Where are you located?

Period trajanja aktivacije: 19.07 – 26.09.2021.
*u akciji učestvuju samo pakovanja 0.5l limenka i 0.4l povratna boca sa Music edition dizajnom. Više informacija besplatnim pozivom na broj 0800 100 400
Pogledaj PRAVILA IDI NA Heineken VIBER DETALJNIJE LISTA DOBITNIKA