Where are you located?

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 

 1. Všeobecné informácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú na túto webovú lokalitu, ktorá je venovaná značke HEINEKEN, a ktorú sprístupňuje spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo („my“ alebo „nás“) zákazníkom na Slovensku cez webovú adresu www.heineken.com (ďalej len „webová lokalita“). Prostredníctvom tejto webovej lokality môžeme zhromažďovať určité osobné údaje, a vystupujeme ako prevádzkovateľ zhromaždených a spracovaných osobných údajov. Sme súčasťou skupiny HEINEKEN. Ak sa však osobné údaje spracúvajú za účelom globálne strategického výkazníctva, analýz a marketingových aktivácií, považuje sa za samostatného správcu údajov vašich osobných údajov HEINEKEN International B.V.

 

Prosím pozorne si tieto zásady ochrany osobných údajov prečítajte, pretože obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť ako nakladáme s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame prostredníctvom tejto webovej lokality („osobné údaje“).

 1. Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako používame Vaše osobné údaje

 

Väčšiu časť našej webovej lokality môžete používať bez toho, aby ste nám museli poskytnúť osobné údaje. Pre využívanie určitých služieb a účelov webovej lokality je potrebné poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli spracovať vaše žiadosti, umožniť vám účasť na aktivitách alebo vám posielať informačné bulletiny alebo iné informácie. Poskytnutie požadovaných informácií, označených na webovej lokalite hviezdičkou, je povinné. Ak nám požadované informácie neposkytnete, nebudeme vám môcť poskytnúť službu alebo produkt alebo umožniť účasť na aktivite.

Okrem informácií, ktoré ste nám povinní poskytnúť, aby ste sa mohli zúčastňovať na aktivitách / kampaniach, zhromažďujeme určité informácie, keď navštívite našu webovú stránku.

Toto sú informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, účeloch, na ktoré osobné údaje používame a o tom, ako dlho budeme vo všeobecnosti vaše osobné údaje uchovávať:

 • účasť na kampaniach a súťažiach

Ak sa zúčastňujete súťaží alebo podujatí (vrátane aktivít zahŕňajúcich výhry za nákup produktov (vrátane darčekov, okamžitých výhier a súťaží s prihlásením online, cez mobilný telefón, sociálne siete a aplikácie)), vernostných a odmeňovacích programov, výziev na aktivity, žrebovaní o výhry, aktivít s použitím stieracích žrebov alebo tomboly (vrátane okamžitých výhier a súťaží s prihlásením online, cez mobilný telefón, sociálne siete a aplikácie); ochutnávok a propagácie na mieste predaja a geograficky cielených aktivít (vrátane gamifikácie a SMS), v závislosti od kampane alebo súťaže vás môžeme požiadať o vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a odpovede na otvorené otázky s cieľom „vyhrať“. Ak vám bude potrebné zaslať ceny bežnou poštou (napr. vstupenky alebo výrobky), požiadame vás tiež o vašu fyzickú adresu, alebo môžeme požiadať o ďalšie konkrétne podrobnosti potrebné na udelenie vašej výhry. Tieto informácie potrebujeme na spracovanie Vašej účasti a na to, aby sme s vami mohli komunikovať o vašej výhre alebo vám zaslať výhry. Všetky informácie o vašej účasti v našich kampaniach a súťažiach uchováme po dobu najviac 6 mesiacov po skončení súťaže. Informácie nebudú použité na iné účely, pokiaľ o nich nie ste výslovne vopred informovaní a / alebo sme vás nepožiadali o predchádzajúci súhlas s ich použitím.

 

 • Informácie o vašej návšteve a používaní našej webovej lokality

Pri vašej návšteve webovej lokality zhromažďujeme určité informácie, ako je vaša IP adresa, navštívené stránky, kategória zariadenia, prehliadač, a typ webového prehliadača,  kliknutia a zobrazenia. Informácie o používaní našej webovej lokality a služieb nám umožňujú vytvárať segmenty, ktoré predstavujú skupiny návštevníkov webovej lokality alebo zákazníkov s množstvom spoločných charakteristík, ako sú veková skupina, pohlavie alebo región. Pravdepodobne vás pridáme do jedného zo segmentov. Údaje je možné použiť aj na vytvorenie segmentov, ktoré sa používajú na prispôsobenie webovej lokality a napríklad na zmenu poradia výsledkov vyhľadávania alebo na miesto, kde umiestňujeme určité ponuky, takže je pravdepodobnejšie, že ich uvidíte. Môžeme tiež použiť segmenty na zobrazovanie inzerátov online, o ktorých si myslíme, že sú pre vás relevantné a posielať vám reklamné správy.

 

Tieto osobné údaje používame v rámci našich oprávnených záujmov, aby sme mohli propagovať naše produkty a služby našim zákazníkom a návštevníkom webovej lokality, aby sme mohli osloviť viac zákazníkov, zlepšiť predaj našich produktov a služieb. Osobné údaje budeme uchovávať najviac 24 mesiacov.

 

 • Zasielanie obchodných a marketingových informácií

Obchodné a marketingové informácie vám môžeme zasielať rôznymi spôsobmi. Môžete sa prihlásiť na odber prijímania komerčných správ (napr. newsletter). V takom prípade použijeme na zasielanie našich obchodných správ kontaktné údaje (ako je vaša e-mailová adresa, účet na sociálnych sieťach alebo telefónne číslo), ktoré ste poskytli. Okrem toho budete tiež automaticky pridaní do našej databázy zákazníkov, keď si u nás zakúpite produkt, a preto budete dostávať komerčné správy o podobných produktoch alebo službách, pokiaľ v čase nákupu nebudete namietať proti tomuto spracovaniu osobných údajov. Ak si už neželáte dostávať od nás žiadne komerčné správy, môžete sa kedykoľvek odhlásiť pomocou funkcie odhlásenia v každej e-mailovej správe (alebo si prečítajte nasledujúce odseky, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako to urobiť).

 

V prípade existujúceho obchodného vzťahu je v našom oprávnenom záujme použiť osobné údaje na zasielanie informácií o našich produktoch našim existujúcim zákazníkom. Ak to vyžaduje zákon, požiadame o predchádzajúci súhlas so zasielaním komerčných správ. Po deaktivácii prijímania obchodných správ odstránime vaše kontaktné údaje, pokiaľ sa nepoužívajú a neuchovávajú aj na iné účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 

 • Personalizovaný marketing

Informácie o vašich online vyhľadávaniach a o vašej aktivite na sociálnych sieťach (ako sú Twitter, LinkedIn, Facebook a Instagram) (kliknutia a zobrazenia), vašich nastaveniach na našej webovej lokalite, vašich požiadavkách ohľadne zákazníckych služieb a histórii kontaktu s nami môžeme kombinovať. Tieto informácie nám umožňujú vytvoriť si profil vašich záujmov a porovnať ich ďalšími online informáciami o vás (napríklad použitím služieb „podobných publík“ spoločností Facebook alebo Google v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi), aby sme mohli používať rôzne kanály na správu vzťahov a marketing našich produktov a služieb pre vás prostredníctvom e-mailu, adresných správ, sociálnych médií, telefónu alebo online reklamy, ktoré môžu zahŕňať personalizáciu marketingového obsahu a ponúk na webovej stránke, najmä pokiaľ používame platformy na správu dát, aby sme ich vedeli prispôsobiť vašim preferenciám.

 

Vždy sa môžete odhlásiť z odberu nášho informačného letáku a vždy môžete namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

Tieto osobné údaje používame v rámci našich oprávnených záujmov, aby sme mohli propagovať naše produkty a služby našim zákazníkom a návštevníkom webovej lokality, aby sme mohli osloviť viac zákazníkov, zlepšiť predaj našich produktov a služieb a financovať našu webovú lokalitu (prostredníctvom online reklamy). Ak to vyžaduje zákon, požiadame o váš predchádzajúci súhlas (napríklad ak používame údaje na „priamy marketing“).

 

Osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to určené pri jednotlivých účeloch, na ktoré boli osobné údaje zhromaždené (napr. newsletter). Osobné údaje sa spravidla vymažú alebo anonymizujú 24 mesiacov po vašej poslednej príslušnej aktivite na našej webovej platforme, s výnimkou prípadov, keď je zo zákona povinné uchovávať osobné údaje dlhšie alebo ak na ich ďalšie uchovávanie máme iný účel.

 

 • Údržba a optimalizácia našej webovej lokality

Vaše osobné údaje sa použijú aj na údržbu a analýzu našej webovej lokality s cieľom vyriešiť problémy s výkonom, vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, údržby systému, podpory, vykazovania a hostingu údajov, zlepšenie dostupnoti a zabezpečenie webovej platformy proti podvodom. Zaznamenávame celkové používanie našej webovej lokality.

 

Naše používanie vašich osobných údajov na tieto účely je potrebné pre naše oprávnené záujmy, pričom údaje sa budú uchovávať maximálne 24 mesiacov. Logy používania našej webovej platformy budú vymazané do 14 mesiacov od vytvorenia.

 

 • Účasť na výskumných činnostiach

Môžeme vás požiadať, aby ste sa zúčastnili výskumných aktivít, ako sú: prieskumy, pilotné aktivity, panelové diskusie, skupinové diskusie a ďalšie výskumné činnosti. V závislosti od výskumnej činnosti budeme zhromažďovať rôzne sady osobných údajov. Pred výskumnou činnosťou vás vždy informujeme, aké osobné údaje budeme zhromažďovať a za akým účelom budeme tieto osobné údaje zhromažďovať.

 

Použitie vašich osobných údajov pre výskumné činnosti je nevyhnutné na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme zabezpečili poskytovanie kvalitných služieb a produktov a aby sme ich mohli ďalej zlepšovať, alebo na základe vášho predchádzajúceho konkrétneho súhlasu, v závislosti od typu výskumnej činnosti a od toho, ktoré osobné údaje budeme od vás zbierať. Osobné údaje sa budú uchovávať maximálne 24 mesiacov.

 

 • Použitie fotografií a / alebo videozáznamov

 Osobné údaje môžu obsahovať fotografie a / alebo videozáznamy zachytené na verejných alebo súkromných podujatiach na sociálnych sieťach, prostredníctvom marketingových agentúr a interne. Tieto fotografie a videozáznamy môžeme zdieľať na našich webových stránkach alebo na sociálnych sieťach s cieľom propagovať naše výrobky a značky a rozvíjať naše podnikanie. Pokiaľ to vyžaduje zákon, najskôr získame váš súhlas s použitím týchto údajov. Údaje budeme uchovávať 6 rokov od kedy boli fotografia alebo videozáznam vyhotovené.

 

 • Účely strategického reportingu a tvorba analýz

K osobným údajom, ktoré zhromažďujeme, má prístup aj spoločnosť Heineken International B.V. a používa ich na vytváranie agregovaných strategických správ so štatistikami, ktoré využívame na identifikáciu globálnych príležitostí a na vylepšenie našich globálnych značiek, produktov a služieb.

 

Spoločnosť Heineken International B.V. používa tieto informácie, pretože je to v oprávnenom záujme skupiny HEINEKEN a všetkých pridružených spoločností a dcérskych spoločností identifikovať globálne príležitosti a podporovať a zlepšovať naše produkty a služby pre našich zákazníkov a návštevníkov webových stránok, udržiavať relevantnosť našich značiek a dobrú reputáciu. Vaše údaje budú uchované po dobu maximálne 6 rokov. Ak to vyžaduje zákon, požiadame o predchádzajúci súhlas (napríklad keď používame údaje na „priamy marketing“).

 

 1. Ako zdieľame vaše osobné údaje

Ako člen globálnej skupiny spoločností zdieľame osobné údaje a informácie, ktoré sme získali prostredníctvom „cookies“, so spoločnosťou Heineken International B.V. z dôvodov strategického výkazníctva a vytvárania štatistík a marketingových aktivácií, ako je ďalej opísané v bode 2. týchto Zásad. Zdieľame iba také osobné údaje a údaje súborov cookie, aké nám umožňuje zákon. To znamená, že vás požiadame o predchádzajúci súhlas, ak má byť zákonným základom (napríklad keď zdieľame údaje o súboroch cookie). Ak sa môžeme použiť ako právny základ náš oprávnený záujem, urobíme to. Týka sa to prípadov, keď vytvárame agregované marketingové prehľady alebo segmenty.

Je možné, že budeme musieť zdieľať osobné údaje s tretími stranami, aby nám pomohli poskytovať služby a produkty a aby sme mohli prevádzkovať našu webovú lokalitu. Tieto tretie strany zahŕňajú:

 • spoločnosti skupiny HEINEKEN na účely ukladania osobných údajov spracovaných prostredníctvom webovej lokality vďaka zdieľaným informačným systémom,
 • poskytovateľov služieb, ak je to potrebné na poskytnutie služby a na poskytovanie služieb analýzy údajov,
 • poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú organizovať kampane a propagačné akcie,
 • reklamné spoločnosti prvej a tretej strany,
 • mediálne agentúry na marketingové a výskumné účely,
 • prevádzkovateľov sociálnych sietí,
 • spoločnosti skupiny HEINEKEN v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo iného nakladania s celým alebo s časťou nášho podnikania, majetku alebo akcií (aj v súvislosti s akýmikoľvek bankrotmi alebo podobnými konaniami)
 • v prípade, že HEINEKEN predá všetky alebo niektoré aktíva alebo akcie spoločnosti skupiny HEINEKEN, ktorej boli osobné údaje prevedené na tretiu stranu, vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tejto tretej strane.

Tieto strany môžu mať sídlo na Slovensku, v Európskej únii, v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru alebo inde vo svete. Pri uchovávaní osobných údajov mimo EHP zabezpečíme primeranú úroveň ochrany prenesených údajov. Požadujeme od poskytovateľov služieb, aby používali primerané opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov.

Možno budeme musieť poskytnúť osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, aby sme splnili všetky právne záväzky alebo súdne príkazy.

 1. Bezpečnosť osobných údajov

Prijali sme primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov zozbieraných prostredníctvom webových stránok pred zneužitím alebo náhodným, neoprávneným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, zverejnením, získavaním alebo prístupom, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi o ochrane osobných údajov. Žiadna internetová lokalita však nemôže byť 100-percentne bezpečná a nemôžeme niesť zodpovednosť za neoprávnený alebo neúmyselný prístup, ktorý je mimo našej kontroly. Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné webové lokality. Nie sme zodpovední za praktiky, obsah alebo bezpečnosť osobných údajov používaných týmito inými webovými lokalitami, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame, aby ste si vždy pozorne prečítali zásady ochrany osobných údajov na týchto iných webových lokalitách.

 1. Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to požadované zákonom, alebo tak dlho, ako je potrebné na poskytnutie akýchkoľvek požadovaných služieb alebo na akékoľvek iné účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Špecifický termín uchovávania je uvedený v týchto zásadách ochrany osobných údajov pre každý z príslušných účelov. Urobíme primerané kroky na zničenie alebo deidentifikáciu osobných údajov, ktoré vlastníme, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely alebo po uplynutí stanoveného obdobia uchovávania.

 1. Súbory cookie

Veľká časť informácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov sa zhromažďuje prostredníctvom nášho používania súborov cookie a podobných postupov. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa sťahujú a môžu byť uložené na vašom používateľskom zariadení, napríklad v počítači, inteligentnom telefóne alebo tablete. Postupy, ktoré používame, ktoré môžu byť podobné súborom cookie, ako napr. trackovacie pixely, javascript, značky (tags“), a webové majáky („web beacons“). Tieto súbory cookie a podobné postupy sú niekedy potrebné na zapamätanie si nastavenia účtu, jazyka a krajiny, ale tiež nám umožňujú merať a analyzovať vaše správanie na našej webovej lokalite a zobrazovať vám personalizované ponuky na našej webovej lokalite alebo na webových lokalitách tretích strán. Pred začatím používania cookie súborov vás požiadame o súhlas s ich prijímaním a používaním. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o tom, ktoré cookie používame a ako ich používame, prečítajte si naše samostatné Zásady používania súborov cookie.

 1. Sociálne siete

Môžete sa rozhodnúť zdieľať informácie na našej webovej lokalite prostredníctvom sociálnych sietí, ako napr. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. To znamená, že informácie, ktoré zdieľate, s menom a preferenciami, budú viditeľné pre návštevníkov vašich osobných stránok. Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali zásady ochrany osobných údajov jednotlivých sociálnych sietí, pretože tieto sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov týmito stranami.

 1. Ochrana údajov detí

Webová lokalita nie je určená na používanie osobami mladšími ako 18. Nebudeme vedome zhromažďovať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov.

 1. Vaše práva na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie, namietanie a prenosnosť údajov

Ak sa na vaše osobné údaje vzťahuje alebo vzťahovalo európske nariadenie GDPR ( Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) alebo v rovnakom rozsahu lokálne predpisy, máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu a výmaz, právo obmedziť spracovanie údajov, právo ukončiť spracovanie alebo používanie vašich osobných údajov na profilovanie, máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Máte tiež právo podať sťažnosť u miestneho orgánu na ochranu údajov. Všetky vaše práva podliehajú príslušným zákonom o ochrane údajov a ďalším príslušným zákonom a predpisom, interným smerniciam o ochrane osobných údajov spoločnosti HEINEKEN a ďalším pokynom spoločnosti HEINEKEN.

Máte právo namietať voči používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, a ak tak urobíte, vašej žiadosti vyhovieme. Ak ste poskytli súhlas s používaním vašich osobných údajov, máte právo odobrať svoj súhlas bez toho, aby ste ovplyvnili legitímnosť nášho využívania týchto údajov pred vaším odobratím vášho súhlasu.

Upozorňujeme tiež, že ak využijete (niektoré) svoje voľby a práva, je možné, že nebudete môcť úplne alebo čiastočne využívať služby našej webovej stránky.

 1. Aktualizácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov budeme kontrolovať a z času na čas aktualizovať. Akékoľvek zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na našej webovej stránke a v rozsahu, ktorý je odôvodnene možný, vás o nich budeme informovať.

 1. Kontakt

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z vašich práv uvedených vyššie alebo ak máte akúkoľvek inú otázku, námietku proti využívaniu vašich osobných údajov alebo sťažnosť ohľadom ochrany osobných údajov alebo spôsobu akým vaše údaje spracúvame, môžete nás môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej lokalite http://www.heinekenslovensko.sk/kontakty  výberom predmetu žiadosti „Ochrana osobných údajov“ alebo emailom na SK1-GDPR@heineken.com  .