Where are you located?

Win 2 festival tickets met Heineken Silver

Heineken Silver - Actievoorwaarden

Actiewoorwaarden “Win 2 festival tickets met Heineken Silver”

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win 2 festival tickets met Heineken Silver” van HEINEKEN Nederland B.V. te Leiden, hierna te noemen HEINEKEN Nederland.
 • Deze actie heeft als doel door middel van een promotioneel kansspel festival tickets onder de deelnemers, ter promotie van Heineken Silver, te vergeven.

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN Nederland aangegeven wijze.
 • Door deelname aan deze actie gaan de deelnemers akkoord met deze voorwaarden.
 • Gedurende de gehele actieperiode kunnen de deelnemers één keer winnen.
 • Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. Ook de personen die met de winnaar(s) meegaan naar het evenement, moeten minimaal 18 jaar zijn.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN Nederland, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
 • De deelname aan deze actie is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 • De deelnamers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Actieperiode en speelwijze

 • De actieperiode is van 8-5-2023 tot en met 4-6-2023 (23h59).
 • Een deelnemer aan de actie is een ieder die voldoet aan de voorwaarden en via de website deelneemt aan de actie.
 • Hoe doe je mee?
  Ga naar heineken.com/nl/nl/silverwinactie
  2. Klik op de knop ‘doe mee’
 1. Beantwoord de prijsvraag
  4. Kies je festival
  5. Laat je gegevens achter en doe mee.
 • De selectie van de winnaar(s) geschiedt door jurering van de inzendingen. Deelnemers zenden in wat hun favoriete festivalgadget is. HEINEKEN Nederland bepaalt de winnaar(s)
 • De trekking en daarmee de bekendmaking van de winnaar(s) zal plaatsvinden binnen één week na het einde van de actie.
 • Als je gewonnen hebt, krijg je enkele dagen na je inzending een e-mail. Deze wordt verstuurd naar het e-mailadres welke je hebt ingevuld. Na een bevestiging van jou dat je de prijs in ontvangst wilt nemen, krijg je aan het einde van de actieperiode een e-mail met een pdf bestand met de tickets.

Prijzen

 • De volgende prijzen kunnen gewonnen worden:
  90 tickets voor STRAF_WERK
  170 tickets voor AWAKENINGS
  190 tickets voor ROLLING LOUD
  De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt 43090 euro.
 • De prijzen worden binnen één week na het einde van de actie verstuurd (vóór 11-6) naar het opgegeven e-mailadres van de winnaar(s).
 • De prijs voor de tickets is exclusief reiskosten, eten en drinken, persoonlijke uitgaven of andere kosten die mogelijk verband houden met de gewonnen tickets.
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN Nederland.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Indien de winnaar(s) de kassabon niet kan tonen, behoudt HEINEKEN Nederland zich het recht voor de prijs aan iemand anders toe te kennen.
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN Nederland

Persoonsgegevens

 • Bij deelname aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens. (naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en postcode)
 • De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • HEINEKEN Nederland gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens van de deelnemers en neemt de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG) in acht. De gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemers ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens (kunnen) worden gebruikt om de actie uit te voeren, de winnaar(s) bekend te maken en de prijs op te sturen, de respons op de actie te meten en voor doelgroep analyses.
 • De deelnemers kunnen toestemming geven om op basis van hun voorkeuren en gedrag via online media en per e-mail van nieuws, acties en aanbiedingen over de merken ene evenementen van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden/ De gegevens die door de deelnemers zijn verstrekt, worden hiervoor gebruikt. De deelnemers kunnen hun toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Zie meer informatie in de Privacyverklaring, welke is te vinden via de website https://www.heinekennederland.nl/privacy.
 • Met deelname aan deze actie geven de deelnemers toestemming aan HEINEKEN Nederland om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen en om foto’s, inzendingen en/of andere opnames / werkenvoor promotionele doeleinden te gebruiken.

 

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN Nederland, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN Nederland beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN Nederland is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN Nederland verleent geen garanties op de door haar te vertstrekken prijzen.

Overig

 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet beslist HEINEKEN Nederland.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN Nederland zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op het laten vallen van een prijs.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN Nederland het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • In geval van afgelasting van AWAKENINGS, ROLLING LOUD of STRAF_WERK vervallen de tickets en is er geen recht op een vervangende prijs.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een e-mail en/of brief te sturen naar HEINEKEN Nederland, t.a.v. Consumentenservice onder vermelding van “Win 2 festival tickets met Heineken Silver”, adres: Heineken Consumer Services, Antwoordnummer 19090, 2300 VD Zoeterwoude. Bezoekadres: Stationsweg 43, 2312 AT LEIDEN

Slotbepalingen

 • Heineken Silver is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
 • Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.