Where are you located?

Actievoorwaarden “Win 2 tickets FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2023!”

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “WIN 2 tickets FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2023!” van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • Ter promotie van de verkoop van Heineken®, Heineken® Silver en Heineken® 0.0 multipacks/kratten bij Jumbo supermarkten in Nederland of op Jumbo.com worden er prijzen toegekend aan de winnende deelnemers van de prijsvraag.

 

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met deze voorwaarden.
 • Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar. Ook de persoon die met je meegaat naar het evenement als je tickets wint, moet minimaal 18 jaar zijn.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, iedereen die op welke manier dan ook direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • De deelname aan deze actie is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.

 

Actieperiode en speelwijze

 • De actieperiode is van 29 mei tot en met 25 juni 2023 (23h59).
 • Deelnemer aan de actie is een ieder die voldoet aan deze voorwaarden en via de site: heineken.nl/jumbof1 deelneemt aan de actie.
 • Zie hieronder hoe je deelneemt aan deze prijsvraag.
 1. Koop 2 multipacks of kratten Heineken® Original, Heineken® 0.0 of Heineken® Silver (krat en/of 6,12-pack combineren mogelijk) bij Jumbo.
 2. Upload een foto van je Heineken® producten uiterlijk 25 juni 23h59. Let op: bewaar je bon goed! Heineken kan hier naar vragen.
 1. Beschrijf zo origineel en creatief mogelijk met wie jij samen naar de FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2023 wil en waarom en maak kans op 2 tickets! (max. 100 woorden).
 2. Vul je gegevens in en wie mag jij met een vriend of vriendin naar dé FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX in augustus!
 • De leukste origineelste en meest creatieve inzendingen worden gekozen als winnaar.
 • HEINEKEN neemt uiterlijk op 2 juli 2023 per e-mail contact op met de winnaars. Bij geen reactie binnen 72 uur, zal een andere winnaar worden gekozen en vervalt de prijs voor de initiële winnaar.

 

Prijzen

 • Iedere winnaar wint 2 tickets. Het totale prijzenpakket bestaat uit 125x2 tickets voor de FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2023. Dit zijn General Admission tickets en geven toegang tot zaterdag 26 augustus en zondag 27 augustus.
 • In totaal zijn er 250 Duinkaarten met een waarde van 220,18 ex BTW per kaart. Totale waarde van de tickets is €55.045.- ex BTW.
 • De prijs voor de tickets is exclusief reiskosten, eten en drinken, persoonlijke uitgaven of andere kosten die mogelijk verband houden met de gewonnen tickets
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Indien de winnaar de kassabon niet kan tonen, behoudt HEINEKEN zich het recht voor de prijs aan iemand anders toe te kennen.
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN.

 

Persoonsgegevens

 • Bij deelname aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (naam en e-mailadres)
 • Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder jouw toestemming ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de prijs op te sturen, de respons op onze acties te meten, en voor doelgroepanalyses.
 • Indien je dat wilt kun je toestemming geven om op basis van jouw voorkeuren en gedrag via online media en per e-mail van nieuws, acties en aanbiedingen over de merken en evenementen van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. Je gegevens worden dan ook hiervoor gebruikt. Je kunt je toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Zie meer info in heinekennederland.nl/privacy
 • Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken. 

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

Overig

 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • In geval van afgelasting, verplaatsing of indien maatregelen vanuit de organisatie en/of vanuit overheidsmaatregelen het aantal bezoekers moet worden verminderd en hiermee (een deel van) de beschikbare tickets komen te vervallen is er geen recht op een vervangende prijs.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v 19090, 2300 VD Zoeterwoude, of bel gratis 0800-0227789.

 

Slotbepalingen

 • Heineken®, Heineken® Silver, Heineken® 0.0 en de FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX  zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.