Where are you located?

Actievoorwaarden “Maak kans op 2 tickets voor UEFA™ Champions League groepsfasewedstrijd’’

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Maak kans op 2 tickets voor UEFA™ Champions League groepsfasewedstrijd in Nederland van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • Ter promotie van de verkoop van Heineken®, Heineken® Silver en Heineken® 0.0 mulitpacks/kratten bij Dekamarkt supermarkten in Nederland worden er prijzen toegekend aan de winnende deelnemers van deze winactie.

 

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met deze voorwaarden.
 • Deelname kan één keer per aankoop.
 • Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar. Ook de persoon die met je meegaat naar het evenement als je tickets wint, moet minimaal 18 jaar zijn.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, en iedereen die op welke manier dan ook in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • De deelname aan deze actie is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden

 

Actieperiode en speelwijze

 • De actieperiode is van 11 september t/m 25 september 2022 (23h59).
 • Deelnemer aan de actie is een ieder die voldoet aan deze voorwaarden en via de site www.heineken.nl/UCL deelneemt aan de actie.
 • Actiemechanisme:
 1. Koop een Heineken®, Heineken® Silver of Heineken® 0.0 multipack of krat bij een Dekamarkt supermarkt in Nederland
 2. Upload een foto van je Heineken® producten uiterlijk 26 september 2022 (23h59). Let erop: bewaar je bon goed! Heineken kan vragen deze te laten zien.
 3. Vul je gegevens in en wie weet mag jij met een vriend of vriendin naar een groepsfasewedstrijd van de UEFA Champions League in Nederland!
 • De winnaars worden aan de hand van een loting bepaalt.
 • HEINEKEN neemt uiterlijk op 30 september 2022 per e-mail contact op met de winnaars. Bij geen reactie binnen 72 uur, zal een andere winnaar worden gekozen en vervalt de prijs voor de initiële winnaar.

 

Prijzen

 • Iedere winnaar wint 2 tickets voor een groepsfasewedstrijd van de UEFA™ Champions League in Nederland. Deze wedstrijd vindt plaats in oktober of november.
  De waarde van het prijzenpakket per winnaar bedraagt €170,-.
 • Het totale prijzenpakket bestaat uit 40 tickets.
  De totale waarde van prijzenpakket is €3.400,-.
 • Op het moment dat de winnaars worden benaderd wordt tevens bekend gemaakt voor welke wedstrijd de winnaar tickets heeft gewonnen.
 • De prijs is exclusief reiskosten, eten en drinken, persoonlijke uitgaven of andere kosten die mogelijk verband houden met de wedstrijd.
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Indien de winnaar de kassabon niet kan tonen, behoudt HEINEKEN zich het recht voor de prijs aan iemand anders toe te kennen.
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN.

 

Persoonsgegevens

 • Bij deelname aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer).
 • Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder jouw toestemming ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de prijs op te sturen, de respons op onze acties te meten, voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.
 • Indien je dat wilt kun je toestemming geven om op basis van jouw voorkeuren en gedrag via online media en per e-mail van nieuws, acties en aanbiedingen over de merken en evenementen van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. Je gegevens worden dan ook hiervoor gebruikt. Je kunt je toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Zie meer info in de Privacyverklaring.
 • Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun je vinden via https://www.heinekennederland.nl/privacy

 

 

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

Overig

 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • In geval van afgelasting, verplaatsing of indien maatregelen vanuit de organisatie en/of vanuit overheidsmaatregelen het aantal bezoekers moet worden verminderd en hiermee (een deel van) de beschikbare tickets komen te vervallen is er geen recht op een vervangende prijs.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v UCL Dekamarkt, Antwnr. 19090, 2300 VD Zoeterwoude, of bel gratis 0800-0227789.

 

Slotbepalingen

 • UEFA Champions League, Heineken® Original, Heineken® Silver en Heineken® 0.0 zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.