Where are you located?

Actievoorwaarden

De winactie is helaas voorbij. Wil je op de hoogte blijven van onze acties? Laat je mailadres achter onderaan de pagina!

 

 

 

 

 

ACTIEVOORWAARDEN ORANJEZOMER

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: 10% cashback op Heineken®, Heineken® 0.0 Oranjeportfolio verpakkingen en de te winnen prijzen met je Oranjeshirt, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Heineken Nederland B.V., hierna te noemen: ‘HEINEKEN’.

Artikel 1 Algemeen

 1. Alleen in Nederland woonachtige personen van 18 jaar of ouder zijn gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 2. Deelname aan de actie is gratis. De actieperiode begint op 7 april 2021 en eindigt op 9 augustus 2021. Buiten de actieperiode is er geen recht op verzilvering, worden er geen verzoeken tot uitbetaling van de cashback in behandeling genomen en maak je geen kans meer om een prijs te winnen.
 3. Let op: voor deze actie geldt op=op. Er is namelijk een beperkt aantal deelnemende Oranjeverpakkingen beschikbaar.
 4. De cashback is alleen van toepassing bij aankoop van een actieproduct met het Oranjeshirt en geldt alleen op de deelnemende Heineken® producten mét een Oranjeverpakking. De volgende verpakkingen kunnen de Oranjeverpakking hebben*:
 • 6-pack blik 33cl: Heineken Original & 0.0
 • 6-pack blik 50cl: Heineken Original
 • 12-pack mono fles: Heineken Original & 0.0
 • 6-pack mono fles: Heineken Original & 0.0

*Zie ter verduidelijking tevens de foto van alle deelnemende Oranjeverpakkingen op de actiepagina.

 1. 10% cashback is van toepassing op het product met de hoogste prijs van één van de deelnemende Heineken® producten met een Oranjeverpakking.
 2. De unieke code in het Oranjeshirt geeft je éénmaal recht op de 10% cashback en op het winnen van een prijs indien je de unieke code van het Oranjeshirt registreert op heineken.nl/oranjezomer.
 3. Er geldt een maximum van 50% korting op het totale bedrag. Dit betekent dat de combinatie van de mogelijke korting in de supermarkt + de cashback van 10% op het aankoopbedrag, niet meer dan 50% korting mag bedragen op het totaal van de reguliere verkoopprijs.

Artikel 2 Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. Voor deze aanvraag is het naar waarheid invullen van de gevraagde persoonsgegevens verplicht:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Woonplaats 
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • IBAN (alleen bij deelname aan de cashback)
 1. De persoonsgegevens die je verstrekt kunnen door Heineken worden gebruikt, conform de privacyverklaring op heineken.nl (klik op Gebruiksvoorwaarden/Privacy).

Artikel 3 Deelname

 1. Ga naar heineken.nl/oranjezomer.
 2. Maak hier je keuze voor deelname, dit kan namelijk op twee manieren:
  1. Registreer de unieke code van je Oranjeshirt, vul je persoonsgegevens in en maak kans op Oranjezomer prijzen;
  2. Claim 10% cashback en maak automatisch ook kans om Oranjezomer prijzen te winnen:
   1. Koop één van de deelnemende Heineken® producten met Oranjeverpakking (online verkoop is uitgesloten van deze actie)
   2. Registreer de unieke code van je Oranjeshirt
   3. Upload een foto van je kassabon met hierop minstens één van de deelnemende Heineken Oranjeverpakkingen (Let op: online kassabonnen doen niet mee)
   4. Ontvang 10% cashback op je duurste Heineken Oranjeverpakking
   5. Maximaal 1 deelname per kassabon en per unieke code in het Oranjeshirt
   6. Op de kassabon moeten minimaal de volgende gegevens zichtbaar zijn, anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen:
    • Naam van de winkel
    • Actieproduct + prijs
    • Aankoopdatum en -tijd
    • Eventuele afprijzingen of kortingen

                    7.Let op: bewaar de kassabon goed. De kassabon kan als bewijs worden opgevraagd

                    8. Deelname is alleen mogelijk met een Nederlandse betaalrekening

Artikel 4 Betaling Cashback

HEINEKEN streeft ernaar om cashback bedragen, waarop de deelnemer recht heeft, zo snel mogelijk uit te betalen. In de meeste gevallen zal dit gebeuren binnen 5 werkdagen, maar garanties kunnen niet gegeven worden. Er kan vertraging ontstaan in weekenden, als gevolg van storingen in telecommunicatie, om bancaire redenen of om andere redenen waardoor het ondanks de inspanningen van HEINEKEN niet mogelijk is om binnen 5 werkdagen uit te betalen.

Artikel 5 Oranjeprijzen

 1. De selectie van de winnaars voor de prijzen geschiedt door HEINEKEN.
 2. HEINEKEN stuurt de geselecteerde winnaars een email en stuurt deze naar het emailadres welke door de deelnemer is opgegeven.
 3. Het totale prijzenpakket bestaat uit:
  • 1x2 General Admission ticket voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021. Waarde per ticket €170,-. Deze tickets geven je toegang tot de duintribune en zijn geldig op zaterdag 4 september (kwalificaties) en zondag 5 september (races). Waarde per ticket € 170,-, totaal: € 340,-
  • 10x Heineken Beach Chair. Waarde per stoel € 59,-,
  • 5x Heineken Beach Towel. Waarde per handdoek €15,-

        Totale waarde prijzenpakken €1.005,-

 1. Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 2. Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.
 3. Aan de uitslag van de prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Over de uitslag van de prijzen wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 6 Contact/Klachten

Als je vragen of opmerkingen hebt over producten van HEINEKEN of over deze actievoorwaarden of de uitvoering van deze actie, neem dan contact op met HEINEKEN Consumentenservice via www.heineken.nl/contact of 0800-0229885.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uit deze actie voortvloeiende schade.
 2. HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 3. HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 4. In geval van afgelasting van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021 in Zandvoort vervallen de tickets en is er geen recht op een vervangende prijs.

Artikel 8 Privacy

 1. Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 2. De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten, voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.
 3. Indien je dat wilt, kun je toestemming geven om ook over andere merken van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. Je gegevens worden dan ook hiervoor gebruikt. Je kunt je toestemming op ieder gewenst moment intrekken.
 4. De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun je vinden via heinekennederland.nl/pcs.

Artikel 9 Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door HEINEKEN gewijzigd worden. Geadviseerd wordt de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. HEINEKEN behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen inzendingen af te keuren, deelnemers van deelname uit te sluiten, of de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of het programma te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Indien de actievoorwaarden niet voorzien beslist HEINEKEN.
 3. Medewerkers van HEINEKEN die betrokken zijn bij deze actie en door Heineken ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.