pogoji in določila

Dobrodošli na spletnem mestu, posvečenem blagovni znamki Heineken® ("spletno mesto"). Za obisk spletnega mesta morate biti nad starostno omejitvijo za pitje alkohola.

Ti pogoji in določila skupaj z našim pravilnikom o varovanju zasebnosti in piškotkih ("pogoji") urejajo vašo uporabo tega spletnega mesta.

Obseg veljavnosti

Ti pogoji veljajo za vse obiske in uporabo spletnega mesta družbe Heineken Brouwerijen B.V. s sedežem na naslovu Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemska ("HEINEKEN"), ter za vse informacije, priporočila in/ali storitve, ki so vam na voljo na tem spletnem mestu ali prek njega ("informacije").

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate z obsegom veljavnosti teh pogojev. Opominjamo vas, da se lahko pogoji sčasoma spreminjajo. Take spremembe bodo stopile v veljavo takoj ob objavi spremenjenih pogojev. Uporabnikom spletnega mesta svetujemo, da redno preverjajo, ali so se pogoji spremenili.

Informacije in odgovornost

Informacije so namenjene samo v splošne namene in ne predstavljajo nasvetov. HEINEKEN ni odgovoren za škodo, ki je posledica uporabe (ali nezmožnosti uporabe) tega spletnega mesta, vključno z nepravilnostmi ali pomanjkljivostmi informacij, razen če je škoda posledica namerne kršitve ali hude malomarnosti družbe HEINEKEN.

HEINEKEN prav tako ni odgovoren za škodo, ki je lahko posledica uporabe elektronske komunikacije vključno z, vendar ne omejeno na, škodo, ki je posledica neuspešne ali zakasnjene dostave elektronske komunikacije, prestrezanja ali spreminjanja elektronske komunikacije s strani tretje osebe ali računalniških programov za elektronsko komunikacijo in prenos virusov.

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran in njena celotna vsebina, funkcije in delovanje (kar med drugim vključuje vse informacije, programsko opremo, besedilo, prikaze, slike, videoposnetke in zvočne posnetke ter obliko, izbiro in ureditev le-teh) je v lasti družbe HEINEKEN, dajalcev licence ali drugih ponudnikov tega materiala, in so zaščitene z avtorskim pravom, pravom blagovnih znamk, patentnim pravom, zakonom o poslovnih skrivnostih in drugo zakonodajo o intelektualni lastnini in lastniških pravicah.

Spletno mesto lahko uporabljate samo za namene, ki so v skladu s temi pogoji. Ustvarite lahko kopije spletne strani (njenih delov) in jih uporabljate za osebno uporabo. Vsebine spletne strani ne smete uporabljati za druge namene. V tem primeru morate od nas pridobiti pisno dovoljenje.

Nadomestilo

Strinjate se, da družbo Heineken odvežete odgovornosti pred in proti vsem dejavnostim, zahtevkom in odgovornostim, ki izhajajo iz ali se nanašajo na vašo kršitev teh pogojev ali nezakonito uporabo tega spletnega mesta.

Drugo

Vsak odstavek teh pogojev deluje ločeno. Če sodišče ali pristojni organ odloči, da kateri izmed odstavkov ni v skladu z zakonom ali ga ni mogoče uveljavljati, ostali odstavki ostajajo v celoti veljavni.

Te pogoje ureja nizozemska zakonodaja. O sporih ali zahtevkih, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta ali so z njo povezani, bodo odločala sodišča v Amsterdamu na Nizozemskem.

Prosimo, da naše vsebine ne posredujete mladoletnim osebam.

PRAVILNIK O VAROVANJU ZASEBNOSTI

Splošno

Družba Heineken Brouwerijen B.V. s sedežem na naslovu Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemska ("HEINEKEN"), nadzoruje obdelavo vseh osebnih podatkov, pridobljenih na tem spletnem mestu, posvečenem znamki Heineken ("spletno mesto"). HEINEKEN spoštuje vašo zasebnost in deluje v skladu z veljavno zakonodajo o zasebnosti.

HEINEKEN obdeluje samo osebne podatke, ki jih uporabnik spletnega mesta prostovoljno posreduje družbi Heineken. Ti podatki lahko vključujejo ime in priimek, e-poštni naslov, datum rojstva, naslov in državo stalnega prebivališča uporabnika. Družba HEINEKEN te osebne podatke zbira in prenaša z namenom, da uporabnikom nudi storitve, ki so na voljo na spletni strani, na primer sodelovanje v promocijski kampanji.

Prenos, shranjevanje in obdelava podatkov

Prenos, shranjevanje in obdelava osebnih podatkov, zbranih prek tega spletnega mesta, so zaščiteni s trenutnimi in običajnimi tehničnimi ukrepi. Če se osebni podatki ne uporabljajo 12 mesecev, družba HEINEKEN vaše podatke izbriše.

HEINEKEN lahko vaše osebne podatke posreduje družbam svoje skupine. HEINEKEN lahko vaše osebne podatke posreduje tudi tretjim strankam z namenom, da uporabnikom nudi storitve na spletnem mestu. Te podatke bodo tretje stranke obdelale v skladu z navodili družbe HEINEKEN in pod odgovornostjo družbe HEINEKEN. HEINEKEN vaših osebnih podatkov ne bo posredoval nobeni drugi tretji stranki, razen če je to njegova zakonska dolžnost.

Dostopanje, popravljanje in brisanje

PRAVILNIK O PIŠKOTKIH

To spletno mestu uporablja tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletno mesto shrani v vašo napravo.

Piškotki, ki se uporabljajo na spletnem mestu

Spletno mesto uporablja samo naslednje piškotke za naslednje namene:

 • Funkcionalni piškotki:ti piškotki izboljšujejo prijaznost spletnega mesta do uporabnikov. Na primer, s pomočjo tega piškotka si spletno mesto zapomni, da ste že obiskali spletno stran za preverjanje starosti, če ste nad starostno omejitvijo za pitje alkohola. Brez tega piškotka bi vas vsaka spletna stran vedno znova spraševala po teh podatkih. Funkcionalni piškotki na spletnem mestu, ki jih vaš računalnik shranjuje HEINEKEN, so veljavni samo med vašim obiskom spletnega mesta.
 • PiškotkiAnalytics:HEINEKEN uporablja piškotke storitve Google Analytics za analiziranje načinov uporabe spletnega mesta uporabnikov. HEINEKEN lahko tako izboljša uporabnost spletnega mesta. Google podatke, pridobljene na spletnem mestu, uporablja le v anonimni obliki. Za več informacij o storitvi Google Analytics obiščite spletno mesto www.google.com/analytics.
 • Piškotki od drugod:Spletno mesto dovoljuje piškotke družabnih vtičnikov določenih tretjih strank. Ti uporabniku omogočajo, da vsebino spletnega mesta objavlja v družabnih omrežjih. Ti vtičniki prav tako izboljšujejo prijaznost spletnega mesta do uporabnikov. (Uporabo) podatkov, ki jih te tretje stranke zberejo prek družabnih vtičnikov, urejajo izključno te tretje stranke, saj HEINEKEN teh piškotkov ne more brati (prav tako te tretje stranke ne morejo brati HEINEKENOVIH piškotkov). Za več informacij o piškotkih od drugod si oglejte pravilnik o varovanju zasebnosti tretjih strank.

Spreminjanje nastavitev

S spreminjanjem nastavitev spletnega brskalnika lahko določite, da pred shranjevanjem piškotka v računalnik prejmete obvestilo. S spreminjanjem nastavitev lahko tudi določite, da brskalnik ne sprejema piškotkov spletnega mesta.

Stik

Pravilnik o varovanju zasebnosti in piškotkih se lahko sčasoma spreminja. Take spremembe bodo stopile v veljavo takoj ob objavi spremenjenega pravilnika o varovanju zasebnosti in piškotkih. Uporabnikom spletnega mesta svetujemo, da redno preverjajo, ali se je pravilnik o varovanju zasebnosti in piškotkih spremenil.

V primeru dodatnih vprašanj, vezanih na uporabo piškotkov na tem spletnem mestu, prosimo izpolnite kontaktni obrazec.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNIH IGRAH »HEINEKEN TRENDOVSKI NAHRBTNIK«

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v dveh ločenih nagradnih igrah »HEINEKEN TRENDOVSKI NAHRBTNIK« (v nadaljevanju: nagradni igri), ki bosta potekali na Instagram in Facebook profilu Heineken Slovenija. Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.heineken.si.
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrade.


1. ORGANIZATOR, NAMEN IN TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Nagradni igri organizira podjetje Luna\TBWA, Koprska ulica 106 a, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI43906133 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

Nagradni igri bosta potekali od 27. 7. do 3. 8. 2018 (na uradnem Instagram profilu Heineken Slovenija) in 31. 7. do 10. 8. 2018 (na uradnem Facebook profilu Heineken Slovenija). 

2.    OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe (najmanj 18 let starosti) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (predložitev dokazila o starosti in stalnem bivališču je med obveznimi pogoji za udeležbo v nagradni igri) in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre. 

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega). 
V pravilih in pogojih sodelovanja izraza “sodelujoči” in “nagrajenci” opredeljujejo tako ženske kot moške predstavnike, ki sodelujejo v nagradni igri.

3.    NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Kot sodelovanje se šteje, da udeleženec nagradne igre v komentar pod objavo na Facebook ali Instagram profilu Heineken Slovenija napiše ime svojega prijatelja in se s tem strinja s splošnimi pogoji sodelovanja. 
Nakup kateregakoli blaga ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4.    ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v časovnem okvirju, ki je opisan pod sekcijo 1., in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Koprska ulica 106 a, 1000 Ljubljana. 

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. V žrebanju bodo sodelovale vse osebe, ki so pravilno napisale osebo v komentar pod objavo, ki jih bo organizator nagradne igre prejel v času trajanja nagradne igre, in sicer od 31. 7. (od 15.00 ure) do 9. 8. 2018 (do 23.59 ure) ter od 27. 7. (od 15.00 ure) do 2. 8. 2018 (do 23.59 ure). Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanja bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

O tem, da je bila oseba izžrebana za nagrado, bo organizator nagradne igre osebo obvestil dne 10. 8. 2018 in 3. 8. 2018, predvidoma okrog 15.00 ure po izvedenem žrebu. Dobitniki bodo obvestilo prejeli v obliki odgovora na njihov komentar, v primeru, da bodo izžrebani.

Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil v roku 30 dni po izvedenem žrebanju. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre predložiti osebni dokument, na katerem morajo biti navedeni vsi osebni podatki, kot so bili organizatorju nagradne igre sporočeni ob prijavi v nagradno igro.

5.  NAGRADNI FOND 

• 4 × Heineken hladilni nahrbtnik (2× Instagram in 2× Facebook). Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 eur.

Nagrad ni možno spremeniti v denarne nagrade, oziroma jih ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je ob prenosu nagrad potrebno spoštovati določbe 2. člena teh pravil in splošnih pogojev.

6.    DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre. 

O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil v obliki odgovora na komentar, in sicer dne 10. 8. 2018 (Instagram nagradna igra) in 3. 8. 2018 (Facebook nagradna igra), predvidoma okrog 15.00 ure po izvedenem žrebu, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade. 

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil po pošti oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 30 dni od dneva žrebanja. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade. 

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s podpisanim potrdilom o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec organizatorju pisnega potrdila ne bi poslal (po pošti ali po telefonu), bo organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.

7.    OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.heineken.si.

Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva žrebanja objavljena na spletnem naslovu www.heineken.si.

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki so varovani skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da Organizator in Izvajalec njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita samo za potrebe te nagradne igre. 
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da v primeru, da dobi nagrado, Organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki: ime, priimek in telefonska številka) za namene te nagradne igre, z možnostjo odjave na zahtevo udeleženca v nagradni igri, z zahtevo, poslano na info@luna.si.
S (spletno) oddajo obrazca z vsemi zgoraj navedenimi podatki, se posameznik izrecno strinja in soglaša z obdelavo osebnih podatkov s strani Organizatorja nagradne igre, izključno za zgoraj navedene namene.
V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja svojih podatkov v bazi tako, da pošlje zahtevo na info@luna.si.
Udeleženec lahko kadarkoli prekliče privolitev v obdelavo in objavo podatkov oziroma izbris le-teh tako, da pošlje zahtevo na info@luna.si.
Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od naročnika skladno z opredeljenimi nameni, ki so določeni v prvem odstavku tega člena.
Organizator hrani osebne podatke udeleženca do 5 dni od začetka nagradne igre. Po tem času bodo podatki trajno izbrisani.


9.    SPLOŠNE DOLOČBE 

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju odigrajo nagradno igro vprašanj v skladu s 3. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri 1. in 2. nagradi.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih. 

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.
V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure preko e-pošte info@luna.si.

Luna TBWA, Koprska ulica 106 a, 1000 Ljubljana

NAGRAJENEC

Heinekenov trendovski nahrbtnik prejme: JAKA ČEBULJ

PRAVILA NAGRADNE IGRE  »HEINEKEN NOGOMET 2018«

Uvodne določbe

 1. Organizator nagradne igre Heineken nogomet 2018 (v nadaljevanju: igra) je MPG Plus d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se izvaja z namenom oglaševanja in promocije blagovne znamke HEINEKEN na območju Republike Slovenije.
 2. Nagradna igra poteka od 3.4.2018 do vključno 25.5.2018 (do 24.00 ure). Igra bo potekala v gostinskih lokalih, kjer bo organizator izvajal promocijske aktivnosti. Gostinski lokali so navedeni v teh pravilih nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.heineken.si (v nadaljevanju: spletna stran) in www.mpg.si.
 3. Z udeležitvijo v nagradni igri se šteje, da se strinjate z vsemi pravili in pogoji nagradne igre. Neupoštevanje pogojev in pravil je podlaga za takojšnjo izločitev iz nagradne igre.
 4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri in nagrade

 5. Nakup izdelkov ali storitev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
 6. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe (najmanj 18 let starosti) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (predložitev dokazila o starosti in stalnem bivališču je med obveznimi pogoji za udeležbo v nagradni igri), ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, določene v teh pravilih, razen oseb, ki so zaposlene v podjetju Pivovarna Laško Union d.o.o. in MPG Plus d.o.o., ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. 
  Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci enake možnosti dobiti nagrado.
 7. Navodila za sodelovanje v nagradni igri:

  a) Osebe lahko sodelujejo v nagradni igri tako, da obiščejo gostinski lokal, ki je naveden v tej točki pravil nagradne igre in ob naročilu piva Heineken, s strani natakarja, prejmejo nagradni kupon. Nagradi kupon izpolnejo tako, da obkrožijo nogometno ekipo, za katero menijo, da bo prvak UEFA Lige prvakov 2017/18. Poleg tega izpolnijo osebne podatke- ime, priimek in email naslov. Kupon oddajo v zbiralnik Heineken, ki je postavljen v obiskanem lokalu.

  Z izpolnjenim kuponom in podpisom sodelujoči izjavljajo, da so seznanjeni s pravili in pogoji nagradne igre ter da se z njimi strinjajo.

  GOSTINSKI LOKAL NASLOV GOSTINSKEGA LOKALA CUTTY SARK PUB KNAFLJEV PREHOD 1, 1000 LJUBLJANA (CITY CENTER) LEPA ŽOGA CELOVŠKA CESTA 43. 1000 LJUBLJANA HANGAR TOMAŽIČEVA 10A, 6310 IZOLA ART CAFE ŠOLSKA UKUCA 2, 4220 ŠKOFJA LOKA PATRICKS POŠTNA ULICA 10, 2000 MARIBOR GAMS PUB LJUBLJANSKA CESTA 72, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NEW CASTLE KRŽIČEVA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA ENGLISH ZAGREBŠKA ULICA, 2000 MARIBOR KAPO DOL VODOVODNA CESTA 100, LJUBLJANA KAVAL CLUB TACENSKA CESTA 95, LJUBLJANA CASA LATINA PREDILNIŠKA 16, TRŽIČ TOBAČNA ČIN ČIN TRŽAŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA IT21 D.O.O. GIG MALA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA AROMA CAFFE ULICA TALCEV 28, 8311 KOSTANJEVICA CAPPUCINO BAR TRŽAŠKA CESTA, 39 POSTOJNA POOL BAR LIMINJANSKA C. 94F, 6320 PORTOROŽ MAK BAR LIMINJANSKA C. 96, 6320 PORTOROŽ CAFINHO BAR PRVOMAJSKI TRG 3, 6330 PIRAN ROK BAR OBALA 114, 6320 PORTOROŽ OKREPČEVALNICA MAŽININ OBALA 53, 6320 PORTOROŽ BLUE BAR OBALA 114, 6320 PORTOROŽ AZAMI FERRARSKA 30,6000 KOPER RIFUGIO ULICA 15.MAJA 10, 6000 KOPER SNACK BAR ISTRSKA CESTA 67, 6000 KOPER BELLA VITA DOLINSKA CESTA 1B, 6000 KOPER MUSEUM MUZEJSKI TRG 6, 6000 KOPER LORD BYRON REPIČEVA ULICA 2,6000 KOPER BAR VALERIJA ŽELJNE 54, 1330 KOČEVJE EVENT KAVARNA OB ŽELEZNICI 4A, 1310 RIBNICA OKREPČEVALNICA BAHAČ LOŠKA CESTA 11, 4226 ŽIRI LENTI PUB ČEŠNJICA 54, 4228 ŽELEZNIKI JULIJA BAR BREZNIKOVA ULICA 10, 1230 DOMŽALE HARMONIJA BAR LINHARTOVA CESTA 33, 1230 DOMŽALE PIZZERIJA AS SAVSKA 5, 1270 LITIJA MANGAS LOUNGE BAR POLJE 17, 1260 LJUBLJANA POLJE RONDO CAFFE BAR PREČNA POT 1, 8250 BREŽICE DIONIZ CAFFE CESTA 4. JULIJA, 84 A, 8250 BREŽICE CAFFE CLASSIC BORAČEVA 40A, 9252 RADENCI KAVARNA NANA GLAVNI TRG 16, 2000 MARIBOR SKIPPER BAR LJUBLJANSKA 42, 2000 MARIBOR KAVARNA TRUST GOSPOSVETSKA CESTA 84, 2000 MARIBOR GOLD PUB KOROŠKA CESTA 61, 2360 RADLJE OB DRAVI CAFFE BAR CENTER MARIBORSKA ULICA 31, 2314 ZGORNJA POLSKAVA LIFE CAFFE PTUJSKA CESTA 134, 2000 MARIBOR CAFFE CITY SLOVENSKA ULICA 27, 9000 MURSKA SOBOTA GO CAFFE RAJŠPOVA ULICA 26, 2250 PTUJ PUŠN ŠANK DOBROVA 32, 3000 CELJE VRTNICA BAR MALGAJEVA 2A, 3000 CELJE BAR AS CESTA NA OSTROŽNO 82, 3000 CELJE BAR PUMPA ŠENTRUPERT 6B, 3303 GOMILSKO B2 BAR BAR CORNER ZAVRŠJE 30,1423 DOBOVEC SOFFY KAVARNICA CELJSKA CESTA 38, 3250 ROGAŠKA SLATINA DOLCE VITA ČOPOVA ULICA 1, 2310 SLOV.BISTRICA ROYAL PUB TOMŠIČEVSA ULICA 66, 2380 SLOVENJ GRADEC LASER CAFE LEGEN 101A, 2380 SLOVENJ GRADEC ČIN ČIN TOBAČNA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA GIG MALA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA SLOVAN GORTANOVA ULICA 21, 1000 LJUBLJANA ŠANK PUB EIPPROVA ULICA 19, 1000 LJUBLJANA

  b) Osebe lahko sodelujejo v nagradni igri tudi preko Facebook strani Heineken.

  Heineken bo 3.4.2018 na svoji Facebook strani https://www.facebook.com/heineken/ objavil novico z vprašanjem vezanim na napoved zmagovalca UEFA Lige prvakov 2017/18. Osebe sodelujejo tako, da pod Heineken objavo odgovorijo na vprašanje.

  Nagradno vprašanje: Nocoj gre zares. Daljinec v levi in pivo v desni roki. Najboljših 8 začenja boj za prvaka. V komentar spodaj nam zaupaj svojega favorita in se poteguj za super nagrade! #ShareTheDrama

  Z odgovorom na objavo sodelujoči izjavljajo, da so seznanjeni s pravili in pogoji nagradne igre ter da se z njimi strinjajo.

 8. Nagradni sklad zajema:

  GLAVNA NAGRADA:

  Po zaključku nagradne igre bo organizator žrebal enega nagrajenca iz vseh gostinskih lokalov navedenih v točki 6a in Facebook objave definirane pod točko 6b, ki bo prejel naslednjo nagrado: 

  1 x Heineken ročni nogomet (vrednost posamezne nagrade znaša 293,60 eur)

  PRAKTIČNE NAGRADE:

  Po zaključku nagradne igre bo organizator žrebal nagrajence iz posameznega gostinskega lokala in Facebook objave. 
  V vsakem gostinskem lokalu, ki je naveden pod točko 6a, in Facebook objave definirane pod točko 6b, bo organizator žrebal po enega nagrajenca, ki bo prejel naslednje nagrade:

  1 x Heineken športna torba in 1 x Heineken nogometna žoga (skupna vrednost nagrad ne presega 42,00 eur).

  Predvideno število gostinskih lokalov je 59 in ena Facebook objava, kar pomeni, da bomo skupaj podelili:

  1. 60 x Heineken športna torba (vrednost posamezne nagrade ne presega 42,00 eur)
  2. 60 x Heineken nogometna žoga (vrednost posamezne nagrade ne presega 42,00 eur)

  Vsi dobitniki nagrad bodo objavljeni z imenom in priimkom na Heineken spletni strani, in sicer do 11.6.2018 ter obveščeni preko elektronskega naslova, ki so ga oddali ob prijavi v nagradno igro.

  Komisijo za nadzor izvedbe igre sestavljajo: 
  Rok Mišvelj, predsednik komisije 
  Domen Dolhar, član komisije 
  Ana Ljubič, članica komisije 
  Sandra Rajgelj, članica komisije

  Žrebanje se izvaja preko algoritma, ki izbere zmagovalca naključno in objektivno.

 9. Nekatere nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije.
 10. Da boste upravičeni do udeležbe v nagradni igri, boste morali predložiti določene osebne podatke. Organizator lahko zahteva kopijo osebnega dokumenta in davčno številko za zagotovitev pravilnosti podatkov.

  Dobitnike nagrad bo organizator pozval, da posredujejo potrebne osebne podatke (svoje in podatke povabljenih oseb) za pošiljanje pridobljene nagrade oziroma pošiljanje informacij o načinu koriščenja nagrade. Dobitniki bodo obvestilo prejeli na elektronski naslov, ki so ga oddali na dogodku.

  Nagrajenci bodo potrebne podatke morali posredovati v roku 8 dni od posredovanega obvestila s strani organizatorja, sicer se šteje, da se nagradi odpovedujejo.

 11. Prejemniki posamezne nagrade nimajo pravice zahtevati nagrade v večjih količinah ali drugačne nagrade, kot je določeno v teh pravilih. Nagrada ne more biti denarno izplačana ali zamenjana za druge nagrade. Nagrade, ki zaradi katerega koli razloga niso podeljene, ostanejo last organizatorja. Zavrnjene nagrade so vrnjene organizatorju. Nagrada ni prenosljiva, prav tako pravice prevzema ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen opredeljenih v teh pravilih.

  Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 
  a. se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali 
  b. se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali 
  c. ne odda pravočasno osebnih podatkov za prevzem nagrade.

 12. Javnost in varstvo podatkov

 13. V primeru, da udeleženci nagradne igre zadenejo eno od nagrad, se strinjajo, da organizator in z organizatorjem povezane družbe iz skupine Heineken uporabijo njihove osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov in naslov, kraj bivanja) za namen oglaševanja in promocije v povezavi s kampanjo Heineken Nogomet, in sicer na spletnih straneh, družabnih omrežjih in drugih medijih.

  Udeleženca nagradne igre, ki ne želi publicitete ali se ne strinja z njo, lahko organizator po lastni presoji izloči iz nagradne igre brez nadaljnjih obveznosti in odgovornosti.

 14. Organizator bo uporabil osebne podatke udeleženca nagradne igre, za namene obveščanja promocijskih aktivnosti v povezavi z nagradno igro ter za vse namene, povezane z obveščanjem o produktih in storitvah organizatorja in z organizatorjem povezanih pravnih oseb iz skupine Heineken. Vse osebne podatke bo hranil organizator za namen te nagradne igre v skladu s Heineken izjavo o zasebnosti podatkov na www.heineken.com/si. Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov iz baze osebnih podatkov organizatorja, z elektronskim sporočilom na info@mpgplus.si. Organizator bo po prejemu zahteve za izbris, osebne podatke izbrisal najkasneje v 15 dneh. Za podatke skrbi, jih zbira in hrani podjetje MPG Plus d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
 15. Omejitev odgovornosti

 16. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne tehnične napake ali katere druge napake izven njegovega nadzora. Organizator ne sprejema odgovornosti za neuspešne, delne ali popačene računalniške prenose, za kakršnekoli računalniške, telefonske, kabelske, omrežne, elektronske ali internetne napake strojne opreme ali programske opreme, napake, povezave, dostopnost ali odpoved s strani ponudnika storitev, internet, dostopnost ali razpoložljivost, za zgoščenost prometa ali nepooblaščeno dejanje drugega človeka.
 17. Z udeležbo v nagradni igri se strinjate, da odvezujete organizatorja ter povezane družbe, oglaševalske in promocijske agencije in njihove vodilne, zaposlene, zastopnike, agente in predstavnike, odgovornosti pred kakršnokoli izgubo, škodo, pravico, terjatvijo ali tožbo katerekoli vrste, ki izhajajo v celotni ali delno, posredno ali neposredno iz udeležbe v nagradni igri ali se pojavijo v povezavi z nagradno igro.
 18. ORGANIZATOR IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNOKOLI JAMSTVO GLEDE VSEH NAGRAD, KI SO PREDMET NAGRADNE IGRE »HEINEKEN NOGOMET«. V PRIMERU, DA NAGRADE NE BO MOGOČE PODELITI ZARADI OKOLIŠČIN, KATERIH NI MOGOČE PRIPISATI ORGANIZATORJU, LAHKO ORGANIZATOR SPREMENI NAGRADE KOT MENI, DA JE NAJBOLJ PRIMERNO IN RAZUMNO. NAGRAJENCEM V NOBENEM PRIMERU NE PRIPADE DENARNO NADOMESTILO KOT ZAMENA ZA NAGRADE, NITI NAGRAD V NOBENEM PRIMERU NI MOGOČE ZAMENJATI ZA DENAR ALI JIH PRENESTI NA TRETJE OSEBE.
 19. Razno

 20. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli pred iztekom nagradne igre zaključi nagradno igro zaradi nepredvidenih okoliščin, ne da bi imel kakršnekoli obveznosti do nagrajencev.
 21. Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pravil in pogojev sodelovanja v promociji in nagradni igri, zato sodelujočim svetujemo njihovo redno spremljanje za morebitne spremembe, ki bodo objavljene na spletni strani www.heineken.si.
 22. Nagradna igra ter njeni pogoji bodo potekali v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Za vse spore je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
 23. Kontakt

 24. V času nagradne igre lahko pošljete vprašanja, pritožbo glede pravil in pogojev nagradne igre na elektronski naslov: info@mpgplus.si. Odgovor boste prejeli v običajnem roku po prejetju vaše elektronske pošte.

  MPG Plus d.o.o. 
  Verzija pravil: 1.0. 
  Datum: 26.03.2018

NAGRAJENCI:
GLAVNA NAGRADA

Matjaž Lupše

PRAKTIČNA NAGRADA

Tone Lipar

Blaž Mehle

Maks Trček

Nejc Žagar

Samanta Palčić

Aljaž Kovač

Benjamin Oberžan

Gorazd Vergan

Marko Korez

Klemen Borič

Dominika Ošlovnik

Nuša Gorišek

Tina Belej

Edi Jerman

Urban Knez

Martin Jurak

Monika Vovk

Tamara Gabrovec

Vinko Neven

Damjan Prah

Marko Stevardić

Matej Furjan

Moreno Mogorović

Marjan Zajc

Matija Pušnik

Maja Tribušon

Tadej Fras

Ana Hrast

Bojan Pintar

Jakob Nekrep

Žan Simonič

Gregor Kocuvan

Aljaž Zorko

Maja Halec

Borut Kavčevič

Nino Sekulič

Tadej Mežnar

Eva Slokan

Aleš Dimec

Sandra Razgoršek

Robert Kuhar

Dennis Erdemir

Jan Prosenak

Spomenka Šarh

Gregor Kurnik

Klavdij Kralj

Katja Lah

Sinan Pekmić

Luka Botter

Peter Makoter

Mateja Jurada

Uroš Nabernik

Janko Bolko

Tina Šmit

Robert Stene

Matej Zgonc

Tomaž Stanič

Peter Hajdinjak

Matic Markič

Marko Jerič

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNIH IGRAH »HEINEKEN MAJICI«

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »HEINEKEN MAJICI« (v nadaljevanju: nagradni igri), ki bo potekala na Instagram profilu Heineken Slovenija (Heineken_si). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.heineken.si.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrade.

1. ORGANIZATOR, NAMEN IN TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradni igri organizira podjetje Luna\TBWA, Koprska ulica 106 a, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV:SI43906133 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

Nagradna igra bo poteka od 5. 8. do 10. 8. 2018 (na uradnem Instagram profilu Heineken Slovenija).

2. OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe (najmanj 18 let starosti) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (predložitev dokazila o starosti in stalnem bivališču je med obveznimi pogoji za udeležbo v nagradni igri) in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V pravilih in pogojih sodelovanja izraza “sodelujoči” in “nagrajenci” opredeljujejo tako ženske kot moške predstavnike, ki sodelujejo v nagradni igri.

3. NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Kot sodelovanje se šteje, da udeleženec nagradne igre v komentar pod objavo na Facebook ali Instagram profilu Heineken Slovenija napiše ime in se s tem strinja s splošnimi pogoji sodelovanja.

Nakup kateregakoli blaga ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v časovnem okvirju, ki je opisan pod sekcijo 1., in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Koprska ulica 106 a, 1000 Ljubljana.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. V žrebanju bodo sodelovale vse osebe, ki so pravilno napisale osebo v komentar pod objavo, ki jih bo organizator nagradne igre prejel v času trajanja nagradne igre, in sicer od 5. 8. (od objave) do 9. 8. 2018 (do 23.59 ure). Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanja bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

O tem, da je bila oseba izžrebana za nagrado, bo organizator nagradne igre osebo obvestil dne 10. 8. 2018, predvidoma okrog 15.00 ure po izvedenem žrebu. Dobitniki bodo obvestilo prejeli v obliki odgovora na njihov komentar, v primeru, da bodo izžrebani.

Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil v roku 30 dni po izvedenem žrebanju. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre predložiti osebni dokument, na katerem morajo biti navedeni vsi osebni podatki, kot so bili organizatorju nagradne igre sporočeni ob prijavi v nagradno igro.

5. NAGRADNI FOND

• 2 × Heineken majčki. Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 eur.

Nagrad ni možno spremeniti v denarne nagrade, oziroma jih ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je ob prenosu nagrad potrebno spoštovati določbe 2. člena teh pravil in splošnih pogojev.

6. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil v obliki odgovora na komentar, in sicer dne 10. 8. 2018 (Instagram nagradna igra), predvidoma okrog 15.00 ure po izvedenem žrebu, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade.

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil po pošti oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 30 dni od dneva žrebanja. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s podpisanim potrdilom o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec organizatorju pisnega potrdila ne bi poslal (po pošti ali po telefonu), bo organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.

7.    OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.heineken.si.

Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva žrebanja objavljena na spletnem naslovu www.heineken.si.

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki so varovani skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da Organizator in Izvajalec njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita samo za potrebe te nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da v primeru, da dobi nagrado, Organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki: ime, priimek in telefonska številka) za namene te nagradne igre, z možnostjo odjave na zahtevo udeleženca v nagradni igri, z zahtevo, poslano na info@luna.si.

S (spletno) oddajo obrazca z vsemi zgoraj navedenimi podatki, se posameznik izrecno strinja in soglaša z obdelavo osebnih podatkov s strani Organizatorja nagradne igre, izključno za zgoraj navedene namene.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja svojih podatkov v bazi tako, da pošlje zahtevo na info@luna.si.

Udeleženec lahko kadarkoli prekliče privolitev v obdelavo in objavo podatkov oziroma izbris le-teh tako, da pošlje zahtevo na info@luna.si.

Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od naročnika skladno z opredeljenimi nameni, ki so določeni v prvem odstavku tega člena.

Organizator hrani osebne podatke udeleženca do 5 dni od začetka nagradne igre. Po tem času bodo podatki trajno izbrisani.

 

9.    SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju odigrajo nagradno igro vprašanj v skladu s 3. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri nagradi.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure preko e-pošte info@luna.si.

Luna TBWA, Koprska ulica 106 a, 1000 Ljubljana

NAGRAJENEC

Heinekenovo majico prejme: MILENA STJELJA

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNIH IGRAH »OSVEŽI JESEN«

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v štirih ločenih nagradnih igrah »OSVEŽI JESEN« (v nadaljevanju: nagradni igri), ki bodo potekale na Instagram profilu Heineken Slovenija. Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.heineken.si.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrade.

1. ORGANIZATOR, NAMEN IN TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradni igri organizira podjetje Luna\TBWA, Koprska ulica 106 a, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI43906133 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

Nagradne igre bodo potekale od 2. 10. do 2. 11. 2018 (na uradnem Instagram profilu Heineken Slovenija).

2.    OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe (najmanj 18 let starosti) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (predložitev dokazila o starosti in stalnem bivališču je med obveznimi pogoji za udeležbo v nagradni igri) in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V pravilih in pogojih sodelovanja izraza “sodelujoči” in “nagrajenci” opredeljujejo tako ženske kot moške predstavnike, ki sodelujejo v nagradni igri.

3.    NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Kot sodelovanje se šteje, da udeleženec nagradne igre v komentar pod objavo na Instagram profilu Heineken Slovenija (Heineken_si) napiše ime svojih treh prijateljev ali zelen emotikon in se s tem strinja s splošnimi pogoji sodelovanja.

Nakup kateregakoli blaga ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4.    ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v časovnem okvirju, ki je opisan pod sekcijo 1., in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Koprska ulica 106 a, 1000 Ljubljana.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. V žrebanju bodo sodelovale vse osebe, ki so pravilno napisale osebe v komentar pod objavo ali komentirale emotikon, ki jih bo organizator nagradne igre prejel v času trajanja nagradne igre, in sicer sedem dni od posamezne objave nagradne igre. Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanja bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

O tem, da je bila oseba izžrebana za nagrado, bo organizator nagradne igre osebo obvestil naslednje dneve: 9. 10. 2018, 15. 10. 2018, 22. 10 in 29. 10. 2018, predvidoma okrog 15.00 ure po izvedenem žrebu. Dobitniki bodo obvestilo prejeli v obliki odgovora na njihov komentar, v primeru, da bodo izžrebani.

Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil v roku 30 dni po izvedenem žrebanju. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre predložiti osebni dokument, na katerem morajo biti navedeni vsi osebni podatki, kot so bili organizatorju nagradne igre sporočeni ob prijavi v nagradno igro.

5.  NAGRADNI FOND

1. objava: 3 x Heineken hladilni nahrbtnik

2. objava: 3x Heineken hladilni nahrbtnik + 3 x Heineken zvočnik

3. objava: Heineken majica

4. objava: 3 x Heineken hladilni nahrbtnik + 3 x Heineken slušalke

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 eur.

Nagrad ni možno spremeniti v denarne nagrade, oziroma jih ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je ob prenosu nagrad potrebno spoštovati določbe 2. člena teh pravil in splošnih pogojev.

6.    DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil v obliki odgovora na komentar, in sicer dne dneve: 9. 10. 2018, 15. 10. 2018, 22. 10 in 29. 10. 2018, predvidoma okrog 15.00 ure po izvedenem žrebu, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade.

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil po pošti oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 30 dni od dneva žrebanja. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s podpisanim potrdilom o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec organizatorju pisnega potrdila ne bi poslal (po pošti ali po telefonu), bo organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.

 

7.    OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.heineken.si.

Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva žrebanja objavljena na spletnem naslovu www.heineken.si.

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

 

8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki so varovani skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da Organizator in Izvajalec njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita samo za potrebe te nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da v primeru, da dobi nagrado, Organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki: ime, priimek in telefonska številka) za namene te nagradne igre, z možnostjo odjave na zahtevo udeleženca v nagradni igri, z zahtevo, poslano na info@luna.si.

S (spletno) oddajo obrazca z vsemi zgoraj navedenimi podatki, se posameznik izrecno strinja in soglaša z obdelavo osebnih podatkov s strani Organizatorja nagradne igre, izključno za zgoraj navedene namene.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja svojih podatkov v bazi tako, da pošlje zahtevo na info@luna.si.

Udeleženec lahko kadarkoli prekliče privolitev v obdelavo in objavo podatkov oziroma izbris le-teh tako, da pošlje zahtevo na info@luna.si.

Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od naročnika skladno z opredeljenimi nameni, ki so določeni v prvem odstavku tega člena.

Organizator hrani osebne podatke udeleženca do 5 dni od začetka nagradne igre. Po tem času bodo podatki trajno izbrisani.

9.    SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju odigrajo nagradno igro vprašanj v skladu s 3. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

 

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri nagradah.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure preko e-pošte info@luna.si.

Luna TBWA, Koprska ulica 106 a, 1000 Ljubljana

NAGRAJENEC PRVEGA KROGA: ROK PODAKAR NAGRAJENEC DRUGEGA KROGA: LUKA FRELIH   DODATEK K PRAVILOM IN POGOJEM NAGRADNE IGRE ''OSVEŽI JESEN'' Organizator se sklicuje na 9. člen pravil in pogojev nagradne igre ''Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.'' Nagradna igra je preklicana v tretjem in četrtem delu zaradi tehničnih težav organizatorja.

 

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »HEINEKEN MAJICA«

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »HEINEKEN MAJICA« (v nadaljevanju: nagradni igri), ki bo potekala na Facebook profilu Heineken Slovenija. Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.heineken.si.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrade.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »HEINEKEN MAJICA«

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »HEINEKEN MAJICA« (v nadaljevanju: nagradni igri), ki bo potekala na Facebook profilu Heineken Slovenija. Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.heineken.si.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrade.

1. ORGANIZATOR, NAMEN IN TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradni igri organizira podjetje Luna\TBWA, Koprska ulica 106 a, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV:SI43906133 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

Nagradna igra bo poteka od 22. 2. do 28. 2. 2019 (na uradnem Facebook profilu Heineken Slovenija).

2. OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe (najmanj 18 let starosti) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (predložitev dokazila o starosti in stalnem bivališču je med obveznimi pogoji za udeležbo v nagradni igri) in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V pravilih in pogojih sodelovanja izraza “sodelujoči” in “nagrajenci” opredeljujejo tako ženske kot moške predstavnike, ki sodelujejo v nagradni igri.

3. NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Kot sodelovanje se šteje, da udeleženec nagradne igre v komentar pod objavo na Facebook Heineken Slovenija napiše ime in se s tem strinja s splošnimi pogoji sodelovanja.

Nakup kateregakoli blaga ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v časovnem okvirju, ki je opisan pod sekcijo 1., in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Koprska ulica 106 a, 1000 Ljubljana.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. V žrebanju bodo sodelovale vse osebe, ki so pravilno napisale osebo v komentar pod objavo, ki jih bo organizator nagradne igre prejel v času trajanja nagradne igre, in sicer od 22. 2. (od objave) do 28. 2. 2019 (do 23.59 ure). Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanja bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

O tem, da je bila oseba izžrebana za nagrado, bo organizator nagradne igre osebo obvestil dne 7. 3. 2019, predvidoma okrog 15.00 ure po izvedenem žrebu. Dobitniki bodo obvestilo prejeli v obliki odgovora na njihov komentar, v primeru, da bodo izžrebani.

Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil v roku 30 dni po izvedenem žrebanju. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre predložiti osebni dokument, na katerem morajo biti navedeni vsi osebni podatki, kot so bili organizatorju nagradne igre sporočeni ob prijavi v nagradno igro.

5. NAGRADNI FOND

• 2 × Heineken majčka. Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 eur.

Nagrad ni možno spremeniti v denarne nagrade, oziroma jih ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je ob prenosu nagrad potrebno spoštovati določbe 2. člena teh pravil in splošnih pogojev.

6. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil v obliki odgovora na komentar, in sicer dne 7. 3. 2019 (Facebook nagradna igra), predvidoma okrog 15.00 ure po izvedenem žrebu, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade.

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil po pošti oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 30 dni od dneva žrebanja. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s podpisanim potrdilom o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec organizatorju pisnega potrdila ne bi poslal (po pošti ali po telefonu), bo organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.

7.    OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.heineken.si.

Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva žrebanja objavljena na spletnem naslovu www.heineken.si.

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki so varovani skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da Organizator in Izvajalec njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita samo za potrebe te nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da v primeru, da dobi nagrado, Organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki: ime, priimek in telefonska številka) za namene te nagradne igre, z možnostjo odjave na zahtevo udeleženca v nagradni igri, z zahtevo, poslano na info@luna.si.

S (spletno) oddajo obrazca z vsemi zgoraj navedenimi podatki, se posameznik izrecno strinja in soglaša z obdelavo osebnih podatkov s strani Organizatorja nagradne igre, izključno za zgoraj navedene namene.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja svojih podatkov v bazi tako, da pošlje zahtevo na info@luna.si.

Udeleženec lahko kadarkoli prekliče privolitev v obdelavo in objavo podatkov oziroma izbris le-teh tako, da pošlje zahtevo na info@luna.si.

Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od naročnika skladno z opredeljenimi nameni, ki so določeni v prvem odstavku tega člena.

Organizator hrani osebne podatke udeleženca do 5 dni od začetka nagradne igre. Po tem času bodo podatki trajno izbrisani.

9.    SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju odigrajo nagradno igro vprašanj v skladu s 3. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri nagradi.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure preko e-pošte info@luna.si.

Luna TBWA, Koprska ulica 106 a, 1000 Ljubljana

Spremljajte nas

Facebook Twitter YouTube