Where are you located?

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »HEINEKEN EXPERIENCE«

1.  Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »HEINEKEN EXPERIENCE« / »HEINEKEN DOŽIVETJE« (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre: Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), zanjo pa jo izvede Luna TBWA d.o.o., Koprska 106a, Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

 

2.  Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je povečanje prodaje piva Heineken v Sloveniji.

 

3.  Trajanje nagradne igre

Nagradna      igra       se       izvaja       na      območju       Republike       Slovenije       in       traja

od vključno 28. 2. do vključno 30. 4. 2023.

 

 1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so obenem davčni rezidenti Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih Pivovarna Laško Union d.o.o., Luna TBWA d.o.o., ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ali katere koli pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre.

 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

5.  Način sodelovanja in potek nagradne igre

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na enega izmed dveh načinov:

 

 1. Sodelovanje z nakupom kateregakoli Heineken izdelka v vseh živilskih prodajalnah, bencinskih servisih in lokalih. Velja tudi nakup v spletni trgovini.

 

Ob nakupu kateregakoli Heineken izdelka, sodelujoči vpiše številko računa za nakupljen izdelek na podstran heineken.com/si/si/dozivetje, vstavi svoje podatke (ime, priimek in elektronski naslov) in sodeluje v žrebu za nagrado.

 

Pri tem je pomembno, da shranite fotografijo računa ali izvirnik računa, saj boste v primeru, da boste izžrebani, le tega morali predložiti kot izkaz upravičenosti do prevzema nagrade.

 

 1. Sodelovanjem z odgovorom na vprašanje »Zaupaj nam, zakaj moramo na izbrano Heineken doživetje odpeljati prav vaju.«

 

Omogočeno je tudi sodelovanje brez nakupa.

V tem primeru posameznik v obrazec na spletni podstrani heineken.com/si/si/dozivetje:

 • Jasno odgovori na zastavljeno vprašanje »Zaupaj nam, zakaj moramo na izbrano Heineken doživetje odpeljati prav vaju«.

Organizator nagradne igre bo po lastni presoji in odločitvi potrdil, ali je odgovor ustrezen. Iz sodelovanja bodo v vsakem primeru izločeni prispevki: ki bodo po vsebini žaljivi, ali; katerih vsebina bi lahko škodovala časti ali dobremu imenu neke osebe ali znamke, ali; ki bodo vsebovali informacije iz osebnega ali družinskega življenja kakšne prepoznavne osebe, ali ki lahko škodujejo njenemu dobremu imenu, ali; ki na kakršen koli drug način nedopustno posegajo v zasebnost, osebnostne pravice ali druge pravice neke osebe, ali; ki spodbujajo k ravnanju, ki predstavlja prekršek ali kaznivo dejanje ali vsebujejo opis, ki kaže na takšno ravnanje, ali; ki so iz drugih razlogov neprimerni.

Odgovor na vprašanje mora vsebovati vsaj 300 znakov (s presledki).

 • ter vnese svoje ime, priimek in elektronski

 

Vneseni opisi ne bodo javno objavljeni.

 

Vneseni podatki (številka računa, ime, priimek in elektronski naslov) prijaviteljev bodo uporabljeni izključno za potrebe evidentiranja prijav v nagradno igro ter žrebanja v predmetni nagradni igri. Izjema bodo imena in priimki izžrebanih posameznikov, ki bodo javno objavljeni za namene obveščanja o nagrajencih, in sicer na spletni stran: www.heineken.com/dozivetje.

 

      Udeleženci lahko na zgoraj predpisane načine sodelovanja v nagradni igri sodelujejo večkrat, pri čemer se v primeru prijave z navedbo številke računa isti račun upošteva zgolj enkrat.

 

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina, pošiljanje telefonskih sporočil) nosijo udeleženci nagradne igre sami.

 

6.  Nagradni sklad

Celoten nagradni sklad je sestavljen iz:

 • 1x Paket udeležbe na finalu UEFA Lige prvakov (UEFA Champions League Final) za dve osebi. Paket vključuje (Povratni (letalski ali avtobusni) karti za dve osebi, vse prevoze (do letališča, do hotela, do prizorišča in nazaj), nočitev z zajtrkom v hotelu za dve osebi za celotno trajanja dogodka (najmanj en vikend), in sicer 2 ločeni sobi ali ena dvoposteljna soba, Heineken žepnina v vrednosti 500 €, dve vstopnici za izbrano doživetje.)
 • 1x Paket udeležbe na Formula 1 za dve osebi. Paket vključuje (Povratni (letalski ali avtobusni) karti za dve osebi, vse prevoze (do letališča, do hotela, do prizorišča in nazaj), nočitev z zajtrkom v hotelu za dve osebi za celotno trajanja dogodka (najmanj en vikend), in sicer 2 ločeni sobi ali ena dvoposteljna soba, Heineken žepnina v vrednosti 500 €, dve vstopnici za izbrano doživetje.)
 • 1x Paket udeležbe na EXIT festivalu za dve osebi. Paket vključuje (Povratni (letalski ali avtobusni) karti za dve osebi, vse prevoze (do letališča, do hotela, do prizorišča in nazaj), nočitev z zajtrkom v hotelu za dve osebi za celotno trajanja dogodka (najmanj en vikend), in sicer 2 ločeni sobi ali ena dvoposteljna soba, Heineken žepnina v vrednosti 500 €, dve vstopnici za izbrano doživetje.)
 • 1x Paket obiska Heineken Experience v Amsterdamu za dve osebi. Paket vključuje (Povratni (letalski ali avtobusni) karti za dve osebi, vse prevoze (do letališča, do hotela, do prizorišča in nazaj), nočitev z zajtrkom v hotelu za dve osebi za celotno trajanja dogodka (najmanj en vikend), in sicer 2 ločeni sobi ali ena dvoposteljna soba, Heineken žepnina v vrednosti 500 €, dve vstopnici za izbrano doživetje.)
 • 10x Heineken 0.0 športna vrečka
 • 10x Heineken regular športna vrečka
 • 10x Heineken nahrbtnik
 • 10x Heineken termovka za vodo

 

Organizator potovanja pri paketih udeležbe na dogodkih je Nomago d.o.o. Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija (info@nomago.si), v primeru udeležbe na finalu UEFA Lige prvakov (UEFA Champions League Final) pa dodatno tudi ATP International BV, Beechavenue 101, 1119 RB Schiphol-Rijk, Nizozemska. Organizator nagradne igre nastopa izključno v funkciji financiranja zadevnega paketa potovanja. Nagrajenec vsa morebitna vprašanja, vezana na samo izvedbo potovanja, kot tudi vse morebitne zahtevke, ki iz tega izvirajo, naslavlja neposredno na organizatorja potovanja.

 

7.  Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki bo potekalo na koncu nagradne igre.

 

Žrebanje bo izvedeno 8. 5. 2023 ob 12. uri na sedežu izvajalca in ne bo javno. V žrebu bodo upoštevane le prijave, prejete v času trajanja nagradne igre.

 

Posamezna oseba lahko prejme največ eno nagrado (en Paket udeležitve UEFA Champions League Final tekme ali en Paket udeležitve Formula 1 ali en Paket udeležitve EXIT festivala ali en Paket obiska Heineken Experience Amsterdam ali eno Heineken 0.0 športno vrečko ali eno Heineken regular športno vrečko ali eno Heineken termovka za vodo ali en Heineken nahrbtnik; ista oseba ne more biti večkrat izžrebana ali izžrebana za dva različna tipa nagrade). Najprej se bo izžrebalo prejemnika/-co paketa za UEFA Champins Leage Finale, nato prejemnika/-co za paket Formula 1, nato prejemnika/-co paketa EXIT festivala, nato prejemnika/-co paketa Heineken Experience Amsterdam, nato 10 prejemnikov Heineken 0.0 športne vrečke, nato 10 prejemnikov Heineken termovke za vodo, nato 10 prejemnikov Heineken nahrbtnika, nato pa še 10 prejemnikov Heineken regular športne vrečke.

 

Nagrajenec ne more zahtevati zamenjave nagrade za drugo nagrado ali za njeno denarno protivrednost, niti je prenesti na tretjo osebo. Prav tako ni upravičen do nadomestila v primeru, da nagrade ne more prevzeti (vključujoč posebne zahtevke vezane na izvedbo potovanja), ne glede na razlog. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru, da katere od nagrad ne more zagotoviti, nagrajencu zagotovi nagrado v enaki denarni protivrednosti oziroma mu v primeru nižje denarne protivrednosti nadomestne nagrade razliko povrne v gotovini. Nagrada bo podeljena zgolj prejemniku, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrade. Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

 

Nagrajenci bodo izžrebani s pomočjo naključnega računalniškega žreba izmed podanih prijav posameznega kroga. Žreb bo nadzorovala tričlanska komisija, ki jo imenuje organizator.

 

Izžrebani nagrajenci bodo o tem, da so bili izžrebani obveščeni v roku 3 delovnih dni od žreba in sicer preko naslova elektronske pošte, ki so ga vpisali ob prijavi na nagradno igro.

 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani.

 

8.  Prevzem nagrade

Pogoj za prevzem nagrade s strani posameznega izžrebanega udeleženca je, da v času žreba izpolnjuje pogoje iz 4. in 5. člena,  da soglaša s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. V primeru, ko vrednost nagrade presega 42,00 EUR, mora izžrebani udeleženec izvajalcu sporočiti svojo davčno številko.

 

Nagrajenci so dolžni izvajalcu nagradne igre najkasneje v roku 48 ur (od dne, ko izvajalec nagradne igre odpošlje obvestilo o tem, da je bil posameznik izžreban) potrditi sprejem nagrade ter ob tem posredovati svoj naslov ter posredovati sken ali fotografijo računa kot dokaz (v kolikor so sodelovali z nakupom) ter sporočiti svojo davčno številko (v kolikor so prejeli glavno nagrado). V primeru izžreba paketa udeležbe mora izžrebani udeleženec organizatorju potovanja najkasneje v roku 5 dni po obvestilu o sprejemu nagrade poslati vse podatke, ki jih organizator potovanja potrebuje za izvedbo potovanja. Med drugim podatki vključujejo: ime, priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, številka potnega lista, prehranske in prenočitvene preference ipd. V kolikor nagrajenci navedenih podatkov ne bodo posredovali izvajalcu nagradne igre pravočasno, se šteje, da nagrade ne sprejemajo in izvajalec nagradne igre lahko izžreba nadomestnega nagrajenca.

 

Nagrajenec se z izvajalcem nagradne igre osebno dogovori za prevzem nagrade. Strošek akontacije dohodnine vezanega na izplačilo nagrade krije organizator nagradne igre.

 

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 18 let. Organizator izrecno poudarja, da ne bo izročil nagrade osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo v nagradni igri. Pred predajo nagrade, lahko organizator ali izvajalec nagradne igre zahteva dokazilo, da je prejemnik nagrade res starejši od 18 let.

 

Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

 

9.  Ostala pravila nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 

 • se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeleženca in/ali njegovega prijavljenega prijatelja, ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove pravočasno na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre ali
 • ali če nagrajenec izjavi, da ne želi prejeti nagrade ali posredovati ustrezne davčne številke, ali
 • če se ugotovi, da si je prijavitelj z nedovoljenimi tehničnimi sredstvi skušal pridobiti/povečati možnosti za izbor (npr. hackertools, poizkusi večkratnih prijav z identično številko računa ipd.),
 • če je bil prijavitelj izržreban na podlagi prijave s Sodelovanjem z odgovorom na vprašanje ter se ugotovi, da je odgovor neprimeren (npr. takšen da vzpodbujata sovraštvo, diskriminacijo, prikazujeta nezakonit dejavnosti, je žaljiv ),
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita,
 • v primeru, da bi bilo izvajanje nagradne igre tekom trajanja nagradne igre

 

Če prejemnik nagrade ne posreduje pravočasno organizatorju v teh pravilih navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

 

 

10.  Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje spletne strani,
 • storitve, ki jih opravlja ponudnik poštnih storitve,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju,
 • nedostavljene pošiljke z nagradami,
 • obveznosti, ki zadevajo organizatorja potovanja,
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju

 

11.  Davčne obveznosti - akontacija dohodnine

 

Organizator bo za prejemnike nagrad, katerih vrednost presega 42,00€, od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

 

12.  Varovanje podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre - Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana. Izvajalec nagradne igre je Luna TBWA d.o.o., Koprska ulica 106a, 1000 Ljubljana, ki nastopa v funkciji pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov.

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre in podelitev nagrad. V kolikor so udeleženci podali privolitev tudi v neposredno trženje, se lahko njihovi podatki obdelujejo tudi za namene pošiljanja oglasnih sporočil upravljavca in z njim povezanih družb (npr. oglasi za izdelke upravljavca, nagradne igre ipd.). Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v obeh zgoraj navedenih primerih točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Organizator ima zakonit interes na podlagi točke (f) prvega odstavka 6. člena GDPR, da javno objavi imena in priimke nagrajencev nagradne igre na svoji spletni strani in na spletni strani nagradne igre.

 

Upravljavec in obdelovalci bodo obdelovali naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov elektronske pošte (za evidentiranje prijav), v opisanih primerih pa tudi davčno številko.

 

Osebni podatki udeležencev se bodo hranili še 3 tedne po zaključku nagradne igre, osebni podatke nagrajencev pa do poteka minimalnih rokov, naloženih z zadevni predpisi (npr. 10-letni rok v skladu z davčnimi predpisi).

 

Podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko vsak sodelujoči prekliče z izjavo o preklicu, ki jo pošlje po pošti na naslov upravljavca ali z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na heineken.slovenija@heineken.com. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Če sodelujoči zgoraj navedenih podatkov ne posreduje oz. po posredovanju zahteva njihov izbris oz. prekliče privolitev v njihovo obdelavo, ne more sodelovati v nagradni igri oz. prevzeti nagrade.

 

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre zahtevajo dostop, prepis, popravek, izbris ter omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Zahteva se posreduje na naslov: heineken.slovenija@heineken.com

 

V kolikor sodelujoči meni, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo.

 

 

13.  Končne določbe

 

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 28. 2. 2023, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – www.heineken.com/dozivetje

 

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.