Where are you located?

Star of the Match replicabeker | Heineken® koelbox | Heineken® handdoek

Actievoorwaarden Kratcover Actie

Kratcover actievoorwaarden

Vul de prijsvraag in en wie weet win jij de Star of the match replica beker of andere mooie prijzen.

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Kratcover actie van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • Ter promotie van de verkoop van Heineken pilsener krat (24x30cl fles) bij supermarkten in Nederland worden prijzen toegekend aan de winnende deelnemers van de wedstijd.

Deelname

 • Deelname aan de wedstrijd vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan de wedstrijd ga je akkoord met deze voorwaarden.
 • Deelname kan één keer per krat.
 • Gedurende de gehele actieperiode kan je één keer winnen.
 • Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze wedstrijd.
 • Deelname aan deze wedstrijd is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Actieperiode en speelwijze

 • De actieperiode is van 6 mei 2021 tot en met 27 juni 2021 (23h59).
 • Deelnemer aan de wedstrijd is een ieder die voldoet aan deze voorwaarden en via de QR-code op de kratcover deelneemt aan de wedstrijd. Zie hieronder hoe je deelneemt aan deze wedstrijd.

1)   Koop tijdens de actieperiode een krat Heineken® pilsener (24x30cl fles) bij een supermarkt in Nederland en bewaar je bon goed. HEINEKEN kan de bon opvragen als bewijs van aankoop.

2)   Scan de QR-code op de kratcover van het door jou gekochte krat. Hierdoor kom je terecht op de website voor deelname.

3)   Beantwoord de prijsvraag: Wat is het meest originele wat Heineken® van (0.0) kratten zou kunnen bouwen?

4)   Vul je gegevens in.

6)   Na afloop van de actieperiode worden de winnaars door een jury van HEINEKEN bepaald. De leukste, origineelste en meest creatieve inzendingen winnen.

7)   Als je gewonnen hebt, krijg je na afloop van de wedstrijd een e-mail. Deze wordt verstuurd naar het emailadres welke je hebt ingevuld.

 

Prijzen

 • Het totale prijzenpakket bestaat uit:
  • 1x Heineken Star of the match replica beker. Waarde € 900,-,
  • 5x Heineken koelbox. Waarde per koelbox € 50,-
  • 10x Heineken Beach Towel. Waarde per handdoek € 10,-
  • 1000 x 1 replica UEFA EURO 2020™ voetbal. Waarde per bal: € 20,-. Totale waarde: € 20.000,-

Totale waarde prijzenpakken € 21.250,-

 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN
 • Indien een winnaar de kassabon niet kan tonen, behoudt HEINEKEN zich het recht voor de prijs aan iemand anders toe te kennen.
 • Aan de uitslag van de prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.

Overig

 • Aan de uitslag van deze wedstrijd kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 • De organisator is gerechtigd om de voorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • In geval van afgelasting van UEFA EURO 2020™ kan er helaas geen Heineken star of the match speler worden verkozen, waardoor ook de prijs Star of the match replica beker komt te vervallen en er geen recht is op een vervangende prijs.
 • Vragen en klachten over de wedstrijd kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar: Consumentenservice o.v.v Kratcover Actie, Antwoordnummer 19090, 2300 VD Zoeterwoude, of bel gratis 0800-0227789.

 

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Privacy

 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze wedstrijd. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de wedstrijd uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten, voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.
 • Indien je dat wilt, kun je toestemming geven om ook over andere merken van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. Je gegevens worden dan ook hiervoor gebruikt. Je kunt je toestemming op ieder gewenst moment intrekken.
 • Met deelname aan deze wedstrijd geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun je vinden via heinekennederland.nl/pcs.

Slotbepaling

 • Heineken en UEFA EURO 2020™ zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.