Where are you located?

Actievoorwaarden – Meet & Greet met Willem van Waesberghe  

Algemeen 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Meet & Greet met Willem van Waesberghe van Heineken B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.  
 • Deze actie heeft als doel door middel van een klein promotioneel kansspel twee Meet & Greets met Willem van Waesberghe te verloten onder de deelnemers ter onderzoek naar mogelijke nieuwe innovaties van Heineken B.V.  

Deelname 

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.  
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met deze voorwaarden.  
 • Gedurende de gehele actieperiode kan je één keer winnen.  
 • Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar. Ook de persoon die met je meegaat naar de Meet & Greet met Willem van Waesberghe, moet minimaal 18 jaar zijn.  
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.   
 • De deelname aan deze actie is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.  
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen in deze voorwaarden.  

 

Actieperiode en speelwijze 

Café de Kleine Witte 

Den Haag 

Grand Café Central 

Gouda 

Melief Bender 

Rotterdam 

Ijver 

Amsterdam 

Cafe Heuvel 

Amsterdam 

Cafe Binnen Buiten 

Amsterdam 

Grandcafé Time Out 

Groningen 

Het Wapen van Leeuwarden 

Leeuwarden 

De Beurs 

Meppel 

Freddy's 

Leiden 

Jack's Café 

Heemskerk 

Speciaalbiercafé van der Geest 

Noordwijkerhout 

Tappery De Luifel 

Utrecht 

Café de Meester 

Zoeterwoude 

Café De Pompier 

Woerden 

Herberg Music Hall 

Ommen 

Grand Cafe Marron 

Hoogeveen 

Mr. Barley 

Breda 

Café de Gekroonde Suikerbiet 

Zierikzee 

Café Bolle 

Tilburg 

Café De Uilenburg 

Den Bosch 

Café De Schoof 

Arnhem 

Café Faber 

Nijmegen 

Riche Boxmeer 

Boxmeer 

Het Proeflokaal van Horst 

Horst 

 

 • Scan de QR code om deel te nemen aan de survey.  
 • Laat je e-mailadres achter bij het invullen van de survey om kans te maken op de Meet & Greet met Willem van Waesberghe.  
 • De selectie van de winnaars geschiedt door middel van een trekking achteraf door HEINEKEN.   
 • De trekking en daarmee de bekendmaking van de winnaar zal plaatsvinden in de week van 22 januari tot en met 28 januari 2024.     
 • De winnaars krijgen een persoonlijk bericht van HEINEKEN met uitnodiging voor de Meet & Greet met Willem van Waesberghe.  

 

Prijzen 

 • De volgende prijzen kunnen gewonnen worden:   
 • Een van de twee Meet & Greets met Willem van Waesberghe, a 2 personen t.w.v. 150 euro. De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt € 300 euro.     
 • Middels e-mail krijgen de winnaars een persoonlijk bericht met een uitnodiging voor de Meet & Greet met Willem van Waesberghe met daarin een voorstel voor een datum en tijd.   
 • De prijs voor de tickets is exclusief reiskosten, eten en drinken, persoonlijke uitgaven of andere kosten die mogelijk verband houden met de Meet & Greet.   
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.  
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.  
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN.  

 

Persoonsgegevens 

 • Bij deelname aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens: e-mail adres.  
 • Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.  
 • De gegevens van de servey worden verzameld en verwerkt door HayStack en daarna overgedragen aan Heineken. Door deel te nemen aan de winactie ga je hier mee akkoord.  
 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder jouw toestemming ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.  
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de prijs op te sturen, de respons op onze acties te meten en voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.  
 • Indien je dat wilt kun je toestemming geven om op basis van jouw voorkeuren en gedrag via online media en per e-mail van nieuws, acties en aanbiedingen over de merken en evenementen van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. Je gegevens worden dan ook hiervoor gebruikt. Je kunt je toestemming op ieder gewenst moment intrekken.  
 • Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.  
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun je vinden via heinekennederland.nl/pcs. 

 

Aansprakelijkheid 

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.  
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.  

 

Overig 

 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.  
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.  
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HEINEKEN.  
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.  
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.  
 • In geval van afgelasting van de Meet & Greet vervalt de prijs en is er geen recht op een vervangende prijs.  
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v Meet & Greet met Willem van Waesberghe, HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v 19090, 2300 VD Zoeterwoude, of bel gratis 0800-0227789. 

 

Slotbepalingen 

 • HEINEKEN is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.  
 • Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.