Where are you located?

Maak kans op tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021 | Upload je foto

Actievoorwaarden Horeca Heropening

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Horeca heropening actie van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • Deze actie heeft als doel door middel van een zogenaamd klein promotioneel kansspel een aantal prijzen te verloten onder de deelnemers ter promotie van de heropening van de horeca in Nederland na een langdurige horecasluiting wegens Covid-19.

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan de actie ga je akkoord met deze voorwaarden.
 • Gedurende de gehele actieperiode kan je één keer winnen.
 • Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar. Ook de persoon die met je meegaat naar het evenement als je tickets wint, moet minimaal 18 jaar zijn.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • De deelname aan deze actie is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Actieperiode en speelwijze

 • De actieperiode is van 28 april 2021 tot en met 3 mei 2021.
 • Deelnemer aan de actie is een ieder die voldoet aan deze voorwaarden en via hun social kanalen (Instagram-, Facebook- of Twitter) meedoet aan deze actie. Zie hieronder hoe je deelneemt aan deze actie:

Maak een foto van jouw biertje op het terras en deel deze via je openbare Instagram-, Facebook- of Twitteraccount met de hashtags #HetEersteBiertje en #Geen18GeenAlcohol.

 • Je foto mag geen onverantwoord of overmatig alcoholgebruik tonen, in strijd zijn met de regels van het RIVM of elementen bevatten die kwetsend, illegaal, bedreigend, opruiend, racistisch of op andere wijze ongepast zijn. Ook mogen er op je foto geen mensen zichtbaar zijn onder de 18 jaar.
 • Door je foto te delen garandeer je:
 1. dat je zelf deze foto hebt gemaakt en beschikt over alle rechten met betrekking tot deze foto,
 2. dat je geen inbreuk maakt op rechten van derden, bijvoorbeeld geportretteerde personen.

Prijzen

 • De selectie van de winnaars geschiedt door HEINEKEN;
 • De geselecteerde winnaars ontvangen van HEINEKEN een persoonlijk bericht naar het account waarop de winnaar de foto met HetEersteBiertje heeft geplaatst;
 • Het totale prijzenpakket bestaat uit 10 x 2 General Admission tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021 in Zandvoort. Deze tickets geven je toegang tot de duintribune en zijn geldig op zaterdag 4 september (kwalificaties) en zondag 5 september (races). Waarde per ticket € 170,-, totaal: € 3400,-
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.Foto uploaden via de actiepagina

Vind je het ook leuk om je foto terug te zien op o.a. de Heineken® socials, websites en/of digitale schermen in de buurt? Upload je foto.

 • Indien je jouw foto upload op de HEINEKEN website dan kan het zijn dat HEINEKEN je foto plaatst en/of deelt op haar websites, maar bijvoorbeeld ook op haar social media accounts en/of op digitale schermen.
 • Je foto uploaden betekent geen extra win-kans, maar wel extra faam voor jouw foto.
 • Zodra je jouw foto upload ga je ermee akkoord dat HEINEKEN je foto mag gebruiken om de heropening van de horeca meer aandacht te geven. Hiertoe geef je -en de personen die herkenbaar zijn afgebeeld op de foto – toestemming aan HEINEKEN om de foto te gebruiken en/of te verspreiden o.a. op haar sociale media, op websites van Heineken en op digitale billboards.
 • Door je foto te uploaden garandeer je:
  1. dat je zelf deze foto hebt gemaakt en beschikt over alle rechten met betrekking tot deze foto,
  2. dat je geen inbreuk maakt op rechten van derden, bijvoorbeeld geportretteerde personen,
  3. dat je HEINEKEN toestemming geeft voor verdere verspreiding van deze foto op internet en/of andere media en
  4. dat je HEINEKEN vrijwaart van alle aanspraken die de gefotografeerde personen en derden zouden kunnen ontlenen aan deze foto

 

Overig

 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • HEINEKEN is gerechtigd om de voorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname ongepaste of onverantwoorde foto’s worden geplaatst of onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • In geval van afgelasting van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021 in Zandvoort vervallen de tickets en is er geen recht op een vervangende prijs.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar: Consumentenservice o.v.v Horeca heropening winactie, antwoordnummer 19090, 2300 VD Zoeterwoude, of bel gratis 0800-0227789.

 Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie, het delen/uploaden van je foto en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Privacy

 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten, voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.
 • Indien je dat wilt kun je, op het moment dat je ervoor kiest om je foto te uploaden, toestemming geven om ook over andere merken van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. Je gegevens worden dan ook hiervoor gebruikt. Je kunt je toestemming op ieder gewenst moment intrekken.
 • Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun je vinden via heinekennederland.nl/pcs.

 Slotbepaling

 • Heineken en Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021 zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
 • Facebook, Instagram of Twitter staan buiten deze winactie.
 • Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.