Where are you located?

 • HEINEKEN „Nyerj verhetetlen UEFA EURO 2020TM ajándékokat” elnevezésű nyereményjáték
 • HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

A fődíjak sorsolási időszaka az alábbiak szerint módosult:

 1. fődíj nyerteseinek sorsolási időszaka: 2021. május 3. 10:00 – június 17. 23:59

 

 1. A Játék neve és rövid leírása:

A „HEINEKEN - Nyerj verhetetlen UEFA EURO 2020TM ajándékokat” nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) a résztvevők feladata a promóció ideje alatt a Heineken termékek nyitófülében vagy koronazárában található kód feltöltése a promóciós weboldalra.

 1. A Játék szervezője:

A Játék szervezője és adatkezelője HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1.) (továbbiakban: Szervező és Adatkezelő).

A Játék lebonyolítója és Adatkezelő megbízásából Adatfeldolgozó az ACG Reklámügynökség Kft. (székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2/B.) (továbbiakban: Lebonyolító).

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki legalább 1 db (a játékban résztvevő) üveges vagy dobozos Heineken terméket vásárol, majd a Játék időtartama alatt a termék nyitófülében vagy koronazárában található kódot (a továbbiakban: „Kód”) feltölti a www.heineken.com/hu/ebnyeremenyjatek oldalra (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékosok a Játék során sorsolás(ok)on vesznek részt.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, a Közreműködő és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül résztvevő cégek, valamint a Játékban résztvevő termékek árusítását végző kis- és nagykereskedelmi üzletek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

A Játékosok által rendelkezésre bocsátott adatokat, információkat a Szervező és a Lebonyolító az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezelik.

A Játékban való részvétel jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Szervező a játékszabályt bármikor, indokolás nélkül módosíthatja.

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2021.05.03. 10:00-tól 2021.07.11. 23:59-ig tart.

Az ezen időszak után a promóciós weboldalra (www.heineken.com/hu/ebnyeremenyjatek) feltöltött kódokat érvénytelennek tekintjük. A kódok beérkezési időpontjának meghatározására az adminisztrációs rendszerbe történő beérkezési időpont az irányadó.

A Kódfeltöltéseknek a fenti időszakban kell megtörténniük.

A Játék 7 darab részidőszakból áll:

 1. fődíj nyerteseinek sorsolási időszaka: 2021. május 3. 10:00 – június 6. 23:59
 2. fődíj nyerteseinek sorsolási időszaka: 2021. május 3. 10:00 – június 10. 23:59
 3. fődíj nyerteseinek sorsolási időszaka: 2021. május 3. 10:00 – június 14. 23:59
 4. fődíj nyerteseinek sorsolási időszaka: 2021. május 3. 10:00 – június 17. 23:59

Hisense TV nyertesének sorsolási időszaka: 2021. május 3. 10:00 – június 23. 23:59

Hűtőláda nyerteseinek sorsolási időszaka: 2021. május 3. 10:00 – július 11. 23:59

Azonnali nyeremények nyerteseinek sorsolási időszaka: 2021. május 3. 10:00 – július 11. 23:59

A Nyeremények sorsolásán minden Játékos részt vesz, aki legalább 1 db érvényes kód feltöltésével részt vett a Játékban a fent ismertetett időszakokban. A Nyeremények sorsolásán az egyes pályázatok egyedi azonosítója vesz részt. A Játékosok ugyanazon e-mail címről beküldött egyes 4ok darabszámának növelésével nyerési esélyüket is növelik.

 1. A Játékban résztvevő üzletek és termékek:

A Játékban az alábbi termékek vesznek részt:

- Heineken 0,5l palack

- Heineken 0,5l doboz

- Heineken 0,33l palack

- Heineken 0,33l doboz

- Heineken 0.0 0,5l palack

- Heineken 0.0 0,5l doboz

- Heineken 0.0 0,33l doboz

- Heineken 4 x 0,5 l üveges multipack kiszerelés;

- Heineken 6 x 0,5 l dobozos multipack kiszerelés;

A Játékban az alábbi termékek nem vesznek részt:

 • - Heineken 6 x 0,25 l üveges multipack kiszerelés;
 • - Heineken 5 l partyhordó
 1. A Kódfeltöltés és a Játék menete:

A Játékosok a weboldalon (www.heineken.com/hu/ebnyeremenyjatek) keresztül tudnak részt venni a Játékban.

A Játékosok a weboldalon egyszerre egy pályázatot (egy kóddal csak egyszer lehet pályázni) tudnak feladni a 7. pontban megjelölt adatok megadásával. Az adatok megadását és a pályázat beküldését követően a Játékos egy visszaigazolást kap a pályázat feltöltésének sikerességéről.

A kódok játékban résztvevő termékek nyitófülén vagy koronazárán találhatók.

Mintakód: ABC123

A nyeremény átvételének feltétele az eredeti koronazár vagy nyitófül sértetlen, ép állapotban történő bemutatása, ezért azt 2021. július 11-ig, illetve ameddig a nyeremények kiküldése meg nem történt, meg kell őrizni.

Amennyiben egy Játékos több, a Játékban résztvevő Heineken terméket vásárol, és annak megfelelő számú Kódot küld be, úgy nagyobb eséllyel vehet részt a sorsolásokon.

Egy kóddal csak egyszer lehet pályázni, azaz egy Kód csak egyszer küldhető be érvényesen. A Szervező a feltöltést / sorsolást követően minden feltöltött Kódot ellenőriz.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás Kódokat küldő, nem valós adatokkal regisztráló Játékosokat időszakosan vagy véglegesen, akár a hibás, akár valamennyi pályázata tekintetében kitiltsa a Játékból. Erre 5 érvénytelen kódbeküldést követően kerül sor.

A beküldött Kódok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó, Szervező a döntését indokolni nem köteles.

 1. Játékban történő részvétel

A Játékosnak a Játék weboldalán (www.heineken.com/hu/ebnyeremenyjatek) a Játék ideje alatt az alábbi valós adatokat kell kötelező jelleggel, hiánytalanul megadnia:

 • Koronazárban vagy nyitófülben található kód
 • Teljes név
 • Születési dátum
 • E-mail cím
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • Játékszabály és adatvédelmi szabályzat elfogadása

A weboldalon egyszerre egy Kód megadása lehetséges.

A Játékos egy Kódot csak egyszer tölthet fel megadott e-mail címéről.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel vehet részt a Játékban.

Az Azonnali Nyeremények kivételével egy Játékos kizárólag egy, a legkorábbi időpontban kisorsolt Nyereményre jogosult a promóció teljes időtartama alatt, függetlenül attól, hogy hány Kóddal és hány Pályázattal vesz részt a Játékban.

Azonnali nyereményen nyertesinek és pótnyerteseinek kiválasztása

A nyertesek kiválasztása véletlenszerű, gépi sorsolással történik a promóciós weboldalba (www.heineken.com/hu/ebnyeremenyjatek) beépített szoftveren keresztül.

A Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontban vagy az azt követő legközelebbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot, azaz töltenek fel Kódot a 2. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölt fel Kódot), a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

 

A sorsolás nem nyilvános. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Szervező a 7. pontban meghatározott nyerő időpont után legközelebbi időpillanatban beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott Nyeremény tekintetében.

 

A Lebonyolító a Nyertesek nevét a weboldalon a NYERTESEK menüpont alatt 5 munkanapon belül feltünteti, amint a Nyertesek írásban visszaigazolják – megfelelő adataik megküldésével egyidejűleg – hogy a Nyereményükre igényt tartanak.

A Szervező és Lebonyolítók fenntartják a jogot a nyertesek kihirdetése kapcsán a feltüntetett határidő módosítására.

A 2021. május 3. 10:00 – július 11. 23:59 tartó időszakokban összesen 111 nyertes kerül kisorsolásra.

 

A főnyeremények és további nyeremények nyertesinek és pótnyerteseinek kiválasztása

A nyertesek kiválasztása véletlenszerű, gépi sorsolással történik.

A sorsolást Lebonyolítók közreműködésével független 3. fél végzi. A Nyereményeket előzetes nyerőidőpont metodikával sorsoljuk.

A Lebonyolító partnere, az A4C Marketing Kft., a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2021. április 30. napján 15.00 órakor az 1092 Budapest, Bakáts tér 2. szám alatti irodájában – véletlenszám-generáló számítógépes sorsoló program segítségével – sorsolja ki, a 4. pontban meghatározott időszakokra a 8. pontban meghatározott Nyereményeket.

 

A Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontban vagy az azt követő legközelebbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot, azaz töltenek fel Kódot a 2. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölt fel Kódot), a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

 

A sorsolás nem nyilvános, a nyerő időpontok bizottság által hitelesített dokumentumban kerülnek rögzítésre. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Lebonyolító (ACG Reklámügynökség Kft.) elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig csak a Lebonyolító azon munkatársai ismerhetik meg előzetesen, akiknek erre a Játék előkészítéséhez feltétlenül szüksége van, szigorú titoktartás mellett és csak a szükséges mértékig, mindenki más, különösen a Játékban résztvevők számára titkosak.

 

A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Szervező a 7. pontban meghatározott nyerő időpont után legközelebbi időpillanatban beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott Nyeremény tekintetében.

 

A Lebonyolító a részidőszakok végét követően az adott heti nyertes nevét a weboldalon a NYERTESEK menüpont alatt tüntetik fel 5 munkanapon belül.

A Szervező és Lebonyolítók fenntartják a jogot a nyertesek kihirdetése kapcsán a feltüntetett határidő módosítására.

A 2021. május 3. 10:00 – június 18. 23:59 tartó időszakokban összesen 19 nyertes kerül kisorsolásra.

 

 1. Nyeremények

Azonnali nyeremények:

50 x 1 tálca Heineken 0.5l dobozos sör

50 x 1 Heineken vizeskulacs

További nyeremények:

10 x 1 db, Heineken 0.5l dobozos sörrel teli Heineken hűtőláda

1 db Hisense 65U8QF 164cm képátló, 4K UHD Smart ULED TV

 

Fődíjak*:

4 x páros jegy a Magyarország – Portugália Európa Bajnokság mérkőzésre (2021.06.15.)

5 x páros jegy a Magyarország – Franciaország Európa Bajnokság mérkőzésre (2021.06.19.)

5 x páros jegy a Franciaország – Portugália Európa Bajnokság mérkőzésre (2021.06.23.)

5 x páros jegy a budapesti nyolcaddöntőre (2021.06.27.)

A mérkőzések Budapesten, a Puskás Arénában kerülnek megrendezésre.

* A mérkőzéseken való részvétel feltétele az érvényes Covid Védettségi igazolvány, vagy egyéb, a járványügyi helyzet alakulása szerinti később hatályba lépő előírás szerinti előfeltétel. Az igazolvány hiányából vagy egyéb előírás be nem tartásából fakadó következményekért a Szervező és a Lebonyolító felelősséget nem vállal, azt teljeskörűen kizárja.

A mindenkori részvételi feltételeknek valamennyi Nyeremény igénybevételére jogosult személy – így a Nyertest páros jeggyel kísérő személy is – köteles megfelelni.

A fődíjak, azaz a mérkőzésen való részvételre jogosító jegy(ek) nyertese(i) a Nyereményt, vagyis a páros jegyet jogosult(ak) átruházni más személynek, azaz a mérkőzésen nem kizárólag a nyertes vehet részt. A nyertes a nyereményét abban az esetben jogosult átruházni harmadik személyre, ha erről és a nyereményt beváltó személyről legkésőbb a nyeremény tárgyát képző mérkőzés előtt 4 nappal a heineken@acg.hu email-címre küldött üzenetben nyilatkozik. A mérkőzésen a Heineken nyereményjegyekkel csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

Azonnali és további nyeremények átadása, illetve átvétele

A Játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Lebonyolítók és a Szervező nem vállal felelősséget. A Lebonyolítók és a Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremények készpénzre nem átválthatók.

A nyereményekért és azok igénybevételének lehetőségéért – különösen járványügyi helyzet okozta utazási, rendezvényügyi, sportesemény látogatását előíró korlátozásokért és tilalmakért – a Szervező és a Lebonyolító a felelősséget teljeskörűen kizárja, így nem köteles sem értékét megtéríteni sem pótnyereményt felajánlani.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja továbbá a Játékból azon Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek.

A részidőszakok végét követően a Lebonyolító 5 munkanapon belül e-mailben értesíti a kisorsolt Kódot beküldő Játékosokat.

A Lebonyolító e-mailben egyezteti a nyertes játékossal az adatait, valamint a nyeremény kézbesítésének feltételeit. Amennyiben a Szervező helyesnek vélte a beküldött adatokat, a Játékos jogosulttá válik a nyereményre, vagyis Nyertessé válik. A játékosnak az e-mail kézhezvételétől számítva 5 naptári nap áll rendelkezésre, hogy adatairól, kézbesítés feltételeiről a Szervező megkeresésére választ adjon, illetve azokat egyeztessék.

A Szervező a sorsolást követően a www.heineken.com/hu/ebnyeremenyjatek oldalon teszi közzé a kisorsolt nyertes nevét.

A kisorsolt Játékos az alábbi feltételek teljesítése esetén válik nyertessé:

 • A nyertes e-mail értesítést kap, melyben szerepel a kisorsolt Kód és a nyeremény.
 • A játékos visszaküldi adatait és a szükséges dokumentumokat:
  • Nyertes személyi igazolványának fénymásolata (18. életév betöltésének igazolására) vagy arról készített fotó
  • Telefonszám
  • A nyeremény kézbesítéséhez szükséges szállítási cím
  • A nyitófülről vagy koronazárról készített fotó, amin tisztán kivehető a nyertes Kód
 • A Szervező fenntartja a jogot az eredeti nyertes Kód ismételt bekérésére, amennyiben a feltöltött Kód képe nem egyértelműen olvasható.

A szállítási adatok megadása a nyertes első értesítését követően 5 naptári napon belül kell, hogy megérkezzen a Lebonyolító (ACG Reklámügynökség Kft.) részére.

Amennyiben az értesítő e-mail a Lebonyolító (ACG Reklámügynökség Kft.) számára egyértelműen sikertelen, vagy nem érkezik válasz a nyertes Játékostól az 5 naptári napos határidőn belül a Lebonyolító (ACG Reklámügynökség Kft.) a tartaléknyertest értesíti. A tartaléknyerteseknek az értesítést követően 5 naptári napon belül jelentkeznie kell nyereményéért.

A fenti határidők mindegyike jogvesztő, azaz azok bármelyikének nem teljesülése esetén a nyertes Játékos elveszti a nyereményre való jogosultságát.

A nyereményeket a Lebonyolító futárcég közreműködésével juttatja el a nyertesek részére. Az átadás-átvétel során a nyertes Játékos vagy meghatalmazottja aláírásával köteles igazolni az átvételt egy Átvételi elismervény formájában.

Amennyiben a nyertes nem jogosult a nyereményére, mert nem felel meg maradéktalanul a jelen szabályzat szerinti személyi vagy tárgyi feltételeknek (pl. nem tudja a nyertes Kódot bemutatni 5, pótnyertes esetén 5 naptári napos határidőn belül stb.), úgy a nyertes elveszíti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést.

A Szervező felelőssége nem állapítható meg akkor, ha a Játékos nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét e határidőn belül tudja biztosítani. Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A rosszul olvasható Kóddal a Játékos nem tud részt venni a Játékban, illetve utólag kizárható.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja.

 

Főnyeremények átadása, illetve átvétele

A Játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Lebonyolítók és a Szervező nem vállal felelősséget. A Lebonyolítók és a Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremények készpénzre nem átválthatók.

A nyereményekért és azok igénybevételének lehetőségéért – különösen járványügyi helyzet okozta utazási, rendezvényügyi, sportesemény látogatását előíró korlátozásokért és tilalmakért – a Szervező és a Lebonyolító a felelősséget teljeskörűen kizárja, így nem köteles sem értékét megtéríteni sem pótnyereményt felajánlani.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja továbbá a Játékból azon Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek.

A részidőszakok végét követően a Lebonyolító 3 munkanapon belül e-mailben értesíti a kisorsolt Kódot beküldő Játékosokat.

A Lebonyolító e-mailben egyezteti a nyertes játékossal az adatait, valamint a nyeremény kézbesítésének feltételeit. Amennyiben a Szervező helyesnek vélte a beküldött adatokat, a Játékos jogosulttá válik a nyereményre, vagyis Nyertessé válik. A játékosnak az e-mail kézhezvételétől számítva 2 naptári nap áll rendelkezésre, hogy adatairól, kézbesítés feltételeiről a Szervező megkeresésére választ adjon, illetve azokat egyeztessék.

A Szervező a sorsolást követően a www.heineken.com/hu/ebnyeremenyjatek oldalon teszi közzé a kisorsolt nyertes nevét.

A kisorsolt Játékos az alábbi feltételek teljesítése esetén válik nyertessé:

 • A nyertes e-mail értesítést kap, melyben szerepel a kisorsolt Kód és a nyeremény.
 • A játékos visszaküldi adatait és a szükséges dokumentumokat:
  • Nyertes személyi igazolványának fénymásolata (18. életév betöltésének igazolására) vagy arról készített fotó
  • Telefonszám
  • A nyitófülről vagy koronazárról készített fotó, amin tisztán kivehető a nyertes Kód
 • A játékos visszaküldi a nyeremény igénybevételére jogosult két személy alábbi adatait:
  • Teljes név
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Nemzetiség
  • Személyi igazolvány száma
  • Születési dátum és hely
 • A Szervező fenntartja a jogot az eredeti nyertes Kód ismételt bekérésére, amennyiben a feltöltött Kód képe nem egyértelműen olvasható.

A szükséges dokumentumok és adatok a nyertes első értesítését követően 2 naptári napon belül kell, hogy megérkezzenek a Lebonyolító (ACG Reklámügynökség Kft.) részére.

Amennyiben az értesítő e-mail a Lebonyolító (ACG Reklámügynökség Kft.) számára egyértelműen sikertelen, vagy nem érkezik válasz a nyertes Játékostól az 2 naptári napos határidőn belül a Lebonyolító (ACG Reklámügynökség Kft.) a tartaléknyertest értesíti. A tartaléknyerteseknek az értesítést követően 2 naptári napon belül jelentkeznie kell nyereményéért.

A fenti határidők mindegyike jogvesztő, azaz azok bármelyikének nem teljesülése esetén a nyertes Játékos elveszti a nyereményre való jogosultságát.

A Főnyereményeket a Nyertesek a Heineken budapesti irodájában (1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Liget Center Irodaház) vehetik át. Az átvétel pontos idejéről és menetéről a nyeremény kisorsolását követően tájékoztatjuk a Nyertest.

Amennyiben a nyertes nem jogosult a nyereményére, mert nem felel meg maradéktalanul a jelen szabályzat szerinti személyi vagy tárgyi feltételeknek (pl. nem tudja a nyertes Kódot bemutatni 2, pótnyertes esetén 2 naptári napos határidőn belül, stb.), úgy a nyertes elveszíti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést.

A Szervező felelőssége nem állapítható meg akkor, ha a Játékos nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét e határidőn belül tudja biztosítani. Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A rosszul olvasható Kóddal a Játékos nem tud részt venni a Játékban, illetve utólag kizárható.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja.

 1. Adók és közterhek:

A Szervező vállalja a nyereményekkel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését.

A Nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek, így a mérkőzésre való utazás költsége is, a Nyertest terhelik.

A Nyeremény átvételét követően a Nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

 1. Információ a Játékról:

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Játék weboldalán: www.heineken.com/hu/ebnyeremenyjatek

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:

 • infó e-mail cím (heineken@acg.hu), illetve
 • Vevőszolgálat: a hét 5 napján, hétfőtől - péntekig 10:00 és 16:00 között.

Tel: (99) 516-200 Fax: (99) 516-303; E-mail: vevoszolgalat@heineken.hu

 

 1. Adatvédelem:

Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel biztosítása, a nyertesek kisorsolása, értesítése, a nyeremények átadása, a sorsolás nyertesének nyilvánosságra hozatala.

Kódfeltöltés során kezelt adatok:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • születési dátum
 • lakcím
 • feltöltött kód
 • pályázat beérkezésének időpontja
 • IP cím

Azonnali és további nyeremények nyertessége esetén, valamint az azonnali és további nyeremények kézbesítése során kezelt adatok:

 • kézbesítési cím
 • telefonszám
 • személyi igazolvány fotója

Fődíj nyertessége esetén, valamint a fődíj, mint nyeremény kézbesítése során kezelt adatok:

 • Teljes név
 • E-mail cím
 • Nemzetiség
 • Születési hely és idő
 • Személyi igazolvány száma és személyi igazolványának fénymásolata (18. életév betöltésének igazolására) vagy arról készített fotó
 • Telefonszám
 • Szállítási cím

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a nyertes játékosok adatait a nyeremények kézbesítéséig őrzi meg a játék lebonyolítása, kapcsolattartás, nyeremények kézbesítése céljából.

 

A Játék során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos kontaktszemély adatai:

Cégnév:                                  HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt., mint adatkezelő

Cím:                                        9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1.

E-mail cím:                             heineken@acg.hu

Telefon:                                  36 1 224 0540

 

Adatfeldolgozók:

ACG Reklámügynökség Kft. (székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2/B, e-mail cím: office@acg.hu) mint a Játék lebonyolítását (ideértve a nyertesekkel történő kapcsolattartást is) végző gazdasági társaság; a fentiekben megjelölt valamennyi adathoz hozzáfér.

Mixpakk Kft. (székhely: 1116 Budapest, Fonyód utca 2., e-mail cím: e.szombathelyi@mixpakk.hu) kizárólag a nyertes játékosok neve, telefonszáma és lakcíme, mint személyes adatok tekintetében minősül Al-Adatfeldolgozónak (Al-adatfeldolgozó) a nyeremények kézbesítése céljából.

A Főnyeremények esetében továbbá:

ATP International B.V. (székhely: Beechavenue 101 Schiphol-Rijk, 1119 RB Netherlands, e-mail cím: heinekentravel@atpi.com) kizárólag a nyertes játékosok neve, telefonszáma, lakcíme és születési dátuma, mint személyes adatok tekintetében minősül Al-Adatfeldolgozónak (Al-adatfeldolgozó) a nyeremények kézbesítése céljából.

Union of European Football Associations (székhely: Route de Genève 46, Case postale, CH-1260 Nyon 2, Switzerland) kizárólag a nyertes játékosok neve, telefonszáma, lakcíme és születési dátuma, mint személyes adatok tekintetében minősül Al-Adatfeldolgozónak (Al-adatfeldolgozó) a nyeremények kézbesítése céljából.

A Főnyeremények és További nyeremények esetében továbbá:

A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.) kizárólag a További és Főnyeremények nyerőidőpontjainak tekintetében minősül Al-Adatfeldolgozónak (Al-adatfeldolgozó) a nyeremények kézbesítése céljából.

A sorsoláson részt vevő Közjegyző: Dr. Várszegi Zsolt közjegyzőhelyettes (székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.), e-mail: office@gasparedina.hu

Az adatok megismerésére jogosultak:

 • az Adatkezelő nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában közreműködő munkavállalói
 • az Adatfeldolgozók nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában közreműködő munkavállalói

 

A Játékos a Játékban való részvétellel az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szabályzat 2. pontjában említett személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása céljából (ideértve többek között a Játékos azonosítását, a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt) és annak időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje, ideértve azt is, hogy amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra, a Szervező és a Lebonyolítók az internetes honlapjukon a Nyertesek nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák, melyhez a nyertesek jelen játékszabályzat és adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárul.

A Játékos a Játékban való részvételhez köteles a 6. és 7. pontban során kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a Játékban.

A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a nyereményjáték lebonyolításában adatfeldolgozóként részt vevő Lebonyolítóknak és Közreműködőnek a lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg.

A Játékos adatait a Szervező a jelen Játékszabályzatban rögzített célból és adatfeldolgozóknak továbbítja, a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

A Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult

-           hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e;

-           a Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;

-           a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti;

-           személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás céljából kezeli;

-           személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adat-kezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát;

-           a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik;

-           bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Amennyiben a Játékos a Játék lebonyolítása során vonja vissza a Játék lebonyolításához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti, tekintettel arra, hogy adatainak kezelése hiányában sem a Játékban való részvétele, sem a nyeremény átadása nem lehet jogszerű.;

 • - Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenes kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervezőt az ügy tisztázása és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu.13. Egyebek:

 

 1. Vegyes rendelkezések:

Az előírttól eltérő formátumú Kódok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Szervező kizárja a felelősségét az esetlegesen felmerülő készlethiányokért.

 

A szállítási kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Játék lebonyolításában részvevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak.

A Játékban vállalkozások, cégek nem, kizárólag természetes személyek vehetnek részt!

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervező, valamint Lebonyolítók mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl: számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a Kód beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak a Kód beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internetszolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internethálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A feltételek elfogadásával Játékos tudomásul veszi, hogy az adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn kívül álló tényezők, mint például hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett történő megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.heineken.com/hu/ebnyeremenyjatek weboldalon értesülhetnek.

Budapest 2021. június 16.

      Szervező

                                                                                                        Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.

 

Játékszabályok

Heineken Palackos Promóció