Where are you located?

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Dobro došli na našu internetsku stranicu namijenjenu našoj trgovačkoj marki Heineken® (“Internetska stranica”). Kako biste mogli posjetiti ovu internetsku stranicu, morate biti punoljetni.

Vaša upotreba ove Internetske stranice uređuje se ovim Općim uvjetima i našom Politikom privatnosti i kolačića (“Uvjeti”)

Primjenjivost

Ovi se Uvjeti primjenjuju na svaki posjet i svaku upotrebu ove Internetske stranice društva Heineken Brouwerijen B.V., smještenog na adresi Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemska ("HEINEKEN") te na sve informacije, preporuke i/ili usluge koje dobivate na ovoj Internetskoj stranici ili putem nje (the "Informacije").

Upotrebom ove Internetske stranice pristajete na primjenjivost ovih Uvjeta. Napominjemo da se ovi Uvjeti s vremenom mogu mijenjati. Te će izmjene stupiti na snagu odmah nakon objave izmijenjenih Uvjeta. Korisnicima Internetske stranice savjetuje se da redovito provjeravaju Uvjete zbog mogućih izmjena.


Informacije i odgovornost

Informacije služe za opće potrebe informiranja i ne predstavljaju savjete. HEINEKEN ne snosi odgovornost za štetu nastalu upotrebom (ili nemogućnošću upotrebe) ove Internetske stranice, kao ni za neispravne ili nepotpune Informacije, osim ako je takva šteta posljedica namjernog propusta ili grube nepažnje društva HEINEKEN.

HEINEKEN nadalje nije odgovoran za štetu koja može nastati upotrebom elektroničkih komunikacijskih sredstava, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu nastalu nemogućnošću ili kašnjenjem isporuke elektroničke komunikacije, presretanjem ili manipulacijom elektroničkom komunikacijom od strane trećih osoba ili računalnih programa koji se upotrebljavaju za elektroničku komunikaciju i prijenos virusa.

Prava intelektualnog vlasništva

Internetska stranica i čitav njezin sadržaj, značajke i funkcionalnost (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve informacije, softver, tekst, prikaze, slike, videozapise i audiozapise te dizajn, odabir i razmještaj Internetske stranice) vlasništvo su društva HEINEKEN, njegovih davatelja licencije ili drugih pružatelja takvog materijala i zaštićeni su autorskim pravom, žigom, patentom, poslovnom tajnom i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu ili vlasničkim pravima.

Internetsku stranicu smijete upotrebljavati samo za svrhe u skladu s ovim Uvjetima. Dopušteno vam je izrađivanje kopija (dijelova) Internetske stranice za osobnu upotrebu. Ne smijete upotrebljavati nijedan dio sadržaja na našoj Internetskoj stranici ako od nas niste dobili pisanu dozvolu.

Naknada štete

Pristajete nam naknaditi štetu od postupaka, potraživanja ili obveza proizašlih iz ili povezanih s vašim kršenjem ovih Uvjeta ili nezakonitom upotrebom Internetske stranice.

Razno

Svaki od stavaka iz ovih Uvjeta djeluje zasebno. Ako sud ili nadležno tijelo odluče da je neki od njih nezakonit ili neprovediv, ostali stavci ostaju na snazi.

Za ove Uvjete mjerodavno je nizozemsko pravo. Sve sporove ili potraživanja koja proizlaze iz upotrebe Internetske stranice ili su povezana s upotrebom Internetske stranice rješavat će sudovi u Amsterdamu, u Nizozemskoj.

Molimo, nemojte dijeliti naš sadržaj s osobama mlađim od 18 godina.