vašeg ponašanja na našem Mrežnom mjestu te prikazivanje vam personaliziranih oglasa na našem Mrežnom mjestu ili na internetskim stranicama trećih osoba. Sukladno važećim pravnim propisima, zatražit ćemo od vas privolu za korištenje kolačića. Više informacija o vrstama kolačića koje koristimo i o načinu njihova korištenja dostupno je u našoj Politici o kolačićima koja je dostupna i u podnožju ovog Mrežnog mjesta.

  1. Društvene mreže

  Na našem je Mrežnom mjestu omogućeno dijeljenje informacija objavljenih na njegovim internetskim stranicama putem društvenih mreža Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube. To znači da će informacije koje dijelite, uz vaše ime i preferencije, biti vidljive posjetiteljima vaših osobnih stranica na odgovarajućoj društvenoj mreži. Preporučujemo da pažljivo pročitate politike privatnosti društvenih mreža na kojima ste registrirani jer se primjenjuju na obradu vaših Osobnih podataka od strane pružatelja tih društvenih mreža.

  1. Privatnost djece

  Mrežno mjesto nije namijenjeno za pojedince mlađe od 18 godina. Ne prikupljamo namjerno Osobne podatke nepunoljetnih osoba.

  1. Vaša prava na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje, prigovor i prenosivost podataka

  Ako se na obradu vaših Osobnih podataka primjenjuje europska Opća uredba o zaštiti podataka, odnosno ovisno o nacionalnim važećim pravnim propisima koji se na vas primjenjuju, imate pravo na pristup svojim Osobnim podacima i njigovo brisanje, ograničenje ili prestanak obrade vaših Osobnih podataka odnosno zabranu uporabe vaših Osobnih podataka za profiliranje, kao i pravo zaprimiti svoje Osobne podatke koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Uvijek imate pravo prigovoriti korištenju vaših Osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga te ćemo odmah postupiti sukladno vašem prigovoru. Ako ste dali privolu za korištenje vaših Osobnih podataka, imate pravo povući svoju privolu, ali to ne utječe na zakonitost naše obrade tih Osobnih podataka prije povlačenja privole. Također imate pravo podnijeti pritužbu svom nacionalnom tijelu za zaštitu podataka. U Republici Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb (www.azop.hr). Na vaša prava primjenjuju se nacionalni važeći pravni propisi o zaštiti osobnih podataka, Politike privatnosti Grupacije HEINEKEN i druge smjernice Grupacije HEINEKEN.

  Napominjemo da se, ovisno o vašem izboru i/ili uslijed korištenja vaših prava, možda više nećete moći koristiti, u cijelosti ili djelomično, uslugama našeg Mrežnog mjesta.

  1. Ažuriranja

  Politiku privatnosti možemo povremeno ažurirati. Sve izmjene i/ili dopune ove Politike privatnosti bit će objavljene na našem Mrežnom mjestu. Obavijestit ćemo vas o takvim promjenama u mjeri i na način kako je to razumno moguće.

  1. Kontakt
  Ako želite ostvariti neko od svojih prava, ako imate neko drugo pitanje ili pritužbu u vezi s ovom Politikom privatnosti ili u vezi s našom obradom vaših Osobnih podataka, obratite nam se na adresu e-pošte: PrivacyCroatia@heineken.com