Where are you located?

Pr0.0st met Heineken® 0.0 met het team en mogelijk win jij o.a. KNVB VIP-tickets!

Heineken KNVB - Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • Ter promotie van Heineken® 0.0 worden er prijzen toegekend aan de winnende deelnemers van deze wedstrijd.

Deelname

 • Deelname aan de wedstrijd vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan de wedstrijd ga je akkoord met deze voorwaarden.
 • Gedurende de gehele actieperiode kan je één keer winnen.
 • Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. Ook alle teamgenoten die met je meegaan als je wint moeten minimaal 18 jaar zijn.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • De deelname aan deze wedstrijd is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Actieperiode en speelwijze

 • De actieperiode is van 1 september 2022 tot en met 28 februari 2023 (23h59).
 • Je bent een deelnemer aan de wedstrijd als je voldoet aan deze voorwaarden en via de site heineken.com/nl/nl/proostmetjeteamdeelneemt aan de wedstrijd. Zie hieronder hoe je deelneemt aan deze wedstrijd:

1) Ga naar heineken.com/nl/nl/proostmetjeteam en volg de instructies.

2) Vul je gegevens in.

3) Maak en upload een zo origineel en creatief mogelijke foto* waarop jij met jouw voetbalteam met Heineken® 0.0 staat te proosten.

*De foto mag geen onverantwoord gedrag tonen of elementen bevatten die kwetsend, illegaal, opruiend, racistisch of op andere wijze ongepast zijn. Ook mogen er op de foto geen mensen zichtbaar zijn die jonger zijn dan 18 jaar. De foto mag alleen Heineken® 0.0 bevatten.

4) Na afloop van de actieperiode zullen uiterlijk op 10 maart 2023 de winnaars worden bepaald door een onafhankelijke jury. De drie leukste, origineelste en meest creatieve inzendingen met een Heineken® 0.0 pr0.0st moment met het voetbalteam winnen (i) KNVB VIP-tickets voor de KNVB Beker toernooi finale op 30 april 2023 voor het hele voetbalteam (maximaal 20) en (ii) vervoer voor het hele voetbalteam vanuit [elke gewenste locatie in Nederland] naar Stadion Feijenoord (De Kuip) (maximaal 20 personen).

5) HEINEKEN neemt via e-mail of telefoon contact op met de winnaars. Bij geen reactie zal HEINEKEN nogmaals de winnaar een mail sturen ter herinnering.

6) Indien er na één maand nog geen contact is geweest met de winnaar komt de prijs te vervallen. HEINEKEN zal de prijs dan toekennen aan een andere deelnemer.

Prijzen

 • In totaal zijn er drie prijzenpakketten en hiermee drie winnaars.
 • De prijzenpakketten bestaan uit:
  • KNVB VIP-tickets voor de KNVB Beker toernooi finale op 30 april 2023 voor het hele voetbalteam (maximaal 20 tickets); en
  • Vervoer voor het hele voetbalteam vanuit [elke gewenste locatie in Nederland] naar Stadion Feijenoord (De Kuip) (maximaal 20 personen).
 • De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt € 7.500,- (3x € 2.500,-).
 • De prijs voor de tickets is exclusief eten en drinken, persoonlijke uitgaven of andere kosten die mogelijk verband houden met de gewonnen tickets.
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN.

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Persoonsgegevens

 • Bij deelname aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer).
 • Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten, voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.
 • In geval van afgelasting of verplaatsing komen de tickets te vervallen en is er geen recht op een vervangende prijs.
 • Indien je dat wilt, kun je toestemming geven om ook over andere merken van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. Je gegevens worden dan ook hiervoor gebruikt. Je kunt je toestemming op ieder gewenst moment intrekken.
 • Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun je vinden via heinekennederland.nl/pcs.

Overig

 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • De organisator is gerechtigd om de voorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar: Consumentenservice o.v.v Heineken KNVB winactie, antwoordnummer 19090, 2300 VD Zoeterwoude, of bel gratis 0800-0227789.

Slotbepaling

HEINEKEN en KNVB zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.