Where are you located?

Kampanje
Heineken Back To The Bars
KAMPANJE

Povratak u barove

#SocialiseResponsibly

Sada kada se barovi opet otvaraju, moramo da se potrudimo da ih zadržimo otvorene.

Barovi su opet otvoreni. I dalje je sve isto, osim nekoliko dodatnih pravila i mera koje imaju za cilj da nas zaštite. Ovde smo da i dalje podstičemo ljude na odgovorno druženje, ma koliko to neprijatno bilo. Pozdrav laktom je bolji od rukovanja, a zdravica u vazduhu je bolja od zveckanja dve čaše, jer sve ovo nam pomaže da barovi ostanu otvoreni i da možete da uživate u vremenu provedenom sa prijateljima uživo. Sledeći izlazak uveče zavisi od vas. #SocialiseResponsibly da barovi ostanu otvoreni.

Podelite ovu kampanju