Where are you located?

Actievoorwaarden – Meet & Greet met Willem van Waesberghe  

Actievoorwaarden – Meet & Greet met Willem van Waesberghe 

 

Algemeen 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Meet & Greet met Willem van Waesberghe van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • Deze actie heeft als doel om door middel van een klein promotioneel kansspel twee Meet & Greets met Willem van Waesberghe te verloten onder de deelnemers voor een onderzoek naar de mogelijke nieuwe innovaties van HEINEKEN 

Deelname 

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze. 
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met deze voorwaarden. 
 • Gedurende de gehele actieperiode kan je één keer winnen. 
 • Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar. Ook de persoon die met je meegaat naar de Meet & Greet met Willem van Waesberghe, moet minimaal 18 jaar zijn. 
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.  
 • De deelname aan deze actie is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht. 
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen in deze voorwaarden. 

 Actieperiode en speelwijze

Grand Café Central

Markt

22

2801 JJ 

Gouda

Westerbergen

Oshaarseweg

24

7932 PX

Echten

Café de Meester

Zuidbuurtseweg

58

2381 AE

Zoeterwoude

Café De Pompier

Groenendaal

17

3441 BC

Woerden

Melief Bender

Oude Binnenweg

134b

3012 JH

Rotterdam

Café Faber

van Broeckhuysenstraat

12--14

6511 PH

Nijmegen

Het Proeflokaal van Horst

Wilhelminaplein

13

5961 ES

Horst

Halve maan

Diepswal

15

9101 LA

Dokkum

Herberg Music Hall

Brugstraat

27

7731 CV

Ommen

Café de Gekroonde Suikerbiet

Nieuwe Haven

141

4301 DL

Zierikzee

T-Huis Valkenbergpark

J.F. Kennedylaan

15

4811 ET

Breda

Tappery De Luifel

Neude

35-36

3512 AG

Utrecht

Cafe het Moment

Vierakkerstraat 

28

6851 BE

Huissen

Café De Uilenburg

Korenbrugstraat

7A

5211 EG

Den Bosch

Kok Experience Lelystad

De Waag

9

8232 DX

Lelystad

Café Oblomov

Poelestraat

11

9711 PG

Groningen

De Molen

Kerkstraat

4

5443 AB

Haps

Brasserie Park

Van Diepeningenlaan

2

2352KA

Leiderdorp

Speciaalbiercafé van der Geest

Zeestraat

7a

2211XA

Noordwijkerhout

Huppel de Pub

Oude Molstraat

21

2513 BA

Den Haag

Johnny's Café

Dorpsstraat

35C

1901 EH

Castricum

Den Hamse Bok

Hoge Ham

45A

5104JB

Dongen

Café Laurel & Hardy       

Haltestraat

46

2042LN

Zandvoort

Café de Grendelpoort

Muntstraat

17

6301BW

Valkenburg

 

 • Scan de QR code, welke afgebeeld is op het promotie materiaal dat aanwezig is in de zaak, om deel te nemen aan de survey.
 • Laat je e-mailadres achter bij het invullen van de survey om kans te maken op de Meet & Greet met Willem van Waesberghe.
 • De selectie van de winnaars geschiedt door middel van een trekking achteraf door HEINEKEN.  
 • De trekking en daarmee de bekendmaking van de winnaar zal plaatsvinden in de periode van 2 januari 2025 tot en met 12 januari 2025.    
 • De winnaars krijgen een persoonlijk bericht van HEINEKEN met uitnodiging voor de Meet & Greet met Willem van Waesberghe. 

 Prijzen 

 • De volgende prijs kan gewonnen worden: Een meet & Greets met Willem van Waesberghe, a 2 personen t.w.v. 150 euro.
  De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt € 150 euro.    
 • Middels e-mail krijgt de winnaar een persoonlijk bericht met een uitnodiging voor de Meet & Greet met Willem van Waesberghe met daarin een voorstel voor een datum en tijd.  
 • De prijs voor de tickets is exclusief reiskosten, eten en drinken, persoonlijke uitgaven of andere kosten die mogelijk verband houden met de Meet & Greet.  
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN. 
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten. 
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN. 

 Persoonsgegevens 

 • Bij deelname aan de actie wordt gevraagd om een bepaald persoonlijk gegeven: e-mailadres.
 • Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. 
 • De gegevens van de survey worden verzameld en verwerkt door het bedrijf HayStack en daarna overgedragen aan Heineken. Door deel te nemen aan de winactie ga je hier mee akkoord.
 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder jouw toestemming ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. 
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de prijs op te sturen, de respons op onze acties te meten, voor doelgroep analyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.
 • Indien je dat wilt kun je toestemming geven om op basis van jouw voorkeuren en gedrag via online media en per e-mail van nieuws, acties en aanbiedingen over de merken en evenementen van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. Je gegevens worden dan ook hiervoor gebruikt. Je kunt je toestemming op ieder gewenst moment intrekken.
 • Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken. 
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun je vinden via nl/pcs.

Aansprakelijkheid 

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen. 
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. 

Overig 

 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd. 
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HEINEKEN. 
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen. 
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. 
 • In geval van afgelasting van de Meet & Greet vervalt de prijs en is er geen recht op een vervangende prijs. 
 • HEINEKEN heeft de mogelijkheid om horeca-gelegenheden toe te voegen aan de lijst zoals die is opgenomen in deze voorwaarden.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v Meet & Greet met Willem van Waesberghe, HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v 19090, 2300 VD Zoeterwoude, of bel gratis 0800-0227789.

Slotbepalingen 

 • HEINEKEN is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
 • Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.