Where are you located?

Star of the Match Adatvédelmi Szabályzat

 1. Általános 

A Star of the Match aktivációban (továbbiakban: a "Játék") való részvétele során összegyűjtött összes személyi adatának adatkezelője a Heineken International B.V. (címe: Tweede Weteringplantsoen 21, 1017ZD, Amszterdam, Hollandia; a továbbiakban: "Heineken", "mi", "minket"). A Játékban megtippelheti, hogy ön szerint melyik játékos lesz az EURO 2020 futball Európa Bajnokság egyes meccsein a Mérkőzés Csillaga. A játék a www.heineken.com/starofthematch oldalon (a továbbiakban: "Weboldal") érhető el. 

 

A Heineken tiszteletben tartja az ön adatainak bizalmas jellegét, és elkötelezett az iránt, hogy az ön személyes adatait biztonságban tartsa és a vonatkozó adatvédelmi törvények rendelkezései szerint kezelje. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi Szabályzatot, mert fontos információkat tartalmaz az Ön által megadott vagy a Játékhoz kapcsolódóan, más módon begyűjtött személyes adatokhoz (továbbiakban: „személyes adatok ") kötődő gyakorlat megértéséhez! 

 

Nem gyűjtjük tudatosan a gyermekekhezSzándékosan nem gyűjtünk kiskorúakhoz kapcsolható személyes adatokat, ezért Játékunkba az életkor igazolását szolgáló folyamatokat is beépítettünk. Továbbá nem forgalmazzuk termékeinket vagy szolgáltatásainkat 18 év alatti személyek számára. 

 

 1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és hogyan kezeljük azokat? 

A Játékban való részvételhez meg kell adnia keresztnevét, e-mail címét, születési dátumát, és a lakóhelye szerinti országát. A tevékenységeinkben és kampányainkban való részvételhez szükséges, öntől elkért információk mellett a Játékunk használata során is begyűjtünk bizonyos adatokat.  

 

 1. A kapcsolatfelvétel során megadott információ és a regisztrációból a nyeremények átadásához szükséges adatok  

Ahhoz, hogy a Játékban való részvételéről kommunikálhassunk önnel, valamint, hogy feldolgozhassuk a Játékban tett tippjeit és értesíthessük, amennyiben ön az egyik nyertesünk, szükségünk van az ön keresztnevére és e-mail címére. A lakóhelye szerinti országát arra használjuk, hogy ellenőrizzük, jogosult-e bizonyos díjakra - mivel nyereményeink országonként eltérőek lehetnek. A lakóhelye szerinti országát is arra használjuk, hogy ellenőrizzük, a Heineken melyik helyi kirendeltségével vállalatával  osszuk meg személyes adatait, amennyiben ön ehhez hozzájárult. Ha ön nyerte bármely nyereményünket, akkor meg fogjuk kérni arra, hogy ossza meg velünk postacímét, ami ahhoz szükséges, hogy eljuttathassuk önnek nyereményét! 

 

Ha kérdése vagy megjegyzései vannak a Játékunkkal kapcsolatban, akkor a starofthematch@heineken.com címen léphet velünk kapcsolatba. Kívánságait, kérdéseit, a mi válaszainkat, és az ön kérésének kezeléséhez szükséges további lépéseket rögzítjük. Ezeket az információkat csak arra használjuk fel, hogy kérdését megválaszolhassuk. A szóban forgó adatokat a Játék végét követően 6 hónapig őrizzük meg, vagy amíg kérdése vagy panasza meg nem oldódott, vagy a kapcsolódó vizsgálat le nem zárult. Ezen személyes adatok az önnel kötött megegyezésünk et teljesítéséhez szükségesek. 

 

 1. Információk arról, hogyan használja ön a Játékot 

Amikor részt vesz a Játékban, jogos érdekeink szerinti és - amennyiben ön azt megadta - opcionális beleegyezése szerinti mértékben gyűjtünk be bizonyos adatokat önről, mint pl.  készülékének kategóriája, illetve a Játékba való első belépésekor az IP-cím alapján megállapított tartózkodási országa. A Játék és egyéb szolgáltatások használatáról gyűjtött információk lehetővé teszik számunkra, hogy a Játék vagy weboldal látogatóit vagy vásárlóinkat azonos jellemzők alapján - pl. korcsoport, nem, vagy régió - csoportokra, másnéven szegmensekre osszuk fel. Valószínűleg önt is beillesztjük besoroljuk egy ilyen szegmensbe. A szegmentálás segítségével célozzuk önrekívánjuk elérni online hirdetéseinkkelet és kereskedelmi célú üzeneteinkkelet, amelyeket az ön számára relevánsnak gondolunk.  

 

Ezen személyes adatokat adatait jogos érdekeink szerint, a szükségnek megfelelő mértékben használjuk termékeink és szolgáltatásaink reklámozására fogyasztóink, a weboldal látogatói, és a Játék résztvevői felé, hogy további vásárlókat vonzhassunk be, valamint, hogy termékeink és szolgáltatásaink eladásait növelhessük. Személyes adatokat legfeljebb 24 hónapon át őrzünk meg. 

 

 1. E-mailek és hírlevelek fogadása 

Ha ön részt vesz a Játékunkban, előfordulhat, hogy e-mailben tájékoztatjuk a Játékkal kapcsolatos információkról, így pl. arról, hogy nyert-e. 

Ha ön beleegyezett abba, hogy híreket és promóciós üzeneteket kapjon a Heinekentől vagy a Heineken helyi képviseletétőlvállalatától , akkor ezeket a híreket és promóciós anyagokat az e-mail címére fogjuk eljuttatni, pl. hírlevelek útján. 

Személyes adatait a Játékban való részvételének feldolgozása céljából kezeljük. Jogos érdekeink szerint felhasználjuk azokat arra is, hogy termékeinkkel kapcsolatos információkat küldjünk ügyfeleinknek, amennyiben ebbe ön belegyezett. A Heineken vagy a Heineken helyi képviselete vállalata nem küld további híreket és promóciós anyagokat önnek, amennyiben ön leiratkozott az ilyen típusú üzenetek fogadásáról. Leiratkozni az egyes kereskedelmi célú e-mail üzenetekben található leiratkozási funkció segítségével tud. 

 

 1. Személyre szabott online marketing 
 1. A velünk folytatott interakciókkal kapcsolatos információkat a bejegyzéseivel, a Facebookon történő adományozásaival összefüggő információkkal, a játékon belüli beállításaival és a kapcsolattartási adataival együtt kezelhetjük.A velünk folytatott interakciókkal kapcsolatos információkat Játékbeli tippjeivel, adományaival??? és beállításaival, valamint kapcsolattartási adataival együtt kezelhetjük. 

 

Emellett összeállíthatjuk érdeklődési profilját, amit összeköthetünk további online adataival. Például használhatjuk a Facebook és a Google Egyéni célközönségek (Custom Audiences) vagy Hasonló közönségek (look-a-like audiences) funkcióit, a jogszabályok által engedélyezett mértékben. Emellett összeállíthatjuk érdeklődési profilját, amit összeköthetünk az ön egyéb, online adataival. Például használhatjuk a Facebook és a Google egyéni közönségek?? vagy hasonmás közönségek funkcióit, a jogszabályok által engedélyezett mértékben. Ezek lehetővé teszik, hogy különféle csatornákat használhassunk kapcsolatkezelési és marketing célokra, így termékeinket és szolgáltatásainkat e-mailben, személyre szóló levélben, közösségi oldalakon, vagy online hirdetésekben is népszerűsíthetjük. Ez magában foglalhatja a marketing tartalmak és ajánlatok személyre szabását is, amihez adatkezelő platformokat is igénybe vehetünk. 

Azon esetekben, ahol a jogszabályok megkövetelik az ön előzetes beleegyezését, ellenőrizni fogjuk, hogy azt ön megadta-e. Minden más esetben jogos érdekeink szerint használjuk a személyes adatokat arra, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat népszerűsítsük vásárlóinknak, hogy minél több ügyfelet vonzhassunk, és növeljük termékeink értékesítését. Személyes adatait a Játékban tett utolsó tippje után 2 évvel töröljük vagy anonimizáljuk, kivéve olyan esetekben, ahol a hatályos törvények értelmében vagy a felsorolt célok bármelyikével kapcsolatosan meg kell őriznünk azokat. 

Ön bármikor leiratkozhat személyre szabott marketing üzeneteinkről emailben vagy levélben. Személyes adatainak közvetlen marketing célú felhasználása ellen a starofthematch@heineken.com címre küldött e-mailben emelhet kifogást. 

 

 1. Részvétel kutatási tevékenységekben 

Előfordulhat, hogy azzal a kérdéssel keressük meg, hogy részt szeretne-e venni valamely kutatási tevékenységünkben, mint pl. kérdőív kitöltésében, termékbevezetésben, kutatási panelben, fókuszcsoportban, vagy más kutatási jellegű tevékenységben.  A kezelt adatok köre az adott kutatás típusától függ. Minden kutatási tevékenység előtt tájékoztatást adunk arról, hogy milyen információkat gyűjtünk és milyen céllal tesszük azt. A kutatási tevékenységgel vagy az ön beleegyezése értelmében vagy pedig jogos érdekeink szerint keressük meg, az adott aktivitás típusától és jellegétől függően.  

 

 1. Hogyan osztjuk meg személyes adatait 

Előfordulhat, hogy személyes adatait harmadik féllel is meg kell osztanunk bizonyos szolgáltatások és termékek nyújtásához vagy épp a Játék lebonyolításához. Ezek a harmadik felek a következők: 

 • A Heineken helyi képviselete vállalata az ön lakhely szerinti országában, olyan mértékben, amennyire ön hozzájárult személyes adatainak megosztásához; 
 • A Heineken helyi vállalataképviselete az ön lakóhelye szerinti országban, ha ez a nyeremények teljesítéséhez szükséges; 
 • Szolgáltatók, amelyeknél erre a felénk nyújtott szolgáltatások és az adatelemzői és -tárolói szolgáltatások miatt szükség van; 
 • Kampányok és promóciók lebonyolítását segítő szolgáltatók marketing és kutatási célokból, valamint a nyeremények teljesítése érdekében, beleértve a Triple IT B.V., az M&CSaatchi Sport és az Entertainment UK Ltd, a SilverBullet Data Services, a Advanced Travel Partner (ATPI) és a Beerwulf B.V cégeket. 
 • A Relay42 adatkezelési platform szolgáltató, amely adattárolási és marketing stratégiai szolgáltatásokat nyújt; 
 • A közösségi média platformok harmadik fél szolgáltatói (beleértve a Facebookot és a Google-t); 
 • Olyan szolgáltatók, mint az ügyvédekjogi tanácsadók és a könyvelésben közreműködőkők; 
 • Bíróságok, eljárásban résztvevő felek és szakmai tanácsadóik, amennyiben azt észszerűen szükségesnek ítéljük meg a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; valamint 
 • Vállalkozásunk egészének vagy bármely részének felvásárlója vagy felvásárlása iránt érdeklődő felek. 

Ezek a felek az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térség más országaiban, vagy a világ más részén is elhelyezkedhetnek. Amennyiben a személyes adatokat az EGT-n kívül tároljuk, biztosítjuk a továbbított adatok megfelelő szintű védelmét. Szolgáltatóinktól megköveteljük, hogy megfelelő intézkedéseket alkalmazzanak a személyes adatok bizalmas kezelésének és biztonságának érdekében. 

 

 1. A személyes adatok biztonsága 

A vonatkozó adatvédelmi és titoktartási törvényekkel és rendelkezésekkel összhangban megtesszük a megfelelő műszaki, fizikai és szervezeti intézkedéseket, hogy megakadályozzuk a Játékban összegyűjtött személyes adatokkal való visszaéléseket, illetve azok véletlen, jogosulatlan, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, közlését és megszerzését, valamint a való véletlen, jogosulatlan, vagy jogellenes hozzáférést. Ugyanakkor egyetlen interneten található oldal vagy játék sem adhat 100%-os biztonságot, így nem vállalunk felelősséget az ellenőrzésünkön kívül eső jogosulatlan vagy szándékolatlan hozzáférésekért. A Játékunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Nem vagyunk felelősek az ilyen weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért, tartalmaiért és biztonságáért; azokon jelen Adatvédelmi Szabályzat nem hatályos. Azt ajánljuk, olvassa el figyelmesen az ilyen weboldalak adatvédelmi tájékoztatóját! 

 

 1. Személyes adatainak megőrzése 

Személyes adatait a törvényben előírt ideig, vagy a kért szolgáltatásokhoz, illetve a jelen Adatvédelmi Szabályzatban felsorolt más célok teljesüléséhez szükséges ideig őrizzük meg. Jelen Adatvédelmi Szabályzat minden kapcsolódó cél esetében külön részletezi az adattárolás hosszát. Észszerűen elvárható lépéseket teszünk az általunk őrzött személyes adatok megsemmisítése és az azonosítás ellehetetlenítése érdekében, ha az adatokra már nincs szükség a fent megjelölt okokból, vagy ha lejár a releváns adattárolási időszak. 

  

 1. Sütik (cookie-k) 

Az Adatvédelmi Szabályzatban hivatkozott adatok nagy részét sütik és hasonló technológiák segítségével gyűjtjük össze. A sütik készülékére, például számítógépére, okostelefonjára vagy táblagépére letöltött és esetleg ott tárolt kisméretű, kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok. Más, sütikhez hasonló módszereket is alkalmazunk, így követő pixeleket, Java szkripteket, címkéket és webjelzőket. A sütik és az ahhoz hasonló módszerek szükségesek lehetnek az ön fiókbeállításainak, nyelvének és országának megjegyzéséhez, és azt is lehetővé teszik, hogy az ön aktivitása weboldalunkon mérhető és elemezhető legyen, valamint, hogy személyre szabott hirdetéseket jeleníthessünk meg önnek saját és külső weboldalakon. Ahol az szükséges, beleegyezését kérjük a sütik használatához. Megtudhatja, hogy milyen sütiket használunk, miként használjuk azokat, ha felkeresi a sütikre vonatkozó, különálló tájékoztatónkat a weboldal alján. 

 

 1. Közösségi média 

Előfordulhat, hogy ön közösségi oldalakon (pl. Facebook, WhatsApp, és Twitter) oszt meg a Játékunkkal kapcsolatos információkat. Ez azt jelenti, hogy az ön által megosztott információ - az ön neve alatt és az adott beállítások szerint - látható lesz az ön személyes oldalainak látogatói számára. Azt tanácsoljuk, figyelmesen olvassa el a közösségi média oldalak adatvédelmi irányelveit, mert az adott felek eszerint kezelik személyes adatait! 

 

 1. Gyermekek személyes adatainak védelme 

A Játékot nem 18 év alatti (vagy a szóban forgó termékek fogyasztására vonatkozó legális korhatár alatti) látogatók számára terveztük. Nem gyűjtjük szándékosan 18 év alattiak személyes adatait. 

 

 1. Az Ön hozzáféréshez, helyreigazításhoz, törléshez, korlátozáshoz és adathordozhatósághoz fűződő jogai 

Önnek joga van betekintést kérni az általunk vagy nevünkben kezelt személyes adataiba. Joga van továbbá kérni az adatok helyesbítését, törlését vagy korlátozását (ahol ez lehetséges). Amennyiben gyakorolni szeretné ezen jogait, lépjen velünk kapcsolatba a következő webes űrlap segítségével: https://www.theheinekencompany.com/data-privacy-request-form. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha kérése nem felel meg az alkalmazandó jognak vagy a Heineken irányelveinek, akkor megkérhetjük, hogy újra nyújtsa be azt vagy végső esetben megtagadhatjuk a teljesítését, illetve arra, hogy a vonatkozó adatvédelmi törvények vagy más törvények és rendelkezések szerint bizonyos személyes adatok mentesülhetnek az ilyen jellegű hozzáférési, helyesbítési és törlési kérelmek alól. Továbbra is megőrizzük személyes adatait, amennyiben az jogilag kötelező számunkra. 

Joga van tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban hozzáférni az ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz. Bizonyos körülmények között az ön kérésére továbbíthatjuk az adatait egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható. 

 

 1. Az ön tiltakozáshoz való joga 

Bizonyos körülmények között joga van kérni személyes adatai kezelésének leállítását, de ha kényszerítő erejű, jogos indokokkal rendelkezünk, folytatni fogjuk azok feldolgozásátkezelését. Önnek ugyanakkor joga van tiltakozni személyes adatainak közvetlen marketing célú felhasználása ellen - beleértve a profilalkotást is -, és ha így tesz, akkor helyt adunk kérésének. Amennyiben ön hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, joga van visszavonni ezt a hozzájárulását - ez nem befolyásolja a visszavonás előtti adatkezelés jogosultságát : ezt a starofthematch@heineken.com címre küldött e-mailben teheti meg. 

 

 1. Frissítések 

Jelen Adatvédelmi Szabályzatot folyamatosan felülvizsgáljuk és időről időre frissítjük. A Szabályzat bármilyen változtatását közzétesszük Játékunk weboldalán (www.heineken.com/starofthematch), és arról az észszerűen elvárható mértékben tájékoztatjuk önt. 

 

 1. Kapcsolat 

Ha bármilyen más kérdése, kifogása van személyes adatainak kezelését illetően, vagy panaszt kíván emelni jelen Adatvédelmi Szabályzattal vagy az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük írjon a starofthematch@heineken.com címre! Emellett joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságánál is. 

 

Ez a verzió legutóbb 2021 májusában frissült.