Where are you located?

Actievoorwaarden “Maak kans op één van de Heineken® Oranje prijzen, waaronder het Limited Edition HEINEKEN x BASKÈTS shirt”

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Maak kans op één van de Heineken® Oranje prijzen, waaronder het Limited Edition HEINEKEN x BASKÈTS shirt” van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • De actie heeft als doel door middel van een promotioneel kansspel een aantal prijzen te verloten onder de deelnemers, ter promotie van Heineken® Original in de horeca.

 

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
 • Gedurende de actieperiode zijn er meerdere trekkingen. Iedere deelnemer kan per trekking 1x meedoen.
 • De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
 • De deelname aan de actie is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

Actieperiode en speelwijze

 • De actieperiode is van 6 juni 2024 tot en 14 juli 2024 (23h59).
 • Een deelnemer aan de actie is een ieder die voldoet aan deze voorwaarden. Zie hieronder hoe je deelneemt aan de actie:
  • Bestel gedurende de actieperiode een Heineken® Original in één van de deelnemende Horecazaken in Nederland waar Heineken® wordt geschonken.
  • Scan vervolgens de QR-code op het Oranje bierviltje of poster welke wordt geserveerd bij je Heineken® biertje.
  • Via de QR-code kom je terecht op de actiepagina van HEINEKEN voor deelname (www.heineken.com/nl/nl/acties/oranjebiervilt).
  • Vul je gegevens in op de actiepagina, ga akkoord met de voorwaarden en maak kans op één van de Heineken® Oranje prijzen.
  • Of; kom op de actiepagina (heineken.com/nl/nl/acties/oranjebiervilt) via de algemene informatie pagina van de oranjezomer (heineken.com/nl/nl/oranjezomer)
 • Gedurende de actieperiode zijn er 4 trekkingen waarbij de winnaars worden bepaald door middel van een loting.
 • Na iedere groepswedstrijd van het Nederlands Elftal op het Europees Kampioenschap 2024 én na de finale zal er een loting plaatsvinden, te weten op:
  • Maandag 17 juni (na de wedstrijd Nederland – Polen op 16 juni 2024)
  • Maandag 24 juni (na de wedstrijd Nederland – Frankrijk op 21 juni 2024)
  • Woensdag 26 juni (na de wedstrijd Nederland – Oostenrijk op 25 juni 2024)
  • Woensdag 3 juli (na de wedstrijd Nederland – Roemenië op 2 juli 2024)
  • Maandag 15 juli (na de finalewedstrijd op 14 juli 2024)
 • Uiterlijk een dag na iedere loting ontvangen de winnaars een bericht via de e-mail. De gewonnen prijs zal vervolgens worden verstuurd naar het door de winnaar opgegeven woonadres bij deelname.

 

Prijzen

 • Het prijzenpakket per loting tijdens de groepswedstrijden bestaan uit
  • 600 x Baskèts x Heineken shirts (€ 40,- per stuk)
  • 5 x Heineken Biermers (€ 50,- per stuk)
  • 5 x Heineken Coolbox (€ 50,- per stuk)
  • 5 x Heineken Speaker (€ 15,- per stuk)
 • Het prijzenpakket voor de loting na de achtste finale bestaat uit:
  • 1 x Baskèts x Heineken shirt ( € 40,- per stuk)
  • 50 x Heineken oranje ‘Biertje?’ pet (€ 10,- per stuk)
 • Het prijzenpakket voor de loting na de finale bestaat uit:
  • 10 x Heineken Coolbox (€ 50,- per stuk)
 • De totale waarde van het prijzenpakket per loting per groepswedstrijd bedraagt € 24.575,-.
 • De totale waarde van het prijzenpakket na de achtste finale bedraagt € 540,-.
 • De totale waarde van het prijzenpakket van de loting na finale bedraagt € 500,-.
 • De totale waarde van het prijzenpakket van deze win-actie bedraagt € 74.765,-.
 • De maatrange van de Baskèts x Heineken shirts is maat S, M, L en XL. Dit zijn de enige maten die je kunt winnen en er is een beperkt aantal per maat beschikbaar. Bij deelname word je maat opgevraagd. HEINEKEN zal haar best doen om rekening te houden met de door de winnaar opgegeven maat, maar kan dit niet garanderen. Hierdoor het kan voorkomen dat je een ander maat wint.
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk, kunnen niet worden geruild en zijn niet inwisselbaar tegen contanten of prijzen met een gelijke of gelijkwaardige waarde.
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN.

 

Persoonsgegevens

 • Bij deelname aan de actie wordt gevraagd om de volgende persoonlijke gegevens:
  • Voor- en achternaam
  • Postcode, woonplaats en huisnummer
  • E-mailadres
  • Leeftijd
  • Maat shirt
 • De deelnemer garandeert dat alle door de deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • HEINEKEN gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens van de deelnemers en neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Gegevens worden niet zonder de toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de deelnemers te informeren of zij al dan niet prijs hebben en de prijs op te sturen, de respons op onze acties te meten en voor doelgroep analyses.
 • Indien de deelnemer dat wil dan kan de deelnemer toestemming geven om op basis van zijn/haar voorkeuren en gedrag via online media en per e-mail van nieuws, acties en aanbiedingen over de merken en evenementen van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. De gegevens van de deelnemer worden dan ook hiervoor gebruikt. De deelnemer kan zijn/haar toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Zie meer informatie in de Privacyverklaring.
 • Met deelname aan de actie geeft de deelnemer toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kan de deelnemer vinden via https://www.heineken.com/nl/nl/privacyverklaring en https://www.heineken.com/nl/nl/cookiebeleid.

 

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

Overig

 • Aan de uitslag van de actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • HEINEKEN is gerechtigd om deze voorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v “Actie Oranje biervilt”, Stationsweg 43, 2312AT te Leiden.

 

Slotbepalingen

 • “Heineken®” is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
 • De actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.