Where are you located?

Player 0.0 Hoe werkt het? Doe mee aan de competitie Winnaars Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Hear Subpage

Actievoorwaarden

Wedstrijdvoorwaarden “Player 0.0”

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd “Player 0.0” van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen Heineken.
 • Deze wedstrijd heeft als doel door middel van een jureerbare wedstrijd een aantal prijzen weg te geven onder de deelnemers, ter promotie van Heineken 0.0.

 

Deelname

 • Deelname aan de wedstrijd vindt plaats op de door Heineken aangegeven wijze.
 • Door deelname aan deze wedstrijd gaan de deelnemers akkoord met deze voorwaarden.
 • Gedurende de gehele wedstrijdperiode kunnen de deelnemers één keer winnen (met uitzondering van de winnaar van de E-sim finale op zondag 27 augustus (categorie ‘snelste race’) en de winnaar van de E-sim finale op zaterdag 26 augustus (categorie ‘beste antwoord’). Deze twee deelnemers zullen beiden twee prijzen winnen (zoals hieronder beschreven)).
 • Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. Ook de persoon die met de winnaar(s) meegaat naar het evenement, moet minimaal 18 jaar zijn.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Heineken, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze wedstrijd.
 • Deelname is uitgesloten voor personen die op moment van deelname niet woonachtig zijn in Nederland.
 • De deelname aan deze wedstrijd is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

 

Wedstrijdperiode en speelwijze

 • Een deelnemer aan de wedstrijd is een ieder die voldoet aan de voorwaarden en via de website https://www.heineken.com/nl/nl/player00 deelneemt aan de wedstrijd.
 • Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je:
  • Via de EA F1 Game virtueel racen op Circuit Zandvoort volgens de op de website aangegeven omstandigheden (zie https://www.heineken.com/nl/nl/player00). Dit kan via PC, game consoles of smartphone.
  • Een screen recording van je gehele virtuele race maken (deze moet je kunnen overleggen als je een van de winnaars bent) en een screenshot van je snelste ronde maken.
  • Vervolgens gaan naar https://www.heineken.com/nl/nl/player00, je gegevens achterlaten, aangeven waarom jij de ultieme Player 0.0 bent en een screenshot van je snelste ronde uploaden.
 • De wedstrijdperiode is van 27 juli 2023 tot en met 18 augustus 2023 (23h59).
  • De periode van 27 juli 2023 t/m 1 augustus zal als aanloopperiode dienen.
   • De snelste deelnemer in deze periode zal zich als eerste kwalificeren voor de Player 0.0 finale op zondag 27 augustus 2023.
   • De deelnemer met het beste antwoord in deze periode zal zich als eerste kwalificeren voor de Player 0.0 Wildcard finale op zaterdag 26 augustus 2023.
  • In de periode van 2 augustus t/m 18 augustus zullen er op dagelijkse basis 2 dagwinnaars uitgekozen worden:
   • De snelste deelnemer van de dag zal zich kwalificeren voor de Player 0.0 finale op zondag 27 augustus 2023.
   • De deelnemer met het beste antwoord van de dag zal zich kwalificeren voor de Player 0.0 Wildcard finale op zaterdag 26 augustus 2023.
  • De selectie van de (in totaal) 36 winnaar(s) geschiedt op twee manieren:
   • Door jurering zullen de 18 deelnemers die de snelste rondetijd neerzetten worden bepaald. De jury zal hierbij kijken naar de door de deelnemer geüploade screenshot van de snelste ronde en de screen recording van de gehele race en aan de hand hiervan de winnaars ranken.
    • Bij twijfel over de rechtmatigheid van de inzending, behoudt Heineken het recht om het EA ID van de deelnemer op te vragen en de ingestuurde tijd te verifiëren via Racenet.
   • Door jurering zullen 18 deelnemers met de beste antwoorden op de vraag ‘Geef aan waarom jij de ultieme Player 0.0 bent’ worden bepaald.
  • De winnaars krijgen persoonlijk bericht en zullen daarnaast ook bekendgemaakt worden met voorletter & achternaam op de Player 0.0 website en social media kanalen van Heineken.

 

Prijzen

 • De volgende prijzen kunnen gewonnen worden:
  • 18 x 2 Heineken Formule 1 General Admission tickets (€220 per ticket, €7.920 totaal) voor de FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX in Zandvoort (hierna: GP in Zandvoort) op zondag 27 augustus 2023 voor de winnaars in de ‘snelste racers’ categorie. Deze 18 racers zullen ook een E-sim finale tegen elkaar racen op deze dag in Zandvoort.
   • De winnaar van deze E-sim finale wint een E-sim race tegen Max Verstappen (€2.000). De datum en tijd hiervoor worden later bepaald.
  • 18 x 2 Heineken Formule 1 VIP-tickets (€220 per ticket, €7.920 totaal)  voor de GP in Zandvoort op zaterdag 26 augustus 2023 voor de 18 winnaars in de categorie ‘beste antwoorden’. Deze 18 deelnemers met de beste antwoorden zullen ook tegen elkaar een E-sim finale racen op deze dag in Zandvoort.
   • De winnaar van deze finale wint ook nog 2 tickets voor de Heineken Pitwall Bar (€1.900 per ticket, €3.800 totaal) bij de GP in Zandvoort op zondag 27 augustus 

De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt €21.640 euro.

 • De prijzen worden verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de winnaar(s).
 • De prijs voor de tickets is exclusief reiskosten, eten en drinken, persoonlijke uitgaven of andere kosten die mogelijk verband houden met de gewonnen tickets.
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan Heineken.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Indien de winnaar(s) de screen recording van de race niet kan tonen, behoudt Heineken zich het recht voor de prijs aan iemand anders toe te kennen.
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Heineken.

 

Persoonsgegevens

 • Bij deelname aan de wedstrijd wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum.
 • De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Heineken gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens van de deelnemers en neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. De gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemers ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens (kunnen) worden gebruikt om de wedstrijd uit te voeren, de winnaar(s) bekend te maken met voorletter en achternaam op https://www.heineken.com/nl/nl/player00 en op social media, de respons op de wedstrijd te meten en voor doelgroep analyses.
 • De deelnemers kunnen toestemming geven om op basis van hun voorkeuren en gedrag via online media en per e-mail van nieuws, acties en aanbiedingen over de merken en evenementen van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. De gegevens die door de deelnemers zijn verstrekt, worden hiervoor gebruikt. De deelnemers kunnen hun toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Zie meer informatie in de Privacyverklaring, welke is te vinden via de website https://www.heinekennederland.nl/privacy.
 • Met deelname aan deze wedstrijd geven de deelnemers toestemming aan HEINEKEN Nederland om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen en om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.

 

Aansprakelijkheid

 • Heineken, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze wedstrijd en/of de door Heineken beschikbaar gestelde prijzen.
 • Heineken is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Heineken verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

Overig

 • Aan de uitslag van deze wedstrijd kunnen geen rechten worden ontleend.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet beslist Heineken.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt Heineken zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Heineken het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • In geval van afgelasting van de GP in Zandvoort vervallen de tickets en is er geen recht op een vervangende prijs.
 • o Vragen en klachten over de wedstrijd kunnen kenbaar worden gemaakt door een e-mail naar consumentenservice@heineken.nl en/of brief te sturen naar Heineken, t.a.v. Consumentenservice onder vermelding van "Player 0.0”, Stationsweg 43, 2312 AT Leiden.

 

Slotbepalingen

 • Heineken en Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.