Where are you located?

Actievoorwaarden Samplingactie Heineken® 0.0

Heineken® 0.0 samplingactie - actievoorwaarden
Laat je e-mailadres achter en maak kans op een Heineken® 0.0 glazen set.

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Heineken® 0.0 samplingactie van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • Ter promotie van Heineken® 0.0 worden prijzen toegekend aan de winnende deelnemers van de actie.

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan de actie ga je akkoord met deze voorwaarden.
 • Deelname kan één keer per mailadres
 • Gedurende de gehele actieperiode kan je één keer winnen.
 • Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • Deelname aan deze actie is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Actieperiode en speelwijze

 • De actieperiode is van 10 januari 2022 t/m 31 januari (23h59) 2022.
 • Deelnemer aan deze actie is ieder die voldoet aan deze voorwaarden en via de QR-code op de Heineken® 0.0 flyer deelneemt aan de actie. Zie hieronder hoe je deelneemt aan deze actie.

1)   Scan de QR-code op de Heineken® 0.0 flyer ontvangen bij een bestelling bij Jumbo. Hierdoor kom je terecht op de website voor deelname.

2)   Vul je gegevens in.

3)   Na afloop van de actieperiode worden de winnaars d.m.v. een loting gekozen. Dit zal gebeuren tussen 1 en 8 februari 2022.

4)   Als je een prijs hebt gewonnen, krijg je na afloop van de actie een e-mail. Deze wordt verstuurd naar het e-mailadres welke je hebt ingevuld.

5)   Je hebt twee weken om de prijs te claimen, daarna vervalt je prijs.

 

Prijzen

 • Het totale prijzenpakket bestaat uit:
  • 1x Heineken® 0.0 glazen set, bestaande uit 2 Heineken® 0.0 glazen. Waarde €5,00 per glazen set.

Totale waarde prijzenpakket €1500,00

 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.

Overig

 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • De organisator is gerechtigd om de voorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar: Consumentenservice o.v.v Heineken® 0.0 samplingactie, Antwoordnummer 19090, 2300 VD Zoeterwoude, of bel gratis 0800-0227789.

 

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Privacy

 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten, voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.
 • Indien je dat wilt, kun je toestemming geven om ook over andere merken van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. Je gegevens worden dan ook hiervoor gebruikt. Je kunt je toestemming op ieder gewenst moment intrekken.
 • Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun je vinden via heinekennederland.nl/pcs.

Slotbepaling

 • Heineken is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.