Where are you located?

AH VOETBALPASSIE - VOORWAARDEN

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Albert Heijn Voetbalpassie Winactie, georganiseerd door Heineken Nederland B.V., hierna te noemen HEINEKEN.
 • Deze actie heeft als doel door middel van een zogenaamd promotioneel kansspel meerdere prijzen te verloten onder de deelnemers ter promotie van de verkoop van Heineken en Heineken 0.0 bij Albert Heijn in Nederland.

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 • Deelname aan deze actie staat open voor een ieder, uitgezonderd van hierna te noemen personen.
 • De minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • Deelname aan deze actie is gratis. HEINEKEN brengt geen communicatiekosten in rekening.
 • Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.


Actieperiode en speelwijze

 • De actieperiode is van 13 september 2021 tot en met 10 oktober 2021 (23h59).
 • Deelnemer aan de actie is een ieder die voldoet aan deze voorwaarden en via de site heineken.nl/voetbalpassie deelneemt aan de actie. Zie hieronder hoe je deelneemt aan deze actie.

1)    Koop tijdens de actieperiode een multipack of krat Heineken® of Heineken® 0.0 bij Albert Heijn in Nederland. Bewaar je bon goed, want HEINEKEN kan de bon opvragen als bewijs van aankoop. Tip: via de Albert Heijn app is het mogelijk een digitale kassabon in te zien en te exporteren.

2)   Ga naar www.heineken.nl/voetbalpassie

3)   Maak een foto van het gekochte Heineken® product en upload de foto. Let op, het product moet goed zichtbaar zijn.

4)   Vul je gegevens in.

5)   In week 41 worden middels een trekking de prijswinnaars bepaald.

6)   HEINEKEN neemt via de e-mail contact op met de prijswinnaars. Bij geen reactie binnen 48 uur zal HEINEKEN proberen telefonisch contact op te nemen met de prijswinnaar.

7)   Indien er op 22 oktober 2021 nog geen contact is geweest met een prijswinnaar dan zal een nieuwe trekking plaatsvinden en een nieuwe prijswinnaar worden bepaald.

8)   Nadat er contact is geweest met de winnaar ontvangt de winnaar een e-mail met informatie over zijn prijs.

 

Prijzen

 • Het totale prijzenpakket bestaat uit:
 • 20x2 Oranjeseizoenkaarten voor thuiswedstrijden Oranje. Waarde per Oranjeseizoenkaart voor 2 personen: €1.050,-. Totale waarde: €21.000,-.
 • 8x3 Oranjetickets inclusief fanzone. Waarde per Oranjeticket inclusief fanzone voor 3 personen: € 750,-. Totale waarde: €6000,-. 
 • 3x een Skybox beleving van Eredivisieclub Ajax, Feyenoord of Groningen (3 personen per Skybox beleving). Waarde per Skybox beleving: €750,-. Totale waarde: €2.250,-. 
 • 1x Gesigneerd Nederlands Elftal shirt. Waarde Gesigneerd Nederlands Elftal shirt: €250,-.
 • 200x Nederlands Elftal shirt. Waarde Nederlands Elftal shirt: €70,-. Totale waarde: €14.000,-.
 • 10x Heineken BLADE incl. Heineken® 0.0 fust. Waarde Heineken BLADE incl. Heineken® 0.0 fust: €449,-. Totale waarde: €4.490,-.

             Totale waarde van het prijzenpakket: €47.990,-. 

 • De kaartenzijn exclusief reiskosten, eten en drinken, persoonlijke uitgaven of andere kosten die mogelijk verband houden met de gewonnen tickets. Daarnaast is de winnaar van de tickets zelf verantwoordelijk voor de kosten van een negatieve Covid-19 testuitslag (indien nodig).
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.

Overig

 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • In geval van afgelasting van wedstrijden, vervallen de tickets en is er geen recht op een vervangende prijs.
 • In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien beslist HEINEKEN.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar: Heineken Consumentenservice o.v.v. Albert Heijn Voetbalpassie Winactie, antwoordnummer 19090, 2300 VD Zoeterwoude, of bel gratis 0800-0227789.

 

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Privacy

 • Bij deelname aan de actie wordt gevraagd om persoonsgegevens.
 • Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten, voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.
 • Indien je dat wilt, kun je toestemming geven om ook over andere merken van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. Je gegevens worden dan ook hiervoor gebruikt. Je kunt je toestemming op ieder gewenst moment intrekken.
 • Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun je vinden via heinekennederland.nl/pcs.

Slotbepaling

 • HEINEKEN en Albert Heijn zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
 • Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Alle eventueel verschuldigde belastingen zullen door HEINEKEN worden voldaan.