Where are you located?

POGOJI UPORABE SPLETIŠČA DRUŽBE HEINEKEN

POGOJI UPORABE SPLETIŠČA DRUŽBE HEINEKEN

Dobrodošli na našem spletišču, namenjenemu blagovni znamki Heineken® (v nadaljevanju: spletišče). Za obisk tega spletišča morate dopolniti zakonsko določeno starost za uživanje alkohola v svoji državi.

Ti pogoji uporabe skupaj z našo Izjavo o zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih (v nadaljevanju: pogoji) urejajo vašo uporabo te spletne strani.

Veljavnost

Ti pogoji veljajo za vse obiske in vso uporabo spletne strani družbe Heineken International B.V., s sedežem na naslovu Tweede Weteringsplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemska (v nadaljevanju: HEINEKEN) ter za vse informacije, priporočila oz. storitve, ki jih prejmete na tem spletišču (v nadaljevanju: informacije).

Z uporabo tega spletišča se strinjate z veljavnostjo teh pogojev. Seznanjamo vas tudi, da se lahko ti pogoji sčasoma spremenijo. Takšne spremembe začnejo veljati takoj po objavi spremenjenih pogojev. Uporabnikom spletišča svetujemo, da redno spremljajo in so pozorni na morebitne spremembe pogojev.

Informacije in odgovornost

Informacije so zgolj splošnega namena in ne predstavljajo nasveta. Družba HEINEKEN ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti zaradi uporabe (ali nezmožnost uporabe) tega spletišča, vključno z nepravilnostjo in nepopolnostjo informacij razen, če je takšna škoda posledica namernega ravnanja ali hude malomarnosti družbe HEINEKEN.

Družba HEINEKEN posledično ne bo odgovarjala za nobeno škodo, ki je posledica uporabe elektronskih sredstev komuniciranja, kar med drugim vključuje škodo, ki je posledica neuspešnega pošiljanja ali zamude pri dostavi elektronskih sporočil, njihovega prestrezanja in manipulacije s strani tretjih oseb ali računalniških programov, ki se uporabljajo za elektronsko komuniciranje in širjenje virusov.

Pravice intelektualne lastnine

Spletišče in njegova vsebina, možnosti in funkcije (kar med drugim vključuje vse informacije, programsko opremo, besedilo, prikaze, slike, video in avdio posnetke ter njihov dizajn, izbiro in ureditev) so last družbe HEINEKEN, njenih dajalcev licenc ali drugih ponudnikov oz. takšnih gradiv in so zaščiteni z zakonodajo in predpisi o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, patentih, poslovnih skrivnostih in drugo intelektualno ali notranjo lastnino.

Spletišče lahko uporabljate samo skladno s temi pogoji. Dovoljeno je kopiranje spletišča (ali njegovih delov) za osebno rabo. Nobene vsebine na našem spletišču ne smete uporabljati za noben drug namen brez predhodnega pisnega dovoljenja z naše strani.

Odškodovanje

Z uporabo našega spletišča se strinjate, da nas boste odškodovali pred vsemi tožbami, zahtevki in odgovornostmi, ki bi bili posledica vaše kršitve teh pogojev ali kakršne koli druge nezakonite ali nedovoljene uporabe tega spletišča.

Razno

Vsak odstavek teh pogojev velja samostojno. Če kakršno koli sodišče ali ustrezen organ odloči, da kateri koli odstavek ni zakonit ali izvršljiv, vsi ostali odstavki ostanejo v polni veljavi in s polnim učinkom.

Za te pogoje velja in se uporablja nizozemsko pravo. Za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz rabe tega spletišča ali so z njo povezani, so pristojna sodišča v Amsterdamu, na Nizozemskem.

Prosimo, da naših vsebin ne delite z nikomer, ki še ni dopolnil zakonsko določene starosti za uživanje alkohola!

POGOJI UPORABE SPLETIŠČA DRUŽBE HEINEKEN

Dobrodošli na našem spletišču, namenjenemu blagovni znamki Heineken® (v nadaljevanju: spletišče). Za obisk tega spletišča morate dopolniti zakonsko določeno starost za uživanje alkohola v svoji državi.

Ti pogoji uporabe skupaj z našo Izjavo o zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih (v nadaljevanju: pogoji) urejajo vašo uporabo te spletne strani.

Veljavnost

Ti pogoji veljajo za vse obiske in vso uporabo spletne strani družbe Heineken International B.V., s sedežem na naslovu Tweede Weteringsplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemska (v nadaljevanju: HEINEKEN) ter za vse informacije, priporočila oz. storitve, ki jih prejmete na tem spletišču (v nadaljevanju: informacije).

Z uporabo tega spletišča se strinjate z veljavnostjo teh pogojev. Seznanjamo vas tudi, da se lahko ti pogoji sčasoma spremenijo. Takšne spremembe začnejo veljati takoj po objavi spremenjenih pogojev. Uporabnikom spletišča svetujemo, da redno spremljajo in so pozorni na morebitne spremembe pogojev.

Informacije in odgovornost

Informacije so zgolj splošnega namena in ne predstavljajo nasveta. Družba HEINEKEN ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti zaradi uporabe (ali nezmožnost uporabe) tega spletišča, vključno z nepravilnostjo in nepopolnostjo informacij razen, če je takšna škoda posledica namernega ravnanja ali hude malomarnosti družbe HEINEKEN.

Družba HEINEKEN posledično ne bo odgovarjala za nobeno škodo, ki je posledica uporabe elektronskih sredstev komuniciranja, kar med drugim vključuje škodo, ki je posledica neuspešnega pošiljanja ali zamude pri dostavi elektronskih sporočil, njihovega prestrezanja in manipulacije s strani tretjih oseb ali računalniških programov, ki se uporabljajo za elektronsko komuniciranje in širjenje virusov.

Pravice intelektualne lastnine

Spletišče in njegova vsebina, možnosti in funkcije (kar med drugim vključuje vse informacije, programsko opremo, besedilo, prikaze, slike, video in avdio posnetke ter njihov dizajn, izbiro in ureditev) so last družbe HEINEKEN, njenih dajalcev licenc ali drugih ponudnikov oz. takšnih gradiv in so zaščiteni z zakonodajo in predpisi o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, patentih, poslovnih skrivnostih in drugo intelektualno ali notranjo lastnino.

Spletišče lahko uporabljate samo skladno s temi pogoji. Dovoljeno je kopiranje spletišča (ali njegovih delov) za osebno rabo. Nobene vsebine na našem spletišču ne smete uporabljati za noben drug namen brez predhodnega pisnega dovoljenja z naše strani.

Odškodovanje

Z uporabo našega spletišča se strinjate, da nas boste odškodovali pred vsemi tožbami, zahtevki in odgovornostmi, ki bi bili posledica vaše kršitve teh pogojev ali kakršne koli druge nezakonite ali nedovoljene uporabe tega spletišča.

Razno

Vsak odstavek teh pogojev velja samostojno. Če kakršno koli sodišče ali ustrezen organ odloči, da kateri koli odstavek ni zakonit ali izvršljiv, vsi ostali odstavki ostanejo v polni veljavi in s polnim učinkom.

Za te pogoje velja in se uporablja nizozemsko pravo. Za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz rabe tega spletišča ali so z njo povezani, so pristojna sodišča v Amsterdamu, na Nizozemskem.

Prosimo, da naših vsebin ne delite z nikomer, ki še ni dopolnil zakonsko določene starosti za uživanje alkohola!