Where are you located?

TERMS AND CONDITIONS

TERMS AND CONDITIONS

Algemeen

Heineken Brouwerijen B.V., gelegen aan de Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nederland (‘HEINEKEN’ of ‘wij/we’ of ‘ons/onze’) is de verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens verzameld via deze website gewijd aan ons merk Heineken (de ‘website’). HEINEKEN respecteert je privacy en zet zich ervoor in om je Persoonsgegevens te beveiligen en te beheren volgens onze wettelijke verantwoordelijkheden ingevolge de toepasselijke gegevensbeschermingsrechten.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig, omdat het belangrijke informatie bevat die je helpt onze praktijken te begrijpen m.b.t. alle persoonlijke informatie die aan je verstrekt, of die we anderszins verzamelen in het kader van de website (‘Persoonsgegevens’).

Welke Persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij je Persoonsgegevens gebruiken

Je kunt het grootste deel van onze website gebruiken zonder dat je ons Persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Voor bepaalde diensten of activiteiten moet je ons Persoonsgegevens verstrekken om je de gevraagde dienst of het verzochte product te kunnen leveren, of om je aan de activiteit deel te laten nemen. Gevraagde informatie op de Website gemarkeerd met een asterisk is verplicht. Als je de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we de service of het product niet aan je leveren of kun je niet aan de activiteit deelnemen. Naast informatie die je ons moet verstrekken om aan activiteiten/campagnes deel te nemen, verzamelen we bepaalde informatie als je onze website bezoekt.


Deelname aan campagnes, prijsuitreikingen, prijsvragen

Als je aan prijsvragen of evenementen deelneemt, afhankelijk van de campagne, prijsuitreiking of prijsvraag verzoeken we om je naam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer en antwoorden op open vragen om te 'winnen'. Als het nodig is om je de prijzen per gewone post toe te sturen (bijvoorbeeld voor tickets of producten), verzoeken we tevens je fysieke adres of vragen we naar andere specifieke details die we nodig hebben om je prijs aan je uit te reiken. We hebben die informatie nodig om je deelname te verwerken en met je te kunnen communiceren over je prijs of om de prijzen naar je te sturen. Wij bewaren alle informatie over je deelname aan onze campagnes, prijsuitreikingen en prijsvragen maximaal 6 maanden na het einde van de prijsvraag. De informatie zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt als je niet uitdrukkelijk op de hoogte bent gesteld van deze doeleinden en/of om voorafgaande toestemming bent verzocht.

- verwerken van je Heineken Experience ticket, om je betaling te kunnen verwerken, en om het gevraagde product of de gewenste dienst bij je af te leveren; We hebben je naam en e-mail adres nodig, ontvanger van onze tickets (indien anders dan jijzelf), je geboortedatum (zoals we wettelijk verplicht zijn te vragen voordat u onze Website kunt bezoeken) en je betalingsinformatie. Dit is ook voor onze verkoopadministratie. Houd er rekening mee dat het boeken van je Heineken Experience-tickets plaatsvindt op het platform van onze partner: Global Ticket. We raden je aan om het privacybeleid van onze ticketpartner Global Ticket zorgvuldig te lezen, aangezien dit van toepassing is op de verwerking van je Persoonsgegevens door deze partijen.

- Het gebruik van deze Persoonsgegevens is om onze overeenkomst met je uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale en boekhoudkundige regels. Onze online verkooprecords worden door ons 7 jaar of langer bewaard indien vereist door de belasting- of bedrijfsboekhouding.

- Verwerking van je verzoek om vergaderingen en evenementen te boeken bij de Heineken Experience-gebouwen. We hebben je bedrijfsnaam, je naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met je op te nemen over je boekingsverzoek. Nadat het evenement / de bijeenkomst is bevestigd door het Heineken Experience-team, verzamelen we ook het adres van je bedrijf, gegevens van de contactpersoon, hoeveel mensen er zullen deelnemen aan de bijeenkomst / evenement, dieetwensen, factuurgegevens.

- e-mails ontvangen van Heineken Experience. Als je via onze website een ticket of vergadering / evenement heeft geboekt, kunnen we je e-mails sturen om je te informeren over je aanstaande bezoek aan de Heineken Experience. Bovendien kunnen we je commerciële e-mails sturen over onze Heineken Experience-producten / -diensten of andere soortgelijke diensten / producten waarvan wij denken dat ze interessant voor je kunnen zijn. Als je bent aangemeld voor het ontvangen van onze e-mails, gebruiken we het door jou opgegeven e-mailadres om je onze nieuwsbrief te sturen. In alle gevallen, als je geen e-mails meer van ons wenst te ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven door de uitschrijffunctie in elk e-mailbericht te gebruiken of je kunt contact met ons opnemen.

Het gebruik van je persoonlijke gegevens is om je abonnement te verwerken, dus om onze overeenkomst met je uit te voeren, of omdat het in ons legitieme belang is om onze klanten informatie over onze producten te sturen. We zullen jouw e-mailadres verwijderen zodra je bent afgemeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief, tenzij dit ook wordt gebruikt en bewaard voor andere doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld.

Deelnamen aan onderzoeksactiviteiten. We kunnen je ook vragen om deel te nemen aan onderzoeksactiviteiten zoals: enquêtes, pilots, panels, focusgroepen en andere onderzoeksactiviteiten. Afhankelijk van de onderzoeksactiviteit zullen we verschillende sets Persoonsgegevens verzamelen. Voorafgaand aan de onderzoeksactiviteit wordt je altijd geïnformeerd welke Persoonsgegevens we verzamelen en met welk doel we deze Persoonsgegevens verzamelen. We zullen onderzoeksactiviteiten uitvoeren met jouw toestemming of omdat we een legitiem belang hebben, afhankelijk van het type en de aard van de onderzoeksactiviteit.

- informatie als je contact met ons opneemt

Als je onze website bezoekt en een vraag of een andere opmerking hebt, kun je ons contactformulier invullen. Je wordt verzocht je naam en e-mailadres en, natuurlijk, informatie over je verzoek te verstrekken. We gebruiken die informatie alleen om je vraag te beantwoorden. We registreren je verzoeken, vragen en onze antwoorden en andere acties om je verzoek te behandelen. We bewaren alle informatie gedurende 6 maanden nadat je vraag is beantwoord of klacht is opgelost, of het onderzoek is afgesloten.

- informatie over je bezoek aan en gebruik van onze Website;

Wij verzamelen bepaalde informatie wanneer je onze website bezoekt zoals je IP-adres, welke webpagina's je bezoekt, de apparaatcategorie, browser en het type internetbrowser, de klikken en weergaven. De informatie over je gebruik van onze website en diensten stelt ons in staat segmenten te bouwen; dit zijn groepen websitebezoekers of -klanten met een aantal gemeenschappelijke kenmerken zoals leeftijdsgroep, geslacht of regio. We zullen je waarschijnlijk toevoegen aan een van onze segmenten. Segmenten worden door ons gebruikt om de Website aan te passen en om bijvoorbeeld de volgorde van de zoekresultaten te wijzigen of waar we bepaalde aanbiedingen plaatsen, zodat je deze waarschijnlijk vaker zult zien. We kunnen ook segmenten gebruiken voor het weergeven van online reclames waarvan wij denken dat ze relevant voor je zijn, en om je commerciële berichten te sturen.

We gebruiken deze Persoonsgegevens omdat het in onze legitieme belangen noodzakelijk is onze producten en diensten bij onze consumenten en websitebezoekers te promoten, ons in staat te stellen meer consumenten aan te trekken, om de verkoop van onze producten en diensten te verbeteren. Wij bewaren de Persoonsgegevens maximaal 14 maanden.

- marketing; informatie over je online zoekopdrachten (klikken en weergaven), je instellingen op onze website, je klantenserviceverzoeken en contactgeschiedenis kunnen door ons gecombineerd worden. Deze informatie stelt ons in staat verschillende kanalen te gebruiken voor relatiebeheer en marketing van onze producten en diensten via e-mail, direct mail, sociale media, telefonische of online reclame, wat het personaliseren van website-inhoud en aanbiedingen, zodat ze op je voorkeuren worden afgestemd. Je kunt je te allen tijde afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, sociale media en telefoon en je kunt altijd bezwaar maken tegen ons gebruik van je Persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (lees hoe je dit doet onderstaande paragrafen voor meer informatie).

We gebruiken deze Persoonsgegevens omdat het vanwege onze legitieme belangen noodzakelijk is onze producten en diensten aan onze klanten en websitebezoekers te kunnen promoten zodat wij meer klanten kunnen aantrekken en de verkoop van onze producten kunnen verbeteren. We bewaren de Persoonsgegevens zoals gespecificeerd volgens de relevante doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens verzameld zijn (bijvoorbeeld wanneer je contact met ons opneemt, als je onze website bezoekt, om deel te nemen aan prijsuitreikingen). De Persoonsgegevens worden over het algemeen binnen maximaal 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

- onderhoud en optimalisering van onze website ; je Persoonsgegevens worden tevens gebruikt voor onderhoud en analyse van onze website voor de oplossing van prestatiekwesties, ter verbetering van de beschikbaarheid en gebruikerservaringen. Wij houden al het gebruik van onze Website bij.

Ons gebruik van je Persoonsgegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, en de informatie wordt maximaal 14 maanden bewaard. De logboeken over het gebruik van onze website worden binnen 14 maanden na creatie ervan verwijderd.

 

Hoe wij je Persoonsgegevens delen

Mogelijk moeten we Persoonsgegevens met derden delen om ons te helpen diensten en producten aan je te leveren en onze website te gebruiken. Deze derde partijen zijn:

HEINEKEN-groepsmaatschappijen met het opslaan van Persoonsgegevens als doel, die vanwege gedeelde IT-systemen via de website worden verwerkt.

dienstverleners waar dit nodig is om ons van een dienst te voorzien en om diensten voor gegevensanalyse te leveren.

Global Tickets als onze online ticketing platform

Dienstverleners die ons helpen campagnes en promoties te organiseren

Eerste en derde partij reclamebedrijven

Media-agentschappen voor marketingdoeleinden en onderzoeksdoeleinden

ingeval HEINEKEN alle of een deel van de activa of aandelen van een HEINEKEN-groepsmaatschappij verkoopt waarbij Persoonsgegevens aan een derde partij zijn overgedragen, kunnen je Persoonsgegevens aan deze derde partij worden verstrekt.

Deze partijen kunnen zijn gevestigd in de Europese Unie of andere landen in de Europese Economische Ruimte of elders in de wereld. Wanneer Persoonsgegevens door ons buiten de EER worden opgeslagen, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We eisen van dienstverleners dat zij gepaste maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te waarborgen.

We moeten mogelijk ook Persoonsgegevens aan rechtshandhavingsinstanties verstrekken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of rechterlijke bevelen.

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

We zullen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen nemen om de via de Website verzamelde Persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of onbedoelde, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verwerving of toegang, die in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacy- en gegevensbeveiligingswetten en regelgeving. Geen enkele website op internet kan echter 100% veilig zijn en we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeoorloofde of onbedoelde toegang die buiten onze controle ligt. Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken, inhoud of beveiliging die worden gebruikt door dergelijke andere websites, die niet worden beheerst door dit Privacybeleid. Wij adviseren je om altijd het privacybeleid op deze andere websites aandachtig te lezen.

Bewaring van je Persoonsgegevens

We zullen je Persoonsgegevens bewaren voor zolang dit wettelijk vereist is of zolang als nodig is om je gevraagde diensten te verlenen of voor een van de andere doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd. De specifieke bewaartermijn wordt vermeld in dit Privacybeleid voor elk van de relevante doeleinden. We zullen redelijke stappen ondernemen om Persoonsgegevens die we hebben te vernietigen of te de-identificeren, als deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of na het verstrijken van de gedefinieerde bewaartermijn.

Cookies

Een groot deel van de informatie waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen, wordt verzameld via ons gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die worden gedownload en kunnen worden opgeslagen op je gebruikersapparaat, bijvoorbeeld je computer, smartphone of tablet. Technieken die we gebruiken die op cookies lijken zijn tracking pixels, Java-scripts, tags en web beacons. Deze cookies en soortgelijke technieken zijn soms nodig om je accountinstellingen, taal en land te onthouden, maar stellen ons ook in staat om je gedrag op onze website te meten en te analyseren en om gepersonaliseerde advertenties op onze website of op websites van derden te tonen. Waar nodig word je om toestemming gevraagd voor ons gebruik van cookies. Lees ons afzonderlijke cookiebeleid in de voettekst van deze website als je meer informatie wilt bekijken m.b.t. welke cookies we gebruiken en hoe we ze gebruiken.


Sociale media

Je kunt ervoor kiezen informatie op onze website te delen via sociale media zoals [Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube]. Dit betekent dat de informatie die je deelt, met naam en voorkeuren, zichtbaar is voor bezoekers van je persoonlijke pagina's. Wij adviseren je om het privacybeleid van de socialemediapartijen zorgvuldig te lezen, aangezien deze van toepassing zijn op de verwerking van je Persoonsgegevens door deze partijen.


Children's Privacy

The Website is not intended for use by individuals under the age of 18 (or the applicable legal age for consuming the products in question). We do not knowingly collect Personal Data from individuals under the age of 18.


Je rechten op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om een overzicht op te vragen van je Persoonsgegevens die door of namens ons zijn verwerkt. Je hebt het recht om je gegevens te laten corrigeren, verwijderen of beperken (waar van toepassing). Je kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met dit webformulier met een verzoek om gegevensprivacy. Let op: Voor verzoeken die niet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving of de HEINEKEN-richtlijnen voldoen kan een nieuw uitgifteverzoek worden ingediend of ze kunnen uiteindelijk worden geweigerd, en bepaalde Persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van dergelijke toegangs-, rectificatie- en verwijderingsverzoeken conform toepasselijk gegevensbeschermingsrecht of andere wetgeving en verordeningen. Houd er rekening mee dat je Persoonsgegevens ook kunt verwijderen door je gebruiker te inactiveren; wij zullen Persoonsgegevens echter bewaren wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, hetgeen bijvoorbeeld op de verkoopadministratie van toepassing is.

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en in bepaalde omstandigheden zullen wij, op je verzoek, je gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke verzenden wanneer dit technisch mogelijk is.

Je recht om bezwaar te maken

Je hebt ook het recht om, in bepaalde omstandigheden, ons te eisen om te staken met het verwerken van je Persoonsgegevens, maar waar we dwingende legitieme redenen hiertoe hebben, zullen wij doorgaan met het verwerken van je Persoonsgegevens. Je hebt echter het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van je Persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, inclusief profilering, en wanneer je dit doet, zullen wij je verzoek honoreren. Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je Persoonsgegevens, heb je het recht je toestemming in te trekken zonder dat dit de rechtmatigheid van ons gebruik van deze gegevens vóór je terugtrekking beïnvloedt.

Updates

We evalueren dit Privacybeleid regelmatig en brengen van tijd tot tijd updates aan. Wijzigingen in dit privacybeleid zullen op onze website-pagina worden geplaatst en voor zover redelijkerwijs mogelijk, aan je worden meegedeeld.


Contact

Als je een andere vraag, bezwaar tegen ons gebruik van je Persoonsgegevens of een klacht over dit privacybeleid of over onze omgang met je Persoonsgegevens hebt, neem dan contact met ons op via dit webformulier met een gegevensprivacy verzoek. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming.