Where are you located?

Heineken 0.0 – Win-actievoorwaarden

Maak kans op een Cervélo fiets.

 

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • Deze actie heeft als doel om door middel van een zogenaamd klein promotioneel kansspel prijzen te verloten onder de deelnemers ter promotie van Heineken® 0.0

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan de actie ga je akkoord met deze voorwaarden.
 • Gedurende de gehele actieperiode kan je één keer winnen.
 • Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • De deelname aan deze actie is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Actieperiode en speelwijze

 • De actieperiode is van 1 augustus 2022 tot en met 4 september 2022.
 • Je bent een deelnemer aan de actie als je voldoet aan deze voorwaarden en via de site heineken.com/nl/nl/acties/jumbo-visma deelneemt aan de actie. Zie hieronder hoe je deelneemt aan deze actie:

1) Ga naar heineken.com/nl/nl/acties/jumbo-visma en volg de instructies

2) Vul je gegevens in.

3) Na afloop van de actieperiode zullen op 5 september de winnaars worden bepaald door middel van een loting.  

4) HEINEKEN neemt via e-mail contact op met de winnaars. Bij geen reactie zal HEINEKEN nogmaals de winnaar een mail sturen ter herinnering.

5) Indien er na 1 maand nog geen contact is geweest met de winnaar komt de prijs te vervallen. HEINEKEN zal de prijs dan toekennen aan een andere deelnemer.

Prijzen

 • In totaal zijn er 6 winnaars, waarbij 1 winnaar een Cervélo racefiets wint en de overige 5 winnaars een fietspak van Team Jumbo-Visma.

Het totale prijzenpakket bestaat uit:
1x een Cervélo racefiets ter waarde van € 3.600,-5 x een fietspak van Team Jumbo-Visma ter waarde van € 120,-

            Totale waarde prijzenpakket: € 4.200,-

 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 • De maatrange van een Cervélo fiets is: 48, 51, 54, 56, 58. De winnaar van de Cervélo fiets zal de racefiets in de door hem opgegeven maat winnen en die valt tussen de hiervoor genoemde maatrange.
 • De maatrange van fietspakken is M, L, en XL. Dit zijn de enige maten die je kunt winnen, er is een beperkt aantal per maat beschikbaar
 • De fietsen komen beschikbaar aan het einde van het kalenderjaar 2022 (december). De winnaar kan de fiets daardoor in december 2022 of januari 2023 ontvangen.
 • Voor zowel de fietsen als de fietspakken geldt dat HEINEKEN haar best zal doen om rekening te houden met de door de winnaar opgegeven maat, wij kunnen dit echter niet garanderen waardoor het kan voorkomen dat je een andere maat wint.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk, kunnen niet worden geruild voor een andere prijs en zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Persoonsgegevens

 • Bij deelname aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer).
 • Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten, voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.
 • Indien je dat wilt, kun je toestemming geven om ook over andere merken van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. Je gegevens worden dan ook hiervoor gebruikt. Je kunt je toestemming op ieder gewenst moment intrekken.
 • Indien je dat wilt, kun je toestemming geven om in de toekomst informatie te ontvangen over het laatste nieuws rondom Team Jumbo-Visma. De privacyverklaring en het cookiebeleid van Team Jumbo-Visma zijn hierop van toepassing. Deze kun je vinden via https://www.teamjumbovisma.nl/privacy/.
 • Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun je vinden via heinekennederland.nl/pcs.

Overig

 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • De organisator is gerechtigd om de voorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar: Consumentenservice o.v.v Team Jumbo-Visma fietsactie, antwoordnummer 19090, 2300 VD Zoeterwoude, of bel gratis 0800-0227789.

Slotbepaling

 • Heineken, Team Jumbo-Visma, en Cervélo zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
 • Alle eventueel verschuldigde belastingen zullen door HEINEKEN worden voldaan.