Where are you located?

Star of the Match Privacyverklaring

 

1.     Algemeen

Heineken International B.V., gevestigd aan het Tweede Weteringplantsoen 21 te 1017 ZD Amsterdam, Nederland (“Heineken” of “wij” of “ons”), is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld met jouw deelname aan de Star of the Match activatie (‘het Spel’) – een spel waarbij jij kan aangeven welke voetballer “de ster van de wedstrijd” zal worden tijdens één van de wedstrijden tijdens het EURO2020. Het spel kun je vinden op www.heineken.com/starofthematch (‘de Website’).

Heineken respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in het kader van het Spel (“Persoonsgegevens”).   

We verzamelen geen Persoonsgegevens gerelateerd aan jongeren onder de 18 jaar en maken dan ook gebruik van een leeftijdsverificatie bij aanvang van het spel. Daarnaast promoten we onze producten en services niet aan personen onder de 18 jaar.

 

2.     Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden

Voordat je aan het spel kunt deelnemen hebben wij de volgende gegevens van jou nodig: je naam, emailadres, geboortedatum en het land van verblijf. Naast de informatie die je ons verstrekt om deel te kunnen nemen aan activiteiten/campagnes, verzamelen wij bepaalde informatie tijdens jouw deelname aan het spel.

 

2.1.           Contactgegevens en registratie

We hebben jouw naam en emailadres nodig, zodat wij contact met jou kunnen opnemen over je deelname aan het Spel, het registreren van jouw keuze tijdens het spel en zodat we je kunnen informeren als je één van de winnaars bent. We moeten het land van verblijf weten, zodat we  kunnen controleren of je voor alle prijzen in aanmerking komt. Regelgeving omtrent prijzen kunnen namelijk verschillen per land.
We gebruiken tevens het land van verblijf om te controleren met welke lokale Heineken organisatie wij jouw data kunnen delen, indien jij hiermee hebt ingestemd. Indien je een prijs gewonnen hebt vragen wij om je adresgegevens, zodat wij de prijs bij je kunnen afleveren.

 

Indien je een vraag of een opmerking hebt over het Spel kun je contact met ons opnemen via starofthematch@heineken.com. We registreren jouw verzoeken, vragen, onze antwoorden en andere ondernomen acties om jouw vraag te kunnen behandelen. We gebruiken deze informatie alleen om jouw vraag te kunnen beantwoorden. We bewaren deze informatie tot 6 maanden na afloop van het Spel, of tot wanneer jouw vraag/verzoek is opgelost en afgehandeld. Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens om uitvoering te geven aan deze overeenkomst.

 

2.2.           Informatie over het gebruik van het spel

Wanneer je gaat deelnemen aan het spel verzamelen wij op grond van gerechtvaardigd belang – en indien van toepassing - jouw toestemming, bepaalde informatie zoals jouw apparaat categorie en het land waarin je je bevindt gebaseerd op je IP adres wanneer je voor het eerst inlogt. De informatie over jouw deelname aan het spel en andere diensten stelt ons in staat om profielen samen te stellen die bestaan uit deelnemers van het Spel, website bezoekers of consumenten met gemeenschappelijke karakteristieken zoals leeftijdsgroep, geslacht en regio. Hoogstwaarschijnlijk voegen we jou toe aan één van deze profielen. Deze profielen worden gebruikt om jou te kunnen benaderen met online advertenties en commerciële uitingen waarvan wij denken dat deze relevant voor jou zijn.

We mogen deze Persoonsgegevens gebruiken vanuit ons gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten aan onze consumenten, website bezoekers, deelnemers aan acties en spelen te promoten, voor het aantrekken van meer consumenten en om de verkoop van onze producten en diensten te kunnen verbeteren. We bewaren deze Persoonsgegevens uiterlijk 24 maanden.

 

2.3.     Versturen van e-mails en nieuwsbrieven

Als je deelneemt aan het Spel, kan het zijn dat we je een email sturen om je te informeren over het Spel, bijvoorbeeld  indien je een prijs hebt gewonnen.
Indien je je hebt aangemeld voor het ontvangen van updates en promoties gebruiken wij, of de lokale Heineken organisatie in jouw land van verblijf, het door jouw opgegeven emailadres om deze updates en promoties met jou te delen door middel van nieuwsbrieven.

Het gebruik van jouw Persoonsgegevens is nodig ter bevestiging van jouw deelname aan het spel. Daarnaast worden jouw Persoonsgegevens door ons gebruikt om jou informatie te sturen over onze producten indien jij hiermee hebt ingestemd.
Wij, of de lokale Heineken organisatie, zullen jou geen updates en promoties meer sturen indien je je hiervoor hebt afgemeld. Je kan jezelf afmelden door de afmeldfunctie te gebruiken onderaan iedere nieuwsbrief. 

 

2.4.Gepersonaliseerde online marketing

Wij kunnen informatie betreffende interacties, de door jou doorgegeven antwoorden, donaties, spelinstellingen en contactgegevens verwerken en combineren. 

Daarnaast kunnen wij een profiel maken van jouw interesses en deze koppelen aan beschikbare informatie online over jou, zoals informatie van Facebook of Google Klantenmatch of vergelijkbare services, voor zover wettelijk is toegestaan. We doen dit in het kader van relatiemanagement en marketing voor het promoten van onze producten en services via email, sociale media of online advertenties. Dit kunnen gepersonaliseerde marketingcampagnes en promoties zijn, waarbij we gebruik kunnen maken van data management platforms om dit uit te voeren.

Indien wij juridisch verplicht zijn tot het vragen van jouw toestemming zullen wij hierom vragen. In alle andere gevallen, gebruiken we de Persoonsgegevens voor het personaliseren en legitimeren van promoties van onze producten, acties en services, het aantrekken van nieuwe consumenten en het verbeteren van de verkoop van onze producten. De Persoonsgegevens zullen worden verwijderd of worden geanonimiseerd binnen 2 jaar na jouw laatste deelname aan het Spel, behalve wanneer wij wettelijk verplicht zijn de Persoonsgegevens langer te bewaren.
Je kan je altijd afmelden voor deze gepersonaliseerde marketing via email. Je kan altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw Persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden door contact met ons op te nemen via starofthematch@heineken.com.

 

2.5. Deelname aan onderzoek

We kunnen je benaderen om te vragen of je mee wil doen aan onderzoeken zoals: enquêtes, pilots, panels en andere onderzoeken. Afhankelijk van het onderzoek, verzamelen we diverse Persoonsgegevens. Je wordt voorafgaand aan het onderzoek geïnformeerd welke Persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. Wij doen onderzoeken op basis van jouw toestemming, of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben, afhankelijk van het type en aard van het onderzoek.

 

3.     Aan wie verstrekken we jouw Persoonsgegevens

Het kan zijn dat we jouw Persoonsgegevens met derde partijen delen, zodat wij onze diensten en producten aan jou kunnen leveren en het Spel kunnen beheren. Deze derde partijen zijn:

  • De lokale Heineken organisatie in jouw land van verblijf tot het niveau waartoe jij toestemming hebt gegeven om data te delen;
  • De lokale Heineken organisatie in jouw land van verblijf wanneer dit nodig is voor de uitreiking van de prijzen;
  • Service aanbieders die ons voorzien van data, data analytics en services in het kader van het opslaan van data;
  • Service aanbieders die ons helpen met het organiseren van campagnes en promoties, voor marketing, research doeleinden en prijs verdelingen, inclusief Triple IT B.V., M&CSaatchi Sport and Entertainment UK Ltd, SilverBullet Data Services, The Advanced Travel Partner (ATPI) en Beerwulf B.V.;
  • Data management platform aanbieder Relay42, die ons voorziet in data opslag en marketing strategie advies;
  • Derde partijen aanbieders van sociale media platforms (inclusief Facebook, en Google);
  • Onafhankelijke deurwaarders en advocaten;
  • Handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties; en
  • een HEINEKEN-groepsmaatschappij of een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met een eventuele faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure).

Deze aanbieders bevinden zich in de Europese Unie of in andere landen in de Europese Economische Ruimte (EER) of elders in de wereld. Indien jouw Persoonsgegevens opgeslagen worden buiten de EER zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen.

 

4.     Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om verlies of onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website of spel 100% veiligheid gegarandeerd worden. Het spel kan Websites en links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites. Deze websites vallen niet onder deze Privacyverklaring en we raden dan ook aan om de privacyverklaringen op deze websites zorgvuldig te lezen

 

5.     Bewaren van jouw Persoonsgegevens

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens zolang als nodig is binnen de juridische kaders, zolang het nodig is om jou te voorzien van gevraagde services of enig ander doeleinde, zoals opgenomen in de Privacy Verklaring. De specifieke bewaartermijnen van de verschillende doeleinden staan genoemd in de Privacy Verklaring. Nadat je Persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn of de wettelijke gebruikerstermijn is verstreken worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

 

6.     Cookies

Een groot deel van de gegevens waar deze Privacyverklaring op ziet, is verzameld door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een Website in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Soortgelijke technieken zijn bijvoorbeeld tracking pixels, Java scripts, tags en web beacons. Deze cookies en soortgelijke technieken zijn soms noodzakelijk om jouw accountinstellingen, land en taalinstellingen te bewaren zodat je bij een later bezoek wordt herkend, maar ook om het voor ons mogelijk te maken jouw websitebezoek te analyseren en om jou persoonlijke advertenties te kunnen tonen op onze Websites en websites van derde partijen. Wanneer dat nodig is, word je gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken raadpleeg onze Cookie Verklaring onderaan deze website.

 

7.     Social Media

Het is mogelijk dat je informatie deelt over het Spel via sociale media zoals Facebook, WhatsApp en Twitter. Dit betekent dat de informatie die je deelt, met naam en voorkeuren, zichtbaar zal zijn voor bezoekers van jouw persoonlijke pagina’s. Wij adviseren jou de Privacyverklaringen van deze social media partijen zorgvuldig door te nemen aangezien deze van toepassing zijn op de verwerking van jouw Persoonsgegevens door deze derde partijen.

 

8.     Privacy van kinderen

Het spel is niet bedoeld voor personen onder de  18 jaar. Wij verzamelen niet bewust de Persoonsgegevens van personen onder de 18 jaar.

 

9.     Jouw privacyrechten

Je kunt een overzicht van de door ons verwerkte Persoonsgegevens opvragen en je kunt een verzoek doen tot het corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen van de Persoonsgegevens. Dit verzoek kan je doen door contact met ons op te nemen via het verzoekformulier (https://www.theheinekencompany.com/data-privacy-request-form). Wees je ervan bewust dat verzoeken die niet voldoen aan de juridische vereisten of Heineken richtlijnen herzien moeten worden en bepaalde Persoonsgegevens kan uitsluiten van dergelijke verzoeken vanwege toepasselijke (privacy) wetgeving. Je hebt het recht om de Persoonsgegevens die jij ons verschaft hebt in een gestructureerd en leesbaar format van ons te ontvangen. In bepaalde omstandigheden zullen wij op jouw verzoek jouw Data aan andere verwerkingsverantwoordelijken overdragen mits dit technisch haalbaar is.

 

10.                      Bezwaar

Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, ons te verzoeken het verzamelen van Persoonsgegevens stop te zetten, maar in sommige gevallen hebben we echter legitieme redenen om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken.
Je kunt je echter wel altijd verzetten tegen het gebruik van jouw Persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden, inclusief profilering. Indien wij jouw Persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, heb je het recht om je toestemming in te trekken door een verzoek te sturen naar starofthematch@heineken.com.

 

11.Updates

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Iedere wijziging van deze Privacyverklaring zal worden aangegeven op de website van het Spel (www.heineken.com/starofthematch) en zal indien mogelijk tevens door ons worden gecommuniceerd.


12.Contact

Mocht je naar aanleiding van onze Privacyverklaring vragen, bezwaren of klachten over hoe we met jouw Persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via starofthematch@heineken.com/ Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen via jouw lokale autoriteiten.


Deze versie is het laatst geüpdatet in Mei 2021.