Where are you located?

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „PRIČE PRAVIH NAVIJAČA”

NIJE POTREBNA KUPOVINA ZA UČESTVOVANJE ILI POBEDU NA KONKURSU. KUPOVINA ILI PLAĆANJE BILO KOJE VRSTE NEĆE POVEĆATI VAŠE ŠANSE DA POBEDITE. OVO JE KONKURS KOJI SE ZASNIVA NA VEŠTINAMA. NEVAŽEĆE GDE JE ZABRANJENO ZAKONOM.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE USLOVE PRE UČEŠĆA U KONKURSU

 

Uvod

 1. Nagradni konkurs Heineken Pravi navijači („Konkurs”) predstavlja kompanija Heineken Brouwerijen B.V. Tweede Weterinplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam („Heineken”) na heineken.com/rs/sr/realfansseats, kao deo UEFA Champions League® kampanje Heineken®-a.
 2. Ova Pravila igre se primenjuju na pravni odnos između kompanije Heineken i vas kao učesnika Konkursa i ona regulišu vaše učešće u Konkursu i dodelu nagrada. Ova Pravila igre moraju da se pročitaju zajedno s našom Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja. Registrovanjem na heineken.com/rs/sr/realfansseats i klikom na polje „Pravila igre”, potvrđujete da ste pročitali i prihvatili Pravila igre, da razumete i da ste saglasni da budete obavezani ovim Pravilima igre, kao i da ste punoletni kako biste mogli da sklopite s nama obavezujući ugovor.
 3. Konkurs i ova Pravila igre su regulisani zakonima Kraljevine Holandije. Izbor zakona ne utiče na važeće obavezne odredbe zakona o potrošaču u vašoj zemlji boravišta, ako postoje.
 4. U svakom trenutku kompanija Heineken ima pravo da, po sopstvenom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja, promeni ili prekine bilo koji vid ili karakteristiku (podešavanje) Konkursa, kao i da promeni ili modifikuje Pravila igre ili bilo koji njihov deo ili da nametne nove uslove, a sve u najvećoj mogućoj meri koja je dozvoljena važećim zakonom. Takve će promene, modifikacije, dodaci ili brisanja stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja modifikovanih Pravila igre na veb-sajtu kompanije Heineken. Ako ne pristajete da se pridržavate ovih ili bilo kojih budućih Pravila igre, nemojte da (nastavite da) učestvujete u Konkursu. Savetuje vam se da redovno čitate Pravila igre zbog mogućih promena.

Podobnost

 1. Konkurs je otvoren samo za zakonite stanovnike Argentine (osim stanovnika pokrajina Neuken, Mendoza, Rio Negro, Salta i Ognjena zemlja), Kolumbije, Nemačke, Poljske, Rumunije, Srbije, Južne Koreje, Ujedinjenog Kraljevstva i Vijetnama, a koji imaju najmanje 18 godina ili minimalnu zakonom predviđenu starosnu dob za konzumiranje alkohola u njihovoj zemlji, u zavisnosti od toga šta je starije („Učesnik”).
 2. Za učešće u Konkursu nije potrebna kupovina ili plaćanje.
 3. Kompanija Heineken u svakom trenutku ima pravo da vas, po sopstvenom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja, isključi iz učešća u Konkursu. Okolnosti u kojima kompanija Heineken može da vas isključi iz učešća uključuju, ali nisu ograničene na, nepoštovanje ovih Pravila igre ili pokušaje da se na bilo koji način ugrozi integritet Konkursa.
 4. Konkurs je zasnovan na veštinama, a ne na igri na sreću, nagradnoj igri ili lutriji.

Period za prijavu

 1. Lica koja ispunjavaju uslove mogu da se prijave na Konkurs na veb-sajtu heineken.com/rs/sr/realfansseats od 8. februara do 15. aprila 2024. godine („Period za prijavu”).

Kako učestvovati

 1. Tokom perioda za prijavu, (i) posetite heineken.com/rs/sr/realfansseats (ii) obezbedite sve tražene informacije, (iii) i okačite sadržaj koji ste sami napravili tako što ćete pokazati da ste pravi strastveni fudbalski navijač („Prijava”).
 2. Možete da učestvujete u Konkursu samo jedanput. Naknadne prijave se neće razmatrati.

Smernice za sadržaj prijave

 1. Da bi vaša Prijava bila razmatrana, mora da ispuni sledeće smernice („Smernice za sadržaj prijave”) ili će da podleže diskvalifikaciji po sopstvenom i apsolutnom nahođenju kompanije Heineken.

Prijave moraju:

 • da budu snimljene kao slika u formatu .jpg, praćene tekstom ili kao samostalni tekst, sa maksimalnom dužinom od 300 karaktera;
 • da uključuju samo originalni materijal koji je kreirao Učesnik, a koji se odnosi na pravu, ličnu priču o lojalnosti fana;

Prijave ne smeju:

 • da sadrže nelegalne materijale ili materijale koji uključuju mržnju (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje materijale kojima se promoviše ili odobrava mržnja ili nasilje protiv ljudi na osnovu njihove rase, etničke pripadnosti, boje kože, nacionalnog porekla, religije, godina, pola, seksualne opredeljenosti, invaliditeta, medicinskog statusa ili drugih oblika diskriminatorne netolerancije);
 • da naruše intelektualnu svojinu, privatnost, publicitet ili druga prava bilo kog lica ili entiteta, živog ili umrlog;
 • da sadrži viruse, trojance ili druge tehnologije kojima se može negativno uticati na Konkurs;
 • da sadrže materijal kojim se omalovažava kompanija Heineken ili koji nije u skladu sa pozitivnom slikom i/ili dobrom voljom sa kojom kompanija Heineken želi da bude povezana (po isključivom i apsolutnom nahođenju kompanije Heineken);
 • da pokaže, upućuje ili promoviše nezakonite aktivnosti ili bilo koje aktivnosti koje mogu da deluju nebezbedno ili opasno, uključujući bilo koji prikaz ili upućivanje na neodgovornu upotrebu alkohola, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ASA Smernice o odgovornom konzumiranju alkohola; pogledajte https://www.asa.org.uk/type/non_broadcast/code_section/18.html;
 1. Podnošenjem Prijave, Učesnik razume i slaže se da informacije koje su sadržane u ovoj Prijavi mogu da budu javno prikazane, istaknute i da im se može pristupiti na povezanim veb-sajtovima kompanije Heineken i na kanalima društvenih mreža bez dodatnih obaveštenja, saglasnosti ili naknade Učesniku. Pogledajte našu Politiku o privatnosti https://www.heineken.com/rs/sr/terms-and-conditions  za dodatne detalje o upotrebi Prijave od strane kompanije Heineken. Kada Učesnici objave Prijavu, bilo da je to na društvenoj mreži ili negde drugde, na njoj će se spomenuti i tagovati HEINEKEN i preduzeće se mere predostrožnosti koje važe za lokalne zakone i propise, kako bi se odbranila transparentnost o komercijalnoj prirodi objave.

Utvrđivanje dobitnika

 1. Žiri koji se sastoji od zaposlenih u kompaniji Heineken će pregledati i oceniti Prijave koje ispunjavaju uslove, a koje su izabrane u uži izbor od strane spoljašnje agencije. Svaka Prijava će biti pregledana i ocenjena na osnovu sledećih kriterijuma („Kriterijumi za ocenjivanje”): originalnost i kreativnost Prijave, kvalitet izražavanja (da li je Prijava dobro napisana?) i duh Prijave (pokazivanje ljubavi i strasti prema fudbalu).
 2. Dobitnici nagrada će biti obavešteni putem imejla na imejl-adresu koja je navedena u vezi sa Prijavom na dan ili pre 29. aprila 2024. godine, putem agencije M&C Saatchi, koju je imenovala kompanija Heineken. Odgovornost Učesnika je da prati svoj imejl-nalog kako bi proverio da li je dobio nagradu.
 3. Dobitnici nagrada će morati da potvrde da prihvataju nagradu i obavestiće kompaniju Heineken ko će im biti saputnik na putovanju u London. Imajte na umu da saputnik pobednika mora takođe da ispunjava sve uslove za usešće u Konkursu.
 4. Ako kompanija Heineken ne može da uspostavi kontakt sa dobitnikom nagrade ili ako dobitnik nagrade nije odgovorio na obaveštenje nakon pet (5) dana, ako ne poštuje ova Pravila igre, odbije nagradu iz bilo kog razloga pre nagrađivanja, ako ne može ili ne želi da prihvati nagradu iz bilo kog razloga, nagrada će se predati i, po nahođenju kompanije Heineken, drugi dobitnik će biti izabran na osnovu sledeće najveće ocene, korišćenjem gorenavedenih Kriterijuma za ocenjivanje.
 5. Ako su dobitnici nagrada iz Vijetnama ili Južne Koreje, ili bilo koje druge zemlje koja zahteva od dobitnika nagrade da nabavi validnu vizu za ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo, dobitnici nagrada će morati da potvrde da je njihova prijava za vizu prihvaćena pre 28. maja 2024. godine, a drugi dobitnik će biti izabran na osnovu sledeće najveće ocene koja je utvrđena na osnovu gorenavedenih Kriterijuma za ocenjivanje.
 6. Ograničenost na jednu (1) nagradu po dobitniku nagrade. Svi dobitnici nagrada i njihovi saputnici podležu proveri od strane kompanije Heineken, čije odluke su konačne i obavezujuće po svim pitanjima u vezi sa Konkursom. Dobitnik nagrade nije dobitnik bilo koje nagrade, osim i dok se ispunjenost uslova dobitnika nagrade ne proveri i dok se dobitnik nagrade ne obavesti da je provera završena. U slučaju da ispunjenost uslova dobitnika nagrade i saputnika nije potvrđena u roku od pet (5) dana, nagrada dobitnika će se oduzeti i kompanija Heineken zadržava pravo da izabere drugog dobitnika nagrade iz ostalih Prijava na osnovu sledećih najvećih ocena, kako je utvrđeno gorenavedenim Kriterijumima za ocenjivanje.

Nagrade i ograničenja nagrada

 1. Ukupno pet (5) nagrada biće dodeljeno tokom Konkursa.
 2. Nagrada se sastoji isključivo od dve (2) karte za finale UEFA Champion League 2024. godine u Londonu, Ujedinjenom Kraljevstvu, 1. juna 2024. godine, uključujući povratne avionske karte (letove u ekonomskoj klasi će utvrditi kompanija Heineken), dva noćenja u hotelu (jedna soba, hotel će odrediti kompanija Heineken), kao i nadoknada (koju će odrediti kompanija Heineken) za prevoz i obroke u Londonu. Ukupna vrednost nagrade biće u rasponu od 7.000 do 9.000 evra. Kompanija Heineken neće organizovati niti pomoći u rešavanju viza. Troškovi za zahteve za vizu neće biti nadoknađeni.
 3. Nagrade ne mogu da se zamene, dodele, prenesu ili zamene za gotovinu; međutim, kompanija Heineken zadržava pravo da izvrši zamenu ekvivalentne nagrade po sopstvenom nahođenju. Kompanija Heineken neće zameniti bilo koje izgubljene ili ukradene nagrade.
 4. Svi detalji o nagradama koji nisu navedeni u ovim Pravilima igre biće utvrđeni po isključivom i apsolutnom nahođenju kompanije Heineken.
 5. Rezultati Konkursa nisu otvoreni za diskusiju. Presuda kompanije Heineken je konačna.

 

Ograničenje odgovornosti; Oslobađanja; Intelektualna svojina

 

 1. Podnošenjem Prijave, Učesnici su saglasni da kompanija Heineken i njene filijale, podružnice, predstavnici, konsultanti, izvođači, pravni savetnici, agencije za reklamiranje, agencije za odnose s javnošću, za promociju, ispunjenje i marketing, provajderi veb-sajtova, administratori sajtova, kao i njihovi službenici, direktori, zaposleni, predstavnici, naslednici, imenovani i agenti („Strane oslobođene odgovornosti”), u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, neće imati nikakvu odgovornost za bilo kakve povrede, gubitke ili odštetu bilo koje vrste prema bilo kom licu, uključujući lične povrede ili smrt, ili imovinu koja je u celini ili delimično, direktno ili indirektno, rezultat prihvatanja, posedovanja, zloupotrebe ili korišćenja nagrade, Prijave ili učešća u ovom Konkursu ili bilo koju aktivnost u vezi sa Konkursom, ili bilo koje tvrdnje zasnovane na pravima javnosti, kleveti, povredi privatnosti ili prava intelektualne svojine. Strane oslobođene odgovornosti nisu odgovorne ako se nagrada ne može dodeliti usled prekida izazvanih elementarnim nepogodama, ratnih radnji, prirodnih katastrofa, vremenom, terorizmom, ili stvarnim ili zaprećenim krizama po javno zdravlje (uključujući, ali ne ograničavajući se na, pandemiju i epidemiju, kao i bilo koju obustavu rada ili ograničenje s tim u vezi).
 2. Podnošenjem Prijave, Učesnik izjavljuje i garantuje kompaniji Heineken (i) da je takva Prijava originalno delo Učesnika kojim se ne krše prava bilo koje treće strane i (ii) da druga lica koja su navedena u Prijavi daju saglasnost za podnošenje prijave u Konkursu, što može dovesti do objavljivanja od strane kompanije Heineken i (iii) da su druga lica koja su navedena u Prijavi iznad zakonske granice za dozvoljene godine predviđene za konzumiranje alkohola u zemlji prebivališta Učesnika. Kršenje garancije koja je navedena u ovom dokumentu rezultiraće nevažećom Prijavom Učesnika. Učesnik se dalje slaže sa sledećim: da će kompanija Heineken moći slobodno da uređuje, eksploatiše, modifikuje, objavljuje, reprodukuje, koristi, otkriva, širi i distribuira Prijavu drugima bez ograničenja u bilo kojim i u svim medijima koji su sada poznati ili će se kasnije razviti, širom sveta u bilo koju svrhu bez nadoknade, dozvole ili obaveštenja Učesnika ili bilo koje treće strane. Učesnik ovim daje kompaniji Heineken i njenim pravnim zastupnicima, naslednicima i prenosiocima („Strane kompanije HEINEKEN”) neopozivu, neekskluzivnu, trajnu dozvolu u celom svetu da koristi i eksploatiše sva prava intelektualne svojine na Prijavi u bilo kom obliku ili formatu i da modifikuje istu i potvrđuje i slaže se da ako kompanija Heineken koristi Prijavu, Učesnik neće imati pravo na kredit, razmatranje, obaveštenje ili plaćanje bilo koje vrste. Učesnik se odriče svih moralnih prava koje može da prema Prijavi u meri dozvoljenoj važećim zakonom i saglasan je da ukoliko kompanija Heineken izabere da koristi Prijavu u bilo koje svrhe, da će sva autorska prava ili druga prava intelektualne svojine koja mogu da rezultiraju iz onoga što se odnosi na Prijavu Učesnika ili upotrebe iste od strane kompanije Heineken biti isključivo vlasništvo kompanije Heineken. Ako bilo koja upotreba Prijave od strane kompanije Heineken podleže bilo kojoj trećoj strani, Učesnik se slaže da će obeštetiti kompaniju Heineken i njegove agente, zaposlene, filijale, podružnice, predstavnike i sve druge povezane strane za sve štete, troškove, presude i izdatke (uključujući opravdane advokatske naknade) koje su nastale kao rezultat njihovog korišćenja Prijave u meri koja je dozvoljena prema važećem zakonu.
 3. Ništa u ovim Pravilima igre ne isključuje niti na bilo koji način ograničava odgovornost kompanije Heineken u meri u kojoj takva odgovornost ne može da se isključi ili ograniči po zakonu.
 4. Sva prava intelektualne svojine na Konkurs su u vlasništvu kompanije Heineken. Svaka druga upotreba Konkursa, na primer čuvanje ili reprodukcija (dela) Konkursa na eksternom sajtu, zabranjena je bez izričite pisane saglasnosti kompanije Heineken.
 5. Kompanija Heineken je zvanični sponzor UEFA Champions League® i ima pravo da koristi naziv i logotipe događaja.
 6. Kompanija Heineken je, bilo kroz jednu od svojih imenovanih agencija ili ne, isključivo odgovorna za ispunjenje nagrade.

Odricanje od odgovornosti

 1. Kompanija Heineken se odriče svih garancija u vezi sa Konkursom. Konkurs je dat „kakav jeste” i „kako je dostupan”.

 

Publicitet

 1. Prihvatanjem nagrade, svaki pobednik se slaže da bude intervjuisan, fotografisan i sniman dok prima nagradu i slaže se da obezbedi potpunu aktivnu saradnju sa bilo kakvim promotivnim aktivnostima i opravdanim publicitetom koji proizilazi iz nagrade. Sav materijal koji rezultira, uključujući ime i prezime Učesnika, sliku i komentare, mogu da koriste Strane kompanije HEINEKEN po isključivom nahođenju u najvećoj mogućoj meri i u bilo koju svrhu, uključujući buduće promotivne i marketinške svrhe na bilo koji način, uključujući štampu, emitovanje i internet, bez prethodnog upućivanja i besplatno. Dobitnik će osigurati da se njegov saputnik slaže i da će sarađivati sa istim promotivnim aktivnostima i opravdanim publicitetom kao što je opisano iznad.

 

Privatnost i zaštita podataka

 1. Da biste učestvovali u Konkursu, morate da se prijavite unosom svoje imejl-adrese, datuma rođenja i zemlje boravišta. Podaci o ličnosti koje dajete vi ili koji su generisani na drugačiji način u kontekstu vašeg učešća biće obrađivani od strane kompanije Heineken u skladu s našom Politikom privatnosti https://www.heineken.com/rs/sr/terms-and-conditions

 

Pitanja ili žalbe

 1. Ukoliko imate pitanja, žalbe u vezi sa Konkursom ili našom upotrebom vaših podataka o ličnosti, ili u slučaju da želite da ostvarite svoja prava, obratite se [guilherme.retz@heineken.com].

 

Verzija: 1. februar 2024.