uslovi i odredbe

Dobro došli na našu Web lokaciju posvećenu našem brendu Heineken® (u daljem tekstu „Web lokacija“). Trebalo bi da budete punoletni u skladu sa zakonom u vašoj zemlji da biste posetili Web stranicu.

Ovi uslovi i odredbe zajedno sa našom Politikom zaštite privatnosti i upotrebe kolačića (u daljem tekstu „Uslovi“) rukovode vašim korišćenjem ove Web lokacije.

Primenljivost

Ovi uslovi primenjuju se za sve posete i svako korišćenje Web lokacije kompanije Heineken Brouwerijen B.V., sa sedištem u Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandija (u daljem tekstu „HEINEKEN“), kao i za sve informacije, preporuke i/ili usluge pružene na ovoj Web lokaciji ili putem ove Web lokacije (u daljem tekstu „Informacije“).

Korišćenjem ove Web lokacije pristajete na primenljivost ovih uslova. Imajte u vidu da ovi uslovi mogu povremeno da se menjaju. Takve izmene će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja izmenjenih uslova. Korisnicima ove Web lokacije preporučujemo da redovno čitaju uslove zbog mogućih izmena.

Informacije i odgovornost

Informacije se koriste samo u svrhu opšteg informisanja i same po sebi ne predstavljaju savet. Kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete koje nastanu korišćenjem (ili nemogućnošću korišćenja) ove Web lokacije, što obuhvata bilo kakve netačne ili nepotpune informacije, osim ako takva šteta nije rezultat namerne zloupotrebe ili grubog nemara od strane kompanije HEINEKEN .

Pored toga, kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete koje mogu da nastanu korišćenjem elektronskih vidova komunikacije, što obuhvata, ali se ne ograničava na štete nastale zbog nemogućnosti slanja ili kašnjenja isporuke elektronskih komunikacija, presretanja ili manipulacije elektronskih komunikacija od strane trećih lica ili računarskih programa koji se koriste za elektronske komunikacije i prenošenje virusa.

Prava intelektualne svojine

Web lokacija i njen celokupan sadržaj, karakteristike i funkcionalnost (uključujući, između ostalog, sve informacije, softver, tekst, prikaze, slike, video i audio zapise, kao i dizajn, izbor i organizaciju istih) vlasništvo su kompanije HEINEKEN, njenih davalaca licence ili drugih pružalaca takvog materijala i zaštićene su autorskim pravom, zaštitnim znakom, patentom, poslovnom tajnom i drugim zakonima o pravu intelektualne svojine ili vlasničkom pravu.

Možete koristiti ovu Web lokaciju samo u svrhe koje su u skladu sa ovim uslovima. Dozvoljeno vam je da umnožavate (delove) Web lokacije za ličnu upotrebu. Ne smete koristiti nijedan deo sadržaja naše Web lokacije u druge svrhe bez pribavljanja pisane licence od nas.

Obeštećenje

Saglasni ste da ćete nam nadoknaditi štetu u vezi sa svim tužbama, potraživanjima i novčanim obavezama u vezi sa vašim kršenjem ovih uslova ili bilo kojom nezakonitom upotrebom Web lokacije.

Razno

Svaki stav ovih uslova funkcioniše odvojeno. Ako bilo koji sud ili relevantni nadležni organ odluči da je bilo koji od njih nezakonit ili nesprovodiv, ostali stavovi ostaju u potpunosti na snazi.

Ovi uslovi rukovode se holandskim pravom. Svi sporovi ili potraživanja koji proističu iz ili u vezi sa upotrebom ove Web lokacije rešavaće se pred sudovima u Amsterdamu, Holandija. 

Molimo vas da naš sadržaj ne delite sa bilo kim ko je mlađi od zakonom propisanog minimuma za konzumiranje alkohola.

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Opšte

Heineken Brouwerijen B.V., sa sedištem na adresi Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandija (“HEINEKEN”) je kontrolor obrade svih ličnih podataka prikupljenih putem Web lokacije posvećene našem brendu Heineken® (the “Web lokacija”). Kompanija HEINEKEN poštuje vašu privatnost i važeće zakone o zaštiti privatnosti.

Kompanija HEINEKEN obrađuje samo lične podatke koje korisnik dobrovoljno pruži kompaniji Heineken putem Web lokacije. Te informacije mogu da obuhvataju ime i prezime korisnika, e-adresu, datum rođenja, adresu i zemlju prebivališta. Svrha prikupljanja i prenosa navedenih ličnih podataka od strane kompanije HEINEKEN biće da pruži korisniku usluge dostupne na Web lokaciji, na primer da učestvuje u promotivnoj kampanji.

Prenos, skladištenje i obrada ličnih podataka 

Prenos, skladištenje i obrada podataka prikupljenih putem ove Web lokacije obezbeđuje se korišćenjem aktuelnih, uobičajenih tehničkih mera. Ako vaši lični podaci nisu korišćeni 12 meseci, kompanija HEINEKEN će obrisati vaše podatke.

Kompanija HEINEKEN može da prenese vaše lične podatke kompanijama iz njene grupe. Kompanija HEINEKEN takođe može da pruži vaše lične podatke trećim stranama ako je potrebno da se obezbede usluge dostupne na Web lokaciji, a te treće strane će obrađivati vaše lične podatke u skladu sa uputstvima kompanije HEINEKEN i pod odgovornošću kompanije HEINEKEN. Kompanija HEINEKEN neće prosleđivati vaše lične podatke nijednom trećem licu, osim ako na to nije obavezana zakonom.

Pristup, ispravljanje i uklanjanje

POLITIKA UPOTREBE KOLAČIĆA

Web lokacija koristiće takozvane „kolačiće“. Kolačići su male tekstualne datoteke koje Web lokacija čuva na vašem korisničkom uređaju.

Kolačići korišćeni na Web lokaciji

Web lokacija koristi samo sledeće kolačiće i u sledeće svrhe:

 • Funkcionalni kolačići: kolačići korišćeni za poboljšanje prilagođenosti Web lokacije korisniku. Na primer, kolačić se postavlja da zapamti da ste prošli kroz Web stranicu koja predstavlja prolaz za uzrast u slučaju da ste punoletni. Bez ovog kolačića, morali biste ponovo da pošaljete ove informacije na svakoj Web stranici. Funkcionalni kolačići Web lokacije koje čuva kompanija HEINEKEN na vašem računaru ostaju važeći samo tokom vaše sesije na Web lokaciji.
 • Analize kolačići: Kompanija HEINEKEN koristi kolačiće Google analiza (Google Analytics), u svrhu analiziranja načina na koji posetioci koriste Web lokaciju. Kompanija HEINEKEN na osnovu toga može da poboljša upotrebljivost Web lokacije. Google obrađuje podatke dobijene preko Web lokacije isključivo u anonimnom obliku. Posetite www.google.com/analytics za više informacija o Google analizama.
 • Kolačići trećih strana: Web lokacija dozvoljava kolačiće dodataka za društveno umrežavanje određenih trećih strana. To korisniku omogućava da deli sadržaj Web lokacije putem određenih društvenih mreža. Ti dodaci takođe povećavaju stepen upotrebljivosti Web lokacije. Podatke (i njihovo korišćenje) koje te treće strane prikupljaju pomoću dodataka za društveno umrežavanje isključivo određuju te treće strane pošto kompanija HEINEKEN ne može da čita te kolačiće (niti te treće strane mogu da čitaju kolačiće kompanije HEINEKEN). Za informacije u vezi sa navedenim kolačićima trećih strana pogledajte politiku zaštite privatnosti odgovarajućih trećih strana.

Izmena postavki

Menjanjem postavki u vašem Web pregledaču možete da odredite da dobijate obaveštenje ako se kolačić čuva na vašem računaru. Izmenom postavki, takođe možete da odredite da vaš pregledač dozvoljava kolačiće sa ove Web lokacije.

Kontakt

Ova politika zaštite privatnosti i upotrebe kolačića može se menjati s vremena na vreme. Takve izmene će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja izmenjene politike zaštite privatnosti i upotrebe kolačića. Korisnicima ove Web lokacije preporučujemo da redovno čitaju politiku zaštite privatnosti i upotrebe kolačića zbog mogućih izmena

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

DOBITNIK NAGRADNOG KONKURSA "LIVE YOUR MUSIC AT EXIT"

Dobitnik nagradnog Konkursa je Aleksa Boljanović.

Zamene Dobitnika su:

pedjuskos

burakkantarci.08

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju 16.07.2018. sledeća:

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

„HEINEKEN CHALLENGE”

1. Opšte odredbe

  1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “HEINEKEN CHALLENGE” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“). Pravila će biti objaveljana na Web stranici Organizatora www.heineken.rs ( u daljem tekstu: Web stranica).

  1.2. Naziv Konkursa je „HEINEKEN CHALLENGE“.

  1.3. Konkurs počinje dana 16.07.2018. godine u 00:00:01 časova i završava se dana 01.08.2018. godine u 23:59:59 časova.

  1.4. Konkurs je organizovan u 2 (dve) faze, putem hashtagova-a #liveyourmusic #heinekensrbija koji će se postavljati uz Snimak i/ili Fotografiju na Facebook, Instagram i/ili Twitter profilu (u daljem tekstu: Profil) korisnika, a na način i pod uslovima definisanim ovim Pravilima.

  1.5. Proglašenje Pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i pod uslovima definisanim Pravilima.

  1.6. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to proizvoda robne marke Heineken.

  1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: „Teritorija“).

  1.8. Predmet Konkursa je izbor ukupno 10 (deset) najkreativnijih fotografija i/ili snimaka dužine do 60 sekundi (u daljem tekstu: Snimak i/ili Fotografija) na kojima se prikazuje kako autor na slikovit, duhovit i originalan način doživljava svoj omiljeni muzički žanr uz bilo koje Heineken Live Your Music pakovanje (limenka) i kako muzika utiče na njegov život, a pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

  1.9. Izbor 10 (deset) najboljih Snimaka i/ili Fotografija, odnosno Pobednika, vršiće tročlani stručni žiri imenovan od strane Organizatora, sačinjen od predstavnika Organizatora (u daljem tekstu: Stručni žiri), a u skladu sa ovim Pravilima. Izbor najboljih Snimaka i/ili Fotografija vršiće se na osnosu sledećih kriterijuma:

   - kreativnost
   - originalnost
   - duhovitost

U skladu sa gorenavedenim kriterijumima Stručni žiri je slobodan da izabere kao pobedničke bilo samo Snimke ili samo Fotografije, kao i bilo koju kombinaciju Snimaka i Fotografija.

2. Pravo učestvovanja na Konkursu

  2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

  • lica koja su navršila 18 godina života,
  • državljani Republike Srbije,
  • sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
  • (U daljem tekstu: Učesnik)

  2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

  • Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;
  • članovi Stručnog žirija, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; kao i
  • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnik ili vanbračni partner, roditelji i deca.

3. Faze konkursa

  3.1. Konkurs se sastoji iz 2 faze, i to:

   3.1.1. Prva faza:

   - Prva faza- počinje 16.07.2018. godine u 00.00.01 časova i završava se 22.07.2017. godine u 23:59:59 časova i u njoj učestvuju Snimci i/ili Fotografije sa hashtag-ovima #liveyourmusic i #heinekensrbija koje se u tom periodu postave na Profilu. Do 25.07.2018. godine u 23:59:00 Stručni žiri će vršiti izbor pobednika za prvu fazu Konkursa kao i Učesnika koji su njihova potencijalna zamena.

   3.1.2. Druga faza:

   - Druga faza- počinje 23.07.2018. godine u 00.00.01 časova i završava se 29.07.2018. godine u 23:59:59 časova i u njoj učestvuju Snimci i/ili Fotografije sa hashtag-ovima #liveyourmusic i #heinekensrbija koje se u tom periodu postave na Profilu. Do 31.07.2018. godine u 23:59:00 časova Stručni žiri će vršiti izbor pobednika druge faze kao i Učesnika koji su njihova potencijalna zamena;

4. Mehanizam Konkursa - obe faze

  4.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je da ima Profil.

  4.2. Nakon što je ispunjen uslov iz prethodnog stava potrebno je da Učesnik na bilo kom svom Profilu uz hashtag-ove #liveyourmusic i #heinekensrbija postavi Snimak i/ili Fotografiju na kojima se prikazuje kako autor doživljava muziku uz bilo koje Heineken pakovanje (boce i/ili limenke) i na koji način muzika utiče na njegov život a sve to na slikovit, duhovit i originalan način. Obavezno je uz Snimak i /ili Fotografiju staviti oba navedena hashtag-a. Postavljeni Snimak i /ili Fotografija na Profilu moraju biti namešteni tako da su vidljivi svim korisnicima tih društvenih mreža.

  4.3. Na Snimku i/ili Fotografiji se ne mogu pojavljivati lica koja nisu navršila 18 (osamnaest) godina života niti sme da se prikazuje konzumacija alkoholnih pića niti cigareta, da sadrži životinje ili motorna vozila. Učesnik garantuje Organizatoru da na Snimku i/ili Fotografiji neće biti prikazano kako se preduzimaju ma koje radnje koje bi ugrozile njegovu i/ili bezbednost drugih lica koja se pojavljuju na Snimku i/ili Fotografiji. Ukoliko postupi suprotno Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i biće dužan da naknadi svu i ma koju štetu prouzrokovanu trećim licima, a u vezi sa povrednom, smrću, gubitkom ili drugom štetom koja je rezultat takvog kršenja. Učesnik će u ranije navedenim slučajevima naknaditi i Organizatoru svu i ma koju štetu koju pretrpi usled takvog postupanja Učesnika.

  4.4. Organizator ima diskreciono pravo da odbije da uvrsti u Konkurs bilo koji Snimak i/ili Fotografiju koja je suprotna članu 4.3. i ostalim uslovima ovih Pravila, kao i koja sadrži vulgarne, preteće, rasističke ili bilo kakve druge ideje, informacije i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje ili Snimak i/ili Fotografiju kojima se povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine i/ili ugled Organizatora i njegovog brenda.

  4.5. Svaki Učesnik na Konkursu je dužan da pre postavljanja Snimka i/ili Fotografije obezbedi saglasnost svih lica koja se pojavljuju na tom Snimku i/ili Fotografiji, kojom ta lica na Organizatora prenose sva prava koja i sami Učesnici prenose na Organizatora, a posebno prava navedena u članu 7. Pravila. Ukoliko Učesnik na Konkursu ne pribavi tu saglasnost i Organizator pretrpi bilo kakvu štetu, taj Učesnik će biti dužan da Organizatoru naknadi svu i ma koju pretrpljenu štetu, uključujući i izmaklu dobit.

  4.6. U toku trajanja Konkursa, Učesnik može postavljati putem Profila neograničen broj Snimaka i/ili Fotografija.

  4.7. Snimak i/ili Fotografija koji su postavljeni tokom jedne od faza Konkursa neće moći da učestvuje u nekoj od narednih faza Konkursa.

  4.8. Jedan Učesnik može biti proglašen samo jednom za Pobednika bilo koje od faza Konkursa i u tom slučaju taj Učesnik neće moći da učestvuje narednim fazama Konkursa. Ukoliko Pobednik bilo koje od faza Konkursa objavi ma kakav Snimak i/ili Fotografiju u nekoj od narednih faza Konkursa ista neće biti razmatrana od strane Stručnog žirija za potrebe Konkursa.

5. Izbor Pobednika

  5.1. Tokom obe faze Konkursa nakon postavljanja Snimaka i/ili Fotografija Stručni žiri će između objavljenih Snimaka i/ili Fotografija izabrati konsenzusom po 5 najkreativnijih Snimaka i/ili Fotografija (u daljem tekstu: Pobednik ) u svakoj od faza Konkursa, a prema kriterijumima iz člana 1.9 ovih Pravila.

  5.2. Odluku o izboru Pobednika u prvoj fazi Konkursa Stručni žiri će doneti do 25.07.2018. godine u 23:59:00 časova, o čemu će biti sačinjen zapisnik, čiji sastavni deo će biti i rang lista Pobednika kao i Učesnika koji su potencijalna zamena za Pobednika ukoliko on/ona ne mogu da ostvare pravo na Nagradu iz razloga propisanih ovim Pravilima (dalje u tekstu: Lista pobednika i zamena u prvoj fazi). Ova lista će biti objavljena 25.07.2018. godine do 23:59:00 na Web stranici kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd). Lista pobednika i zamena u prvoj fazi biće dostupna na Web stranici do 06.08.2018.

  5.3. Odluku o izboru Pobednika u drugoj fazi Konkursa Stručni žiri će će doneti do 31.07.2018. godine u 23:59:00 časova, o čemu će biti sačinjen zapisnik, čiji sastavni deo će biti i rang lista Pobednika kao i Učesnika koji su potencijalna zamena za Pobednika ukoliko on/ona ne mogu da ostvare pravo na Nagradu iz razloga propisanih ovim Pravilima (dalje u tekstu: Lista pobednika i zamena u drugoj fazi). Ova lista će biti objavljena do 31.07.2018. godine u 23:59:00 časova na Web stranici kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd). Lista pobednika i zamena u drugoj fazi biće dostupna na Web stranici do 06.08.2018.

  5.4. Tokom trajanja Konkursa Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom učešća u Konkursu bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, odnosno ne snosi odgovornost zbog nedostataka prilikom korišćenja hashtag-a #liveyourmusic i #heinkensrbija kao i problema koji mogu nastati prilikom korišćenja društvenih mreža preko kojih će se vršiti postavljanje Snimaka i/ili Fotografija, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

  5.5. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

6. Nagrade i dodeljivanje nagrada

  6.1. Tokom trajanja Konkursa biće dodeljeno ukupno 10 (deset) nagrada (u daljem tekstu: „Nagrada“), po 5 (pet) nagrada u svakoj fazi Konkursa.

  6.2. Jedna Nagrada obuhvata:

   - Dva Kompleta karata za Festival HEINEKEN LOVEFEST 2018 (za prisustvo na 4 dana HEINEKEN LOVEFEST festivala, u periodu 2-5. avgusta 2018. godine) - za Pobednika i jednog pratioca po izboru Pobednika;
   - Dve „(T)HE majice“ majice za Pobednika i njegovog pratioca;

  6.3. Sve ostale detalje u vezi sa Nagradom koji ovde nisu navedeni Oganizator će blagovremeno saopštiti Pobednicima.

  6.4. Učesnik koji je proglašen za Pobednika, a čiji je pobednički Snimak ili Fotografija postavljen putem Facebook naloga, obavezan je da najkasnije u roku od 48 sata od trenutka objavljivanja Liste pobednika i zamena za fazu u kojoj je proglašen Pobednikom, kontaktira Organizatora putem e-maila na info.serbia@heineken.com (u daljem tekstu: E-mail potvrde), i tom prilikom da podatke o Facebook nalogu sa kog je postavljana pobednička Fotografija odnosno Snimak i podatke o svom mestu na Listi pobednika i zamena. Organizator je u obavezi da najkasnije u roku od 24 časa od prijema E-maila potvrde odgovori Pobedniku da je primio e-mail i da mu zatraži da dostavi lične podatke nakon čega će Učesnik potvrditi da prihvata Nagradu u pisanoj formi i dostaviti svoje lične podatke i podatke osobe koja će putovati sa njim radi uručivanja Nagrade i to: ime i prezime, JMBG, e-mail, broj mobilnog telefona.

  6.5. Učesnik koji bude proglašen za Pobednika a čiji je pobednički Snimak ili Fotografija postavljen putem Instagram ili Twiter Profila obavezan je da najkasnije u roku od 48h kontaktira Organizatora putem Instagram profila @heinekenrs ili Twitter profila @Heineken_RS i tom prilikom i potvrdi da prihvata Nagradu u pisanoj formi, kada će Pobednik biti i u obavezi da dostavi svoje lične podatke kao i podatke osobe koja će putovati sa njim radi uručivanja Nagrade i to: ime i prezime, JMBG, e-mail, broj mobilnog telefona.

  6.6. Prilikom Obaveštavanja odnosno odgovora na E-mail potvrdu Organizator će obavestiti Pobednika o svim potrebnim informacijama vezi sa Nagradom uključujući i informaciju o datumu predaje odnosno korišćenja Nagrade. Prilikom preuzimanja Nagrade, Pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kojega je vidljiva slika, ime, prezime i uzrast lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja odnosno u E-mailu potvrde.

  6.7. Ukoliko u navedenom roku od 48 časa Učesnik koji bude proglašen za Pobednika ne pošalje E-mail potvrdu ili ne kontaktira organizatora putem Instagrama ili Twittera smatraće se da se isti ne prihvata Nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa. Nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik na Listi pobednika i zamena za tu fazu, koji predstavlja potencijalnu zamenu za Pobednika koji ne može da preuzmu Nagradu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruju pravo na Nagradu.

  6.8. Osoba koja dostavi svoje podatke prilikom Obaveštenja odnosno u E-mailu potvrde smatraće se Pobednikom i autorom Snimka i/ili Fotografije. Organizator nije u obavezi da proverava da li je osoba koja je dostavila podatke ujedno i registrovani korisnik Profila sa kog je prosleđen Snimak i/ili Fotografija. U slučaju da više lica tvrdi da je autor pobedničke Fotografije odnosno Snimka, lice koje se prvo javilo putem Obaveštenja odnosno E-mail potvrde se smatra Pobednikom.

  6.9. Obaveza je Učesnika da podešavanja na svojim Instagram, Facebook i Twitter profilima podese tako da je moguće primanje poruka i isti su isključivo odgovorni u slučaju nemogućnosti slanja Obaveštenja usled nepodešavanja Profila od strane Učesnika.

  6.10. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa ma kojim od Pobednika, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko Pobednik ne preuzme Nagradu u rokovima predviđenim ovim Pravilima.

  6.11. Učesnici koji su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

  6.12. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Pobednik nije lice koje je poslalo svoje lične podatke prilikom slanja Obaveštenja odnosno E-mail potvrde, da nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan Nagrada će se dodeliti sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena te faze. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena te faze. U svim slučajevim zamene Pobednika iz ovog Konkursa

  6.13. Ukoliko ma koji od Pobednika Konkursa postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja Nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli Nagradu, u tom slučaju se Nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena te faze. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena koji uspunjava uslove.

  6.14. U ma kom slučaju da Pobednik nije u mogućnosti da iskoristi Nagradu, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će Nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena te faze. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena po istom principu sve do 31.07.2018. godine kada se Lista pobednika i zamena za sve faze zaključava i zamena Pobednika za bilo koju fazu više nije moguća. U tom slučaju ako se za Nagrade ne nađe, shodno ovim pravilima, odgovarajući Pobednik, Nagrada će ostati nepodeljena.

  6.15. Svi zahtevi koji se traže za Pobednika u ovim Pravilma (da je punoletan državljanin i dr.) se primenjuju shodno i na lice koje on odabere da ide sa njim. U slučaju da to drugo lice ne ispunjava uslove Pobednik će imati izbor ili da odabere drugu osobu koja ispunjava pomenute uslove, da ide sam ili da se odrekne Nagrade kada će se mehnizam zamene Pobednika aktivirati. O svojoj odluci Pobednik mora da se izjasni najkasnije 24 sata nakon što je nedostatak uočen, osim kada zamena nije više moguća odnosno ako je prošao 31.07.2017. godine u kom slučaju će ili ići sam ili će se odreći Nagrade kada će ona ostati nepodeljena.

  6.16. Nagrada je neprenosiva. Osim Pobednika lično, Nagradu će moći da preuzme i punoletna osoba koja ima overeno (kod nadležnog organa overe) specijalno punomoćje od strane Pobednika kojim se ovlašćuje da preuzme Nagradu, pri čemu se podaci o davaocu punomoćja moraju poklapati sa podacima koji su dostavljeni prilikom dostavljanja ličnih podataka nakon prijema Obaveštenja odnosno u E-mailu potvrde, kako bi se identifikovao Pobednik sa licem koje je davalac specijalnog punomoćja.

  6.17. Prilikom preuzimanja Nagrade Pobednik, odnosno osobe ovlašćene specijalnim punomoćjem, će popuniti i potpisati izjavu o preuzimanju nagrade.

  6.18. Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja Pobednika niti bilo koje druge troškove Pobednika povezane sa preuzimanjem Nagrade.

  6.19. Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja Nagrade i u tom slučaju će se smatrati da je dobitnik Nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodaljena na prvom narednom Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena.

  6.20. Ukoliko niti jedan od kvalifikovanih Učesnika nije u mogućnosti da prihvati nagradu, Konkurs će se smatrati neuspešnim.

7. Lični podaci

  7.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik i osoba koju on izabere da povede prihvataju prava i obaveze iz ovih Pravila i daju svoju izričitu saglasnost da primaju poruke na Profilima, e-mail poštu, SMS poruke i pozive na mobilni telefon u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.

  7.2. Pobednik i njegov pratilac koga Pobednik odabere da povede pristaju da se njihova imena i lični podaci (uključujući ali ne ograničavajući se na ime, prezime, broj telefona, adresu, slike, video materijal, izjave, zapise i ostale podatke koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs) javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, i da mogu od strane Organizatora biti objavljeni u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost Nagrade i/ili prethodne saglasnosti Pobednika i/ili njegovog pratioca, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora. Obradu tako prikupljenih Podataka Organizator će vršiti u skladu sa zakonom.

  7.3. Svi Učesnici čiji Snimak i/ili Fotografija budu nagrađene na Konkursu, su saglasni da Organizator na ime dodeljenih Nagrada stiče sva prava nad nagrađenim Snimkom i/ili Fotorafijom, uključujući sva autorska i srodna prava i prava intelektualne svojine koja postoje ili mogu postojati u vezi sa sadržinom Snimka i/ili Fotografije, vremenski i teritorijalno neograničena, odnosno na maksimalan vremenski period u skladu sa važećim propisima, te se obavezuju da će se suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

  7.4. Organizator stiče pravo da eksploatiše sadržinu nagrađenih Snimaka i/ili Fotografija na najširi mogući način i u bilo kom obliku kako za vreme trajanja Konkursa tako i nakon njegovog isteka, vremenski, sadržinski i teritorijalno neograničeno.

8. Isključenje i ograničenje odgovornosti

  8.1. Učesnik je isključivo odgovoran za sadržaj objavljenog Snimka i/ili Fotografije.

  8.2. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran za organizaciju i program HEINEKEN LOVEFEST Festivala.

  8.3. Učesnik je obavezan da poštuje pravila koja propisuje društvena mreža sa koje je postavljen Snimak i/ili Fotografija i u slučaju nepoštovanja istih, Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i obeštetiće tu društvenu mrežu kao i Organizatora.

  8.4. Organizator ne odgovara za bilo koju štetu koju pretrpi Pobednik i/ili lice koje sa njim putuje tokom puta i/ili HEINEKEN LOVEFEST Festivala, a koja je prouzrokovna kršenjem pravila ponašanja Organizatora, isključivom radnjom navedenih lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

  8.5. Pobednik i lice koje on vodi moraju da imaju važeće lične isprave kao i da se tokom boravka u Novom Sadu i u Heineken vili u Novom Sadu, pridržavaju pravila ponašanja Organizatora i pravila Heineken vile kao i svih relevantnih pozitivno-pravnih propisa Republike Srbije i grada Novog Sada, te će biti isključivo odgovorani za nepoštovanje istih i eventualnu štetu koju tom prilikom prouzrokuju

9. Pitanja u vezi Konkursa

  9.1. Sva zainteresovana lica mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com.

  9.2. Organizator će licu koje je poslalo upit dostaviti odgovor putem e-mail-a na adresu sa koje je lice poslalo upit i to u roku od najviše 5 (pet) radnih dana.

10. Završne odredbe

  10.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa, o čemu će Organizator obavestiti putem Web stranice.

  10.2. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme izvrši izmene ovih Pravila uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Web stranici.

  10.3. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad poslatim Snimkom i/ili Fotografijom odnosno nad Profilom sa kog je postavljan Snimak i/ili Fotografija, te će Učesnik koji je postavio Snimak i/ili Fotografiju na kojoj postoje prava trećih lica, odnosno koji je dostavio svoje lične podatke u skladu sa članom 6.4. i 6.5. ovih Pravila i/ili postavio Snimak i/ili Fotografiju sa Profila na kom postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.

  10.4. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

  10.5. Ova Pravila objavljuju se na Web stranici.

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju 12.07.2018. sledeća:

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

„LIVE YOUR MUSIC AT EXIT”

1. Opšte odredbe

  1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “LIVE YOUR MUSIC AT EXIT” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“). Pravila će biti objavljena na Web stranici Organizatora www.heineken.rs ( u daljem tekstu: Web stranica) i na svaki drugi način koji Organizator smatra potrebnim.

  1.2. Konkurs počinje dana 12.07.2018. godine u 20:00:01 časova i završava se dana 20.07.2018. godine u 17:00:00 časova.

  1.3. Konkurs je organizovan u jednoj fazi na način i pod uslovima definisanim ovim Pravilima.

  1.4. Proglašenje Pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i pod uslovima definisanim Pravilima.

  1.5. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to proizvoda robne marke Heineken.

  1.6. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: „Teritorija“).

  1.7. Predmet Konkursa je izbor ukupno 1 (jednog) najkreativnijeg sadržaja Gif (grafički format koji se kreira spajanjem nekoliko fotografija) odnosno video snimka dužine do 20 sekundi kreiranog tokom Exit festivala ( u daljem tekstu: Sadržaj) na kojima se prikazuje kako autor na kreativan, duhovit i originalan način doživljava muziku na Exit festivalu, a pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

  1.8. Izbor 1 (jednog) najboljeg Sadržaja, odnosno Pobednika, vršiće tročlani stručni žiri imenovan od strane Organizatora, sačinjen od predstavnika Organizatora i predstavnika agencije Organizatora ( u daljem tekstu: Stručni žiri), a u skladu sa ovim Pravilima. Izbor najboljeg Sadržaja vršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:

   - kreativnost
   - riginalnost
   - duhovitost

2. Pravo učestvovanja na Konkursu

2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

 • lica koja su navršila 18 godina života,
 • državljani Republike Srbije,
 • sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
 • (U daljem tekstu: Učesnik)

2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

 • Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;
 • članovi Stručnog žirija, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; kao i
 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnik ili vanbračni partner, roditelji i deca.

3. Mehanizam Konkursa - Registracija, kreiranje i postavka Sadržaja

  3.1. Kako bi Učesnik ostvario pravo da učestvuje na Konkursu neophodno je da dođe na Heineken aktivacioni štand –Heineken Experience i izvrši registraciju kod promoterke (u daljem teksu: Registracija), nakon čega kreira Sadržaj.

  3.2. Registracija podrazumeva unos sledećih podataka: ime i prezime, broj mobilnog telefona, datum rođenja, e-mail adresa. Registracija će se smatrati uspešnom nakon što su svi gore navedeni koraci u potpunosti budu ispoštovani.

  3.3. Nakon uspešne Registracije Učesnik može kreirati Sadržaj u skladu sa ovim članom. Jednom registrovani Učesnik može kreirati neograničen broj Sadržaja tokom trajanja festivala.

  3.4. Kreiranje Sadržaja se vrši isključivo u toku radnog vremena Aktivacionog štanda tokom trajanja Exit festivala, svakog dana festivala počev od 12.07.2018. pa do 16.07.2018. i to u periodu od 21:00:01 časova do 01:59:59.

  3.5. Organizator je obezbedio na Aktivacionim štandovima sve neophodne uslove za kreiranje Sadržaja, uključujući ali ne ograničavajući se na pozadinu, softver i hardver.

  3.6. Na Sadržaju se ne mogu pojavljivati lica koja nisu navršila 18 (osamnaest) godina života niti sme da se prikazuje konzumacija alkoholnih pića niti cigareta, da sadrži životinje, motorna vozila i/ili druge učesnike u saobraćaju. Učesnik garantuje Organizatoru da na Sadržaju neće biti prikazano kako se preduzimaju ma koje radnje koje bi ugrozile njegovu i/ili bezbednost drugih lica koja se pojavljuju na Sadržaju. Ukoliko postupi suprotno Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i biće dužan da naknadi svu i ma koju štetu prouzrokovanu trećim licima, a u vezi sa povrednom, smrću, gubitkom ili drugom štetom koja je rezultat takvog kršenja. Učesnik će u ranije navedenim slučajevima naknaditi i Organizatoru svu i ma koju štetu koju pretrpi usled takvog postupanja Učesnika.

  3.7. Organizator ima diskreciono pravo da odbije da uvrsti u Konkurs bilo koji Sadržaj koja je suprotan članu 3.8. i ostalim uslovima ovih Pravila, kao i koji sadrži vulgarne, preteće, rasističke ili bilo kakve druge ideje, informacije i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje ili Sadržaj kojima se povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine i/ili ugled Organizatora i njegovog brenda.

  3.8. Svaki Učesnik na Konkursu je dužan da pre postavljanja Sadržaja obezbedi saglasnost svih lica koja se pojavljuju na tom Sadržaju, kojom ta lica na Organizatora prenose sva prava koja i sami Učesnici prenose na Organizatora, a posebno prava navedena u članu 6. Pravila. Ukoliko Učesnik na Konkursu ne pribavi tu saglasnost i Organizator pretrpi bilo kakvu štetu, taj Učesnik će biti dužan da Organizatoru naknadi svu i ma koju pretrpljenu štetu, uključujući i izmaklu dobit.

  3.9. Nakon kreiranja Sadržaja isti treba da ispunjava sve uslove navedene u ovom Konkursu. U slučaju da isti ispunjava uslove, Sadržaj ulazi u predloge koji učestvuju u takmičenju za nagradu.

  3.10. U slučaju da Učesnik postavi Sadržaj bez hashtag-a ili odabere da ga ne postavi, ako isti ispunava sve uslove navedene u ovom Konkursu i dalje ulazi u takmičenje za nagradu.

4. Mehanizam Konkursa - izbor Pobednika

  4.1. Stručni žiri će između kreiranih Sadržaja koji ispunjavaju uslove izabrati konsenzusom 1 (jedan) najkreativniji (u daljem tekstu: Pobednik), a prema kriterijumima iz člana 1.8 ovih Pravila.

  4.2. Odluku o izboru Pobednika Stručni žiri će doneti do 19.07.2018. u 16:00:00 časova, o čemu će biti sačinjen zapisnik, čiji sastavni deo će biti i lista Učesnika koji su potencijalna zamena za Pobednika ukoliko on/ona ne mogu da ostvare pravo na nagradu iz razloga propisanih ovim Pravilima (dalje u tekstu: Lista pobednika i zamena). Ova lista će biti objavljena 20.07.2018. godine u 17:00:00 časova na Web stranici kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno, uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd). Lista pobednika i zamena biće dostupna na Web stranici do 27.07.2018. kada se lista zaključava.

  4.3. Tokom trajanja Konkursa Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom učešća u Konkursu bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, odnosno ne snosi odgovornost zbog problema koji mogu nastati prilikom kreiranja Sadržaja ili korišćenja društvenih mreža preko kojih će se vršiti postavljanje i slanje Sadržaja, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

  4.4. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

5. Nagrada i dodeljivanje nagrade

  5.1. Tokom trajanja Konkursa biće dodeljena ukupno 1 (jedna) nagrada (u daljem tekstu: „Nagrada“)

  5.2. Jedna Nagrada obuhvata putovanje, za jednu osobu, Pobednika , na Amsterdam Dance Event u periodu od 17. do 21. oktobra 2018, koje se sastoji od:

   - Kompleta karatu za Amsterdam Dance Event za period 17.- 21. oktobra 2018.
   - Prevoza do/sa aerodroma u Beogradu, kao i aerodroma u Amsterdamu
   - Jednu povratnu kartu ekonomske klase: Beograd-Amsterdam, Amsterdam- Beograd
   - Smeštaja u Amsetrdamu u hotelu sa 4* na bazi polu pansiona
   - Usluga turističkog vodiča tokom putovanja
   - Organizovanog razgledanja grada
   - Posete Heineken Experience-u u Amsterdamu
   - Osnovnog putnog i zdravstvenog osiguranja

  5.3. U slučaju da Pobednik zahteva posebne uslove za putovanje koji nisu predviđeni ovim Pravilima ( uključujući ali ne ograničavajući se na neki poseban vid zdravstvenog osiguranja, poseban vid prevoza i sl.) troškove i organizaciju tih posebnih uslova snosiće Pobednik.

  5.4. Sve ostale detalje u vezi sa Nagradom koji ovde nisu navedeni Oganizator će blagovremeno saopštiti Pobednicima.

  5.5. Učesnik koji bude proglašen za Pobednika biće kontaktiran od strane Ogranizatora u roku od 24 sati nakon objavljivanja Liste pobednika i zamena putem e-maila koji je ostavljen prilikom Registracije (u daljem tekstu: E-mail potvrde) . Osoba koja je ostavila svoje podatke prilikom Registracije smatraće se Pobednikom i autorom Sadržaja. Pobednik je dužan da u roku od najviše 24 sati od E-mail potvrde odgovori Organizatoru putem tog e-maila i potvrdi da prihvata Nagradu u pisanoj formi, kada će Pobednik biti i u obavezi da dostavi svoje lične podatke i to: ime i prezime, broj pasoša, JMBG, e-mail, broj mobilnog telefona, adresa stanovanja. Podaci koje je Pobednik ostavio prilikom Registracije i podaci koje dostavi u E-mailu obaveštenja moraju biti identični.

  5.6. Organizator će obavestiti Pobednika o svim potrebnim informacijama u vezi sa Nagradom uključujući i o datumu predaje odnosno korišćenja Nagrade. Prilikom preuzimanja Nagrade, Pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš) iz kojega je vidljivo ime, prezime i uzrast lica koje je prijavljeno prilikom Registracije odnosno u E-mailu potvrde.

  5.7. Ukoliko Pobednik ne prihvati Nagradu neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa. Nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik na Listi pobednika i zamena, koji predstavlja potencijalnu zamenu za Pobednika koji ne može da preuzmu Nagradu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruju pravo na Nagradu. U slučaju zamene Pobednika Lista pobednika i zamena će shodno tome biti ažurirana i objavljena.

  5.8. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa ma kojim od Pobednika, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko Pobednik ne preuzme Nagradu u rokovima predviđenim ovim Pravilima.

  5.9. Učesnici koji su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

  5.10. Ukoliko je iz ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš) vidljivo da potencijalni Pobednik nije lice koje je dalo svoje podatke prilikom Registracije odnosno u E-mailu potvrde, da nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan, Nagrada će se dodeliti sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. U svim slučajevim zamene Pobednika iz ovog Konkursa Lista

  5.11. Ukoliko Pobednik Konkursa postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja Nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli Nagradu, u tom slučaju se Nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena koji ispunjava uslove.

  5.12. U ma kom slučaju da Pobednik nije u mogućnosti da iskoristi Nagradu, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će Nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena po istom principu sve do 27.07.2018. godine kada se Lista pobednika i zamena zaključava i zamena Pobednika više nije moguća. U tom slučaju ako se za Nagrade ne nađe shodno ovim Pravilima odgovarajući Pobednik Nagrada će ostati nepodeljena.

  5.13. Nagrada je neprenosiva. Osim Pobednika lično, Nagradu će moći da preuzme i punoletna osoba koja ima overeno (kod nadležnog organa overe) specijalno punomoćje od strane Pobednika kojim se ovlašćuje da preuzme Nagradu, pri čemu se podaci o davaocu punomoćja moraju poklapati sa podacima koji su dostavljeni prilikom Registracije odnosno u E-mailu potvrde, kako bi se identifikovao Pobednik sa licem koje je davalac specijalnog punomoćja.

  5.14. Prilikom preuzimanja Nagrade Pobednik, odnosno osobe ovlašćene specijalnim punomoćjem, će popuniti i potpisati izjavu o preuzimanju Nagrade.

  5.15. Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja niti bilo koje druge troškove Pobednika povezane sa preuzimanjem Nagrade.

  5.16. Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja Nagrade i u tom slučaju će se smatrati da je dobitnik Nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodaljena na prvom narednom Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena.

  5.17. Ukoliko niti jedan od kvalifikovanih Učesnika nije u mogućnosti da prihvati Nagradu, Konkurs će se smatrati neuspešnim.

6. Lični podaci

  6.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvataja prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da primaju poruke na Instagram profilima, e-mail poštu, SMS poruke i pozive na mobilni telefon u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.

  6.2. Pobednik pristaje da se njegovo imea i lični podaci (uključujući ali ne ograničavajući se na ime, prezime, broj telefona, adresu, slike, video materijal, izjave, zapise i ostale podatke koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs) javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, i da mogu od strane Organizatora biti objavljeni u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost Nagrade i/ili prethodne saglasnosti Pobednika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora. Obradu tako prikupljenih Podataka Organizator će vršiti u skladu sa zakonom.

  6.3. Učesnik čiji Sadržaj budu nagrađen na Konkursu, je saglasan da Organizator na ime dodeljene Nagrade stiče sva prava nad nagrađenim Sadržajem uključujući sva autorska i srodna prava i prava intelektualne svojine koja postoje ili mogu postojati u vezi sa Sadržajem, vremenski i teritorijalno neograničena, odnosno na maksimalan vremenski period u skladu sa važećim propisima, te se obavezuju da će se suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

  6.4. Organizator stiče pravo da eksploatiše sadržinu nagrađenog Sadržaja na najširi mogući način i u bilo kom obliku kako za vreme trajanja Konkursa tako i nakon njegovog isteka, vremenski, sadržinski i teritorijalno neograničeno.

7. Isključenje i ograničenje odgovornosti

  7.1. Učesnik je isključivo odgovoran za Sadržaj.

  7.2. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran za organizaciju i program Amsterdam Dance Event festivala.

  7.3. Učesnik je obavezan da poštuje pravila koja propisuje Instagram i/ili servis preko kog prima e-mailove i u slučaju nepoštovanja istih, Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i obeštetiće tu društvenu mrežu, servis kao i Organizatora.

  7.4. Organizator ne odgovara za bilo koju štetu koju pretrpi tokom puta i/ili Amsterdam Dance Event festivala, a koja je prouzrokovna kršenjem pravila ponašanja Organizatora, isključivom radnjom navedenih lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

  7.5. Pobednik mora da imati važeći pasoš kao i da se tokom putovanja i boravka na Amsterdam Dance Festivalu, pridržava pravila ponašanja Organizatora, relevantnih pozitivno-pravnih propisa Kraljevine Holandije, i kao i svih ostalih relevantnih propisa, te će biti isključivo odgovoran za nepoštovanje istih i eventualnu štetu koju tom prilikom prouzrokuje.

8. Pitanja u vezi Konkursa

  8.1. Sva zainteresovana lica mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com.

  8.2. Organizator će licu koje je poslalo upit dostaviti odgovor putem e-mail-a na adresu sa koje je lice poslalo upit i to u roku od najviše 5 (pet) radnih dana.

9. Završne odredbe

  9.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa, o čemu će Organizator obavestiti putem Web stranice.

  9.2. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme izvrši izmene ovih Pravila uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Web stranici.

  9.3. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad Sadržajem, jer su za Organizatora relevantni podaci navedeni u Registraciji shodno članu 5.5. Ukoliko na Sadržaju postoje prava trećih lica, Učesnik će biti isključivo odgovoran i obeštetiće Organizatora i ta treća lica.

  9.4. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

  9.5. Ova Pravila objavljuju se na Web stranici.

Dobitnici I faze konkursa:

  1. miksa_vuk

  2. dzale_penny

  3. milena8nastic

  4. vladimir.tosic92

  5. mariosd1979

Zamene dobitnika I faze konkursa:

  1. marija_milivojevic_

  2. vilenjakusa

Dobitnici II faze konkursa:

  1. staniceva_sestra

  2. tatjana_775

  3. _ruri001

  4. jovanavuk98

  5. marygoesaround__

Zamene dobitnika II faze konkursa:

  1. digdzons

  2. stefan_fz6

  3. ___bb________

  4. sarajankov

  5. nina.magovcevic1

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 23.07.2018. sledeća:

PRAVILA
NAGRADNOG KONKURSA
“JOŠ JEDAN KRUG U MONCI”

1. Opšte odredbe

1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “JOŠ JEDAN KRUG U MONCI” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2. Naziv Konkursa je “JOŠ JEDAN KRUG U MONCI”.

1.3. Konkurs počinje dana 23.07.2018. godine u 00:00 časova i završava se dana 23.08.2018. godine u 23:59 časova.

1.4. Konkurs ima jedan segment u kome se dodeljuju dve vrste nagrade: glavne i utešne nagrade o čijem dodeljivanju odlučuje žiri na kraju Konkursa (u daljem tekstu: Glavne nagrade i Utešne nagrade).

1.5. Proglašenje dobitnika nagrada Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim Pravilima, a na osnovu rang liste koju sastavlja žiri (u daljem tekstu: Rang lista).

1.6. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to piva robne marke Heineken.

1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije.

1.8. Konkurs se organizuje putem Viber Public Account-a pod nazivom Heineken® Srbija, a na način i pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

1.9. Predmet Konkursa je kreativni odgovor putem reči ili slike na nagradno pitanje putem Viber Public Account-a Heineken® Srbija.

2. Pravo učestvovanja na Konkursu

  2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

   2.1.1. lica koja su navršila 18 godina života,

   2.1.2. državljani Republike Srbije,

   2.1.3. sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije

  (u daljem tekstu : Učesnik)

  2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

   2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;

   2.2.2. lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

3. Mehanizam Konkursa

3.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu u bilo kom segmentu potrebno je da kupi Heineken proizvode u vrednosti od 500 dinara ili više (u daljem tekstu „Proizvod”), u bilo kom Roda, Merkator ili Idea objektu. Na nefiskalnom isečku koji se dobija uz fiskalni račun prilikom kupovine Proizvoda, nalazi se odštampan numerički kod koji se sastoji od 18 znakova (u daljem tekstu „Kod“).

3.2. Nakon kupovine Pakovanja potrebno je da Učesnik preduzme sledeće korake:

  3.2.1. Zaprati Heineken® Srbija Viber Public Account (u daljem tekstu : Javni nalog), koji može pronaći pretragom na Viberu u polju “Public”, “Find more public accounts”. Učesnik je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa do samog uručenja nagrade prati Javni nalog. U slučaju da u bilo kom momentu Učesnik otprati Javni nalog smatraće se da je odustao od takmičenja, te se ranije dati predlozi neće uzeti u obzir. U slučaju ponovne prijave krenuće sa novom registracijom koraka definisanih u 3.2.1. do 3.2.4, te novim kreativnim odgovorima koji učestvuju u Konkursu.

  3.2.2. U polju „Poruka”/„Message” potvrdi da ima navršenih 18 godina. Ukoliko odgovori negativno na pitanje da li ima navršenih 18 godina, korisnik će biti blokiran od dalje komunikacije sa nalogom.

  3.2.3. Pročita i prihvati Pravila (koja se nalaze na internet stranici Organizatora www.heineken.rs, a na koje Učesnik može pristupiti klikom na dugme Pravila koje se nalazi na Javnom nalogu), kada će ponovo biti u obavezi da potvrdi da je navršio 18 godina. Nakon toga korisnik će dobiti povratnu poruku sa šestocifrenim alfanumeričkim kodom, koji predstavlja njegov jedinstveni broj za potrebe Konkursa (u daljem tekstu: Jedinstveni broj). Nakon dobijanja Jedinstvenog broja, Učesnik više ne mora da prolazi korake 3.2.1, 3.2.2. i 3.2.3, ali je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa prati Javni nalog kako je to navedeno u 3.2.1. Jedinstveni broj služi da se odredi dobitnik nagrade, s obzirom da Rang lista koju žiri sastavlja nakon odlučivanja o dobitnicima Nedeljne, Dodatne i Glavne nagrade, ne sadrži ime i prezime Učesnika, već samo Jedinstveni broj Učesnika.

  3.2.4. Nakon što ispuni uslove iz člana 3.2.1, 3.2.2. i 3.2.3 ovih Pravila, Učesnik dalje u polju „Poruka”/„Message” unosi Kod, na koji način se prijavljuje za učešće u Konkursu. Nakon unosa Koda, u slučaju da je uneo ispravan Kod, Učesnik dobija poruku kojom se potvrđuje da je uneti Kod validan. Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, poslati neograničen broj Kodova. Kodovi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu prijavljeni i uneti na način objašnjen u ovom članu neće biti validni i neće omogućiti kupcu da učestvuje u Konkursu. Jednom registrovan Kod ne može se koristiti više puta.

3.3. Po pravilnom unosu Koda, Učesnik će:

  3.3.1. dobiti priliku da odgovori na nagradni zadatak: „Pošalji fotografiju ili kreativni odgovor, pokaži kako ti dolaziš do svog CILJA“. Jedan kod sa nefiskalnog isečka se može iskoristiti samo jednom, bez obzira na broj kupljenih Heineken proizvoda u vrednosti od preko 500 dinara u okviru te kupovine.

3.4. Nakon koraka 3.3.1. potrebno je da Učesnik da odgovor u roku od jednog sata i to kroz jednu poruku sa isključivo tekstualnim i numeričkim karakterima ili kroz jednu fotografiju veličine do 5 megabajta.

3.5. U slučaju da Učesnik ne odgovori na nagradno pitanje u roku od jednog sata, biće onemogućen da nakon isteka ovog roka odgovori na nagradno pitanje. Po unošenju novog Koda, Učesnik će ponovo imati mogućnost da odgovori na nagradno pitanje.

3.6. Po unosu odgovora Učesnik dobija potvrdnu poruku da je odgovor primljen.

3.7. Nakon svake ponovne kupovine Pakovanja potrebno je da Učesnik pristupi Javnom nalogu i preduzme korake navedene u članovima 3.2.4, 3.3. i 3.5. Pravila.

3.8. Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini Proizvoda (račun), kao i nefiskalni deo računa i iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev.

3.9. Učesnik je obavezan da poštuje sva pravila koja propisuje Viber i u slučaju nepoštovanja istih će se smatrati isključivo odgovornim i obeštetiće Viber, kao i Organizatora.

3.10. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja Javnog naloga, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa. U Konkursu će slike biti prihvatane samo preko Viber aplikacije na mobilnim uređajima, a ne i na drugim sistemima na kojima Viber može biti instaliran.

3.11. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

4. Pravila koja kreativni odgovori moraju ispuniti

4.1. U poruci ili na fotografiji se ne mogu pominjati ni pojavljivati lica koja nisu navršila 18 godina života, kao ni životinje, motorna vozila, niti sme da se pominje niti prikazuje konzumacija alkoholnih pića niti cigareta. U slučaju da postupi suprotno, Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i biti dužan da nadoknadi Organizatoru i/ili trećim licima svu i ma koju štetu koju pretrpi usled takvog postupanja Učesnika.

4.2. Organizator ima diskreciono pravo da odbije da uvrsti u Konkurs bilo koji predlog koji je suprotan Pravilima Konkursa i internim procedurama kompanije Heineken Srbija doo Zaječar, kao i koji sadrži vulgarne, preteće, rasističke ili bilo kakve druge ideje, informacije i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje ili predloge kojima se povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine i/ili ugled Organizatora i njegovog brenda.

4.3. Učesnik garantuje Organizatoru da prilikom snimanja fotografije neće preduzimati ma koje radnje koje bi ugrozile njegovu i/ili bezbednost drugih lica koja se pojavljuju na fotografiji (uključujući, a ne ograničavajući se na način izvođenja fotografije, mesto izvođenja fotografije itd.). Ukoliko postupi suprotno Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim da nadoknadi celokupnu štetu trećim licima u vezi sa povredom, smrću, gubitkom ili štetom koja je rezultat takvog kršenja. Učesnik će u ranije navedenim slučajevima nadoknaditi i Organizatoru svaku štetu koju pretrpi usled takvog postupanja Učesnika.

4.4. Svaki Učesnik na Konkursu je dužan da pre postavljanja fotografije obezbedi saglasnost svih lica koja se pojavljuju na toj fotografiji sa ovim Pravilima, kojom ta lica na Organizatora prenose sva prava koja i sami Učesnici prenose na Organizatora. Ukoliko Učesnik na Konkursu ne pribavi tu saglasnost i Organizator pretrpi bilo kakvu štetu sa tim u vezi, taj Učesnik će biti dužan da Organizatoru nadoknadi svu pretrpljenu štetu, uključujući i izmaklu dobit.

5. Trajanje Konkursa

5.1. Svi Učesnici koji ispunjavaju uslove propisane ovim Konkursom i koji pošalju svoje kreativne odgovore u periodu od od 23.07.2018. godine u 00:00 časova do 20.08.2018. godine u 23:59 časova učestvuju u takmičenju za Glavnu nagradu. U ovom segmentu pravo učešća imaju svi Učesnici koji ispunjavaju uslove propisane ovim Konkursom. Na kraju ovog perioda žiri će sačiniti Rang listu i prva dva Učesnika sa Rang liste koji u toku trajanja Konkursa daju najkreativnije odgovore će dobiti po jednu Glavnu nagradu. U slučaju da bilo koji dobitnik Glavne nagrade nije u mogućnosti da preuzme nagradu ili iz bilo kog drugog razloga ne ispunjava uslove za preuzimanje nagrade, nagrada će pripasti prvom sledećem Učesniku na Rang listi koji ispunjava sve uslove. Jedan Učesnik može biti dobitnik samo jedne Glavne i jedne Utešne nagrade, bez obzira na broj naloga sa kojih je poslao kreativni odgovor i bez obzira na broj kreativnih odgovora koje je poslao.

6. Izbor i odlučivanje o dobitnicima nagrada

6.1. Dobitnik se određuje na osnovu najkreativnijeg odgovora o čemu odlučuje žiri u sastavu:

  - Predstavnik kompanije HEINEKEN, Igor Vranjković
  - Predstavnik kompanije HEINEKEN, Goran Stupar
  - Predstavnik kompanije HEINEKEN, Andrea Krizmanić

Žiri na kraju Konkursa, najkasnije do 23.08.2018. godine u 23:59 časova, sastavlja Rang listu koja sadrži Jedinstvene brojeve, na osnovu koje se određuju dva dobitnika Glavne nagrade, 400 dobitnika Utešnih nagrada (koji predstavljaju potencijalne zamene za dobitnike Glavne nagrade u slučaju da on/oni nije/nisu u mogućnosti da preuzme/u nagrade).

6.2. Imena dobitnika će biti objavljena putem https://www.heineken.rs , Javnog naloga kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

6.4. Ukupno postoji 402 (četiristo dve) nagrade i to 2 Glavne nagrade i 400 Utešnih nagrada.

  Glavna nagrada je:

  - gledanje trke FORMULA 1® GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2018 u Monci za jednu osobu u periodu od 1. do 3. septembra 2018. godine, a ista obuhvata:

  4.2.1. avionski prevoz na relaciji Beograd-Milano-Beograd,
  4.2.2. smeštaj u hotelu (2 noćenja) na bazi dvosobnih soba, sa polupansionom
  4.2.3. dnevne aktivnosti i Heineken žurke u Monci
  4.2.4. gledanje finalne trke
  4.2.5. druženje sa poznatim sportistima
  4.2.6. organizivan prevoz u Monci

  Utešne nagrade su:
  - Formula 1 staklene čaše
  - Formula 1 kačketi
  - Formula 1 privesci

7. Dodeljivanje nagrada

7.1. Učesnici koji budu proglašeni bilo za dobitnike Glavnih ili Utešnih nagrada biće kontaktirani najkasnije u roku od 2 dana nakon objavljivanja dobitnika Glavnih i Utešnih nagrada (u daljem tekstu: Obaveštenje) putem Vibera i to putem poruke 1na1, gde je potrebno da dalje Organizatoru dostave svoje podatke i to ime i prezime, JMBG, broj telefona, adresu kao i email adresu. Dobitnici su dužni da u roku od najviše 48 sati od Obaveštenja odgovore Organizatoru na Obaveštenje putem Vibera ili na drugi način koji Organizator bude smatrao za relevantan. Slanjem odgovora sa navedenim podacima, dobitnik potvrđuje da prihvata osvojenu nagradu. Ukoliko u navedenom roku Učesnik koji bude proglašen za dobitnika ne odgovori na Obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

7.2. Prilikom Obaveštavanja, Organizator će obavestiti dobitnika o datumu predaje odnosno korišćenja osvojene nagrade. Prilikom preuzimanja osvojene nagrade, ukoliko Organizator to zahteva dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku na Rang listi, koji je do tog momenta bio dobitnik Utešne nagrade.

7.3. Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na nagradu.

7.4. Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

7.5. Dobitnik je dužan da sačuva račune, kao dokaz o kupovini Pakovanja bez obzira na mesto kupovine, kao i isečke nefiskalnog dela računa. Dobitnici Glavne nagrade će prilikom preuzimanja osvojene nagrade potpisati odgovarajući formular.

7.6. U slučaju da iz bilo kog razloga dobitnik ne može da preuzme nagradu, Organizator zadržava pravo na nagradu i ona će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi (koji je do tog momenta bio dobitnik Utešne nagrade), koji predstavlja potencijalnu zamenu za dobitnika koji ne može da preuzme nagradu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruje pravo na nagradu. U ovom slučaju, Rang lista se pomera za jedno mesto, odnosno, u slučaju da npr. Učensik koji je bio prvi na Rang listi nije u mogućnosti da preuzme Glavnu nagradu, Glavnu nagradu će preuzeti treći Učesnik na Rang listi (koji je bio dobitnik Utešne nagrade), dok će samim tim Učesnik koji je bio četiri stotine treći na Rang listi (i nije osvoji nijednu nagradu), dobiti Utešnu nagradu. Rang lista se pomera na isti način i u slučaju da bilo koji dobitnik Utešne nagrade ne može istu da preuzme iz bilo kog razloga.

7.7. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora, kao ni u slučaju da se dobitnik ne oglasi, kako bi potvrdio da je obavešten o prijemu nagrade.

7.8. Svi dobitnici Glavne nagrade su dužni da poseduju i nose sa sobom važeće lične isprave u skladu sa pozitivno-pravnim propisima Republike Srbije i odgovarajuće zemlje destinacije, kao i da se pridržavaju svih pravila ponašanja Organizatora, odnosno bezbednosnih i drugih pravila propisanih od strane Organizatora odnosno vlasnika smeštaja tokom boravka u Italiji i na trci Formule 1.

7.9. Nagrade su neprenosive, a u slučaju da dobitnik nije u mogućnosti da nagradu iskoristi, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

7.10. Sve ostale detalje u vezi sa nagradom, a koji ovde nisu navedeni, Oganizator će blagovremeno saopštiti dobitniku.

8. Lični podaci

8.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na mobilni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.

8.2. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.

8.3. Svi dobitnici pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost, a vezani su za Konkurs, mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost nagrada i/ili prethodne saglasnosti Učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

9. Isključenje i ograničenje odgovornosti

9.1. Dobitnici Glavnih nagrada su u obavezi da se tokom boravka u inostranstvu pridržavaju pravila ponašanja Organizatora, propisa zemlje u kojoj borave, kao i pravila vlasnika smeštaja. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik niti lica koja eventualno sa njim putuju, a koja je prouzrokovna kršenjem pravila ponašanja Organizatora i vlasnika smeštaja, isključivom radnjom navedenih lica, kao i radnjama trećih lica za koja Ogranizator ne odgovara.

9.2. Dobitnici Glavne nagrade su dužni da tokom čitavog boravka i celokupnog puta poštuju Pravila, uputstva Ogranizatora, sve važeće zakonske i podzakonske akte RS kao i EU, procedure Organizatora sa kojima budu upoznati pri preuzimanju Glavne nagrade, kao i pravila ponašanja Organizatora i vlasnika smeštaja te će biti isključivo odgovorni za nepoštovanje istih i eventualnu štetu koju tom prilikom prouzrokuju.

9.3. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran niti u slučaju prekida trke, otkazivanja trke ili ma kakvog drugog prekida, tehničke greške, odnosno otežanog ili onemogućenog praćenja trke, a koji su posledica više sile, nepažnje ili štete načinjene od strane dobitnika ili trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

10. Pitanja u vezi sa Konkursom

10.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com

11. Završne odredbe

11.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

11.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem internet stranice Organizatora https://www.heineken.rs, kao i Javnog Naloga.

11.3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na internet stranici.

11.4. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad poslatim kodom ili sim kartice sa koje je komunicirano, te će Učesnik koji je koristio kod ili sim karticu na kojoj postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.

11.5. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

11.6. Ova Pravila objavljuju se na internet stranici Organizatora https://www.heineken.rs.

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju 12.07.2018. sledeća:

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

„LIVE YOUR MUSIC AT EXIT”

1. Opšte odredbe

  1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “ LIVE YOUR MUSIC AT HEINEKEN LOVEFEST” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“). Pravila će biti objavljena na Web stranici Organizatora www.heineken.rs ( u daljem tekstu: Web stranica) i na svaki drugi način koji Organizator smatra potrebnim.

  1.2. Konkurs počinje dana 02.08.2018. godine u 20:00:01 časova i završava se dana 10.08.2018. godine u 17:00:00 časova.

  1.3. Konkurs je organizovan u jednoj fazi na način i pod uslovima definisanim ovim Pravilima.

  1.4. Proglašenje Pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i pod uslovima definisanim Pravilima.

  1.5. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to proizvoda robne marke Heineken.

  1.6. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: „Teritorija“).

  1.7. Predmet Konkursa je izbor ukupno 1 (jednog) najkreativnijeg sadržaja Gif (grafički format koji se kreira spajanjem nekoliko fotografija) odnosno video snimka dužine do 20 sekundi kreiranog tokom Heineken Lovefest festivala ( u daljem tekstu: Sadržaj) na kojima se prikazuje kako autor na kreativan, duhovit i originalan način doživljava muziku na Heineken Lovefest festivalu, a pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

  1.8. Izbor 1 (jednog) najboljeg Sadržaja, odnosno Pobednika, vršiće tročlani stručni žiri imenovan od strane Organizatora, sačinjen od predstavnika Organizatora i predstavnika agencije Organizatora ( u daljem tekstu: Stručni žiri), a u skladu sa ovim Pravilima. Izbor najboljeg Sadržaja vršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:

   - kreativnost
   - originalnost
   - duhovitost

2. Pravo učestvovanja na Konkursu

  2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

  • lica koja su navršila 18 godina života,
  • državljani Republike Srbije,
  • sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
  • (U daljem tekstu: Učesnik)

  2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

  • Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;
  • članovi Stručnog žirija, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; kao i
  • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnik ili vanbračni partner, roditelji i deca.

3. Mehanizam Konkursa - Registracija, kreiranje i postavka Sadržaja

  3.1. Kako bi Učesnik ostvario pravo da učestvuje na Konkursu neophodno je da dođe na Heineken aktivacioni štand –Heineken Experience i izvrši registraciju kod promoterke (u daljem teksu: Registracija), nakon čega kreira Sadržaj.

  3.2. Registracija podrazumeva unos sledećih podataka: ime i prezime, broj mobilnog telefona, datum rođenja, e-mail adresa. Registracija će se smatrati uspešnom nakon što su svi gore navedeni koraci u potpunosti budu ispoštovani.

  3.3. Nakon uspešne Registracije Učesnik može kreirati Sadržaj u skladu sa ovim članom. Jednom registrovani Učesnik može kreirati neograničen broj Sadržaja tokom trajanja festivala.

  3.4. Kreiranje Sadržaja se vrši isključivo u toku radnog vremena Aktivacionog štanda tokom trajanja Heineken Lovefest festivala, svakog dana festivala počev od 02.08.2018. pa do 06.08.2018. i to u periodu od 21:00:01 časova do 01:59:59.

  3.5. Organizator je obezbedio na Aktivacionim štandovima sve neophodne uslove za kreiranje Sadržaja, uključujući ali ne ograničavajući se na pozadinu, softver i hardver.

  3.6. Na Sadržaju se ne mogu pojavljivati lica koja nisu navršila 18 (osamnaest) godina života niti sme da se prikazuje konzumacija alkoholnih pića niti cigareta, da sadrži životinje, motorna vozila i/ili druge učesnike u saobraćaju. Učesnik garantuje Organizatoru da na Sadržaju neće biti prikazano kako se preduzimaju ma koje radnje koje bi ugrozile njegovu i/ili bezbednost drugih lica koja se pojavljuju na Sadržaju. Ukoliko postupi suprotno Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i biće dužan da naknadi svu i ma koju štetu prouzrokovanu trećim licima, a u vezi sa povrednom, smrću, gubitkom ili drugom štetom koja je rezultat takvog kršenja. Učesnik će u ranije navedenim slučajevima naknaditi i Organizatoru svu i ma koju štetu koju pretrpi usled takvog postupanja Učesnika.

  3.7. Organizator ima diskreciono pravo da odbije da uvrsti u Konkurs bilo koji Sadržaj koja je suprotan članu 3.8. i ostalim uslovima ovih Pravila, kao i koji sadrži vulgarne, preteće, rasističke ili bilo kakve druge ideje, informacije i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje ili Sadržaj kojima se povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine i/ili ugled Organizatora i njegovog brenda.

  3.8. Svaki Učesnik na Konkursu je dužan da pre postavljanja Sadržaja obezbedi saglasnost svih lica koja se pojavljuju na tom Sadržaju, kojom ta lica na Organizatora prenose sva prava koja i sami Učesnici prenose na Organizatora, a posebno prava navedena u članu 6. Pravila. Ukoliko Učesnik na Konkursu ne pribavi tu saglasnost i Organizator pretrpi bilo kakvu štetu, taj Učesnik će biti dužan da Organizatoru naknadi svu i ma koju pretrpljenu štetu, uključujući i izmaklu dobit.

  3.9. Nakon kreiranja Sadržaja isti treba da ispunjava sve uslove navedene u ovom Konkursu. U slučaju da isti ispunjava uslove, Sadržaj ulazi u predloge koji učestvuju u takmičenju za nagradu.

  3.10. U slučaju da Učesnik postavi Sadržaj bez hashtag-a ili odabere da ga ne postavi, ako isti ispunava sve uslove navedene u ovom Konkursu i dalje ulazi u takmičenje za nagradu.

4. Mehanizam Konkursa - izbor Pobednika

  4.1. Stručni žiri će između kreiranih Sadržaja koji ispunjavaju uslove izabrati konsenzusom 1 (jedan) najkreativniji (u daljem tekstu: Pobednik), a prema kriterijumima iz člana 1.8 ovih Pravila.

  4.2. Odluku o izboru Pobednika Stručni žiri će doneti do 09.08.2018. u 16:00:00 časova, o čemu će biti sačinjen zapisnik, čiji sastavni deo će biti i lista Učesnika koji su potencijalna zamena za Pobednika ukoliko on/ona ne mogu da ostvare pravo na nagradu iz razloga propisanih ovim Pravilima (dalje u tekstu: Lista pobednika i zamena). Ova lista će biti objavljena 10.08.2018. godine u 17:00:00 časova na Web stranici kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno, uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd). Lista pobednika i zamena biće dostupna na Web stranici do 17.08.2018. kada se lista zaključava.

  4.3. Tokom trajanja Konkursa Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom učešća u Konkursu bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, odnosno ne snosi odgovornost zbog problema koji mogu nastati prilikom kreiranja Sadržaja ili korišćenja društvenih mreža preko kojih će se vršiti postavljanje i slanje Sadržaja, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

  4.4. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

5. Nagrada i dodeljivanje nagrade

  5.1. Tokom trajanja Konkursa biće dodeljena ukupno 1 (jedna) nagrada (u daljem tekstu: „Nagrada“)

  5.2. Jedna Nagrada obuhvata putovanje, za jednu osobu, Pobednika, na Amsterdam Dance Event u periodu od 17. do 21. oktobra 2018, koje se sastoji od:

   - Jednog kompleta karata za Amsterdam Dance Event za period 17.- 21. oktobra 2018.
   - Prevoza do/sa aerodroma u Beogradu, kao i aerodroma u Amsterdamu
   - Jednu povratnu kartu ekonomske klase: Beograd-Amsterdam, Amsterdam- Beograd
   - Smeštaja u Amsetrdamu u hotelu sa 4* na bazi polu pansiona
   - Usluga turističkog vodiča tokom putovanja
   - Organizovanog razgledanja grada
   - Posete Heineken Experience-u u Amsterdamu
   - Osnovnog putnog i zdravstvenog osiguranja

  5.3. U slučaju da Pobednik zahteva posebne uslove za putovanje koji nisu predviđeni ovim Pravilima (uključujući ali ne ograničavajući se na neki poseban vid zdravstvenog osiguranja, poseban vid prevoza i sl.) troškove i organizaciju tih posebnih uslova snosiće Pobednik.

  5.4. Sve ostale detalje u vezi sa Nagradom koji ovde nisu navedeni Oganizator će blagovremeno saopštiti Pobednicima.

  5.5. Učesnik koji bude proglašen za Pobednika biće kontaktiran od strane Ogranizatora u roku od 24 sati nakon objavljivanja Liste pobednika i zamena putem e-maila koji je ostavljen prilikom Registracije (u daljem tekstu: E-mail potvrde) . Osoba koja je ostavila svoje podatke prilikom Registracije smatraće se Pobednikom i autorom Sadržaja. Pobednik je dužan da u roku od najviše 24 sati od E-mail potvrde odgovori Organizatoru putem tog e-maila i potvrdi da prihvata Nagradu u pisanoj formi, kada će Pobednik biti i u obavezi da dostavi svoje lične podatke i to: ime i prezime, broj pasoša, JMBG, e-mail, broj mobilnog telefona, adresa stanovanja. Podaci koje je Pobednik ostavio prilikom Registracije i podaci koje dostavi u E-mailu obaveštenja moraju biti identični.

  5.6. Organizator će obavestiti Pobednika o svim potrebnim informacijama u vezi sa Nagradom uključujući i o datumu predaje odnosno korišćenja Nagrade. Prilikom preuzimanja Nagrade, Pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš) iz kojega je vidljivo ime, prezime i uzrast lica koje je prijavljeno prilikom Registracije odnosno u E-mailu potvrde.

  5.7. Ukoliko Pobednik ne prihvati Nagradu neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa. Nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik na Listi pobednika i zamena, koji predstavlja potencijalnu zamenu za Pobednika koji ne može da preuzmu Nagradu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruju pravo na Nagradu. U slučaju zamene Pobednika Lista pobednika i zamena će shodno tome biti ažurirana i objavljena.

  5.8. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa ma kojim od Pobednika, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko Pobednik ne preuzme Nagradu u rokovima predviđenim ovim Pravilima.

  5.9. Učesnici koji su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

  5.10. Ukoliko je iz ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš) vidljivo da potencijalni Pobednik nije lice koje je dalo svoje podatke prilikom Registracije odnosno u E-mailu potvrde, da nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan, Nagrada će se dodeliti sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. U svim slučajevim zamene Pobednika iz ovog Konkursa Lista

  5.11. Ukoliko Pobednik Konkursa postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja Nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli Nagradu, u tom slučaju se Nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena koji ispunjava uslove.

  5.12. U ma kom slučaju da Pobednik nije u mogućnosti da iskoristi Nagradu, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će Nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena po istom principu sve do 27.07.2018. godine kada se Lista pobednika i zamena zaključava i zamena Pobednika više nije moguća. U tom slučaju ako se za Nagrade ne nađe shodno ovim Pravilima odgovarajući Pobednik Nagrada će ostati nepodeljena.

  5.13. Nagrada je neprenosiva. Osim Pobednika lično, Nagradu će moći da preuzme i punoletna osoba koja ima overeno (kod nadležnog organa overe) specijalno punomoćje od strane Pobednika kojim se ovlašćuje da preuzme Nagradu, pri čemu se podaci o davaocu punomoćja moraju poklapati sa podacima koji su dostavljeni prilikom Registracije odnosno u E-mailu potvrde, kako bi se identifikovao Pobednik sa licem koje je davalac specijalnog punomoćja.

  5.14. Prilikom preuzimanja Nagrade Pobednik, odnosno osobe ovlašćene specijalnim punomoćjem, će popuniti i potpisati izjavu o preuzimanju Nagrade.

  5.15. Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja niti bilo koje druge troškove Pobednika povezane sa preuzimanjem Nagrade.

  5.16. Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja Nagrade i u tom slučaju će se smatrati da je dobitnik Nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodaljena na prvom narednom Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena.

  5.17. Ukoliko niti jedan od kvalifikovanih Učesnika nije u mogućnosti da prihvati Nagradu, Konkurs će se smatrati neuspešnim.

6. Lični podaci

  6.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvataja prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da primaju poruke na Instagram profilima, e-mail poštu, SMS poruke i pozive na mobilni telefon u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.

  6.2. Pobednik pristaje da se njegovo imea i lični podaci (uključujući ali ne ograničavajući se na ime, prezime, broj telefona, adresu, slike, video materijal, izjave, zapise i ostale podatke koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs) javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, i da mogu od strane Organizatora biti objavljeni u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost Nagrade i/ili prethodne saglasnosti Pobednika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora. Obradu tako prikupljenih Podataka Organizator će vršiti u skladu sa zakonom.

  6.3. Učesnik čiji Sadržaj budu nagrađen na Konkursu, je saglasan da Organizator na ime dodeljene Nagrade stiče sva prava nad nagrađenim Sadržajem uključujući sva autorska i srodna prava i prava intelektualne svojine koja postoje ili mogu postojati u vezi sa Sadržajem, vremenski i teritorijalno neograničena, odnosno na maksimalan vremenski period u skladu sa važećim propisima, te se obavezuju da će se suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

  6.4. Organizator stiče pravo da eksploatiše sadržinu nagrađenog Sadržaja na najširi mogući način i u bilo kom obliku kako za vreme trajanja Konkursa tako i nakon njegovog isteka, vremenski, sadržinski i teritorijalno neograničeno.

7. Isključenje i ograničenje odgovornosti

  7.1. Učesnik je isključivo odgovoran za Sadržaj.

  7.2. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran za organizaciju i program Amsterdam Dance Event festivala.

  7.3. Učesnik je obavezan da poštuje pravila koja propisuje Instagram i/ili servis preko kog prima e-mailove i u slučaju nepoštovanja istih, Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i obeštetiće tu društvenu mrežu, servis kao i Organizatora.

  7.4. Organizator ne odgovara za bilo koju štetu koju pretrpi tokom puta i/ili Amsterdam Dance Event festivala, a koja je prouzrokovna kršenjem pravila ponašanja Organizatora, isključivom radnjom navedenih lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

  7.5. Pobednik mora da imati važeći pasoš kao i da se tokom putovanja i boravka na Amsterdam Dance Festivalu, pridržava pravila ponašanja Organizatora, relevantnih pozitivno-pravnih propisa Kraljevine Holandije, i kao i svih ostalih relevantnih propisa, te će biti isključivo odgovoran za nepoštovanje istih i eventualnu štetu koju tom prilikom prouzrokuje.

8. Pitanja u vezi Konkursa

  8.1. Sva zainteresovana lica mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com.

  8.2. Organizator će licu koje je poslalo upit dostaviti odgovor putem e-mail-a na adresu sa koje je lice poslalo upit i to u roku od najviše 5 (pet) radnih dana.

9. Završne odredbe

  9.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa, o čemu će Organizator obavestiti putem Web stranice.

  9.2. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme izvrši izmene ovih Pravila uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Web stranici.

  9.3. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad Sadržajem, jer su za Organizatora relevantni podaci navedeni u Registraciji shodno članu 5.5. Ukoliko na Sadržaju postoje prava trećih lica, Učesnik će biti isključivo odgovoran i obeštetiće Organizatora i ta treća lica.

  9.4. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

  9.5. Ova Pravila objavljuju se na Web stranici.

DOBITNIK NAGRADNOG KONKURSA “LIVE YOUR MUSIC AT LOVEFEST”

 

Dobitnik nagradnog Konkursa je Nemanja Ostojić.

Zamene Dobitnika su:

Anastasija Cvetković

Teodora Roganović

DOBITNICI NAGRADNOG KONKURSA “JOŠ JEDAN KRUG U MONCI"

Glavne nagrade su osvojili učesnici sa sledećim kodovima
1. RCEYKB
2. 3AGDX3

Zamene su:
1. BV2ZU8
2. LJHDSJ
3. UTWUGN
4. 2HXXDD
5. TDTBRM

Dobitnici utešnih nagrada su:
1. U0ESU2
2. RUUXRD
3. QLISIE
4. EL4SYJ
5. UDA7GD
6. EICH1W
7. QZMLS4
8. AIA68V
9. 7K2ETQ
10. FZUP74
11. LPLQ7E
12. LUDTUR
13. OOLHDS
14. EKVRLX
15. JDASFC
16. QC4IP6
17. ODCS11
18. 9TWDI7
19. YIPR6C
20. GV5WJR
21. 2UDX2C
22. VVWHRY
23. 4JEPDO
24. NCJYME
25. MBYC1V
26. CURNIM
27. SNDITD
28. QDAPPT
29. 4IFREC
30. BV2ZU8
31. LJHDSJ
32. UTWUGN
33. 2HXXDD
34. TDTBRM

Pratite nas

Facebook Twitter YouTube