Where are you located?

PLAYER 0.0
 1. Administratorem danych osobowych jest GRUPA ŻYWIEC S.A. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Browarnej 88, 34-300 Żywiec, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez adres e-mail osobowe@grupazywiec.pl lub z wykorzystaniem wyżej wskazanego adres korespondencyjnego.
 3. Cel i podstawa przetwarzania danych:
  • Przedstawienie produktów i usług Administratora za pośrednictwem marketingu bezpośredniego– podstawą przetwarzania jest zgoda osoby (art. 6. ust. 1. lit. a) RODO).
  • Statystycznych i analitycznych, w tym profilowania– podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości tworzenia statystyk i analiz, by przedstawić treści jak najlepiej dopasowane do potrzeb odbiorcy (art. 6. ust. 1. lit. f) RODO).
  • Badanie satysfakcji z jakości usług lub produktów Administratora – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na podnoszeniu jakości oferowanych produktów i usług (art. 6. ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Kto otrzyma dane: spółki z Grupy Kapitałowej Żywiec, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora

i zgodnie z jego wytycznymi m.in. dostawcy usług informatycznych lub agencje marketingowe, a także podmioty lub organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych: W zależności od podstawy prawnej dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie.
 2. Przysługujące prawa:
  • Dostępu do danych
  • Sprostowania danych
  • Usunięcia danych
  • Ograniczenia przetwarzania
  • Sprzeciwu, względem przetwarzania którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora
  • Wycofania zgody
  • Przenoszenia danych
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Jak skorzystać z przysługujących praw?

W przypadku praw wskazanych w pkt. 6.1-6.7 należy złożyć wniosek. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

W przypadku prawa wskazanego w pkt. 6.8 należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jest warunkiem otrzymywania treści marketingowych.
 2. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie - w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych

przyjętych przez Komisję. Możesz otrzymać kopię dokumentu regulującego przetwarzanie Twoich danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub informacje o miejscu jego udostępnienia.