Where are you located?

Dela ditt barkoncept Hur det går till Baren Riktlinjer FAQ

Nedan följer allmänna tävlingsvillkor för tävlingen The Bar Is Yours 2023.

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Uppgifter om finalister och vinnare (dock ej kontaktuppgifter) och uppgifter om tävlingsbidragen kommer att publiceras på The Bar Is Yours hemsida och Heineken Sveriges sociala kanaler, i pressmaterial samt på Spendrups digitala medier. Vinnarnas personnummer kommer behandlas för att hantera beskattning av vinsterna.

2. Ansvarig för tävlingen är Spendrups Bryggeriaktiebolag (org.nr 556079 – 6871, ”Spendrups”) som också är personuppgiftsansvarig. JMWGolin är personuppgiftsbiträde. Den rättsliga grunden för behandlingen är Spendrups berättigade intresse av att genomföra tävlingen och marknadsföra tävlingen och bidragen, efter en intresseavvägning. Uppgifterna behandlas endast för att genomföra denna tävling samt för att publicera och marknadsföra finalisternas och vinnarnas bidrag. För mer information om Spendrups personuppgiftsbehandling och om dina rättigheter, besök https://www.spendrups.se/personuppgifter/.

3. För att delta i denna tävling måste du vara minst 21 år, bo i Sverige och acceptera reglerna för tävlingen.

4. Så här går du tillväga för att vara med i tävlingen:
Besök tävlingens hemsida på www.thebarisyours.se, och skicka in din idé genom att fylla i ansökningsformuläret och följ de anvisningar som krävs för att medverka i tävlingen. Juryn kommer sedan att välja tre (3) finalbidrag. Dessa finalbidrag kommer att läggas ut på Heineken Sveriges och Spendrups sociala kanaler där användare får rösta på sitt favoritbidrag. Bidragen kan komma att användas i material som tillhandahålls för press. De tre (3) finalbidrag som juryn väljer ut bjuds in till en Pitch Night som tar plats i Stockholm under oktober 2023. Efter en röstning av livepublik samt jury kommer en (1) slutlig vinnaridé att koras.

Genom att skicka in din idé till The Bar Is Yours godkänner du, vid det fall du blir utvald till en av finalisterna, en obligatorisk medverkan under Pitch Night där du förväntas pitcha din idé framför en livepublik. Om ni är flera bakom idén är det obligatorisk närvaro för minst en (1) person. Inför Pitch Night kommer du få stöd och hjälp med att förbereda din pitch. Detta kommer ske genom en workshop tillsammans med ett team av mentorer. Genom att skicka in din idé till The Bar Is Yours godkänner du, vid det fall du blir utvald till en av finalisterna, en obligatorisk medverkan under denna workshop. Om ni är flera bakom idén är det obligatorisk närvaro för minst en (1) person. Om du bor utanför Stockholm ansvarar Heineken för kostnad och bokning av resa och övernattning de dagar då närvaro krävs. Om du inte infinner dig under de obligatoriska momenten förbehåller sin Heineken att vinnarbidraget ersätts med ett annat.

Personen eller personerna bakom vinnaridén kommer, efter vinst och innan öppning av barkonceptet, få hjälp och stöd att förverkliga idén. Detta av ett team av mentorer och coacher.

5. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns. Sökanden kan vara såväl en som flera personer som gemensamt tagit fram ett tävlingsbidrag.

6. Det kompletta tävlingsbidraget måste vara oss tillhanda mellan den 29 augusti och 26 september 2023. Tre finalister kommer att utses senast den 8 september 2023.

7. De tre finalisterna utses av en jury bestående av 6 personer; Johanna Pihl (Spendrups), Oscar Zia (artist och kreatör), Remco Schouten (Heineken), Philip Hördegård (FLB Europa), Antonios Evangelogiorgos (Södra Teatern) och Sorraya Toure (CMNTY) baserat på hur väl de följt tävlingens anvisningar.

Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sina beslut.

Finalisterna och vinnarna kommer att bli informerade personligen via telefon, brev eller e-post. Deltagare som inte blir finalister kommer inte att underrättas särskilt.

8. Priserna består av;
Upphovspersonen (eller upphovspersonerna vid det fall flera personer står bakom bidraget) får se sitt barkoncept öppna under hösten 2023 under en begränsad tidsperiod. Vidare får vinnaren en resa för max fem (5) personer till Amsterdam under 2023 eller första halvan av 2024. Resedatumen bestäms av Spendrups och resan ersätts ej med annan vinst/resa om datumen för resan inte passar vinnarna. I resan ingår: flygresa t/r, hotellnatt/nätter (upp till 2 nätter), hotellfrukost i samband med övernattning samt en gemensam middag för samtliga, där Spendrups står för mat och (ej alkoholhaltig) dryck.

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinst utgår endast till vinnare som står skriven på adress i Sverige. Tävlingsvinsten är skattepliktig för vinnarna. Någon ersättning till vinnaren/vinnarna utgår ej om resan inte kunnat anordnas [överväg genomföras] under 2023 eller första halvan av 2024.

9. Anställda på Heineken eller Spendrups samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

10. Spendrups tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Spendrups. Spendrups tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

11. Genom att skicka in ditt bidrag till tävlingen samtycker du till att överföra upphovsrätten till ditt tävlingsbidrag till Spendrups. Det innebär bland annat att du på första begäran av Spendrups undertecknar en handling om att överlåta upphovsrätten till ditt tävlingsbidrag och att Spendrups har rätt att fritt disponera över tävlingsbidraget utan begränsning i tid, dock endast inom Spendrups normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

12. Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv komponerat bidraget, kommit på idén och att innehållet inte utgör ett intrång i någon tredje parts rättigheter.

13. Spendrups förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Spendrups bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.