Where are you located?

Win UEFA EURO 2020™ groepsfase tickets

Actievoorwaarden Superunie Euro2020

Plus en COOP EURO2020-VOORWAARDEN

Win UEFA EURO 2020™ groepsfase tickets


Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Plus en COOP EURO2020-activatie van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • Ter promotie van de verkoop van Heineken en Heineken 0.0 producten bij de Plus en COOP supermarkten in Nederland worden prijzen toegekend aan de winnende deelnemers van de wedstijd.

Deelname

 • Deelname aan de wedstrijd vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan de wedstrijd ga je akkoord met deze voorwaarden.
 • Deelname kan één keer per aankoop.
 • Gedurende de gehele actieperiode kan je één keer winnen.
 • Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar. Ook de persoon die met je meegaat naar het evenement als je tickets wint, moet minimaal 18 jaar zijn.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze wedstrijd.
 • De deelname aan deze wedstrijd is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Actieperiode en speelwijze

 • De actieperiode is van 19 april 2021 tot en met 16 mei 2021 (23h59).
 • Deelnemer aan de wedstrijd is een ieder die voldoet aan deze voorwaarden en via de site heineken.nl/euro2020 deelneemt aan de wedstrijd. Zie hieronder hoe je deelneemt aan deze wedstrijd.

1)   Koop tijdens de actieperiode minstens voor € 9,99 aan Heineken® en/of Heineken® 0.0 producten (combineren mogelijk), bij een Plus of COOP supermarkt in Nederland. Bewaar je bon goed, want HEINEKEN kan de bon opvragen als bewijs van aankoop.

2)   Ga naar www.heineken.nl/euro2020.

3)   Maak een foto van de gekochte Heineken® producten en upload de foto. Let op, de producten moeten goed zichtbaar zijn.

4)   Beschrijf bij de prijsvraag zo origineel en creatief mogelijk waarom jij vindt dat je de grootste EURO2020-fan bent en om deze reden dan ook bij één van de groepsfase wedstrijden van EURO2020 in de Johan Cruijff ArenA aanwezig moet zijn!

6)   Vul je gegevens in.

7)   In week 20 ( 17 t/m 23 mei) worden door een jury van HEINEKEN de winnaars bepaald. De leukste, origineelste en meest creatieve inzendingen winnen.

8)   HEINEKEN neemt via de mail contact op met de winnaars. Bij geen reactie zal HEINEKEN proberen telefonisch contact op te nemen met de winnaar.

9)   Indien er op 30 mei 2021 nog geen contact is geweest met de winnaar komt de prijs te vervallen. HEINEKEN zal de prijs dan vergeven aan een andere creatieve inzending.

10) Nadat er contact is geweest met de winnaar ontvangt de winnaar een mail met bijgevoegd één pdf met hierin twee tickets voor het evenement.

 

Prijzen

 • Het totale prijzenpakket bestaat uit 23 x 2 tickets voor UEFA EURO2020. Deze tickets geven toegang tot één van de volgende groepsfase wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA te Amsterdam: Nederland-Oekraïne (13 juni) of Nederland-Oostenrijk (17 juni), In totaal 46 tickets voor alle winnaars samen. Waarde per ticket € 125,-, totale waarde prijzenpakket: € 5.750,-*.

*Momenteel is het nog onduidelijk hoeveel toeschouwers er tijdens de wedstrijden aanwezig mogen zijn vanuit de UEFA/KNVB wegens maatregelen rondom COVID-19. Hierdoor kan het aantal beschikbare tickets mogelijk anders uitvallen dan verwacht.

 • Reiskosten zijn niet inbegrepen.
 • Indien een winnaar de kassabon niet kan tonen, behoudt HEINEKEN zich het recht voor de prijs aan iemand anders toe te kennen.
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.

Overig

 • Aan de uitslag van deze wedstrijd kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 • De organisator is gerechtigd om de voorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • In geval van afgelasting van de wedstrijden vervallen de tickets en is er geen recht op een vervangende prijs.
 • Vragen en klachten over de wedstrijd kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar: Consumentenservice o.v.v Plus en COOP EURO2020-actie, antwoordnummer 19090, 2300 VD Zoeterwoude, of bel gratis 0800-0227789.

 

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Privacy

 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze wedstrijd. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de wedstrijd uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten, voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.
 • Indien je dat wilt, kun je toestemming geven om ook over andere merken van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. Je gegevens worden dan ook hiervoor gebruikt. Je kunt je toestemming op ieder gewenst moment intrekken.
 • Met deelname aan deze wedstrijd geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun je vinden via heinekennederland.nl/pcs.

Slotbepaling

 • Heineken, UEFA en UEFA EURO 2020™ zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.